НПАОП 37.0-1.01-09

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

29.07.2009 № 119

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2009 року за № 793/16809

Про затвердження Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів (далі — Правила), що додаються.

2. Уважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов», затверджені Мінчорметом СРСР 11.03.87 і Держгіртехнаглядом СРСР 31.03.87.

3. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дунаса С. В.

Голова Комітету С. О. СТОРЧАК

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністрапромислової політики УкраїниВ. В. СЕВЕРНЮК

Заступник Міністра Україниз питань надзвичайних ситуаційта у справах захисту населеннявід наслідків Чорнобильської катастрофиВ. М. ТРЕТЬЯКОВ

Головний державнийсанітарний лікар України,Перший заступник Міністраохорони здоров’я України О. М. БІЛОВОЛ

Голова Державного комітетуядерного регулювання УкраїниО. А. МИКОЛАЙЧУК

Голова Державного комітету Україниз питань технічного регулюваннята споживчої політики Л. В. ЛОСЮК

Голова Державного комітету Україниз питань регуляторної політикита підприємництва О. КУЖЕЛЬ

Директор виконавчої дирекціїФонду соціального страхуваннявід нещасних випадків на виробництвіта професійних захворювань УкраїниС. Г. БОГДАНОВ

Голова Центрального комітетупрофспілки трудящихметалургійної і гірничодобувноїпромисловості УкраїниВ. І. КАЗАЧЕНКО

В. о. президента Спілки підприємцівмалих, середніх і приватизованихпідприємств України В. БИКОВЕЦЬ

ПрезидентСпілки орендарів і підприємців УкраїниВіктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

В. о. президентаВсеукраїнської асоціаціїроботодавців України В. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директорФедерації роботодавців УкраїниВ. НАДРАГА

Заступник Голови Федераціїпрофесіних спілок

України С. Я. УКРАЇНЕЦЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету Україниз промислової безпеки, охорони праціта гірничого нагляду

29.07.2009 № 119

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за № 793/16809

Правилабезпеки при заготівлі і переробці брухту та відходівчорних і кольорових металів

I. Галузь застосування

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що заготовляють і переробляють брухт та відходи чорних і кольорових металів, а також на всіх суб’єктів господарювання, які пов’язані з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом і експлуатацією устаткування при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів (далі — підприємства).

ІІ. Загальні положення

2.1. Проектування, будівництво, реконструкція і експлуатація підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів та їх устаткування повинні здійснюватись відповідно до Санітарних норм і правил СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» (далі — СНиП 2.09.02-85*), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404 (далі — ДСП 173-96), та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004).

2.2. Не допускається будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об’єктів підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів без попередньої експертизи проектної документації на її відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці у порядку, передбаченому Положенням про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431 (НПАОП 0.00-4.20-94).

2.3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів здійснюється відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 534).

2.4. Підприємство, яке розпочинає (продовжує) виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, повинно отримати дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 (НПАОП 0.00-4.05-03).

2.5. Основні принципи управління охороною праці на підприємствах по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів повинні відповідати нормативно-правовим актам з охорони праці.

2.6. Усі підприємства повинні мати затверджені роботодавцем інструкції з охорони праці.

Інструкції з охорони праці повинні відповідати вимогам Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (далі — НПАОП 0.00-4.15-98), Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.94 за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

У кожному структурному підрозділі підприємства повинен бути затверджений перелік інструкцій з охорони праці.

2.7. На підприємстві (в цеху або на дільниці по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів) повинні бути затверджені плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій відповідно до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (НПАОП 0.00-4.33-99).

2.8. Порядок навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

Працівники, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

2.9. Для усіх працівників при прийнятті на роботу і за місцем роботи необхідно забезпечити проходження інструктажів з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

2.10. Працівники віком до вісімнадцяти років і жінки не допускаються до робіт на підприємстві (в цеху або на дільниці по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів), передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385, і Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, а також до підіймання та переміщення вантажів вручну вище меж, зазначених у Граничних нормах підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194, та Граничних нормах підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/1208.

2.11. У кожному цеху (дільниці) повинен бути складений перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений роботодавцем.

2.12. Роботи з підвищеною небезпекою необхідно проводити за нарядом-допуском встановленої форми. Наряд-допуск, що видається відповідальному виконавцю робіт перед початком робіт підвищеної небезпеки, повинен бути оформлений відповідно до вимог «Положения о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях Министерства металлургии СССР», затвердженого наказом Міністерства металургії СРСР 20.06.90 (далі — НПАОП 27.0-4.02-90).

У наряді-допуску, виданому на проведення робіт підвищеної небезпеки, повинен бути зазначений повний обсяг організаційних та технічних заходів, вжиття яких забезпечить безпечне проведення робіт у конкретних умовах.

Перелік посад керівників та фахівців, які мають право видавати наряди-допуски, повинен затверджуватися уповноваженою посадовою особою підприємства.

2.13. Порядок видачі, зберігання і користування засобами індивідуального захисту повинен відповідати вимогам Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі — НПАОП 0.00-4.01-08).

Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не мають відповідного спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.14. Роботодавець зобов’язаний забезпечити всіх працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також запобіжними пристосуваннями відповідно до вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.08.2008 № 187, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.10.2008 за № 918/15609 (далі — НПАОП 27.0-3.01-08), а також мийними і знешкоджувальними засобами згідно з нормами чинного законодавства.

2.15. Працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами згідно з нормами чинного законодавства.

2.16. Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників відповідно до порядку і строків, встановлених Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

2.17. Роботодавець повинен згідно зі статтею 5 Закону України «Про охорону праці» ознайомити працівників під підпис з умовами праці на підприємстві, наявністю на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які не усунено, та можливими наслідками їх впливу на здоров’я, а також з їх правами на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

2.18. На підприємствах незалежно від форм власності при настанні нещасного випадку необхідно організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).