Інструкція з охорони праці для вальника дерев


________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для вальника дерев

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

1.3. За даною інструкцією вальник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та вальника.

1.4. Власник повинен застрахувати вальника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я вальника з вини власника, він (вальник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції вальник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. До самостійної роботи вальником допускаються особи чоловічої статі не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання по валці дерев, медичне обстеження, не мають медичних протипоказань при роботі на висоті, пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.7. До валки дерев не допускаються особи фізично слабкі та з порушеннями органів зору та слуху.

1.8. Вальник повинен:

1.8.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.8.2. Знати будову та правила безпечної експлуатації механізмів, пристосувань та іншого обладнання, яке застосовується при валці дерев.

1.8.3. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.

1.8.4. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

1.8.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.8.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.8.7. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.8.8. Не допускати в робочу зону сторонніх осіб.

1.8.9. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій він проінструктований.

1.9. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на вальни

ка:

1.9.1. Ураження електричним струмом.

1.9.2. Понижена чи підвищена температура повітря робочої зони.

1.9.3. Понижена чи підвищена вологість повітря робочої зони.

1.9.4. Гострі краї, задирки та шорсткість на поверхнях інструментів та обладнання.

1.9.5. Падіння предметів, деревини.

1.9.6. Рухомі частини механізованого інструменту.

1.9.7. Відлітаючі тріски, ошурки.

1.9.8. Перенапруження аналізаторів.

1.10. Вальник забезпечується спецодягом, спецвзуттям: куртка бавовняна, брюки брезентові, рукавиці комбіновані, черевики шкіряні; взимку додатково: куртка, брюки бавовняні на теплій прокладці, валянки.

1.11. Вальник повинен бути забезпечений поясом, захисною каскою, сокирою, ручною ножівкою, лопатою, трьома вірьовками довжиною по , при необхідності монтерськими кігтями.

1.12. На робочому місті у керівника повинна бути аптечка з повним набором медикаментів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

2.2. Одягти спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту.

2.3. Перевірити справність інструменту, пристосувань, обладнання.

2.4. До початку ваління дерев необхідно підготувати робочу зону:

2.4.1. Вирубати навкруги дерева кущі, що заважають валці, а взимку розчистити сніг.

2.4.2. Розчистити стежки довжиною 4- під кутом 45° в напрямку, протилежному падінню дерева (для відходу людей від падаючого дерева).

2.5. Огородити небезпечну зону, поставити чергових.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Забороняється звалювання дерев за умов несправності звалювальних пристосувань (гідроклини, гідродомкрати, звалювальні вилки, клини, лопатки).

3.2. Дозволяється одному вальнику без помічника звалювання дерев з використанням звалювальних лопаток, а також звалювання дерев діаметром і вище при використанні спеціальних механізмів, які забезпечують направлене звалювання (гідроклини, гідродомкрати).

3.3. Забороняється звалювання лісу одному вальнику без помічника при санітарному рубанні лісу та рубанні догляду; при розробці вітровально-буреломних дільниць і говільників; при зустрічному вітрі більше 3 м/с; на схилах більше 20°; при звалюванні небезпечних дерев.

3.4. Забороняється звалювання дерев при вітрі швидкістю 12,5 м/с і більше, в грозу, в період злив, під час густого туману, коли видимість менше .

3.5. При валці дерев необхідно дотримуватись наступних вимог:

3.5.1. Підпилювати чи підрубувати дерево слід з того боку, в який намічено звалювати дерево. Забороняється валити дерево без підрубування, робити підпил чи підруб з двох чи декількох сторін чи по колу.

3.5.2. Глибина підпилу чи підрубу повинна бути у прямостячих дерев не менше 1/4 товщини комля, а у дерев, нахилених у бік ваління, - не менше 1/3 товщини комля.

3.5.3. Перед валінням гнилих чи сухостійних дерев необхідно спробувати жердиною їх міцність: підрубувати такі дерева сокирою забороняється, замість підрубу слід робити підпил.

3.5.4. Нижня площина підпилу кутової форми повинна бути перпендикулярною до осі дерева, а верхня його сторона повинна утворювати кут до нижньої площини 25-35°; відстань між паралельними різами підпилу прямокутної форми повинна бути не менше 1/10 діаметра дерева в місці його спилювання.

