ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

16.09.2008 № 202

Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„27” жовтня 2008р. за № 436

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „22” жовтня 2008р. за № 1011/15702

НПАОП 63.23-1.02-08

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ СПЕЦТРАНСПОРТУ ТА ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ В АЕРОПОРТАХ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання (далі - підприємства), які здійснюють діяльність з обслуговування авіаційної наземної техніки для виконання наземних транспортних послуг, необхідних для авіаційної діяльності та підтримки аеропорту в експлуатаційному стані.
 2. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення робіт з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту наземних транспортних засобів, призначених для обслуговування авіаційної техніки, повітряних перевезень та утримування аеродромів.
 3. На підприємстві опрацьовуються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98).
 4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, а також організація проведення інструктажів з питань охорони праці здійснюються відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).
 5. Допуск осіб до 18 років, а також жінок до виконання робіт з обслуговування авіаційної наземної техніки встановлюється Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385, та Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260.
 6. Працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, які визначені Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554, під час прийняття на роботу і протягом трудової діяльності повинні проходити медичні огляди відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

Для визначення здатності водіїв до безпечного керування транспортними засобами здійснюються медичні огляди відповідно до вимог Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656.

 1. З метою організації безпеки праці та ефективного контролю за роботою складаються графіки роботи водіїв з урахуванням регламенту робочого часу та часу відпочинку відповідно до вимог Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 за № 97/6385.
 2. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137.
 3. З питань пожежної безпеки необхідно керуватися вимогами Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 №126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001- 2004), ГОСТ 12.1.004-91 “ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования” та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки в Україні.
 4. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цих Правилах використані такі позначення та скорочення:

ТОіР - технічне обслуговування і ремонт

ПЗ - паливозаправник

АЦЗ - агрегат централізованої заправки

ОЗ - оливозаправник

ЗТР - заправник технічними рідинами

АКЗС - аеродромна кисневозарядна станція

УГЗС - уніфікована газозарядна станція

ПВЗ - повітрозаправник

УПГ - універсальний пересувний гідроагрегат

МП - моторний підігрівач

АКП - аеродромні кондиціонери повітря

ПС - повітряне судно

АПЦ - автопаливоцистерна

СПО - самохідна площадка обслуговування

АПА - аеродромний пересувний агрегат

УПЗ - установка повітряного запуску

АПК - автомобіль з підйомним кузовом

АТ - автотранспортер

АЛ - автоліфти

СНК - спеціальний навантажувач контейнерів

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕРИТОРІЇ, БУДІВЕЛЬ,

СПОРУД І ПРИМІЩЕНЬ

 1. Загальні вимоги
 2. Будівлі, споруди, територія підприємства повинні відповідати вимогам СНиП II-89-80 “Генеральные планы промышленных предприятий”, СНиП 2.05.08-85 “Аэродромы”, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404 (далі - ДСП № 173-96).
 3. Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення повинні бути обладнані відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности” (далі - ГОСТ 12.4.026-76), ДСТУ ISO 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір”.
 4. Адміністративні, санітарно-побутові приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”.
 5. Підлога виробничих приміщень, адміністративних і побутових будівель повинна відповідати вимогам СНиП 2.03.13-88 “Полы”.
 6. Освітлення виробничих, побутових, допоміжних та інших приміщень повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 “Природне і штучне освітлення”, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 № 168.

Вимірювання рівня освітлення здійснюється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) “Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості”.

 1. Рівні шуму на території підприємства, у приміщеннях повинні відповідати вимогам Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря

України від 01.12.99 № 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99), ГОСТ 12.1.003-83 “ССБТ. Шум. Общие требования безопасности” (далі - ГОСТ 12.1.003-83).

 1. Будівлі, виробничі та допоміжні приміщення повинні бути обладнані центральним опаленням (паровим, водяним, повітряним) і вентиляцією, які забезпечують температуру (променеву енергію), відносну вологість і рухомість повітряного середовища відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”, ГОСТ 12.4.021-75 “ССБТ. “Системы вентиляционные. Общие требования”.

Застосування тієї чи іншої системи вентиляції повинно бути обґрунтовано розрахунками, які підтверджують забезпечення необхідного повітрообміну, температури та стану повітряного середовища відповідно до вимог Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42 (далі - ДСН 3.3.6.04299), ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” (далі - ГОСТ 12.1.005-88).

 1. Виробничі та побутові приміщення повинні бути обладнані внутрішнім водопроводом та каналізацією відповідно до вимог СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий”.

Зовнішні мережі, споруди водопроводу та каналізації повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”.

Експлуатація водопровідних, каналізаційних споруд і мереж повинна здійснюватись відповідно до вимог ГОСТ 12.3.006-75 “ССБТ. “Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности”.

 1. Питна вода повинна відповідати вимогам Державних санітарних правил і норм “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.96 № 383, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.97 за № 136/1940 (далі - ДСанПіН 383).
 2. Вимоги до території, майданчиків для зберігання спецмашин і під’їзних шляхів
 3. Територія підприємства повинна відповідати вимогам СНиП Ш-10-75 “Благоустройство территорий”.
 4. Територія, майданчики для зберігання спецмашин та під’їзні шляхи слід постійно утримувати в чистоті та систематично очищати від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.
 5. Проїзди та проходи до будівель, споруд, підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння повинні завжди бути вільними і утримуватися у справному стані, взимку очищатися від снігу, при ожеледиці - посипатися піском.
 6. Ворота в’їзду на територію підприємства, які відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати пристосування (пристрої), які дозволяють відчиняти їх вручну.
 7. На території повинні бути передбачені проїзди для руху спецмашин і пішохідні доріжки.

Уздовж проїздів повинні встановлюватися дорожні знаки відповідно до вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306.

 1. Пішохідні доріжки повинні мати тверде покриття (асфальт, бетон, клінкер, щебінь тощо), ширину не менше ніж 1 м і якнайменшу кількість перетинань із під’їзними шляхами.
 2. Сигнальні та попереджувальні знаки (написи), розташовані на території, повинні завжди перебувати в стані, що забезпечує чітке сприйняття цих знаків і кольорів на них.

Знаки, використовувані в темний час доби або в умовах недостатньої видимості, повинні бути освітлені. Усі пристрої, що забезпечують видимість знаків, табличок і блоків у темний час доби, не повинні змінювати їхній колір, а також погіршувати їхню видимість у світлий час доби.

 1. Територія повинна мати водовідводи і водостоки. Люки водостоків та інших підземних споруд повинні утримуватися в закритому положенні.
 2. Земляні роботи на території підприємства здійснюються відповідно до вимог СНиП III-4-80* изд. 1989 г. “Техника безопасности в строительстве”.
 3. Під час проведення земляних робіт на території підприємства траншеї та ями повинні бути огороджені.
 4. У разі перехрещення під’їзних шляхів канавами, траншеями повинні улаштовуватись настили і мости, ширина яких повинна бути не менше ніж допустима ширина проїздів.

У місцях переходу через траншеї улаштовуються перехідні містки шириною не менше ніж 1 м з перилами висотою не менше ніж 0,9 м.

 1. Майданчики для тимчасової стоянки спецмашин повинні розташовуватись осторонь від під’їзних шляхів з урахуванням забезпечення безперешкодного пересування транспорту по території.
 2. Відкриті майданчики для зберігання спецмашин, а також оперативні стоянки на пероні повинні мати тверде (асфальтобетонне або цементобетонне) і рівне покриття з ухилом для стоку води.
 3. Для зберігання електронавантажувачів повинно бути передбачене спеціальне приміщення. Як виняток, допускається зберігання їх у виробничих і допоміжних приміщеннях на спеціально відведених місцях за умови, що електронавантажувачі не будуть захаращувати проїзди.
 4. На території повинен бути відведений спеціальний майданчик для санітарної обробки спецмашин, що перевозять фекальні рідини, отруйні та інфіковані речовини. Розташування та обладнання ділянки для санітарної обробки зазначених спецмашин повинно бути узгоджено з органами державного санітарного нагляду.
 5. Вимоги до будівель і споруд
 6. Виробничі будівлі та приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85* изд. 1991 г. “Производственные здания”.
 7. Споруди повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий”.
 8. Виробничі будівлі та споруди підлягають технічним оглядам з метою визначення їх подальшої експлуатації відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
 9. № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864 (далі - НПАОП 45.2-4.01-98).
 10. Для всіх будівель та виробничих приміщень повинна бути визначена категорія з вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог чинного законодавства.
 11. Виробничі будівлі та споруди повинні бути обладнані технічними засобами протипожежного захисту (установками пожежної сигналізації, пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу тощо) і первинними засобами пожежогасіння відповідно до чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.
 12. Усі будівлі, приміщення і споруди повинні своєчасно очищуватися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватися в чистоті.
 13. У будівлях, приміщеннях, спорудах не дозволяється: