________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПІД ЧАС ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ

1. Загальні положення

1.1. В даній примірній інструкції викладені вимоги безпеки під час виконання таких робіт: косінні вручну; допоміжних роботах під час роботи кормозбиральних машин; скиртуванні; штучному сушінні та закладанні сіна на зберігання; силосуванні.

1.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.3. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, в хворобливому або стомленому стані.

1.4. Узгоджуйте з керівником виробничої дільниці чітке визначення меж вашої робочої зони, не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.5. До роботи приступайте у спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень, звисаючих, не прилягаючих елементів, які можуть бути захоплені деталями, що обертаються.

1.6. Протягом зміни слідкуйте за самовідчуттям. Не примушуйте себе продовжувати роботу, відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі. Припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться по допомогу до присутніх осіб.

1.7. Під час роботи машин, обладнання, транспортерів, вентиляторів не допускайте пробуксовування пасів і торкання обертовими робочими органами захисних кожухів або корпусів агрегату, це може призвести до пожежі.

1.8. Під час грози відключайте електродвигуни від мережі живлення.

1.9. Не користуйтесь відкритим вогнем у місцях заготівлі, досушування і зберігання кормів у безпосередній близькості від них (ближче ніж ).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Косіння вручну

2.1.1. Перевірте стан ручної коси:

– допоміжна ручка повинна бути міцно закріплена на ручці-кіссі на рівні пояса косаря;

– металеве кільце для з’єднання коси з ручкою-кіссям повинно бути достатньо міцним і відповідати розмірам нижнього кінця ручки-кісся і клину для кріплення коси;

– коса не повинна мати деформацій, тріщин і задирок. Лезо коси повинно бути правильно заточене.

2.1.2. Огляньте лезо коси. При значному затупленні коси поклепайте її молотком на спеціальній наковальні-бабці. Поверхня бійка бабки повинна бути злегка випуклою, гладкою, без задирок. Заточування леза коси виконуйте спеціальним наждачним бруском або напилком. Наждачний брусок повинен мати довжину не менше . Під час заточування коси держіть наждачний брусок (напилок) за ручку і не підводьте руку на небезпечну віддаль до леза коси. Напрямок руху бруска (напилка) повинен бути від руки до кінця бруска (напилка).

2.2. Допоміжні роботи під час роботи кормозбиральних машин

2.2.1. Огляньте свій робочий інструмент (вила, граблі). Він повинен бути справним, держаки рівними, з гладенькою поверхнею, без задирок.

2.2.2. Погодьте свої дії з трактористом-машиністом кормозбиральної машини.

2.3. Скиртування

2.3.1. До роботи по скиртуванню допускаються працівники, які пройшли медичний огляд та мають відповідний дозвіл на виконання робіт на висоті.

2.3.2. Огляньте драбини і впевніться в їх справності: сходинки драбин повинні бути врізані в тятиви; через кожні і на кінцях драбин повинні бути стяжні болти. Нижні кінці драбин повинні бути обладнані гострими металевими башмаками для запобігання сковзанню драбин по землі. З напису на бирці впевніться в тому, що термін чергового випробування драбини не пройшов (дерев’яні драбини випробовуються через 6 місяців, металеві – через 1 рік). Мотузяні драбини повинні бути сухими, цілими, без порваних витків, східці міцно зрощені з тятивами.

2.3.3. Огляньте запобіжний канат і по напису на бирці впевніться в тому, що термін його чергового випробовування не пройшов (канат випробовують не рідше ніж через кожні 6 місяців).

2.3.4. Перевірте наявність ломів, призначених для кріплення запобіжних канатів при закінченні скиртування. Лом повинен бути рівним, з гладенькою поверхнею, без задирок.

2.3.5. Перевірте наявність і справність засобів сигналізації (свистків і прапорців) для двостороннього зв’язку скиртоправа з трактористом-машиністом скиртокладу.

2.3.6. Огляньте робочий інструмент (вила, граблі). Він повинен бути справним, держаки рівними, з гладенькою поверхнею, без задирок.

2.4. Закладання сіна на зберігання

2.4.1. Огляньте укладач грубих кормів в складі для сіна і впевніться в справності приводу, тросів, монорейки, упору, візка, кріплення грейфера і противаг.

2.4.2. При вкладанні кормів в склад сіна за допомогою стрічкових або пневмотранспортерів впевніться в їх справності згідно з інструкцією заводу-виготовлювача, а також перевірте наявність огороджень на рухомих частинах, цілісність кабелю, правильність натягу стрічки, відсутність на них сторонніх предметів тощо.

2.4.3. Огляньте разом з електротехнічним персоналом обладнання сіносховищ, що вентилюються, і впевніться у:

– справності і правильній установці повітророзподільної системи і вентилятора;

– справності електричного кабелю, що живить вентиляційні установки та інше обладнання, а також що він захищений від пошкоджень або підвішений на висоту, недосяжну для дотику машин і людей. Не допускається знаходження кабелю у вологій землі без укладання його в трубу;

– наявності огороджень на рухомих частинах електродвигуна, вентилятора і передавального механізму, а також решітки з вічками 50х50 мм на вхідному отворі вентилятора;

– тому, що пускова (рубильники, вимикачі, магнітні пускачі тощо) і запобіжна апаратура в установках і механізмах закритого типу, електродвигуни, корпуси пускової, захисної і регулювальної апаратури, силових шаф, розподільчих щитів тощо заземлені (занулені).

2.5. Досушування сіна

2.5.1. До робіт по досушуванню сіна допускаються працівники, що мають право на обслуговування електроустановок.

2.5.2. Перевірте наявність та справність вентилятора, захисних огороджень, повітронагрівача, електродвигуна. Огляньте металевий повітропровід та брезентовий рукав.

2.5.3. Перевірте цілісність силового кабелю, заземлення корпусу електродвигуна, приладів для включення і відключення установки від електромережі, наявність діелектричних гумових рукавичок.

2.5.4. Перевірте справність нагрівальних елементів, наявність та справність термометрів, наявність та справність засобів пожежогасіння.

2.5.5. Огляньте робоче місце. Підходи до обслуговуючих агрегатів повинні бути рівними, не захаращеними сторонніми предметами.

2.6. Силосування

2.6.1. Огляньте силосну траншею, приберіть сторонні предмети, що можуть заважати під час роботи.

2.6.2. Перевірте наявність і справність стягувальних пристроїв: сітки, брусів з тросами, обв’язувального троса з кільцями.

2.6.3. Переконайтесь, що конструкція тросового пристрою відповідає транспортному засобові.

2.6.4. Не допускайте кріплення тросів до стягуючих пристроїв за допомогою штирів або перехідних пристроїв, які не мають фіксаторів робочого положення (головок, шплінтів).

2.6.5. Огляньте стан площадки обслуговування, внутрішніх і зовнішніх поверхонь башти (стан штукатурки), стяжних кілець, драбин з огорожею, механізмів, кріплення тросів, люків, дверці купола.

2.6.6. Перевірте дату випробовування на міцність запобіжних канатів, справність спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту – рятівних поясів, касок, протигазів, запобіжних канатів, справність і працездатність вентиляції у башті.

2.6.7. Перевірте надійність кріплення пневмотранспортера до завантажувальної труби башти.

2.6.8. Перед закладкою сінажу у башту переконайтесь у відсутності людей у башті.

2.6.9. Перед підйомом завантажувача під купол башти підніміть його над підлогою на достатню висоту і перевірте стан лебідки, триноги, блоків, відрегулюйте натяг запобіжного тросу триноги. Під час підйому проводьте нагляд з верхньої площадки обслуговування.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Косіння вручну

3.1.1. Під час косіння вручну біля робочої зони в радіусі не повинно бути людей.

3.1.2. Величину захвату косою рослинної маси порівнюйте з опором рослинності, що скошуєте, і рельєфом поля (луки).

3.1.3. Уважно слідкуйте за мікрорельєфом поля (луки), щоб уникнути удару коси по сторонніх предметах (камінці, пеньки, металеві предмети тощо) і не загнати косу в землю, це може призвести до поломки коси і травмування працівника.

3.1.4. В перервах складайте (вішайте, ставте) коси у спеціально відведених місцях.

3.1.5. Під час переходу з косою на плечі витримуйте відстань від працівника, що йде попереду, не менше ніж . Перед поворотом упевніться, що нікого не зачепите косою.

3.1.6. Не очищайте лезо коси пальцями, виконуйте це пучком трави з тильної частини коси.

3.2. Допоміжні роботи під час роботи кормозбиральних машин

3.2.1. Під час подавання сіна (соломи) вилами у прес-підбирач, працюючий стаціонарно, розміщуйтесь на безпечній відстані від нього. Подавайте сіно (солому) добре насадженими вилами. Вила під час подавання не повинні доходити до підбирача на небезпечну віддаль.

3.2.2. Не проштовхуйте руками сіно (солому) у приймальну камеру і в підбирач.

3.2.3. У процесі роботи тюкоукладача будьте обережні, знаходячись біля робочих ланцюгів підбирача і поперечного конвеєра.

3.2.4. Приймаючи тюки, слідкуйте за роботою поперечного транспортера, тюки приймайте і перекладайте тільки в рукавицях.

Не проштовхуйте тюки в підбирач тюкоукладача на ходу.

3.2.5. Перекладання зв’язувального ряду і ручне укладання тюків, що впали, здійснюйте тільки при зупиненому агрегаті і виключеному валу відбору потужності трактора.

3.2.6. Перед вивантаженням штабеля на землю впевніться у відсутності людей у небезпечній зоні. Під час вивантаження не поправляйте штабель вручну. Перед перекиданням порожньої платформи-накопичувача відкрийте передню решітку.

3.2.7. Під час роботи транспортувальника (підйом, опускання штабеля) не знаходьтеся у безпосередній близькості від машини.

3.2.8. Під час обслуговування транспортувальника платформу опустіть. Не працюйте навіть під частково піднятою платформою.

3.2.9. Транспортні засоби не повинні під’їжджати до кормозбиральних машин під час завантаження на ходу на відстань менше .

3.2.10. Не допускається знаходження в кузовах транспортних засобів людей під час їх завантаження подрібненою масою.

3.2.11. Під час завантаження тюків у транспортний засіб вручну розміщуйтесь не ближче від борта кузова. Тюки подавайте з одного боку, не допускаючи травмування осіб, що приймають вантаж.

3.2.12. Під час укладання тюків у штабелі або в кузовах транспортних засобів не підходьте до країв на відстань менше ніж .

3.2.13. При укладанні тюків за допомогою стрічкових транспортерів не піднімайтесь і не спускайтесь на (по) стрічці транспортера.

3.2.14. Для підйому на транспортний засіб або штабель і спуску з нього використовуйте приставні або мотузяні драбини.

3.3. Скиртування

3.3.1. Під час роботи на скирті знаходьтеся на відстані не менше ніж від її краю.

3.3.2. При вкладанні скирти, починаючи з висоти , влаштуйте навколо неї запобіжну подушку із сіна (соломи) шириною не менше і висотою .

3.3.3. При подачі сіна (соломи) скиртокладом на скирту знаходьтеся не ближче від грабельної решітки.

3.3.4. Під час роботи вилами дотримуйтесь дистанції до інших скиртоправів не менше .

3.3.5. Піднімайте інструмент на скирту (спускайте з неї) тільки за допомогою мотузки. Перед підйомом (спуском) упевніться, чи надійно інструмент прикріплений до мотузки.

3.3.6. Для підйому (спуску) на скирту використовуйте приставні або мотузяні драбини, які повинні бути закріплені у верхній частині запобіжним канатом, кінець якого перекинутий через скирту і прикріплений до металевого лома, загнаного в нижню частину скирти на глибину не менше .

3.3.7. Перед підйомом (спуском) на скирту впевніться в надійності закріплення драбини і страховки (потягніть кілька разів запобіжний канат).

3.3.8. Підйом (спуск) на скирту здійснюйте тільки за дозволом старшого скиртоправа.

3.3.9. Під час скиртування сіна (соломи) дотримуйтесь таких вимог:

– одночасно на скирті повинно бути не більше 6 працівників;

– не дозволяється виконувати роботу під час грози, при силі вітру понад 6 м/с, в темну пору доби;

– не дозволяється знаходитися під грабельною решіткою або кігтями скиртокладу, які розкриваються;

– не дозволяється скидати сіно (солому) вручну з грабельної решітки;

– не дозволяється під час обідньої перерви знаходитись на скирті;

– не скидайте зі скирти і не залишайте на ній інструмент;

– не підходьте до волокуші ззаду і збоку на відстань менше довжини тросу між волокушею і трактором;

– не сідайте на солому, що переміщується волокушею.

3.4. Закладання сіна на зберігання

3.4.1. Огляд і очищення вентиляційних каналів сіносховищ з примусовим вентилюванням проводьте під наглядом допоміжного працівника.

3.4.2. У разі виявлення несправностей в електрообладнанні відключіть обладнання і викличте електрика.

3.4.3. При укладанні кормів у сіносховища дотримуйтесь вимог безпеки:

– попереджуйте працівників про включення пневмотранспортера (транспортера), укладача грубих кормів світловим або звуковим сигналом;

– завантажуйте транспортер, завантажувальний бункер, грейфер рівномірно, не допускайте їх перевантаження;

– не кладіть і не залишайте після ремонту на транспортері, в завантажувальному бункері, на грейфері інструмент і сторонні предмети;