________________

(місце видання)

_________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час монтажу і демонтажу

металевих трубчастих риштувань

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. До самостійного виконання робіт по монтажу та демонтажу металевих трубчастих риштувань допускаються робочі не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання монтажним роботам, мають відповідне посвідчення на право виконання робіт і стаж роботи по даній спеціальності не менше одного року; пройшли медичний огляд і визнані придатними до роботи на висоті.

1.3. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на робітника монтажника під час виконання монтажних та демонтажних робіт:

- падіння з висоти;

- падіння предметів;

- несправність інструмента і пристосувань;

- несправність вантажопідіймальних механізмів;

- недостатня освітленість робочої зони;

- незадовільні метеорологічні умови.

1.4. Робітники-монтажники повинні бути забезпечені спецодягом (згідно з колективним договором), випробуваними запобіжними поясами, мотузками, касками та іншими засобами індивідуального захисту.

1.5. Під час роботи на висоті робітники повинні бути прикріплені запобіжними поясами до надійних частин будівлі чи за закріпленими конструкціями риштувань. Місце кріплення карабіна запобіжного пояса вказується керівником робіт.

1.6. Небезпечна зона при монтажі, демонтажі риштувань визначається таблицею 1 СниП ІІІ-4-80 “Техника безопасности в строительстве” і повинна бути огородженою і мати попереджувальні написи.

1.7. Механізми для піднімання матеріалів і вантажоприймальні площадки повинні розташовуватись згідно з планом виконання робіт (ПВР).

1.8. Інструменти і пристосування повинні бути справними і відповідати своєму призначенню.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Ознайомитись з проектом виконання робіт.

2.2. Отримати наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

2.3. Одягти спецодяг, спецвзуття; отримати необхідні засоби індивідуального захисту.

2.4. Перевірити наявність та справність необхідного інструменту, пристосувань та іншого інвентарю, необхідного для виконання робіт.

2.5. Перевірити стан та справність вантажопідіймальних механізмів та знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

2.6. Перевірити наявність огородження та попереджувальних написів.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Монтаж і демонтаж риштувань повинен виконуватись згідно з ПВР під безпосереднім керівництвом керівника робіт.

3.2. До початку монтажу на місці встановлення риштувань слід запланувати і утрамбувати дільницю на всю ширину риштувань від стіни будівлі, а в місці установлення сходової клітки - додатково на ширину клітки.

3.3. Площадка під риштування повинна бути горизонтальною в поперечному напрямку, а з поздовжньому планування повинно відповідати похилу місцевості.

При похилі більше 10° в ґрунті слід створювати уступи під опорні підкладки.

Від площадки під риштування слід виконати відведення поверхових вод.

3.4. Встановлювати риштування на свіжонасипний ґрунт забороняється.

3.5. Монтажні (демонтажні) роботи припиняються під час грози, сильного вітру (15 м/сек і більше), а також при настанні темряви, якщо місце роботи недостатньо освітлене.

3.6. Вимоги безпеки під час монтажу риштувань.

3.6.1. Піднімання елементів риштувань до місця встановлення виконується за допомогою спеціально встановлених (згідно з ПВР) для цього вантажопідіймальних механізмів.

3.6.2. Під час підготовки елементів риштувань до піднімання чи опускання особливу увагу слід надавати на надійність стропування.

Стропування слід виконувати інвентарними стропами, які мають пристосування, що виключають самовільне розчеплення.

З.6.3. Скидання елементів риштувань навіть з невеликої висоти забороняється.

3.6.4. Під час піднімання ( опускання) елементів риштувань їх необхідно утримувати від розкачування і обертання відтяжками.

3.6.5. Під час монтажу (розбирання) риштувань всі дверні прорізи першого поверху і виходи на балкони всіх поверхів в межах дільниці, що монтується, повинні бути зачиненими.

3.6.5. При цегляній кладці риштування нарощують по мірі зведення стін, а робочий настил переміщують через них по висоті.

3.6.7. Після закінчення монтажу кожний ярус повинен прийматися відповідальною особою, призначеною наказом по підприємству.

3.6.8. Для виконання інших видів робіт риштування улаштовують зразу на всю висоту.

3.6.9. Стійки риштувань установлюють по виску, після чого у встановленій послідовності монтують ригелі, в'язі і кріплення.

3.6.10. Настил і огородження з поруччям монтують одночасно.

3.6.11. Сходову секцію монтують одночасно з монтажем риштувань.

3.6.12. Піднімання і опускання людей на риштування дозволяється тільки по сходах.

Ухил сходів не повинен перевищувати 60°.