3.5.5. Площа спилювання завжди повинна бути вище нижньої площини підпила чи підруба, але не вище його верхньої площини.

3.5.6. До виходу на підруб чи підпил повинен бути залишений недопил: при діаметрі дерева на висоті грудей до ширина недопила повинна бути ; при діаметрі 40- – ; при діаметрі і вище - ; при спилюванні гнилих дерев ширина недопила повинна бути збільшена на порівняно зі здоровими деревами.

3.5.7. У дерев, які мають боковий нахил по відношенню до напрямку звалювання, недопил повинен мати форму клина, більш тонкий край якого повинен бути повернутим в бік нахилу дерева; робити наскрізний пропил дерева без недопилу забороняється.

3.5.8. В бік нахилу звалюють дерева діаметром на висоті грудей до , які мають нахил в бік, зворотний звалюванню більше 5°, а також нахилені дерева діаметром більше - без застосування механізованих засобів, які забезпечують заданий повал; діаметром більше зі зворотним нахилом більше 5° - із застосуванням гідроклина.

3.6. Забороняється групове звалювання дерев шляхом збивання одного чи декількох підпиляних дерев іншим деревом.

3.7. Звалювання дерев біля ліній електропередачі дозволяється після відключення ліній від джерел живлення, а при необхідності після їх зняття.

Відключення та зняття електропроводів повинен виконувати власник лінії електропередачі.

Робітникам, які звалюють дерева, відключати лінії електропередачі забороняється.

3.8. Звалювання дерев з корінням повинно виконуватись за допомогою коловорота, лебідки, трактора - бульдозера чи інших механізмів.

Робоча довжина троса для звалювання дерев з корінням повинна бути не менше .

3.9. Рубання догляду (просвітлення і прочистка) необхідно проводити в весняно-літній період до випадання снігу.

При проведенні цього вирубання звалювання тонкомірних дерев (діаметром на висоті грудей до ) і вирубання кущів повинні виконуватися спеціальним механізованим інструментом чи сокирами.

3.10. Звалювання дерев в гніздах порослі чи зрощених у пня (які ростуть поруч) необхідно виконувати в бік їх природного нахилу. Кожне дерево повинно звалюватись окремо.

3.11. Забороняється залишати незвалені, підрублені, недопилені, зависші дерева на перерви, після закінчення роботи, а також при переході до інших дерев.

Забороняється також залишати недопилені, завислі вершини та суччя.

3.12. Звалювати зависші дерева слід лебідкою (механізованою чи ручною) чи за

допомогою трактора.

При звалюванні декількох дерев кожне дерево необхідно звалювати окремо.

3.12.1. Забороняється:

3.12.1.1. Спилювати те дерево, на яке спирається зависле дерево, чи обрублювати суччя, на яке воно спирається.

3.12.1.2. Відпилювати чураки від комля завислого дерева.

3.12.1.3. Збивати зависле дерево шляхом звалювання на нього іншого дерева.

3.12.1.4. Підрубувати коріння чи пеньок завислого дерева.

3.12.1.5. Знімати зависле дерево тросом (вірьовкою) довжиною менше .

3.13. Бригада робітників, зайнятих на розробці вітровально-буреломних дільниць і проведенні санітарного рубання, повинна бути забезпечена пилами, сокирами, переносною лебідкою з тросом довжиною не менше , вірьовкою довжиною , звалювальною вилкою, дерев'яними і металевими клинами і чокерами довжиною 5-, з розрахунку по одному чокеру на робітника.

3.14. При розробці вітрувально-буреломних дільниць, а також при санітарному рубанні необхідно виконувати вимоги:

3.14.1. Звалювання дерев виконувати в бік основного напрямку, а також в залежності від рельєфу місцевості, ступеня захаращення, способу вивозу лісу; в першу чергу виконують звалення найбільш небезпечних дерев і зломів, які можуть впасти самовільно.

3.14.2. Перед початком звалювання дерев необхідно прибрати (зняти за допомогою жердини) завислі суччя та вершини, які можуть стати причиною нещасного випадку при їх падінні.

3.14.3. До початку звалювання дерев, які мають тріщини від комля до вершини, необхідно ці дерева обв'язати п'ятьма витками вірьовки і для міцності обв'язки забити між стовбуром і вірьовкою клин; звалювання проводити звичайним способом.

3.14.4. Не дозволяється звалювання високого невідокремленого злому дерева, вершина якого знаходиться на землі без попереднього опробування жердиною з'єднань зламаної частини з комлевою частиною стовбура.

3.14.5. Зламана частина стовбура (незалежно від висоти злому) може бути звалена за допомогою лебідки, а при неможливості звалення лебідкою комлева частина дерева з зломом звалюється під кутом 90° до вертикальної площини, яка проходить через вісь зламаної частини дерева.

3.14.6. Звалення нахилених дерев (з частково пошкодженою кореневою системою) виконується в бік їх нахилу; щоб уникнути сколювання, одягається «бандаж», а підпил робиться до 1/2 діаметра комля; якщо дерево має нахил в гору при крутизні схилу більше 15°, комель його перед звалюванням слід закріпити тросом чи вірьовкою, щоб уникнути сповзання під гору.

3.15. При зависанні спиленого дерева і неможливості звалювання його за допомогою лебідки чи використанням трактора дозволяється застосовувати один з наступних способів:

3.15.1. Відтягнути комель завислого дерева вагами в бік та назад. У цьому повинна приймати участь бригада в складі не менше трьох чоловік.

3.15.2. Відтягнути комель завислого дерева в бік коловоротом.

3.15.3. Відтягнути комель завислого дерева в бік чи назад переносним ручним блоком.

3.16. Забороняється для закріплення вірьовки залазити на зависле дерево.

4. Вимоги безпеки під час звалюванні дерев

по частинах на вулицях населених пунктів

4.1. Зона, небезпечна для знаходження людей, повинна бути огороджена, позначена добре помітними попереджувальними знаками, а в необхідних випадках слід подавати попереджувальні звукові чи світлові сигнали.

Межа небезпечної зони визначається відстанню по горизонталі від можливого падіння вантажу при його переміщенні. Відстань при максимальній висоті дерева до повинна бути не менше .

4.2. Роботу слід виконувати в денний час, бригадою з трьох чоловік, під безпосереднім керівництвом керівника робіт.

4.3. Перед початком роботи керівник повинен обстежити забудову навколо дерев, наявність ЛЕП (лінії електропередачі), верхню кореневу систему і само дерево, ознайомити робітників з можливою небезпекою і встановити небезпечну зону.

4.4. 3абороняється спилювати дерева по частинах, якщо стовбур уражений гниллю більше, ніж на 1/3 діаметра чи у якого верхня коренева частина повністю зруйнована.

4.5. Якщо поблизу дерева, яке спилюється, проходить ЛЕП, то до початку роботи керівник робіт повинен погодити виконання робіт з представниками власника ЛЕП.

4.6. Забороняється спилювання дерев поблизу ЛЕП, яка знаходиться під напругою; електролінії повинні бути знеструмлені, а при необхідності зняті з опор.

4.7. Перед спилюванням необхідно попередити осіб, які мешкають в будинках поблизу місць спилювання дерев, що їм забороняється: виходити на балкони; відкривати вікна і двері, виходити і входити в будинок, якщо вхідні двері під'їзду виходять в бік спилюваних дерев; збирати під час роботи спилені суччя і чураки; підходити до небезпечної зони.

4.8. Якщо через небезпечну зону проходить шосейна дорога, то вона повинна бути перекрита на весь час виконання робіт, а транспорт направлений на об'їзд.

4.9. Якщо на небезпечній зоні знаходяться споруди, то на час виконання робіт люди з них повинні бути евакуйовані.

4.10. Забороняється спилювати одночасно два дерева; спочатку слід спиляти по частинах одне дерево, а потім друге.

4.11. У разі спилювання високих дерев по частинах робота повинна виконуватись за допомогою автовишок,

4.12. Під час роботи з автовишок робітники повинні отримати наряд-допуск.