1

2

3

4

5

6

980

7241.1

7232.2

Електрослюсар (слюсар), черговий та з ремонту устаткування

Слюсар з

ремонту

агрегатів

Під час виконання робіт безпосередньо у цехах основного виробництва: Костюм сукняний Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Пояс запобіжний Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр З Ми З

Мун200

ТиТр

ЗН

Тн

24

24

6

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу чергов.

36

981

7241.2

Електрослю-

сар-контак-

тник

Костюм сукняний Білизна натільна Валянки

Черевики шкіряні без цвяхового кріплення Рукавиці сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Тп

Мун100

ТиТр

ЗН

Тн

12

6

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

982

8121.1

8123.1

Контролер

продукції

кольорової

металургії

(плавка руд

кольорових

металів)

Контролер

продукції

кольорової

металургії

(термічне

оброблення)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу

до зносу 36 36

983

8162.2

Кочегар технологічних печей

Костюм сукняний Білизна натільна Валянки

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці сукняні

ТиТр

З

Тп

Мун200

ТиТр

12

6

12

12 15 днів

1

2

3

4

5

6

Шолом сукняний Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми ЗН

Тн

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

984

8229.2

Лаборант з аналізу газів та пилу

Костюм бавовняний або Халат бавовняний Напівчоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Респіратор пилогазозахисний Окуляри захисні Вкладиші протишумові

ЗМи З Ми В К50

З Ми К50 Щ20

ЗН

12

12

6

7 днів 1

до зносу до зносу до зносу

985

8122.2

Ливарник

кольорових

металів

Костюм сукняний Білизна натільна Валянки

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці сукняні Шолом сукняний Каска захисна з підшоломником Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Тп

Мун200

ТиТр

ННП

ЗПД

Тн

12

6

12

12 7 днів

12

24 до зносу до зносу до зносу до зносу

36

986

8290.2

Маркуваль

ник

Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

987

9322

Мастильник

Під час обслуговування устаткування електролізних цехів:

1

2

3

4

5

6

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці сукняні

Рукавиці гумові

Шолом сукняний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Під час роботи в цехах

зневоднення:

Костюм сукняний замість костюма бавовняного з кислотозахисним просоченням

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим носком замість чоботів гумових Додатково:

Білизна натільна Рукавиці комбіновані

К50 Щ20 В К50

К50 Вн К50

ЗН

Тн

ТиТр

Мун200

З

З Ми

12

12

6

7 днів 1

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

12

12 7 днів

988

8112.2

8151.2

Машиніст

брикетного

преса

Машиніст

млина

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Пн

З

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

6

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

989

8163.2

8163.2

Машиніст

газодувних

машин

Машиніст

ексгаустера

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Тн

36

Взимку додатково: Куртка утеплена

Машиніст

компресор

них

установок

Оператор

очисного

устаткуван

ня

Під час виконання робіт з обслуговування хлорокомпресорних установок:

Костюм сукняний з

кислотозахисним

просоченням

Білизна натільна

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Черевики шкіряні з гладким

верхом

Рукавиці сукняні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Шолом сукняний Каска захисна з підшоломником Навушники

Респіратор пилогазозахисний

Окуляри захисні

Куртка утеплена

990

8163.2

8142.2

К50 Щ20 З

В К50

12

6

24

6

24

1

7 днів 1 12

24 до зносу до зносу до зносу 36

Мун100 К50 Щ20 З Ми К50 Щ20

ЗН

Тн

Машиніст

крана

(кранівник)

Під час виконання робіт безпосередньо в основних виробничих цехах:

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом

Шолом сукняний Рукавиці комбіновані Рукавиці трикотажні Рукавиці діелектричні Килимок діелектричний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

991

8333.1

ТиТр

З

Мун50

З Ми З Ми Эн

12

6

12 12 7 днів 1

чергові

чергов.

24 до зносу до зносу до зносу

36

36

ЗН

Тн

Тн

Машиніст

скіпового

підіймача

Скіповий

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом

Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

992

8139.3

З Ми

Мун100 З Ми

12

12 7 днів

24 до зносу

ЗН

1

2

3

4

5

6

Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу до зносу

36

993

7233.2

Монтажник

Костюм сукняний

ТиТр

12

з ремонту

Костюм прогумований

ВуК50

18

ванн

Білизна натільна

З

6

7233.2

Монтажник

Чоботи гумові або

В К50

реакційних

Черевики шкіряні з захисним

апаратів

металевим носком

Мун200

12

7122.2

Футеруваль-

Онучі бавовняні

6

ник-шамот-

Валянки

Тп

12

ник на

Рукавиці сукняні

ТиТр

7 днів

ремонті ванн

Рукавиці КР

Вн К50

1

Рукавиці гумові

Вн К50

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Пояс запобіжний

чергов.

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

994

9322

Підсобний

Під час виконання робіт у

робітник

складі карналіту:

Костюм бавовняний

З Ми

12

Черевики шкіряні з гладким

верхом та металевим

Мун200

захисним носком

Чоботи гумові

В К50

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці сукняні

ТиТр

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

995

8122.1

Плавильник

Костюм сукняний

ТиТр

6

(вторинна

Білизна натільна

З

6

переплавка

Валянки

Тп

12

кольорових

Вачеги або

металів)

Рукавиці сукняні

ТиТр

15 днів

8121.1

Плавильник

Шолом-маска сукняна

12

(плавка руд

Капелюх повстяний

12

кольорових

Каска захисна з

металів)

підшоломником

24

8122.2

Плавильник

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

свинцевих

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

сплавів

Вкладиші протишумові

до зносу

Щиток захисний

ННП

до зносу