Сходові секції огороджують з 4-х боків, прорізи сходів для переходу з ярусу на ярус з 3-х боків.

3.6.13. Монтаж трубчастих риштувань починають від кута будівлі і виконують в чотири етапи:

І етап - планування площадки, розбивання висей, укладання опорних підкладок і встановлення башмаків під стійки;

ІІ етап - установлення навперемінно - 2-х і 4-х метрових стійок і ригелів, укладання настилу і встановлення конструкцій огородження;

III етап - нарощування щитів і переставлення ригелів з першого на другий ярус, встановлення додаткової стійки поруччя і поруччя, закладання анкерів в стіну і кріплення до них риштувань;

ІV етап - нарощування коротких стійок, встановлення ригелів, перемащування настилу, переставлення поруччя.

Подальший монтаж риштувань виконується в тому ж порядку; при цьому ригель непарних ярусів знімають і переставляють вище, а ригелі парних ярусів залишають на місці, як в'язі.

Конструкції риштувань монтують, починаючи від кута будівлі, послідовно по ярусах і на всю довжину монтуємих секції риштувань.

Сходові клітки і вантажопідіймальні площадки монтують по ярусах одночасно з риштуванням.

3.6.14. Перший етап.

3.6.14.1. Монтаж починають з розмічування місць для опорних підкладок згідно з ПВР, укладання підкладок на вивірену основу.

3.6.14.2. Після укладання підкладок встановлюють на них опорні башмаки, які закріплюють до підкладок за допомогою костилів після збирання першого ярусу риштувань.

3.6.14.3. Відстань від стіни до осі внутрішнього ряду башмаків і між башмаками необхідно перевірити на місці згідно з проектом.

3.6.15. Другий етап.

3.6.15.1. Стійки риштувань встановлюють уздовж стіни будівлі в 2 ряди на відстані в поздовжньому і чи в поперечному напрямку.

3.6.15.2. Відстань від стіни будівлі до осі стійок внутрішнього ряду для риштувань під цегельну кладку повинна бути - 550мм, а для риштувань під оздоблювальні роботи - .

3.6.15.3. Стики стійок повинні бути розташованими в розбіг, для чого 2- і 4 - метрові стійки в межах першого ярусу необхідно чергувати, а подальше нарощування риштувань виконувати тільки 4-метровими стійками.

3.6.15.4. При встановленні кожної пари стійок монтажники повинні вивіряти їх вертикальність по виску і розкріпляти в'язями згідно з проектом.

3.6.15.5. Зазор між стінками патрубка і трубчастою стійкою при нарощуванні риштувань не повинен перевищувати .

3.6.15.6. Після встановлення стійок і закріплення ригелів та в'язів укладають щити настилу.

Паралельно зі встановленням робочого настилу встановлюють козирок і інвентарне огородження з бортовою дошкою і закріплюють його засувками.

Для забезпечення поперечної стійкості риштувань при їх встановленні на висоту першого ярусу (для кладки другого ярусу стіни) риштування в місцях стиків закріплюють анкерами, замурованими в кладку стіни.

3.6.16. Третій етап.

3.6.16.1. Монтаж 2-го ярусу виконується в тому ж порядку і в тій же послідовності, як і по першому ярусу - встановлюються ригелі і в'язі другого ярусу, переміщують щити з першого ярусу на другий ярус, встановлюються додаткові стійки поруччя висотою , козирок, інвентарне металеве огородження.

3.6.16.2. Встановлюють в стінах анкера, і риштування прикріпляється до них.

Для піднімання робітників на риштування одночасно з монтажем основного каркаса монтують сходову клітку.

3.6.17. Четвертий етап.

3.6.17.1. Монтаж елементів третього ярусу починають з нарощування коротких стійок внутрішнього ряду.

При нарощуванні цих стійок встановлюють ригелі, в тому ж порядку, як і по першому ярусу риштувань.

3.6.17.2. Після встановлення ригелів, в'язів переставляють поруччя, переміщають щити частила, козирок з другого ярусу.

3.6.17.3. Ригелі, в'язі і кріплення риштувань до стіни, встановлені по другому ярусу не знімають, а залишають на місці на весь час виконання робіт.

3.6.17.4. Під час монтажу третього ярусу риштувань сходи не монтують, а для переходу робітників з другого ярусу на третій встановлюють легку приставну драбину.

3.6.17.5. Монтаж четвертого ярусу риштувань починають з нарощування стійок по зовнішньому ряду (через одну).

Потім в описаному вище порядку встановлюють поперечні ригелі, діагональні в'язі, поздовжні ригелі, щити настилу, козирок, огородження з бортовою дошкою.

Всі ці елементи знімають з 3-го ярусу і переставляють на 4-й.

Починаючи з другого ярусу, в 2-х крайніх прогонах встановлюють горизонтальні діагональні в'язі з кріпленням стійок до стіни подвійними гаками.

3.6.18. У випадках улаштування риштувань більше улаштовують три настили риштувань: один робочий і два захисних, переставляють їх згідно з проектом.

3.6.19. Після закінчення монтажу кожного ярусу риштувань до початку робіт керівник робіт перевіряє правильність і якість їх монтажу і дає вказівки на монтаж наступного ярусу.

3.6.20. Риштування висотою більше допускаються до експлуатації після технічного опосвідчення їх комісією, призначеною наказом по підприємству.

Акт приймання риштувань затверджується головним інженером цього підприємства. До затвердження акта експлуатація риштувань не дозволяється.

3.7. Демонтаж конструкцій риштувань.

3.7.1. Демонтаж риштувань слід виконувати під наглядом керівника робіт.

3.7.2. До початку роботи слід отримати наряд-допуск; надягти спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту: перевірити наявність та справність інструменту, пристосувань, наявність огородження небезпечної зони та попереджувальних написів.

3.7.3. Під час роботи монтажник повинен:

3.7.3.1. Виконувати всі вказівки керівника робіт (якщо вони не суперечать правилам охорони праці).

3.7.3.2. Користуватися випробуваними запобіжними поясами, закріплюючи їх до надійних частин будівлі чи до стійок риштувань (по вказівці керівника робіт).

3.7.3.3. Виконувати всі роботи по демонтажу риштувань згідно з проектом.

3.7.3.4. Користуватися тільки справним інструментом та пристосуванням.

3.7.3.5. Підніматися на яруси риштувань і опускатися з них тільки по установлених огороджених сходах.

3.7.4. До розбирання риштувань слід приступати тільки після того, як роботи на риштуваннях закінчені, з них зняті всі матеріали, інвентар, інструмент і прибране будівельне сміття.

3.7.5. Під час розбирання риштувань всі віконні прорізи, а також виходи на балкон необхідно зачинити.

3.7.6. Демонтаж риштувань починається з верхнього ярусу і виконують по ярусах зверху вниз в послідовності, зворотній монтажу.

3.7.6.1. Спочатку знімають огородження, потім стійки, стикові з'єднання яких знаходяться вище настилау демонтуємого ярусу риштувань, і діагональні в'язі в межах демонтуємого ярусу.

3.7.6.2. Потім знімають щити настилу.

Частину щитів переносять на нижній ярус для використання, як помости.

3.7.6.3. Сходову клітку розбирають в такій послідовності:

Поруччя площадок, стійки (стики яких розташовані вище площадок в даному ярусі), щити верхніх площадок і марш сходів.

3.7.6.4. Розбирання каркаса риштувань виконують з ярусу, розташованому нижче того, що розбирається. Потім знімають поперечні і поздовжні ригелі, вигвинчують гаки кріплення риштувань, розташовані вище ярусу, що розбирається, закладаючи отвори в стіні розчином.

3.7.6.5. Кріплення риштувань в прорізах розбирають одночасно зі зніманням ригелів.

3.7.6.6. Огородження, стійки, ригелі, діагональні в'язі розбирають монтажники, настил - теслярі і підсобні робітники.

3.7.6.7. Елементи риштувань при розбиранні опускають вниз, застосовуючи блоки, конопляні канати.

Скидати окремі елементи риштувань з висоти забороняється.

3.7.6.8. Внизу елементи риштувань розкладають по марках і перевозять на склад чи до місця нового встановлення.

3.8. Бракування елементів риштувань.

3.8.1. Трубчасті елементи риштувань виготовляються з водогазопровідних труб без різьби за ГОСТ 3262-75.

Для інших елементів риштувань повинна застосовуватись сталь марки В Ст З сп для зварних конструкцій.

У випадках застосування риштувань при температурі нижче - 30°С, ці елементи виготовляються зі сталі В Ст З сп.

3.8.2. Труби повинні бути прямими, без вм'ятин, розкритих швів та інших дефектів, які понижають їх міцність.

Кривизна прямих елементів риштувань допускається не більше на довжини.

3.8.3. Відхилення від проектної довжини елементів риштувань при їх заготівлі не повинні перевищувати: в стійках ± , в решті - ±.

3.8.4. Допуски при приварюванні патрубків не повинні перевищувати .

3.8.5. Труби для стійок повинні бути обрізані під прямим кутом і мати гладку поверхню зрізів.