________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час догляду за тваринами

1. Загальні положення

1.1. В інструкції викладені вимоги з охорони праці під час догляду за тваринами, а саме: великою рогатою худобою, плідниками, свинями, вівцями і козами, кіньми, під час стриження тварин, під час роботи на гужовому транспорті, під час вантаження, вивантаження та транспортування тварин.

1.2. До роботи по догляду і обслуговуванню великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз, коней допускаються особи, які пройшли виробниче навчання, склали іспити кваліфікаційній комісії і отримали кваліфікаційне посвідчення, а також пройшли інструктажі: вступний і первинний з охорони праці та не мають медичних протипоказань. Робітники, що обслуговують електрифіковане обладнання, повинні пройти додаткове навчання та інструктаж з електробезпеки і мати кваліфікаційну групу не нижче III.

Доглядати кнурів, бугаїв-плідників та жеребців-плідників дозволяється тільки фізично сильним і досвідченим тваринникам не молодше 18 років.

До стрижки тварин, експлуатації машин і обладнання допускаються особи, що не мають медичних протипоказань, пройшли виробниче навчання, вступний і первинний інструктажі з охорони праці і мають посвідчення на право експлуатації відповідних машин і обладнання.

До роботи по перевезенню різних вантажів на конях допускаються особи, які пройшли інструктаж з охорони праці, знають правила дорожнього руху, а також значення всіх діючих дорожніх знаків і сигналів.

До роботи по вантаженню, вивантаженню й транспортуванню тварин допускаються особи, які пройшли виробниче навчання, вступний і первинний інструктажі з безпеки праці. Працівники, які зайняті на навантажуванні й вивантажуванні заразнохворих тварин, додатково проходять навчання у спеціалістів ветеринарної служби.

1.3. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не допускайте на робоче місце сторонніх осіб і не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.4. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. Упевніться, що вони не мають пошкоджень, елементів, що звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати розміру працюючого, застосовуватися в справному, чистому стані за призначенням і зберігатися в спеціально відведених та обладнаних місцях з дотриманням санітарних правил.

1.5. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного та медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.6. З метою попередження захворювання заразними хворобами дотримуйтесь таких правил особистої гігієни й зоогігієни:

– утримуйте в чистоті шафу для домашнього, спеціального, санітарного одягу й взуття, своє робоче місце, інструмент, інвентар, тварин;

– замінюйте спецодяг у міру його забруднення;

– не носіть у кишенях спеціального й санітарного одягу продукти харчування, цигарки, носові хусточки тощо;

– відпочивайте, вживайте їжу і куріть тільки у спеціально відведених для цього місцях;

– не торкайтесь брудними руками й одягом до лиця та інших частин тіла, до цигарок, сірників, носової хустини та інших особистих предметів.

1.7. Під час перенесення кормів та інших вантажів дотримуйтесь гранично допустимих норм.

1.7.1. При виконанні робіт жінками дозволяється піднімати і переміщувати вантажі при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину), маса яких не перевищує , піднімати і переміщувати вантажі постійно протягом робочої зміни – . Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні – , з підлоги – . У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати . Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра, стола, верстата тощо (згідно з ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78).

1.7.2. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи:

– підліткам віком 14 років:

при короткочасній роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

при тривалій роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 15 років:

при короткочасній роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

при тривалій роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 16 років:

при короткочасній роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

при тривалій роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 17 років:

при короткочасній роботі: юнакам – ; дівчатам – ;

при тривалій роботі: юнакам – ; дівчатам – .

Примітки:

1) Короткочасна робота – це 1–2 підняття та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу, зазначеного у п. 5 цих норм.

2) Календарний вік визначається як число повних років, що відраховуються від дати народження.

3) Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість – не більше 3 хв., подальший відпочинок – не менше 2 хв.

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. робочого часу:

– підліткам віком 14 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – ; дівчатам – ;

з підлоги: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 15 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – ; дівчатам – ;

з підлоги: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 16 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – ; дівчатам – ;

з підлоги: юнакам – ; дівчатам – ;

– підліткам віком 17 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – ; дівчатам – ;

з підлоги: юнакам – ; дівчатам – .

Примітки:

1) Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів (переміщень).

2) Висота підіймання не повинна перевищувати .

3) Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати .

1.7.3. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів для вантажників (чоловіків):

– якщо вага вантажу (кожного місця окремо) перевищує , то підіймання вантажу на спину вантажника і знімання вантажу зі спини вантажника повинні проводитись за допомогою інших вантажників;

– якщо вага вантажу перевищує , то перенесення вантажу одним вантажником допускається на відстань не більше ;

– при відстані, яка перевищує , повинні установлюватися зміни (виставки) або повинні надаватися пристрої для переміщення вантажу.

1.8. Дотримуйтесь виконання правил внутрішнього розпорядку підприємства.

1.9. Перевіряйте технічний стан воріт і дверей. Вони повинні легко відкриватись, не мати виступаючих зламаних дощок, гвіздків, які можуть травмувати. Засуви, гачки, інші запірні пристрої воріт і дверей повинні легко відкриватись. Не зав’язуйте ворота та двері мотузкою чи дротом, не забивайте гвіздками.

1.10. Не наступайте на кришки люків, перекриття ям, канав і гноєтранспортерів, щоб не впасти в них. Якщо необхідно знаходитись на них, переконайтесь у тому, що вони надійно закріплені на своїх місцях і не перекидаються.

1.11. Не захаращуйте робоче місце сторонніми предметами і технологічним продуктом.

1.12. Під час ожеледі й дощів усі входи в приміщення, де знаходяться тварини, посипайте піском, попелом або тирсою.

1.13. Не дозволяйте заїжджати у тваринницькі приміщення на тракторах без іскрогасників і з підтіканням палива.

1.14. Не користуйтесь відкритим вогнем (факелом, паяльною лампою тощо) з метою відігрівання труб або при інших потребах.

1.15. Не зберігайте у тваринницьких приміщеннях легкозаймисті речовини, а також тару з-під них.

1.16. Не працюйте на несправному обладнанні, не користуйтеся несправним інструментом.

1.17. Виконуйте правила пожежної безпеки, користування засобами сигналізації й пожежогасіння, не допускайте використання пожежного інвентарю не за призначенням.

1.18. Не проводьте обслуговування, очищення машин і механізмів на ходу. Не зупиняйте рукою частини машини чи механізму, що рухаються по інерції, не включайте в роботу машину зі знятими захисними кожухами й огородженнями або якщо вони ненадійно закріплені.

1.19. Перед прийманням їжі зніміть спецодяг, помийте руки з милом. Подряпини та інші пошкодження обробіть антисептичними розчинами, при необхідності накладіть бинтові пов’язки.

1.20. Перед грозою закривайте всі ворота, двері і вентиляційні повітроводи для попередження можливості попадання кулястої блискавки у внутрішню частину приміщення.

1.21. Не захаращуйте підходи до пожежного інвентарю, пускової апаратури електрообладнання, а також евакуаційні проходи у тваринницьких приміщеннях; не закривайте їх на замок.

1.22. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

1.22.1. Фізичні небезпечні і шкідливі фактори:

– машини і механізми, що рухаються;

– вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

– підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

– підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– підвищена або знижена вологість повітря;

– підвищена або знижена рухомість повітря;

– підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

– підвищена напруженість електричного поля;

– відсутність або недостатність природного світла;

– недостатня освітленість робочої зони;

– підвищена яскравість світла;

– знижена контрастність;

– гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту і обладнання;

– розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

1.22.2. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори включають такі біологічні об’єкти:

– патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, найпростіші) і продукти їхньої життєдіяльності;

– макроорганізми (рослини і тварини).

1.22.3. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

– нервово-психічні перевантаження – монотонність праці, емоційні перевантаження;

– фізичні перевантаження – статичні, динамічні.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Догляд за великою рогатою худобою

2.1.1. Надіньте спецодяг.

2.1.2. Огляньте робоче місце. Підлога повинна бути чистою, не слизькою, без вибоїн і нерівностей. Слизьку підлогу необхідно посипати піском або тирсою. Перевірте наявність і міцність встановлення перехідних містків через канали гноєприбиральних і кормороздавальних транспортерів. Містки не повинні нахилятися, якщо наступити на будь-який їх край.

2.1.3. Переконайтесь, що проходи не захаращені кормами, інвентарем, транспортними засобами, сторонніми предметами тощо.

Перевірте наявність попереджувальних написів на зовнішньому боці стійл, де знаходяться тварини зі злим і неспокійним норовом.

Огляньте прив’язь тварин. Переконайтесь, що вона не закручена і не стискає шию тварині.

Уважно огляньте вигульний майданчик і приберіть небезпечні предмети (куски дроту, металу, каміння тощо), які можуть травмувати людей і тварин.

2.1.4. Перевірте наявність і справність на кормороздавальних і гноєприбиральних транспортерах заземлюючих пристроїв, захисних огороджень і пристроїв. Переконайтесь у надійності їх кріплення.

2.1.5. Перевірте освітлення, а також роботу вентиляції й сигналізації.

2.1.6. Перевірте роботу кормороздавальних і гноєприбиральних транспортерів на холостому ходу. Попередньо переконайтесь про відсутність на транспортерах сторонніх предметів (інвентарю, інструменту тощо), після чого подайте встановлений сигнал і включіть транспортер. Переконайтесь про відсутність сторонніх шумів, вібрації й запаху горілого.

2.1.7. Огляньте автонапувалки. Переконайтесь, що вони справні, міцно закріплені, не мають гострих частин (незагнутих шплінтів, задирок тощо), які можуть травмувати тварин.

2.1.8. Перевірте справність лопат, вил, чистиків та іншого інвентарю, інструменту і пристосувань.

2.1.9. Переконайтесь у наявності аптечки першої допомоги і її комплектності.

2.1.10. Впевніться в тому, що елементи світлових прорізів (фрамуги, стулки, кватирки) легко відчиняються.

2.1.11. Перевірте освітленість виробничих приміщень, проходів, проїздів.

2.1.12. Приймаючи зміну, огляньте поголів’я тварин. В разі необхідності, повідомте керівника робіт та спеціаліста ветеринарної медицини.

2.2. Догляд за бугаями-плідниками

2.2.1. Надіньте спецодяг.

2.2.2. Огляньте стан стійла бугаїв, надійність двобічної прив’язі, нашийника, справність палиці-водила, інших технічних засобів, необхідних при обслуговуванні бугаїв, справність огороджень стійл, в манежі – захисного бар’єра. Зверніть увагу на поведінку тварин. Якщо бугаї проявляють занепокоєння, виявіть і усуньте причину.

2.2.3. Огляньте проходи, щоб вони були вільні від транспорту, інвентарю тощо.

2.2.4. Перевірте роботу вентиляції, освітлення, аварійної сигналізації, засобів пожежогасіння.

2.2.5. Уважно огляньте вигульний майданчик, приберіть з нього сторонні предмети.

2.2.6. Про помічені недоліки, які не можна усунути самостійно, повідомте керівника робіт.

2.3. Догляд за свинями

2.3.1. Огляньте всі проходи, звільніть їх від сторонніх предметів.