MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час виконання слюсарно-складальних робіт з

виготовлення літальних апаратів

м. КИЇВ

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний НДІ охорони праці Наказ Міністерства промислової

Лист від 05.05.04 політики України

№248 від 14.05.04

№ 230

ПІ 1.4.72-298-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час виконання слюсарно-складальних робіт з

виготовлення літальних апаратів

м. КИЇВ

ВСТУП

 1. Ця Примірна інструкція з охорони праці під час виконання слюсарно-складальних робіт з виготовлення літальних апаратів (далі - Інструкція) роз-роблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" та з урахування досвіду передових підприємств галузі, вимог галузевих правил і норм з техніки безпеки, вимог до допоміжних матеріалів, засобів індивідуального захисту працюючих, вимог з охорони навколишнього середовища з урахуванням інструкцій з охорони праці передових підприємств галузі.
 2. Інструкція з охорони праці під час виконання слюсарно-складальних робіт з виготовлення літальних апаратів на підприємствах розробляється на основі цієї примірної інструкції, з урахуванням чинних державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів та технологічної документації, що діє на підприємстві.

 1. Загальні положення

 1. Ця Примірна інструкція поширюється на осіб, що працюють за професією слюсаря-складальника на підприємствах по виробництву авіаційної і оборонної техніки і які зайняті монтажем систем, стикуванням агрегатів в цехових і позацехових умовах з застосуванням ручного механізованого інструмента (свердлильних пневматичних машин, пневматичних і клепальних молотків, вбудованих або ручних механізованих машин для розвертання, механізованих гайковертів, пристроїв для затягування болтів з натягом, слюсарного інструмента), гідропідсилювачів (250 МПа) стиснутого повітря (600 КПа), спеціальних гвинтових підйомників, підйомників на повітряній подушці, верхнього транспорту (талів, мостових кранів), драбин, а також переносних накладних пристроїв для місцевого пневмодинамічного зміцнення стикуємих поверхонь, пультів підключення (до систем промивання, пресування робочою рідиною і стисненим повітрям), ванн для промивання з витяжними шафами для сушіння, а також із застосуванням вертикально-свердлильних і радіально-свердлильних і заточувальних верстатів, системи проточно-витяжної вентиляції (для цехових умов), гідроавтоматичних і ручних гвинтових пресів.
 2. До роботи слюсарем-складальником допускаються особи у віці не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань, які у навчальному закладі отримали професію слюсаря-складальника.
 3. До самостійної роботи допускаються слюсарі-складальники після отримання вступного та первинного інструктажів, стажування безпосередньо на робочому місці протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру робіт) під керівництвом досвідченого кваліфікованого слюсаря-складальника.
 4. Технологічний процес виконання монтажу систем включає:
 • комплектацію вхідних деталей, вузлів, агрегатів і технологічних мате-ріалів;
 • розконсервацію (зовнішню і внутрішню);
 • попереднє з'єднання з припасуванням деталей без гумових кілець і прокладок;
 • розбирання, промивання, змащення;
 • випробування рухомих елементів;
 • остаточний монтаж системи;
 • промивання системи
 • випробування на працездатність;
 • обпресування та випробування на герметичність.

1.5Технологічний процес стикування агрегатів включає:

