---------------

* Координатна вісь Xл повинна співпадати з геометричною віссю місця обхвату джерела вібрації, а вісь Yл повинна розміщуватись в площині, що проходить через вісь Xл та вісь передпліччя. Вісь Zл перпендикулярна осям Yл та Xл.

(Видання офіційне)

4. ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ

4.1. Кількість обладнаних робочих місць на тракторах і машинах повинна відповідати числу працюючих, відповідно до нормативно-технічної документації.

4.2. Робочі місця на машинах повинні розташовуватись якомога далі віл двигуна, паливних баків, акумуляторів та інших джерел шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

4.3. Робоче місце оператора повинно бути обладнане підресорним сидінням із спинкою та підлокітниками.

4.4.Розмірні параметри елементів сидіння робочого місця та межі їх регулювання повинні відповідати значенням, наведеним у таблицях 7 та 8.

Таблиця 7

Регламентовані значення лінійних елементів сидіння та його розмірів

Елементи сидіння

Регламентовані значення

Висота місця посадки над підлогою присередньому за регулюванням положеннісидіння, мм

430

Ширина подушки сидіння, мм

400-500

Глибина (довжина) подушки сидіння, мм

380-400

Кут нахилу передньої частини подушкисидіння вниз по відношенню догоризонталі, град.

0-5

Висота спинки, мм

400

Ширина спинки, мм

400

Висота підлокітників над поверхнеюсидіння, мм

230

Довжина підлокітників, мм

250

Ширина підлокітників, мм

80

Таблиця 8

Регламентовані межі регулювання сидіння та його елементів

Перелік елементів регулювання

Регламентовані значення

Сидіння по висоті (у вертикальномунапрямку) з проміжком фіксування небільше 20 мм, мм

+-40

Сидіння в горизонтальній площині (впередньо-задньому напрямку) з проміжкомфіксування не більше 25 мм, мм

+-75

Глибина подушки сидіння переміщеннямспинки сидіння, мм

+-60

Сидіння за масою оператора, кг

60-120

Підлокітники по висоті від площинисидіння, мм

+-50

Спинка сидіння (назад) відносновертикальної площини, град.

0-25

4.5. Для робочих місць з реверсним постом керування сидіння повинно повертатися на 180 град. з фіксацією його у потрібному робочому положенні.

4.6. Регулювання сидіння повинно бути незалежним від регулювання його елементів, проводитись без застосування інструментів і зусиллям не більше 100 Н.

4.7. Елементи конструкції пристроїв регулювання не повинні виступати за габарити посадочного місця.

4.8. Взаємна прив'язка основних елементів робочого місця повинна проводитись із КТС (контрольна точка сидіння), яка знаходиться на 60 мм вище центру симетрії сидіння і на 140 мм відступає від вертикальної площини спинки сидіння.

4.9. Покриття сидінь, спинки та підлокітників повинно бути міцним, м'яким, повітропроникним, таким, що легко миється, важкозаймистим та відповідати вимогам нормативних документів, узгоджених з Міністерством охорони здоров'я України.

5. ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

5.1. Органи керування в усіх робочих положеннях повинні розміщуватися у відповідних зонах моторного поля з урахуванням частоти їх використання та групування за функціональним призначенням.

5.2. У межах зон оптимальної досяжності моторного поля розмішуються найбільш важливі органи керування та такі, якими користуються постійно.

У зоні легкої досяжності розміщуються органи точного керування, а також такі, якими користуються часто (до 10 разів за хвилину).

У межах зон досяжності допускається розмішувати органи, якими користуються рідко (кнопки, тумблери, вимикачі) і періодично.

5.3. Розміри оптимальної зони моторного поля, в якій розміщуються основні органи керування, мають становити мм по фронту, мм по глибині та мм по висоті.

5.4. Для роботи з органами ножного керування оптимальна робоча зона становить 280-680 мм по фронту та 500-750 мм по глибині.

5.5. Розміри зони легкої досяжності більші за розміри зони оптимальної досяжності по фронту, глибині та висоті не більш як на 100 мм.

5.6. Зона досяжності моторного поля знаходиться за межами зони легкої досяжності.

5.7. Координати оптимального розміщення основних органів керування у робочих зонах повинні визначатися відносно КТС при середньому по регулюванні положенні сидіння.

5.8. Координати оптимального розміщення центру рульового колеса повинні знаходитись відносно КТС на відстані 485 мм по горизонталі та 310 мм по вертикалі.

5.9. Рульове колесо повинно бути регульоване від середнього положення в межах (100+-20) мм по висоті і в межах 0-45 град. по куту нахилу по горизонталі.

5.10. Регулювання положення рульового колеса повинно бути безступінчасте або з фіксацією не менш як в 5 положеннях.

5.11. Координати оптимального розміщення центрів важелів постійного та найчастішого використаній відносно КТС повинні знаходитись на відстані 300 мм по вертикалі, 580 мм по горизонталі та 300 мм від центру симетрії сидіння (по фронту).

5.12.Координати оптимального розміщення педалей відносно КТС повинні знаходитись на відстані 675 мм по горизонталі та 180 мм по вертикалі від центру симетрії сидіння.

5.13. Вимоги до органів керування за формою, розмірами, безпекою та зручністю для роботи повинні відповідати ГОСТ 12.2.019-86.

5.14. Рульове колесо, важелі керування та педалі не повинні заважати входити оператору на робоче місце та виходити, а також вільно переміщати ноги при керуванні.

5.15. Люфт рульового колеса повинен бути не більше 25 град.

5.16. Площадки педалей повинні мати рифлену поверхню та боковий обмежувач.

5.17. Довжина ходу педалей, які приводяться в дію всією ногою, не повинна перевищувати 150 мм, а лише однією стопою - 100 мм.

5.18. При керуванні важелями, штурвалами, педалями та іншими органами керування постійного використання повинна додержуватись раціональна робоча поза, кутові параметри якої повинні знаходитись у таких межах:

- кут "плече-тулуб" - 15-17 град.;

- кут "плече-передпліччя" - 105-108 град.;

- кут "тулуб-стегно" - 88-90 град.;

- кути "стегно-гомілка" та "гомілка-стопа" - 110-115 град.

5.19. Способи приведення в дію органів керування і зусилля, які потрібно прикладати, наведені у таблиці 9.

Таблиця 9

Назва органукерування

Спосіб діїоператора

Напрямок переміщення

Зусилля для переміщенняорганів керування

Ножнекерування, Н,не більше як

Ручнекерування, Н,не більше як

Важіль подачіпалива

Приведення в діюпереважно правоюрукою

Переміщення вперед тавгору і (чи) вперед і вбік площини, паралельноїпоздовжній осі, длязбільшення кількостіобертів колінчастого валу

-

30

Педаль подачіпалива

Приведення в діюстопою або носкомстопи правої ноги

Переміщення натискуваннямуперед і (чи) вниз длязбільшення кількостіобертів колінчастого валу

60

-

Рульове колесо(руль)

Приведення в діюобома руками

Обертання рульовогоколеса

-

50

Педалі гальм

Приведення в діюправою ногою

Переміщення натисканнямвперед і (чи) вниз підчас гальмування

200

-

Важільстоянковогогальма

Приведенім в діюправою або лівоюрукою

Переміщення дієюнатягання під часгальмування

-

160

Педаль муфтизчеплення

Приведення в діюлівою рукою

Переміщення натисканнямвперед-вниз длявідключення муфти

120

-

5.21. Способи приведення в дію органів керування повинні відповідати ГОСТ 15.2.120-88.

5.22. Рукоятки важелів повинні виготовлятися із матеріалу з низькою теплопровідністю.

5.23. На пульті керування повинні бути розміщені схеми та написи, які вказують послідовність операцій з органами керування.

6. ВИМОГИ ДО СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Трактори і машини повинні бути обладнані звуковими та світловими сигналізаторами. На машинах, які призначені для роботи в комплексних агрегатах та обслуговуються кількома операторами, сигналізатори повинні бути двосторонньої дії.

6.2. Машини з поточною технологією повинні обладнуватися автоматичними сигналізаторами про хід технологічного процесу, про перевантаження, несправності, наповнення бункерів, місткостей, перевищення граничного тиску та інші порушення технологічного процесу, які пов'язані з небезпекою та виділенням шкідливих речовин.

6.3. Засоби відображення інформації повинні подавати остаточну інформацію, яка не потребує обчислювання та перерахунків.

6.4. Контрольно-вимірювальні прилади, які характеризують роботу двигуна, виконавчих механізмів та забезпечують зв'язок між працюючими на агрегаті, повинні бути встановлені в зоні інформаційного поля робочого місця з урахуванням їх значущості, частоти зйому інформації, необхідної точності та швидкості зчитування показників.

6.5. Ергономічні вимоги до кодування засобів відображення інформації повинні відповідати ГОСТ 21786 та ГОСТ 21879 і вимогам до розробки мнемосхем ГОСТ 21480.

7. ВИМОГИ ДО ОСВІТЛЕННЯ

7.1. Машини, робота яких передбачається у темний період доби, повинні забезпечуватися приладами освітлення з переважною локалізацією світлового потоку на траєкторії руху, на робочих органах та ділянках роботи, які знаходяться в полі зору оператора. Рівні освітлення цих зон повинні бути не нижчі вимог таблиці 10.

Таблиця 10

Найменування об'єкта освітленості

Площина виміруосвітленості

Рівеньосвітленості, лк

Ділянка в передній зоні оглядушириною захвату робочого органу іна відстані 10 м від нього

вертикальна

15

Ділянка в передній зоні оглядушириною 16 м на відстані 10 мвід робочого органу

вертикальна

5

Передня зона огляду шириноюзахвату робочого органу і навідстані 20 м від нього

вертикальна

5

Робочі органи в полі зору

горизонтальна

15

Ділянка в задній зоні оглядушириною захвату робочого органуі на відстані 10 м від нього

вертикальна

15

Зона вивантаження (завантаження)технологічного продукту

горизонтальна

15

Загальне освітлення кабіни

горизонтальні

15

Пульт керування

горизонтальна

15

7.2. Влаштування приладів освітлення повинно забезпечувати рівномірність освітлення робочої зони і виключати осліплення працюючого.

7.3. Кабіни повинні бути обладнані плафонами загального освітлення, які забезпечують рівномірне розсіювання світла.

8. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОКРЕМИХ ВИДІВ МАШИН

8.1. Машини ґрунтообробні, для сівби, посадки та внесення добрив

8.1.1. Робочі органи фрез і ротаційних машин, які мають примусовий привод та знаходяться над ґрунтом, повинні бути огороджені.

8.1.2. Сівалки та машини, які мають пристрій для внесення добрив, повинні бути обладнані пристроями для контролю з місця оператора за їх роботою та рівнем насіння і туків в бункерах; виняток обумовлюється в технічному завданні на проектування машин.

8.1.3. При відсутності пристрою для контролю роботи машин з місця оператора на сівалках, садильниках, культиваторах та інших машинах, де при виконанні технологічного процесу обслуговуючий персонал, знаходячись на машині, пересувається відносно неї, повинні бути передбачені площадки шириною не менше 350 мм із запобіжним бортиком на передній кромці висотою не менше 70 мм.

У середній частині площадка повинна бути обладнана спинкою або поручнями висотою 800-1200 мм та довжиною не менше 1/3 довжини площадки.

Навісні сівалки та культиватори обладнуються площадками для ніг тільки для заправки насіння і мінеральних добрив.

8.1.4. На тукових сівалках та машинах для внесення добрив повинні бути нанесені на елементах конструкції або на табличках попереджувальні написи про необхідність застосування обслуговуючим персоналом засобів індивідуального захисту від пилу.

8.1.5. Місткості, які призначені для водяного розчину аміаку, повинні мати клапани "дихання".

8.1.6. Місткості, які експлуатуються під тиском, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.101-84, ГОСТ 12.3.001-86, ДНАОП 0.00-1.07 "Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", затверджених Держнаглядохоронпраці України.

8.1.7. Машини для внесення міндобрив повинні мати написи, які забороняють:

- підходити до машини, яка працює, ближче м (в залежності від ширини захвату);