Інструкція з охорони праці під час монтажу кабельних мереж


(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час монтажу кабельних мереж

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.3. До виконання робіт з монтажу силових та освітлювальних кабельних мереж допускаються робітники, які досягли 18 років та пройшли:

- медичний попередній огляд та визнані придатними виконувати електромонтажні роботи на висоті;

- навчання та перевірку знань з електробезпеки;

- навчання в закладах освіти для виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;

- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;

- вступний інструктаж у службі охорони праці;

- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.

1.4. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпорядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'єкта, місце відпочинку під час технологічних та обідньої перерв, порядок закінчення роботи.

1.5. До початку робіт у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.

1.6. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.

1.7. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу електромереж та заготовки і монтажу пластмасових труб не допускаються.

1.8. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.

1.9. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До початку робіт керівник зобов'язаний:

- перевірити ступінь готовності будівельних робіт;

- оцінити виробничі обставини, можливість взаємодії з іншими будівельно-монтажними організаціями у відповідності з проектом виконання робіт (ПВР); можливість безпечного застосування машин, механізмів, пристосувань, місця їх установки та порядок проїзду; можливість безпечного застосування піротехнічного інструменту, безпечної подачі електричних конструкцій, електротехнічних апаратів та інших блоків;

- узгодити з відповідними службами та, при необхідності, внести уточнення в ПВР.

- ознайомити працюючих з ПВР та технологічними картами на всі види робіт.

2.2. Керівник робіт повинен здійснити первинний інструктаж, який стосується:

- характеру та безпечних методів виконання робіт (у т.ч. за складних погодних умов); порядку проходів до кожного робочого місця;

- наявності небезпечних зон та відкритих каналів і траншей, відкритих прорізів, отворів у перекриттях та стінах;

- порядку розвантаження та складування матеріалів, устаткування та конструкцій;

- місць та порядку підключення зварювальних трансформаторів, трансформаторів безпеки, електрифікованого інструменту, засобів електроосвітлення, випробувальних апаратів;

- порядку роботи сумісно з оператором порохових інструментів;

- порядку і місця установки вантажних лебідок та інших механізмів у монтажній зоні; порядку роботи з гідропідйомників, риштувань, підмостків, драбин; наявності діючих електроустановок та заборонених зон;

- надання першої допомоги, виклику швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, керівника робіт чи роботодавця, представника служби охорони праці.

2.3. Перевірити наявність та термін дії посвідчень з охорони праці, електро- пожежобезпеки, посвідчень на право виконання спеціальних видів робіт (зварювання, користування пороховими інструментами, газозварювання, монтаж кабельної арматури).

2.4. Видати наряд-допуск операторам на виконання робіт підвищеної небезпеки з проведенням цільового інструктажу та записом до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Підписи інструкторів та інструктованих у журналі обов'язкові.

2.5. Попередити працюючих, що з'єднання та від'єднання від мережі обладнання, механізмів, інструменту, інвентарних шаф тощо (крім оперативного вмикання і вимикання) в умовах будівельного майданчика виконуються тільки службою експлуатації власника електромережі, якщо не існує іншої письмової домовленості з власником.

2.6. Електромонтажнику необхідно отримати перевірені:

- засоби індивідуального захисту;

• захисну каску з підшоломником;

• запобіжний пояс для виконання робіт на висоті;

• окуляри захисні;

- спецодяг згідно з існуючими нормами та колективною угодою;

- інструмент індивідуальний:

• плоскогубці комбіновані з діелектричним покриттям ручок;

• ніж монтерський;

• метр складальний або рулетку;

• молоток слюсарний сталевий;

• викрутку з діелектричною ручкою;

• оправку ручну ОД-6;

- інструмент бригадний:

• кліщі універсальні КУ-1;

• кліщі ручні КВН-1;

• омметр;

• прилад для фазування;

• драбину спеціальну для виконання монтажних робіт;

• пістолет ПЦ-84;

• лебідку для затягування кабелів;

- будівельні машини і механізми згідно з ПВР.

2.7. Підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, перевірити освітлення, надійність настилів та огорож, перекриття каналів та закриття отворів.

2.8. Перевірити справність драбин. Вони повинні мати інвентарні номери, що відповідають реєстраційному обліку в журналі, а також тавро з датою наступного випробування.

2.9. Помости, риштування та площадки мостових кранів, які використовуються для монтажу силових та освітлювальних мереж, повинні мати по всьому периметру суцільні настили та захисну огорожу заввишки не менше 1,1 м.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Прокладання кабелів слід виконувати тільки в рукавицях.

3.2. Працювати ручними ударними інструментами слід із застосуванням захисних щитків або окулярів з непробивним склом.

3.3. Переносити чи перевозити інструмент з гострими кутами треба лише в чохлах.

3.4. Не дозволяється розміщувати кабель, барабан з кабелем та без нього, механізми, пристрої та інструменти безпосередньо біля бровки траншеї.

3.5. Переміщувати барабан з кабелем слід після того, коли цвяхи із щік барабана вийнято, а кінці кабелю надійно закріплено.

3.6. Перекочувати барабан з кабелем слід у напрямку стрілки, нанесеної фарбою на щоці барабана.

