2. Перед очищенням випалювальної печі у внутрішніх її частинах необхідно переконатись у щільності кладки. Очищення повинно здійснюватися без порушення цілісності кладки печі.

Для внутрішнього освітлення печей повинні застосовуватися переносні світильники напругою не більше 12 В.

3. Для очищення газоходів і верхніх частин димових труб повинні бути облаштовані спеціальні мости, сходи, трапи та інші пристосування, що забезпечують безпечність робіт на цих дільницях.

Під час очищення печей повинні застосовуватися захисні окуляри, каски, респіратори або марлеві пов’язки, а за потреби — шлангові або ізолювальні газозахисні апарати.

4. Спецодяг і спецвзуття, що використовуються під час очищення й ремонту печей, у яких здійснюється випалювання молібденового концентрату, після закінчення роботи повинні піддаватися спеціальній обробці, що забезпечує видалення навіть найдрібніших часток концентрату.

Спецодяг і спецвзуття, що не піддаються такому очищенню, повинні бути вилучені із застосування.

5. На виконання робіт щодо очищення й ремонту печей повинен складатися проект організації робіт. Роботи щодо очищення та ремонту печей повинні проводитися за нарядом-допуском, виданим згідно з НПАОП 27.0-4.02-90.

3. Ремонт феросплавних печей і технологічного посуду

1. Проведення гарячих і холодних ремонтів допускається тільки при знеструмленій печі, після розбирання електричної схеми та установлення заземлення. Під час гарячого ремонту відкритої печі колошник повинен бути засипаний холодною шихтою та закритий металевими щитами.

2. Під час зупинки електропечі на плановий ремонт температурний та газовий режими зовнішнього повітря для працівників, зайнятих ремонтом, повинні відповідати вимогам санітарно-гігієнічних норм.

3. У зонах, що становлять небезпеку виникнення вибуху, не дозволяється проводити ремонтні роботи електрообладнання без допуску на проведення робіт у таких зонах, затвердженого роботодавцем та оформленого в установленому порядку.

4. Під час капітального ремонту рудовідновлювальної печі електроди повинні бути підвішені на тросах або закріплені знизу металевими конструкціями; на рафіновальних печах електроди повинні бути вийняті з головок електродотримачів і установлені у спеціальні стенди або надійно укладені на майданчику.

5. Заходи безпеки під час охолодження дугових електропечей перед проведенням буровибухових робіт (коли печі зупиняються на капітальний ремонт) повинні передбачатися у проекті організації робіт.

6. У випадку, якщо ванна печі залита водою, ремонт печі можна розпочинати лише після припинення парування.

7. Розбирання кладки феросплавних печей, а також видалення охолодей і шлакометалевого «козла» вибуховим способом повинні проводитися згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів.

8. Допуск працівників у печі після вибухових робіт дозволяється лише після огляду місця зруйнування і перевірки стану захисних пристроїв, перекриттів та огороджень уповноваженою особою.

9. Роботи щодо розбирання та видалення футеровки плавильних та сушильних печей, а також технологічного посуду повинні бути механізованими.

10. Кладка футеровки на висоті 1,5 м повинна здійснюватися з риштування, помостів та інших пристосувань.

11. Під час роботи з рідким склом та сульфідним лугом необхідно користуватися захисними окулярами.

12. Приготування вогнетривких розчинів та набивальних мас, дрібнення, розмелювання і сортування вогнетривких матеріалів, включаючи завантаження і вивантаження їх із змішувачів, бігунів, дробарок та іншого устаткування, повинні бути повністю механізованими.

13. У цехах, що будуються, бетонування секцій склепіння та воронок закритих печей повинно здійснюватися у спеціально обладнаних майстернях.

14. Складування та зберігання порошкових вогнетривких матеріалів повинно проводитися у бункерах, контейнерах або іншій закритій тарі.

В. о. начальника управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду П. І. Пошкурлат

http://www.sot.zp.ua