ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ

(за ГОСТ 12.0.003-74)

пп

Види робіт

Виробничі фактори

небезпечні

шкідливі

1

2

3

4

1.

Сухе очищення машин

грудки (частинки) бруду, що відлітають від скребачки

підвищена запиленість повітря робочої зони

випадання дротів з основи металевої щітки

підвищена напруга електричної мережі для ручних електричних машин

підвищене розташування

робочого місця на естакадах та наявність ями в

оглядових канавах

2.

Миття машин

слизькість мокрих поверхонь пересування

лужні розчини, розчинники, що застосовуються при митті

машини, що рухаються

рухомі частини мийного обладнання

підвищена напруга елект- ричної мережі обладнання

підвищена рухомість повітря

підвищена вологість по-

вітря

3.

Слюсарно-складальні

роботи

робота з використанням

несправного інструменту:

спрацьовані грані ріжкового (гайкового) ключа та ін.

підвищена загазованість повітря робочої зони

підвищена рухомість по-

вітря

Продовження додатку 2

1

2

3

4

послаблена посадка молотка, кувалди на ручку;

тріщини, задирки на рукоятках молотків, кувалд;

збиті бойки молотків, кувалд із сколами, вибоїна- ми, тріщинами тощо;

відсутність бандажних кілець на рукоятках інструмента з загостреними кінцями (напилки, шабери);

тріщини, задирки, наклеп та скоси на інструментах ударної дії (зубила, крейц- мейселі, борідки, просічки, керни тощо), клин без клиноутримувача;

відсутність обмежувачів ходу гвинта та переміще-ння рукоятки лещат;

підвищене розташування робочого місця на естакадах та наявність ями в оглядових канавах

рухомі частини підйомного обладнання (підйомники,

домкрати тощо)

машини та механізми,

що рухаються

відсутність або недостатність природного освітлення

недостатнє освітлення робочої зони

перевищення ГДК шкідливими хімічними речовинами

знижена температура повітря робочої зони під час роботи на відкритому майданчику у зимовий період

стропування, підйом та переміщення вузлів і деталей вантажопідйомними засобами;

транспортування вузлів і деталей наземними транспортними засобами;

Продовження додатку 2

1

2

3

4

використання випадкових предметів (ящиків, бочок тощо) як підставок під підняту машину, обладнання;

підвищена напруга електричної мережі для ручних електричних машин та вантажопідйомного обладнання;

зрублені уламки металу, заклепки, що відлітають;

молотки та кувалди, які

зірвалися з ручки;

вузли та агрегати, що переміщаються під час установки та зняття з машини

гострі краї, задирки та шорсткість на поверхні заготовок, інструментів та обладнання

4.

.

Електрозварювальні та газовогневі роботи

підвищена температура обладнання, матеріалів;

небезпечний рівень напруги в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло працівника;

розбризкування розплавленого електрода та металу;

балони з газами, газогенератор та ємності з-під ПММ, що руйнуються;

підвищений рівень ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;

підвищена іонізація повітря;

підвищена сліпучість;

підвищена агазованість повітря шкідливими газами, аерозолями, що виділяються при газозварюванні ацетиленом;

нервово-психічні перенавантаження;

Продовження додатку 2

1

2

3

4

5.

Вулканізаційні та шиномонтажні роботи

конструкції вулканізацій-ного апарата та шин, які руйнуються

підвищена температура поверхонь виробів та обладнання

підвищене значення напруги електричної мережі обладнання

напружений стан замко-вого кільця шини;

підвищена запорошеність гумовим, текстильним пилом та загазованість повітря робочої зони

сірчано-органічними сполуками та парами бензину

підвищена температура

повітря робочої зони

6

Акумуляторні роботи

вплив на шкіру та слизові оболочки кислот, лугів та електролітів;

конструкції батарей, що руйнуються;

підвищена загазованість

повітря робочої зони парами кислот, лугів, окислів свинцю та водню;

7.

.

.

Фарбувальні роботи та антикорозійна обробка

конструкції ємностей під тиском, що руйнуються ;

розміщення на висоті під час виконання робіт з драбин-стрем’янок, помостів

підвищена загазованість повітря робочої зони аерозолями фарб та парами розчинників;

підвищений рівень шуму;

шкідливі речовини в лакофарбових матеріалах і інших робочих сумішах;

підвищена іонізація повітря.

Додаток 3

до п. 3.3 Правил охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки

РІВЕНЬ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ

(витяг із ГОСТ 12.1.005-88)

пп

Речовини,

Величина ГДК, мг??м3

Агрегат-ний стан

Клас

небез-

пеки

Особли-вості дії на організм

1

2

3

4

5

6

1.

Пил, що містить силікат (цемент)

6

а

IV

Ф

2.

Пил кристалічний, який містить диоксиду кремнію (кварц, тридиміт, кристобеліт), відсоток його знаходження в пилу більше 70

1

а

III

Ф

3.

Пил кристалічний, який містить диоксиду кремнію,відсоток його знаходження в пилу складає від 10 до 70 (граніт, вуглецевий пил)

2

а

III

Ф

4.

Скипидар (у перераху-

нку на С)

300

п

IV

5.

Свинець та його неорганічні сполуки (за свинцем)

0,01??0,005

а

I

6.

Бензин (розчинник - уайт-спірит, паливний)

100

п

IV

7.

Оксид вуглецю*

20

п

IV

О

8.

Акролеїн

0,2

п

II

9.

Луги їдкі ( у перерахунку на NaOH)

0,5

а

II

10.

Ацетон

200

п

IV

11.

Етиленгліколь

5

п+а

III

12.

Масла мінеральні

нафтові +

5

а

III

Продовження додатку 3

1

2

3

4

5

6

13.

Дибутилфтолат

0,5

п+а

11

14.

Формальдегід+

0,5

п

II

О,А

15.

Сірчана кислота

1

а

II

16.

Тетраетилсвинець+

0,005

п

I

О

17.

Оксид азоту (у перерахунку на NO2)

5

п

ІІІ

О

18.

Синтетичні миючі засоби

5

а

ІІІ

Ф

19.

Гас (у перерахунку на С)

300

п

ІV

Примітки:

1. Якщо у графі “Величина ГДК” наведені дві величини, то це означає, що у чисельнику наведена максимальна величина, а у знаменнику ?? середньозмінна

2. Умовні позначення:

п ?? пара і (або) гази;

а?? аерозоль;

п+а ?? суміш пари та аерозолі;

+?? потрібний спеціальний захист шкіри та очей;

О ?? речовини з гостроспрямованим механізмом дії, які потребують

автоматичного контролю за їх знаходженням у складі повітря;

К ?? канцерогени;

Ф ?? аерозолі переважно фібриногенної дії;

3. Класи небезпеки речовин (за ГОСТ 12.1.007-76):

I ?? надзвичайно небезпечні;

II ?? високонебезпечні;

III ?? помірно небезпечні;

IV ?? малонебезпечні.

* При тривалості роботи в атмосфері, де міститься оксид вуглецю, не більше 1 год ГДК оксида вуглецю може бути підвищена до 50 мг/м3, при тривалості роботи не більше 30 хв. ?? до 100 мг/м3, при тривалості роботи не більше 15 хв. ?? 200 мг/м3. Повторні роботи за умов підвищеного вмісту вуглецю у повітрі робочої зони можуть проводитися не більше 2 год.

Додаток 4

до п.4.5 Правил озорони праці під час технічного

обслуговування та ремонту дорожньої техніки

ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

( витяг із ДНАОП 0.00-8.02-93)

1. Електрозварювальні, газовогневі роботи

2. Ремонтні роботи в охоронних зонах ліній електропередач

3. Роботи в діючих електроустановках

4. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів

5. Роботи із надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами

6. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними речовинами

7.Нанесення лакофарбувальних покрить, грунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо)

8. Вулканізаційні роботи

9. Обслуговування та ремонт акумуляторних батарей

10. Монтаж, демонтаж та накачування шин дорожніх машин.

11.Обслуговування та ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причіпах, їх знімання та установка

12. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згоряння

Додаток 5

до п. 5.4.1.1 Правил охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки