НПАОП 45.2-4.01-98. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд із змінами і доповненнями, внесеними наказом державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики україни,


  • № *Обгрунтування* Назва *Одиниці*Кількість*Вартість*Загальна* *п/п*(№одиничних*видів*виміру**одиниці*вартість*
  • *розцінок,* робіт ***виміру**
  • *шифр*(конструк-*****
  • *кошторисних* тивних *****
  • *норміін.)*елементів)*****

Заст. головного інженера підприємства (організації) з капітального ремонту (чи інша посадова особа, особа, що очолює службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд)

(підпис)

Начальник цеху

(підпис)

Склав

(підпис)

Додаток 10

до пункту 6.1 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

(назва підприємства)

Зведений опис робіт

з капітального (поточного) ремонту

станом на «»199

******************************************************************

  • №*Назва*Одиниці^Кількість*Ціна*Вартість*Додатки*

*п/п*робіт* виміру *****

******************************************************************