________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час монтажу

бетонних і залізобетонних конструкцій

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на будівельному майданчику, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці” працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші з підписом керівника відповідного структурного підрозділу.

1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для монтажників бетонних та залізобетонних конструкцій при зведенні будинків.

1.6. Монтажні роботи (проектне установлення і кріплення залізобетонних виробів і конструкцій заводського виготовлення) слід виконувати відповідно до організаційно-технологічних рішень з техніки безпеки, передбачених у проекті провадження робіт.

1.7. До виконання монтажних робіт допускаються кваліфіковані робітники не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання за типовими програмами і склали іспити та пройшли відповідні інструктажі з охорони праці.

До самостійного виконання монтажних робіт допускаються монтажники, які мають стаж верхолазних робіт не менше одного року і тарифний розряд не нижче 4-го.

1.8. Під час провадження робіт на діючому підприємстві повинен бути проведений інструктаж за участю працівників цього підприємства, відповідальних за охорону праці.

1.9. До роботи із стропування конструкцій допускаються робітники, які атестовані і мають посвідчення на право ведення стропальних робіт.

1.10. Монтажники повинні бути забезпечені наступними засобами індивідуального захисту:

1. Костюм бавовняний - термін носіння 10 міс.

2. Рукавиці з надолонниками з вініліошкіри - Т переривчастої - термін носіння 2 міс.

3. Напівчоботи шкіряні на нековзкій підошві - термін носіння 12 міс.

На зовнішній роботах узимку додатково:

4. Куртка бавовняна на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.

5. Штани бавовняні на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.

6. Валянки - термін носіння 48 міс.

1.11. Монтажники зобов'язані:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; вимоги даної інструкції;

- не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

- працювати тільки справним інструментом і пристосуваннями;

- користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям і випробуваними засобами індивідуального захисту;

- палити в спеціально відведених місцях;

- додержуватися технологічної дисципліни;

- виконувати правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці.

1.12. Забороняється допуск сторонніх осіб, а також працівників у нетверезому стані на територію будівельного майданчика, у виробничі, санітарно-побутові приміщення і на робочі місця.

1.13. Усі особи, які знаходяться на будівельному майданчику, зобов'язані носити захисні каски. Робочі і інженерно-технічні працівники без захисних касок та інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.

1.14. Будівельний майданчик, дільниці робіт, робочі місця, проїзди і проходи до них у темний час доби повинні бути освітлені згідно з нормами. Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучої дії освітлювальних приладів на працюючих. Провадження робіт у неосвітлених місцях не допускається.

1.15. У місцях проходів через виїмки і траншеї повинні бути встановлені містки завширшки не менше із поруччям заввишки .

1.16. Складування матеріалів, конструкцій і устаткування повинно здійснюватися відповідно до вимог проектів провадження робіт.

Проїзди, проходи і робочі місця необхідно очищати, не захаращувати, а розташовані поза будинками посипати піском чи шлаком у зимовий час. Проходи з ухилом більше 20° повинні бути обладнані трапами чи драбинами з огородженнями.

1.17. В залежності від виду, обсягу і прийнятої технології монтажних робіт робоча ланка (бригада) монтажників повинна бути забезпечена монтажним оснащенням і передбаченими в ППР вантажопідйомними машинами і механізмами.

1.18. Монтажники повинні:

- дотримуватися протипожежного режиму і вміти застосовувати первинні засоби пожежегасіння;

- у випадку виявлення несправності устаткування, пристосувань сповістити бригадира чи майстра (виконроба) або іншого працівника, відповідального за провадження даного виду робіт;

- знати і застосовувати прийоми і методи з надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку.

1.19. Про кожен нещасний випадок на об'єкті потерпілий чи очевидець повинен негайно сповістити майстра або іншого безпосереднього керівника робіт, який зобов'язаний:

- повідомити керівнику організації про нещасний випадок;

- зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, які вони були в момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих і не призведе до аварії).

1.20. В усіх випадках про загоряння чи пожежі необхідно негайно повідомити по телефону "01" у пожежну охорону і вжити заходів до гасіння пожежі наявними засобами.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи монтажнику необхідно:

- одягти спецодяг, перевірити його справність і відсутність дефектів;

- одягти запобіжний пояс. Він не повинен мати руйнувань, деформацій чи розриву вузлів і елементів, установлюваних зовнішнім оглядом. Запобіжний пояс, що не має тавра з датою періодичного випробування, до експлуатації не допускається. Запобіжний пояс повинен проходити випробування через кожні 6 місяців статичним навантаженням тривалістю 5 хв.;

- одержати від майстра (виконроба) інструктаж про безпечні методи і прийоми праці, послідовність виконання виробничого завдання. Ознайомитися з проектом провадження робіт;

- оглянути робоче місце, перевірити і розмістити інструмент, устаткування, пристосування і оснащення для тимчасового кріплення конструкцій, передбачити вільні проходи (відповідно до технологічної карти).

Ручний інструмент повинен відповідати наступним вимогам:

- молотки і кувалди повинні мати поверхню бойка трохи випуклу та гладку, не збиту, без задирок, вибоїв, ум'ятин, тріщин і повинні бути щільно закріплені м'яким сталевим клином на дерев'яній ручці;

- ручки молотків і кувалд повинні бути виготовлені з твердих і в'язких порід сухого дерева і насаджені під прямим кутом стосовно осі бойка;

- ручки молотків і кувалд повинні бути прямими, овального перетину, з незначним стовщенням до вільного кінця. Поверхня ручки повинна бути гладкою, рівно зачищеною, без тріщин, задирок і сучків;

- ударні інструменти (шлямбури, зубила тощо) не повинні мати скошених чи збитих потилиць із задирками, ум'ятин, вибоїв, тріщин. Довжина інструмента повинна бути не менше ;

- кінці ручних інструментів, що служать для перевірки співвісності отворів при монтажі (конусні пробки, ломики для зборки тощо), не повинні бути збитими;

- струбцини складальні, застосовувані для скріплення двох-трьох деталей під зварювання, повинні бути рівними без вибоїв і тріщин.

2.2. До початку виконання монтажних робіт необхідно встановити порядок обміну умовними сигналами між особою, яка керує монтажем, і машиністом крана. Усі сигнали подаються тільки однією особою (бригадиром монтажної бригади, ланковим, стропальником), крім сигналу "Стоп", який може бути поданий будь-яким працівником, що помітив явну небезпеку.

2.3. До початку виконання робіт нульового циклу необхідно перевірити:

- стан укосів. Провадження робіт у котлованах з укосами, що зволожені, дозволяється тільки після ретельного огляду керівником робіт (майстром, виконробом) стану ґрунту укосів і обвалення нестійкого ґрунту в місцях, де виявлені "козирки" чи тріщини;

- міцність кріплення стінок траншей і котлованів;

- наявність інвентарних трапів і переносних драбин для спуску (підйому) у котлован.

2.4. Стропування вантажів слід виконувати інвентарними стропами відповідно до розроблених схем стропування. Вантажні гаки вантажозахватних засобів повинні бути оснащені запобіжними замикаючими пристроями, що запобігають мимовільному випадінню вантажу.

2.5. Робочі місця і проходи до них на висоті і більше та відстані менше від границі перепаду по висоті повинні бути огороджені тимчасовими огородженнями відповідно до вимог ДСТ 12.4.059-89.

При неможливості влаштування цих огороджень роботи на висоті необхідно виконувати з використанням запобіжних поясів і страхувальних канатів.

Місця кріплення запобіжних поясів під час виконання робіт повинні бути вказані виконробом чи майстром.

2.6. Усі прорізи і технологічні отвори в робочій зоні повинні бути огороджені тимчасовими огородженнями чи закриті суцільним міцним настилом.

Границі небезпечних зон, у межах яких можливе виникнення небезпеки в зв'язку з падінням предметів, повинні встановлюватися згідно з табл. 1.

Таблиця 1

Висота

можливого падіння предметів, м

Границя небезпечної зони

поблизу місць

переміщення

вантажів, м

поблизу будинку

чи споруди (від зовнішнього периметру), м

До 10

Св. 0 до 4

Св. 1,5 до 3,5

Св. 10 до 20

Св. 4 до 7

Св. 3,5 до 5

Св. 20 до 70

Св. 7 до 10

Св. 5 до 7

Св. 70 до 120

Св. 10 до 15

Св. 7 до 10

2.7. На будівельному об'єкті повинні бути розміщені знаки безпеки відповідно до ДСТ 12.4.026-76 для привертання уваги працюючих до безпосередньої небезпеки і попередження про можливу небезпеку.

2.8. До початку проведення монтажних робіт в умовах діючого підприємства експлуатовані електромережі і інші діючі інженерні системи в зоні робіт повинні бути відключені, а устаткування і трубопроводи - звільнені від вибухонебезпечних, горючих і шкідливих речовин.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Монтажник зобов'язаний виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений майстром чи виконробом.

3.2. Під час роботи бути уважним, не відволікатися самому і не відволікати інших.

3.3. Спуск у траншеї і котловани повинен здійснюватися по трапах, які мають бути твердими і мати кріплення, що виключають можливість їх зсуву. При довжині трапів більше під ними повинні встановлюватися проміжні опори. Ширина трапів повинна бути не менше .

3.4. На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання інших робіт.

3.5. Способи стропування елементів конструкцій і устаткування повинні забезпечувати їх подачу до місця встановлення в положенні, близькому до проектного.

3.6. Забороняється піднімання збірних залізобетонних конструкцій, які не мають монтажних петель чи міток, що забезпечують їх правильне стропування і монтаж.

3.7. Очищення підлягаючих монтажу елементів конструкцій від бруду і полою слід проводити до їх підйому.

3.8. Начіпні монтажні площадки, драбини і інші пристосування, необхідні для роботи монтажників на висоті, слід встановлювати і закріплювати на конструкціях, що монтуються, до їх монтажу.

3.9. Під час переміщення вантажу монтажник зобов'язаний до підйому вантажу звернути особливу увагу на те, щоб ніщо не перешкоджало його підйому, дати сигнал, підняти вантаж на 20- і переконатися, що області стропа натягнуті рівномірно, а вантаж застроповано надійно. Потім підняти вантаж на висоту, що забезпечує переміщення вантажу не менше, ніж на 0,5 м над предметами, що знаходяться на його шляху, і не менше - по горизонталі, дати сигнал на переміщення вантажу. Поданий елемент за командою монтажника повинен бути опущений над місцем встановлення не більше, ніж на , а потім монтажник повинен підійти, навести і встановити його на місце.

3.10. Елементи конструкцій, що монтуються, під час переміщення при необхідності повинні утримуватися від розгойдування й обертання гнучкими відтягненнями.

3.11. Під час монтажу для переходу з однієї конструкції на іншу повинні застосовуватися інвентарні драбини, перехідні містки і трапи, що мають огородження.

3.12. Встановлені в проектне положення елементи конструкцій повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична незмінюваність.

Розстропування елементів конструкцій, встановлених у проектне положення, слід виконувати після постійного чи тимчасового надійного їх закріплення. Переміщати встановлені елементи конструкцій після їх розстропування, за виключенням випадків, обґрунтованих у ППР, не допускається.

Розстропування слід виконувати з перекриттів чи з інвентарних помостів. Для встановлення струбцин, розстропування, також для закладення стиків необхідно користуватися інвентарними пересувними площадками і монтажними драбинами. Забороняється застосовувати для цих цілей приставні драбини (з обпиранням їх на тимчасово закріплену змонтовану конструкцію).