 • розробку схеми стиковки;
 • підготовку транспортних засобів;
 • транспортування агрегату на місце стиковки і його фіксація;
 • підготовку стикових герметичних і негерметичних поверхонь;
 • стиковку агрегату.
 • монтаж систем;
 • промивання систем;
 • випробування на герметичність систем і стиків;
 • обпресування.
 1. При виконанні слюсарно-складальних робіт здійснюють операції: промивання, знежирення, сушіння вхідних деталей складальної одиниці, попередньої зборки без ущільнень і гумових кілець, запресовування підшипників і їхнє регулювання, запресовування втулок (металевих і неметалічних) оброблення (відпрацьовування) отворів у стикуємих деталях, розбирання, контроль поверхонь, зняття здирків, місцевий захист від корозії, змащення поверхонь тертьових деталей, остаточна зборка з виконанням болтових, штифтових, заклепувальних з'єднань, антикорозійним захистом голівок і виступаючих різьбових частин болтів, шпильок, підключення до мережі робочого середовища, випробування на герметичність, обпресування, підключення до автономних джерел робочого середовища виробу, промивання, внутрішньої консервації, установки технологічних заглушок, зовнішня консервація.
 2. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
 • машини і механізми, що рухаються;
 • вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;
 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
 • підвищена або знижена температура поверхонь обладнання матеріалів;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищена або знижена вологість повітря;
 • підвищена або знижена рухомість повітря;
 • відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони;
 • підвищена яскравість світла;
 • знижена контрастність;
 • гострі краї на деталях, що з'єднуються;
 • розміщення робочого місця на значній (більше 1,3 м) висоті відносно по-верхні землі (підлоги);
 • можливість ураження електричним струмом;
 • можливість виникнення пожежі при виконанні герметичних стиків складальних одиниць, при яких між деталями, які з'єднуються заклепками, наносяться герметизуючі сполуки типу епоксидних клеїв і герметиків, а при встановленні технологічного кріплення - антиадгезійні мастила;
 • можливість ураження робочою рідиною, що має тиск 25 МПа (250 кгс/см2 ), стиснутим повітрям під тиском до 0,6 МПа (6 кгс/см2 ), а також уламками руйнуємих деталей і заклепок.

При виконанні слюсарно-складальних робіт можлива дія небезпечних виро-бничих факторів:

 • вібрація та шум від пневматичного інструменту;
 • робота на висоті;
 • рухомі елементи планера літака (рулі висоти, рулі напрямку, елерони та інші елементи механізації крила, стабілізатора, шасі);
 • агресивні рідини та плавно-мастильні матеріали;
 • транспортні та піднімальні засоби з вантажем, що переміщуються.
 1. Працівник на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп'я-ніння несе відповідальність відповідно до правил внутрішнього розпорядку підприємства.
 2. Слюсарі-складальники і контрольні працівники повинні бути в спецодязі, виготовленому і виданому у відповідності до галузевих нормативів і діючого державного стандарту, в т.ч.: напівкомбінезон бавовняний, рукавички вітрозахисні, заглушки вушні, згідно "Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты".

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і інших засобів індивідуального захистку понад встановлені норми.

1.10 Виробничі приміщення, в яких виконуються роботи згідно з примірноюінструкцією, приймати до експлуатації у відповідності з діючим на Українізаконодавством.

Під час виконання робіт концентрація пилу, шкідливих парів, газів і інших аерозолів в повітрі робочої зони, де провадиться клепка із застосуванням клеїв, герметиків і розчинників, і обладнаною місцевими відсосом і приточно-витяжною вентиляцією, не повинна перевищувати граничнодопустимих концентрацій (ГДК), вказаних в нормативно-технічній документації.

 1. Куріння здійснювати в спеціально відведених місцях.
 2. Не працювати з несправним обладнанням.
 3. Під час виконання слюсарно-складальних робіт з виготовлення літальних апаратів необхідно дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни:
 • переодягатися і залишати особисті речі та одяг в побутових приміщеннях;
 • питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях.
 • прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.14 Особа, яка при слюсарно-складальних роботах порушує вимоги цієї

Інструкції несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальнувідповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком робіт

 1. Одержати завдання та інструктаж з охорони праці у керівника робіт; ознайомитись із завданням.
 2. Перевірити справність спецодягу, одягти його, застібнути його, щоб не було звисаючих кінців, волосся прибрати під головний убір; забороняється працювати в легкому взутті (тапочки, сандалії та ін.).
 3. Організувати своє робоче місце так, щоб все необхідне було під руками: розкласти деталі на верстаку або на стелажах в стороні від інструменту;

крупногабаритні деталі, вузли, агрегати установити на спеціальних підставках в стійкому положенні так, щоб вони не захаращували проходи.

