Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації


Продовження таблиці 1

1

2

3

1.9. Банки і банківські сховища

Сховища цінностей, їх відсіки та приміщення серверних, незалежно від площі

Усі приміщення

1.10. Будинки архівів

Приміщення сховищ службових каталогів та описів, а також приміщення, перелічені у пунктах 1.7, 1.8 і 1.24 цієї таблиці; приміщення, менше за 400 м2 кожне в архівах обласного і районного значення дозволяється обладнувати переносними вуглекислотними вогнегасниками замість установок пожежогасіння

Якщо місткість зберігання 150 тисяч умовних одиниць і більше – усі приміщення

1.11. Будинки архівів унікальних видань, звітів, рукописів та іншої документації особливої цінності

Незалежно від площі та поверховості

Незалежно від площі та поверховості

1.12. Бібліотеки:

а) з фондом зберігання до 500 тис.

Приміщення, перелічені у пунктах 1.7,

Усі приміщення бібліотек з фондом

Продовження таблиці 1

1

2

3

умовних одиниць

1.8, 1.10, 1.24 цієї таблиці, обладнуються автоматичними установками пожежогасіння (при умові обладнання цих приміщень АУПС та забезпеченням їх переносними вуглекислотними вогнегасниками дозволяється не обладнувати АУПГ)

зберігання 200 тис. умовних одиниць та більше

б) з фондом зберігання 500 тис. умовних одиниць та більше

Приміщення службових описів та каталогів, а також перелічені у пунктах 1.7, 1.8, 1.10, 1.24 цієї таблиці

Усі приміщення

в) з фондом зберігання від 2 млн умовних одиниць – центральні, наукові, державного значення, обласні, спеціальні

Усі приміщення, перелічені у пунктах 1.7, 1.8, 1.10, 1.12б, 1.24 цієї таблиці, та книгосховища

Усі приміщення

1.13. Музеї, картинні галереї

Приміщення зберігання горючих матеріальних цінностей, а також приміщення, перелічені у пунктах 1.7,

Усі приміщення

Продовження таблиці 1

1

2

3

1.8, 1.10, 1.24 цієї таблиці

1.14. Театри

а) простір під колосниками сцени та ар’єрсцени; під нижнім ярусом робочих галерей і нижніми перехідними містками, що їх з’єднують; приміщення сейфу згорнутих декорацій та усі прорізи сцени, включаючи прорізи порталу, карманів сцени, ар’єрсцени, а також частини трюму, що зайнята конструкціями вбудованого обладнання сцени та підйомно-опускних пристроїв мають бути обладнані дренчерними установками пожежогасіння;

Усі приміщення

б) покриття сцени та ар’єрсцени, усі робочі галереї та перехідні містки, крім нижніх, трюм (крім вбудованого обладнання сцени), кармани сцени, а

Продовження таблиці 1

1

2

3

також приміщення у будинках зі сценою, що має колосники і трюм; складські приміщення, комори та майстерні, приміщення для монтажу станкових та об’ємних декорацій, камери пиловидалення повинні бути обладнані спринклерними установками пожежогасіння;

в) у виробничих приміщеннях і резервних складах, розташованих в окремому корпусі на ділянці будинку театру, або при розташуванні підсобно-виробничих приміщень у будинку театру слід передбачати спринклерні установки поежогасіння;

г) у демонстраційних комплексах театрів місткістю 600 місць і більше зі сценами

Продовження таблиці 1

1

2

3

панорамного, трибічного та центрального типів слід передбачати установки пожежогасіння

1.15. Концертні та кіноконцертні зали

При місткості більше 800 місць – установки автоматичного пожежогасіння у демонстраційному комплексі (з урахуванням пункту 1.14 цієї таблиці)

Усі приміщення

1.16. Цирки

Склади декорацій, бутафорії та реквізиту, столярна майстерня, фуражна, інвентарні та господарські комори, приміщення зберігання та виготовлення реклами, приміщення виробничого призначення та обслуговування арени, приміщення для тварин, горищний підкупольний простір над залом для глядачів, естрадою і над гімнастичним майданчиком, кармани арени й портали

Усі приміщення

Продовження таблиці 1

1

2

3

виходів на арену та естраду обладнуються спринклерними установками пожежогасіння

1.17. Кінотеатри, клуби, центри культури та дозвілля

а) у кінотеатрах, клубах, центрах культури та дозвілля зі сценами-естрадами місткістю залу для глядачів більше 700 місць за наявності колосників, а також у клубах і центрах культури та дозвілля зі сценами розміром 12,5м х 7,5м; 15м х 7,5м; 18м х 9м; 21м х 12м, якщо місткість залу до 700 місць, слід передбачати дренчерні установки пожежогасіння у місцях згідно з пунктом 1.14а цієї таблиці;

Усі приміщення

б) у клубах, центрах культури та дозвілля зі сценами 18м х 9м; 21м х 12м, якщо місткість залу для глядачів більше

Усі приміщення

Продовження таблиці 1

1

2

3

700 місць, а також зі сценами 18м х 12м та 21м х 15м незалежно від місткості залу слід передбачати дренчерні та спринклерні установки пожежогасіння у місцях згідно з пунктами 1.14а, 1.14б цієї таблиці

1.18. Культові будинки

Вівтар, обрядові приміщення, зал (молитовний простір) місткістю більше 400 парафіян. Для внутрішнього гасіння куполів храмів, виконаних із горючих матеріалів, необхідно влаштування сухотрубів з дренчерними зрошувачами

Усі приміщення при площі 500 м2 і більше

1.19. Криті та відкриті фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі будинки та споруди

а) приміщення елінгів;

б) приміщення складів та інші приміщення площею 100 м2 і більше, призначені для зберігання горючих матеріалів або негорючих матеріалів у .

Усі приміщення

Продовження таблиці 1

1

2

3

горючій упаковці в разі їх розташування:

під трибунами місткістю 3000 і більше глядачів при відкритих спортивних спорудах;

під трибунами критих спортивних споруд будь-якої місткості;

у будинках критих спортивних споруд місткістю 800 і більше глядачів

1.20. Вокзали (залізничні, річкові, автовокзали, аеровокзали)

Приміщення (камери) зберігання багажу та ручної поклажі (за винятком обладнаних автоматичними комірками) і складах горючих матеріалів у будинках вокзалів із розрахунковою місткістю пасажирів понад:

300 – автовокзалів;

400 – річкових вокзалів;

600 – міських аеровокзалів;

Усі приміщення

Продовження таблиці 1

1

2

3

700 – залізничних та морських вокзалів;

1000 – аеровокзалів в аеропортах

1.21. Підприємства громадського харчування

Кухонне обладнання – при кількості посадочних місць більше 50 осіб (з урахуванням пункту 1.24 Розділу 1 цього Переліку)

Усі приміщення

1.22. Лазні сухого жару (сауни)

У парильні повинно бути передбачено влаштування протипожежних перфорованих сухотрубів, приєднаних до внутрішнього водопроводу

Усі приміщення

1.23. Підприємства та приміщення побутового обслуговування

Усі приміщення

1.24. Окремі приміщення в громадських будинках різного призначення

Приміщення для зберігання авто- мототранспорту, що розташовані у підвальних і цокольних поверхах громадських будинків;

Приміщення (камери) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин та горючих хімікатів площею менше 500 м2

Склади горючих, легкозаймистих рідин

Продовження таблиці 1

1

2

3

та горючих хімікатів:

а) приміщення (камери) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин (ЛЗР) та горючих хімікатів (ГХ) площею 500 м2 і більше;

б) приміщення (кабіни, бокси) випробувань з використанням ЛЗР та ГХ – незалежно від площі;

Приміщення дизель-генераторної – незалежно від площі;

Приміщення з унікальним обладнанням та матеріалами – незалежно від площі;

Приміщення зберігання та видачі унікальних видань, звітів, рукописів та іншої документації особливої цінності – незалежно від площі;

Приміщення обробки, сортування,

Приміщення обробки, сортування,

Продовження таблиці 1

1

2

3

зберігання і доставки посилок, письмових кореспонденцій, періодичних видань і страхової пошти площею більше 500 м2;

зберігання і доставки посилок, письмових кореспонденцій, періодичних видань і страхової пошти площею менше 500 м2

Торговельні зали, які розташовані в підвальних поверхах загальною площею 100 м2 та більше

Торговельні зали, які розташовані в підвальних поверхах загальною площею менше 100 м2

2. Адміністративно-офісні будинки

Висотою 2 поверхи і вище та одноповерхові площею понад 300 м2. Усі приміщення

3. Громадські будинки різного призначення з умовною висотою більше 47 м (зазвичай понад 16 поверхів)

Усі приміщення

Усі приміщення

4. Будинки готелів та готельних комплексів

Умовною висотою більше 47 м (зазвичай понад 16 поверхів). Усі приміщення

Усі приміщення незалежно від поверховості

5. Багатофункціональні будинки та

Продовження таблиці 1

1

2

3

комплекси, що формуються з приміщень, їх груп, будинків та споруд різного громадського та побутового призначення (офісні, торговельні, розважальні, виставкові, готельні, житлові, спортивні, глядацькі тощо):

5.1. Підземні

Усі приміщення незалежно від площі

Усі приміщення незалежно від площі

5.2. Одноповерхові

Усі приміщення при загальній площі більше 2500 м2

Усі приміщення, при загальній площі менше 2500 м2

5.3. Двоповерхові

Усі приміщення при загальній площі більше 3500 м2

Усі приміщення при загальній площі менше 3500 м2

5.4. Триповерхові та вище

Незалежно від площі

Усі приміщення

6. Будинки підприємств торгівлі та критих речових ринків:

а) у двоповерхових будинках підприємств торгівлі торговельною площею понад 3500 м2;

б) у триповерхових будинках та вище –

Усі приміщення, крім приміщень зберігання і підготовки до продажу м’яса, риби, фруктів та овочів (у негорючій упаковці), металевого посуду.

Продовження таблиці 1

1

2

3

незалежно від торговельної площі;

в) в усіх будинках з розташуванням торговельних залів у цокольному або підвальному поверхах – при площі торгівельного залу понад 100 м2;

г) у спеціалізованих із продажу легкозаймистих та горючих рідин, а також піротехнічних виробів і боєприпасів (порох, споряджені набої, капсулі) для вогнепальної зброї – незалежно від площі

і негорючих будівельних матеріалів незалежно від поверховості (з урахуванням пункту 1.15 Розділу 1 цього Переліку)

7. Будинки критих ринків із продажу сільськогосподарських продуктів харчування

Незалежно від площі

8. Будинки виставкових та виставково-торговельних павільйонів: