• апарати, паропроводи, трубопроводи гарячої води і технологічні трубопроводи з температурою зовнішньої стінки вище 45° C, розташовані усередині приміщення;
 • апарати, встановлені ззовні приміщення, прилади і трубопроводи, що містять рідини, які застигають при зниженні температури, а також зовнішні трубопроводи з температурою зовнішньої стінки вище 45° C у місцях, де можливе доторкання до них обслуговуючого персоналу.

Теплоізоляційні матеріали для гарячих поверхонь повинні бути негорючими.

 1. Вимоги безпеки до технологічного процесу виробництва порошкоподібних СМЗ
  1. Перекисні солі натрію (перборат і перкарбонат), у складі яких міститься перекис водню, необхідно зберігати в прохолодному і сухому місці в окремому приміщенні. Забороняється допускати дію прямих сонячних променів на ці солі.
  2. При виявленні явищ розкладання сировини, що зберігається, необхідно негайно видалити пошкоджену тару і вжити заходів щодо ліквідації процесу, який розпочався.
  3. При приготуванні теплоносія для сушіння композиції необхідно забезпечувати автоматичне регулювання розрідження в газогенераторі, автоматичну подачу повітря і газу на спалювання.
  4. На виході теплоносія з газогенератора необхідно встановлювати прилад для постійного контролю температури.
  5. Заборонена експлуатація сушильної башти без автоматичної системи регулювання температурного режиму сушіння композиції.
  6. Заборонена експлуатація сушильної башти і циклонів без обладнаної системи пожежогасіння, що використовує як вогнегасні засоби пару або воду. Прилади вимірювання температури в зоні сушіння і газоході до циклонів повинні бути зблоковані із сигналізатором, що дає звуковий сигнал у разі перевищення температури.
  7. Сушильну башту необхідно регулярно очищувати від налиплої на її стінках композиції та пересушених часток порошку.
  8. Заборонена експлуатація трубопроводів надходження композиції на розпилювання без встановлених манометра і компенсатора тиску.
  9. На робочому місці апаратника сушки повинна бути встановлена кнопка для аварійної зупинки насоса високого тиску.
  10. Заборонена експлуатація стрічкових конвеєрів без установлених пристроїв для місцевої та дистанційної зупинки привода на випадок аварійної ситуації.
  11. Стрічкові конвеєри в головній та хвостовій частинах повинні бути обладнані аварійними кнопками для їх зупинки. У разі потреби конвеєри можуть бути обладнані додатковими вимикачами для зупинки в аварійній ситуації в будь- якому місці з боку проходу для обслуговування.
 2. Вимоги безпеки до технологічних процесів виробництва пастоподібних та рідких СМЗ
  1. Заборонена експлуатація витратних ємностей для сипкої сировини без сигналізаторів граничного верхнього рівня при механізованій подачі сипкої сировини.

Завантажувальні воронки ємностей повинні мати місцеві відсмоктувачі.

 1. Подачу пастоподібної сировини до плавильної камери необхідно здійснювати в металевих діжках за допомогою електронавантажувачів.
  1. Заборонена експлуатація плавильних камер без оснащення їх системою контролю температури.
  2. Заборонена експлуатація реакторів-змішувачів без оснащення їх системою контролю температури та швидкості мішалки.
  3. Рухомі частини шнекових живильників повинні бути огороджені.

Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту,

трудової та соціальної політикиО. М. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного представницького

органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок Г. В. Осовий Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства УкраїниД. В. Ісаєнко

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуаційМ.Болотських

В. Акопян

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України