 1. Перевірити справність інструменту, розкласти його акуратно в порядку послідовності виконання технологічного процесу.
 2. Не приступати до роботи на мокрій, слизькій підлозі.
 3. Перевірити, чи достатньо освітлене ваше робоче місце.
 4. Для освітлення користуватися переносною електричною лампочкою з екраном та захисною сіткою.
 5. Візуальним оглядом впевнитись в справності опалубки, стрем'янок, помостів, площадок, перевірити наявність на них інформації про випробування; настили і помости повинні бути без щілин, а при їх висоті більше 1,3 м повинні бути обладнані перилами та бортовою дошкою.
 6. Працювати тільки інвентарним інструментом, який повинен відповідати вимогам:

-молотки повинні бути насаджені на ручки овального перерізу, розклиненіметалевими клинами та виготовлені з дерева твердих та в'язких порід(горобина, клен, дуб);

 • гайкові ключі повинні бути справними та відповідати розмірам гайок і болтів;
 • молотки, зубила, керни, обжимки не повинні мати збитих та скошених бойків та "задирок".
 1. Слюсарі-складальники, які виконують монтажі гідрокомплексу повинні мати достатню кількість заглушок на відкриті кінці трубопроводів гідросистеми з метою запобігання прориву гідрорідини на підлогу цеху чи на землю при роботі в аеродромних умовах.
 2. При виконанні робіт на висоті по стикуванню агрегатів крила кіля та стабілізаторів до фюзеляжу, пілонів, двигунів застосовувати страхувальні верхолазні ремні.
 3. Підключити пневмоінструмент до шлангу, шланг розмотати і закріпити так, щоб він не міг упасти, а також не захаращував проходи; підключити шланг до пневмомережі, впевнитись в тому, що з'єднання шлангу і інструменту герметично.
 4. При одночасному виконанні робіт слюсарів-складальників та клепальників на різній висоті (один над другим), необхідно для запобігання падіння інструменту підв'язувати його або зберігати в спеціальній застібнутій сумці.
 5. Перед роботою на пресі впевнитись в справності пресу, співвісності і надійності закріплених обтискачів, для чого натискуванням педалі виконати 1 -2 холостих включань.
 6. Перевірити наявність засобів протипожежного захисту.
 7. Перевірити стан заземлення устаткування.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

 1. Виконувати тільки ту роботу, що доручена керівником робіт і занесена в журнал видачі робіт з підписами керівника робіт і виконавця.
 2. При роботі на наждачному точилі користуватися захисними окулярами або захисним екраном; не зупиняти руками інструмент, який обертається.
 3. При роботі пневмошліфувальною машиною слід користуватися захисними окулярами, на руки надівати рукавиці для захисту рук від переохолодження.
 4. При роботі з електрозварником та газозварником користуватися захисними окулярами та захисним щитком.
 5. При заточуванні інструменту необхідно перевіряти установку точильного верстату; зазор між підручником та кругом повинен бути не більше 3 мм.
 6. Не знаходитись під піднятим вантажем.
 7. Якщо на висоті працюють люди, обходити це місце на безпечній відстані.
 8. Користуватися слід тільки інвентарним інструментом та не застосовувати прокладки між "зевом" ключа та гранями гайки, не використовувати "розсувні" ключі, які мають тріщини або зруйнований "зев".
 9. Забороняється нарощувати ключ другим ключем або гвинтів.
 10. Виконувати свердлувальні роботи слід в рукавичках, рукавицях або забинтованими пальцями без "напалічників".
 11. Під час свердлування деталі необхідно закріпляти в лещатах; дрібні деталі слід закріпляти струбцинами.
 12. Під час заточування інструменту натискання на шліфувальний круг не повинно приводити до його руйнування.
 13. При закручуванні та викручуванні болтів чи гайок зусилля на ключ направляти від себе.
 14. Прибирати стружку слід за допомогою спеціальної щітки; не здувати ротом, стисненим повітрям або змахуванням руками.
 15. Проводити обслуговування машин і механізмів, якщо вони надійно закріплені, виключені, не рухаються по інерції; включати в роботу машини чи механізми, якщо з них не зняті захисні кожухи і огородження.
 16. Використовувати перила за прямим призначенням, а не для улаштування підмостків, не ставити на них ноги.
 17. Перед тим, як стати на відкидну площадку стапеля, перевірити надійність її закріплення на кронштейнах чи рубильниках стапеля.
 18. При підключенні шлангу в мережу необхідно попередньо підключити пневмошланг і не залишати кінці шлангу вільними.
 19. Виконувати демонтажні роботи за допомогою зубила чи пневмомолотка тільки з дозволу майстра із додатковим забезпеченням наступних заходів безпеки: