Міністерство аграрної політики України

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СТОРОЖА


Київ


УЗГОДЖЕНО

Національний НДІ охорони праці

8 серпня 2000

№247

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики України

"23" 10.2000 р.

№207


ПІ 2.1.00-113-2000 скорочене позначення

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦ1 ДЛЯ СТОРОЖА

Київ


1. Загальні положення

1.1. У Примірній інструкції викладені вимоги безпеки праці під час охорони об'єктів
колективної й приватної власності в сільському господарстві.

1.2. До охорони об'єктів колективної й приватної власності допускаються особи віком не
молодше 18 років, які мають відповідну підготовку (навчання у профтехучилищах,
курсових комбінатах або на підприємстві), пройшли перевірку знань з охорони праці та
вступний інструктаж.

 1. Під час чергування на об'єктах колективної й приватної власності виконуйте тільки ті обов'язки, які передбачені посадовою інструкцією (крім екстремальних і аварійних ситуацій), не передоручайте їх іншим особам.
 2. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Відчувши сонливість, раптові болі, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх, повідомте безпосереднього керівника робіт.
 3. Погоджуйте з безпосереднім керівником чітке визначення меж вашої робочої зони, не допускайте перебування в ній сторонніх осіб.
 4. 3 наближенням грозового фронту вжийте попереджувальних заходів: відключіть електроприлади, перевірте справність блискавкозахисту об'єкта.
 5. Під час виконання охоронних робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.7.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • машини й механізми, що рухаються;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищена або знижена вологість повітря;
 • підвищена рухомість повітря;
 • відсутність або недостатність природного світла;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • підвищений рівень інфрачервоної радіації;
 • підвищений рівень ультрафіолетової радіації.

1.7.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • фізичні перевантаження (статичні й динамічні);
 • нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримайте у керівника робіт відомості про зміни у стані території та про роботи, що
виконуються на об'єкті. Уточніть способи повідомлення про непередбачені обставини
(пожежа, аварія тощо).

2.2. Перевірте наявність і справність попереджувальної звукової сигналізації, ручного
електричного ліхтаря, свистка та інших засобів.

 1. Перевірте засоби сигналізації й зв'язку, охоронного освітлення на території, що підлягає огляду у нічний час, упевніться в їхній справності.
 2. Огляньте місця розміщення вимикачів освітлення, перевірте їх справність, доступність, при необхідності звільніть проходи від зайвих речей, визначте безпечний шлях підходу до них у темний час доби.
 3. Перевірте стан воріт, дверей і замків до них. Засуви, крючки дверей і воріт повинні легко відкриватися.
 4. Перевірте стан приладів опалення приміщення для чергування. При пічному опаленні твердим паливом на підлозі з горючих матеріалів перед отвором топки повинен бути металевий лист розміром не менше 0,5x0,7 м, дверцята печі повинні бути справними. Перевірте наявність тяги в печі

При використанні електронагрівальних приладів упевніться у справності комутаційних приладів, ізоляції електропроводів і захисного заземлення, наявності підставок із негорючих матеріалів. Забороняється застосування саморобних електронагрівальних пристроїв.

2.7. Перевірте наявність первинних засобів пожежогасіння

2.8 Обійдіть визначену робочу зону об'єкта, перевірте чи немає на


маршруті обходу відкритих люків, ям, колодязів та інших перешкод. Небезпечні місця повинні бути огороджені.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Уважно слідкуйте за справністю та станом опалювальних пристроїв у приміщенні для чергування При використанні пічного опалення не користуйтеся несправною пічкою з тріщинами, обвалами, без дверцят тощо та в якій відсутня тяга. Слідкуйте, щоб дверцята печі були закриті, а дверцята піддувала відкриті. Не можна закривати заслінку димоходу до повного затухання жару в печі.

3.2. Не сушіть і не складайте на опалювальних приладах одяг та інші речі, які можуть
загорітись.

3.3. Не складайте паливо та горючі рідини біля дверцят печі. Не викидайте біля будівель
непогашений попіл і вугілля, відносьте його у відведене місце.

 1. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку не спіть під час чергування.
 2. Куріть тільки у відведених для цього місцях.

3.6. Перед виходом із приміщення для чергування вимикайте електронагрівальні
прилади (прикривайте піддувало печі).

 1. При настанні темряви увімкніть охоронне освітлення об'єкта
 2. Перед виходом з освітленого приміщення на неосвітлену територію об'єкта (у темний час доби), вимкніть електричне освітлення, почекайте 5-7 хвилин поки зір адаптується до темряви, увімкніть ручний ліхтар і після цього вийдіть з приміщення.
 3. Під час обходу визначеної робочої зони об'єкта не підходьте близько до країв наявних на об'єкті ям, незакритих траншей, колодязів тощо. У сиру погоду, під час дощу, ожеледиці пересувайтеся в темряві обережними кроками (невисоко підіймаючи ноги).

3.10. Почувши підозрілий шум, освітіть місце його виникнення, намітьте шляхи
безпечного підходу, обережно прямуйте туди для вияснення причин появи шуму.

3.11. Не використовуйте для охорони об'єкта ненавчених собак

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Після закінчення чергування повідомте безпосереднього керівника про виявлені факти порушення сторонніми особами зони, що охороняється , неполадки охоронного обладнання, сигналізації, освітлення тощо та про вжиті заходи щодо їх усунення.
 2. При здачі об'єкта охороннику наступної зміни повідомте його про ситуації, що виникали у робочій зоні за час чергування.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо трапився нещасний випадок, то подайте потерпілому долікарську допомогу,
повідомте керівника робіт (посадову особу), при необхідності викличте лікаря.

 1. У випадку виникнення пожежі на об'єктах викличте пожежну охорону, сповістіть керівника робіт і дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки
 2. При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їхньої ізоляції не доторкуйтесь до них. Повідомте про це керівника робіт, чергового електрика.
 3. При ураженні працівника електричним струмом вивільніть, як можна швидше, потерпілого від його дії, для цього швидко відключіть рубильник, магнітний пускач або інші комутаційні пристрої.