3.7. Переміщувати барабан з кабелем вручну дозволяється тільки по твердому ґрунту або надійному настилу по горизонтальній поверхні на відстань не більше .

3.8. Не дозволяється працюючим чи стороннім особам перебувати на шляху барабана, що переміщується.

3.9. Під час піднімання барабана необхідно слідкувати за тим, щоб не пошкодити щоки барабана та втулку.

3.10. Перед розмотуванням барабан встановити на домкрати (чи інший підіймальний пристрій). Підняти його на 0,15-0,20м над поверхнею землі, кузова автомобіля тощо, щоб барабан міг вільно обертатися та не зміщуватися по осі.

Барабан встановити так, щоб кабель розмотувався з його верхньої частини.

Розмотувати кабель з барабана слід тільки за наявності гальмівного пристрою.

3.11. Під час підіймання барабана з кабелем домкратами необхідно застосовувати сталеві осі діаметром:

- якщо маса барабана до , - не менше ;

- якщо маса барабана до , - не менше ;

- якщо маса барабана до , - не менше .

3.12. На трасах з поворотами робітники не повинні перебувати всередині кута повороту кабелю, а також підтримувати або відтягувати кабель руками. Для цього на поворотах повинні бути встановлені кутові ролики.

3.13. За умов прокладання кабелю вручну всі робітники повинні перебувати з одного боку кабелю.

3.14. Тягові механізми, кутові і лінійні ролики слід надійно закріпити.

3.15. Під час прокладання кабелю робітники повинні перебувати від кутових та лінійних роликів на відстані не менше .

3.16. При розмотуванні кабелю за допомогою привідної лебідки робітникові, який знаходиться біля неї, необхідно слідкувати за роботою лебідки і контролювати зусилля натягування. Якщо розмотування виконується ручною лебідкою, то крутити її та контролювати зусилля повинні два робітники.

Кріпити кабель до троса слід надійно за допомогою кабельної панчохи або клина.

3.17. Розміщення конструкцій і пристроїв для витягнення кабелю з барабана повинно бути таким, щоб забезпечити прохід робітника, який супроводжує кінець кабелю з тросом, без перепон і торкання раніше прокладених кабелів.

3.18. Роботу виконувати тільки за умов наявності інвентарних засобів підмащування, які пройшли періодичне випробування.

3.19. Протягувати кабель через отвори в стінах та через міжповерхові перекриття дозволяється за умов, коли робітники знаходяться по обидва боки, при цьому відстань від входу кабелю в трубу до крайнього положення рук робітника повинна бути не менше .

3.20. Тягнути кабель по трасі слід тільки за умов надійного візуального, телефонного чи радіозв'язку з керівником робіт.

3.21. Не дозволяється перекладати кабель, який знаходиться під напругою.

3.22. Роботу в підземних спорудах слід виконувати за нарядом-допуском.

3.23. Для освітлення робочого місця в колодязях і тунелях застосовуються вибухозахисті ручні електричні світильники напругою 12 В або акумуляторні ліхтарі.

3.24. Відкривати люки колодязів слід інструментом, який не дає іскри, а також уникати ударів люка в горловину. Знімати кришку люка колодязя необхідно за допомогою зачіпки.

3.25. У разі появи запаху газу роботу в колодязі чи в тунелі необхідно припинити до виявлення джерела загазування та його усунення.

Для витиснення газу з колодязя слід нагнітати повітря від встановленого зовні вентилятора або компресора за допомогою рукава, який спускається у колодязь на відстані 0,25 м від дна.

Застосовувати для вентиляції балони зі стисненим газом забороняється.

3.26. Працювати в колодязях слід тільки за допомогою страхувальних мотузок, які кріпляться до запобіжних поясів працюючих в колодязі двома іншими робітниками, які знаходяться зовні колодязя.

Біля відкритого люка колодязя слід встановити попереджувальний знак чи огорожу.

3.27. Працювати в колекторах і тунелях необхідно між двома відкритими люками чи дверима.

3.28. Ходити в підземних спорудах необхідно тільки наміченими маршрутами, при цьому не торкатися розташованих там кабелів, контактних проводів, корпусів електрообладнання.

3.29. У колекторах, тунелях, кабельних напівповерхах та інших приміщеннях, в яких прокладено кабель, під час виконання робіт з використанням пропан-бутану сумарна місткість балонів з газом, які знаходяться в приміщенні, не повинна перевищувати .

Після закінчення роботи балони з газом слід винести, а приміщення провітрити.

Встановлювати балони з пропан-бутаном в колодязях забороняється.

3.30. Кінець кабелю спускати в тунель повільно за допомогою мотузки.

3.31. Під час виконання монтажних робіт на перетинах з автошляхами та інженерними мережами умови виконання робіт слід узгоджувати з їх власниками.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Не залишати робоче місце до закріплення кабелю на кабельних конструкціях.

4.2. Упорядкувати робоче місце.

4.3. Прибрати інструмент та пристрої у відведене для них місце.

4.4. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очистити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.

4.5. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації (поява диму, запаху газу, обвалення кабельних споруд тощо) слід припинити роботу

5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Перша допомога при нещасних випадках.

5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.