3.2. До початку АХР командир ПС зобов'язаний ознайомитися з картограмою лану, що підлягає обробці, оглянути кожну ділянку шляхом особистого об'їзду або обльоту і визначити ділянки, які не забезпечують безпеку польотів.

3.3. Попереджувальні знаки виставляються не ближче ніж 500 метрів від межі оброблюваної ділянки і забираються лише після закінчення встановлених карантинних термінів.

3.4. АХР виконуються в штиль чи зі швидкістю вітру на робочій висоті не більше ніж 3 - 4 м/с і здійснюються при бічному вітрі, починаючи з підвітряного боку.

Польоти через поле виконуються човниковим способом, кожна смуга простежується з навітряного боку відносно попередньої для запобігання впливу хімікатів кожної оброблюваної смуги на попередню.

3.5. Під час робочого польоту пілот повинен стежити за виходом хімікатів лише через дзеркало, установлене з цією метою в полі зору пілота. У разі затримки виходу хімікатів пілот зобов'язаний припинити обприскування, повернутися на ЗПМ і на землі усунути несправності авіахімапаратури.

3.6. Пілот повинен пересвідчитися, що сигнальники перебувають з навітряного боку від оброблюваної смуги. У разі безвітряної погоди він повинен летіти уздовж смуги, що розташована за сигнальником, переконавшись, що сигнальник просувається уперед у міру наближення ПС, щоб на нього не потрапила розприскувана речовина.

У разі використання вертольота пілоту не слід перебувати над сигнальником на відстані менше двох діаметрів несучого гвинта.

3.7. Командир ПС повинен повернутися на ЗПМ, якщо при підльоті до ділянки, що підлягає обробці, на ньому або в межах санітарного розриву (2000 метрів від межі оброблюваної ділянки) виявлені люди або домашні тварини, і сповістити представника господарства, у якому планувалися обробки.

3.8. Польоти ПС над трасою високовольтних ПЛ (понад 1000 В) з уключеною хімапаратурою не дозволяються.

3.9. Екіпажі, які вилітають в райони проведення АХР, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, а також аптечками для надання першої медичної допомоги.

3.10. З метою виявлення витоку пестицидів і агрохімікатів необхідно під час передпольотного та післяпольотного технічного обслуговування проводити огляд авіахімапаратури.

3.11. У разі пожежі в польоті необхідно виключити авіахімапаратуру, здійснити посадку і вжити всіх необхідних заходів для гасіння пожежі наявними засобами.

3.12. Не дозволяється перевозити пасажирів, харчові продукти і персонал на ПС, які не пройшли очистки та дегазації після закінчення АХР.

VII. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

7.1. Для захисту організму від потрапляння пестицидів і агрохімікатів через органи дихання, шкіру і слизові оболонки працівники повинні забезпечуватись спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

7.2. Видача, зберігання та користування ЗІЗ здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137.

7.3. Для захисту органів дихання застосовуються респіратори або протигази, під час використання яких слід ураховувати час захисної дії фільтрувальних пристроїв відповідно до вимог ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ "Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия".

7.4. Під час роботи з помірно небезпечними малолеткими речовинами необхідно використовувати протипилові респіратори типу Астра-2, У2-К, Ф-62Ш.

7.5. Під час роботи з леткими сполуками, а також з препаратами 1-го і 2-го класу небезпеки необхідно використовувати протигазові респіратори (РПГ-67) та універсальні респіратори (РУ-60М) з відповідними патронами згідно з технічною документацією.

7.6. Під час контакту з препаратами 1-го і 2-го класів небезпеки, а також з розчинами пестицидів повинен застосовуватися спеціальний одяг, виготовлений із спеціальних тканин із просоченням, а також додаткові ЗІЗ захисту шкірних покривів - непромокальні фартухи, нарукавники з плівкових матеріалів відповідно до вимог ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ "Фартуки специальные. Технические условия".

7.7. Для захисту рук під час роботи з концентрованими емульсіями, розчинами та іншими рідкими формами пестицидів застосовують гумові рукавички технічні КЩС (тип 1 і 2), латексні, промислові з латексу, бутилкаучуку та інші рукавички технічного і промислового призначення.

Не дозволяється використання медичних гумових рукавичок.

7.8. Для захисту ніг під час роботи з розчинами пестицидів слід використовувати гумові чоботи з підвищеною стійкістю до дії пестицидів і дезінфекційних засобів відповідно до вимог ГОСТ 5375-79 "Сапоги резиновые формовые. Технические условия".

7.9. Для захисту очей слід застосовувати захисні окуляри відповідно до ГОСТ 12.4.013-85Е ССБТ "Очки защитные. Общие технические условия".

7.10. Під час роботи з їдкими та подразнювальними для шкіри препаратами необхідно змазувати шкіру обличчя, носову порожнину і шию вазеліном. Під час роботи з фосфор- і хлорорганічними препаратами змазувати шкіру будь-якими жирами чи мазями не дозволяється.

7.11. ЗІЗ слід знімати в такій послідовності: не знімаючи з рук, вимити гумові рукавички у знешкоджувальному розчині (3 - 5-відсотковий розчин кальцинованої соди, вапняне молоко), промити їх у воді; потім зняти захисні окуляри та респіратор, спецвзуття і спецодяг; знову промити рукавички у знезаражувальному розчині та воді і лише після цього зняти їх.

7.12. Для запобігання негативному впливу пестицидів і агрохімікатів на організм працівників необхідно дотримуватися правил особистої гігієни:

під час роботи не дозволяється знімати захисний спецодяг, а також палити, їсти і пити;

перед відвідуванням туалету слід ретельно струсити віником пил із захисного одягу і вимити руки з милом;

не витирати руки спецодягом, не носити будь-які предмети, продукти харчування в спецодязі;

перед обідньою перервою, а також після закінчення робочого дня необхідно зняти ЗІЗ, дотримуючись вимог пункту 7.11 цього розділу, вимитися з милом під душем, після чого одягти повсякденний одяг;

приймати їжу, палити, пити воду дозволяється у спеціально відведеному місці, розташованому не ближче ніж 200 м з підвітряного боку від оброблюваної площі, завантажувального майданчика, злітно-посадкової смуги, попередньо знявши спецодяг і ретельно вимивши з милом руки і обличчя;

не дозволяється відносити ЗІЗ додому, носити спецодяг і спецвзуття після роботи.

7.13. Спеціальний одяг щодня після роботи необхідно очищувати шляхом витрушування або за допомогою пилососа і зберігати в індивідуальних шафах у спеціально виділеному сухому, чистому, добре провітрюваному приміщенні. Не дозволяється зберігати ЗІЗ в одному приміщенні із пестицидами.

Крім механічного видалення пестицидів і агрохімікатів, спецодяг повинен піддаватися періодичному знезаражуванню та пранню в міру його забруднення, але не рідше ніж через шість робочих змін.

 

Завідувач сектору організації державного
нагляду за промисловою безпекою та
охороною праці у машинобудуванні,
на транспорті та у зв'язку 

 
 
 
П. І. Буряк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
транспорту та зв'язку України 

 
В. В. Шевченко 

Голова Професійної
спілки авіапрацівників України 

 
І. Д. Звінник 

Перший заступник Міністра,
головний державний
санітарний лікар України 

 
 
М. Г. Проданчук 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

Заступник Міністра
аграрної політики України 

 
О. О. Шевченко 

Перший заступник директора
з наукової роботи Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці 

 
 
 
М. О. Лисюк 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України 

 
 
 
Ю. Мельников