“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор

назва підприємства

__________

“___” ______200 р.

Інструкція

про заходи пожежної безпеки для приміщень кухні назва підприємства

  1. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на всі приміщення кухні назва підприємства і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі у приміщеннях кухні назва підприємства і є обов’язковою для вивчення та виконання особою, відповідальною за пожежну безпеку, усіма працівниками, які знаходяться в приміщеннях кухні, а так само для технічних працівників та обслуговуючого персоналу назва підприємства.

2.Вимоги пожежної безпеки

Усі працівники кухні при прийнятті на роботу та у процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Для забезпечення пожежної безпеки у приміщенні кухні необхідно:

-експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виготівників;

-у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів, газової апаратури (за їх наявністі) негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити необхідних заходів до приведення їх у пожежонебезпечний стан;

-меблі та обладнання необхідно розміщувати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей для виходу з приміщення не менше . Двері мають відчинятися назовні;

-забезпечити евакуацію людей не менше, ніж через два виходи, евакуаційні шляхи та виходи мають постійно утримуватися вільними, нічим не захаращуватися;

-зберігати продукти з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Матеріали з підвищеною пожежною небезпекою слід утримувати в окремому, спеціально пристосованому для цього приміщенні;

-приміщення кухні постійно утримувати в чистоті та порядку, по мірі накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники;

-утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту та зв’язку;

-усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження.

У приміщеннях кухні забороняється:

-влаштовувати тимчасові електромережі, прокладувати кабелі та електропроводи безпосередньо по горючій основі;

-застосовувати некалібровані саморобні плавкі вставки у запобіжниках, прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через приміщення кухні, експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами;

-встановлювати штепсельні розетки, підключати струймоприймачі в мережі аварійного (евакуаційного) освітлення;

-залишати після роботи під напругою силову та освітлювальну електромережу;

-підключати до клем щитів силової лінії, а також у розетки освітлювальної мережі прилади, що споживають струм більше передбаченої для них величини;

-складувати горючі матеріали на відстані менше від електросвітильників, від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації, від електрощитів;

-вимикати евакуаційне освітлення та електрообладнання, що, за вимогами технології, має працювати цілодобово;

-перевищувати нормативну (проектну) наповненість приміщень кухні;

-встановлювати на вікнах металеві грати.

Керівник кухні, особа, відповідальна за пожежну безпеку, перед зачиненням повинна особисто впевнитися у працездатності автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж, оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, і тільки після цього залишити приміщення та зачинити двері.

Відповідальний за протипожежний стан приміщення кухні

_____________________________________________________ .

3. Обов’язки та дії працівників кухні

у разі виникнення пожежі

У разі виявлення ознак пожежі працівник повинен:

негайно повідомити Державну пожежну охорону за телефоном 01, вказавши при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

повідомити про пожежу начальника ДПД (пожежну охорону підприємства) та адміністрацію назва підприємства;

вжити заходів з евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння;

вимкнути струмоприймачі та вентиляцію.

Посадова особа більярду та пожежна охорона установи повинні:

перевірити чи викликано Державну пожежну охорону;

організувати рятування (евакуацію) співробітників та відвідувачів, вивести за межі небезпечної зони працівників, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі та евакуації людей;

організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допомогу в ліквідації пожежі, забезпечити безперешкодний доступ до місця виникнення пожежі.

РОЗРОБЛЕНО

______________

назва підприємства

________________

“ ____” _______ 200 р.

УЗГОДЖЕНО

Начальник _________

Головний державний

інспектор з пожежного

нагляду___________ м.Київ