Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"


(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом шістнадцятим
згідно із Законом України від 05.04.2001 р. N 2355-III,
абзац шістнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац сімнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом сімнадцятим
 згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 40-IV)

(дію абзацу сімнадцятого пункту 22.5 статті 22 зупинено на 2003 рік у зв'язку із  зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV  згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)(абзац сімнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.6. Запропонувати Президенту України привести чинні нормативні акти, видані Президентом України, у відповідність з цим Законом.

22.7. Штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податку у зв'язку з порушенням нормативних актів Кабінету Міністрів України або центрального податкового органу, виданих протягом строків, передбачених цією статтею, у випадках, прямо передбачених цим Законом, починають застосовуватися до таких платників податку за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого були оприлюднені такі акти.

Планові перевірки платників податку щодо застосування норм цього Закону здійснюються у порядку, передбаченому законодавством, починаючи з 1 лютого 1998 року.

(пункт 22.7 статті 22 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.8. Балансова вартість основних фондів, які згідно зі статтею 8 цього Закону підпадають під визначення груп 1, 2 та 3, введених в експлуатацію до набрання чинності цим Законом, визначається на рівні їх залишкової вартості за станом на момент набрання чинності цим Законом з включенням їх до відповідної групи основних фондів з метою подальшої амортизації.

(пункт 22.8 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.9. Балансова вартість нематеріальних активів, що введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом, визначається на рівні їх первісної балансової вартості за станом на момент набрання чинності цим Законом та підлягає подальшій амортизації.

(пункт 22.9 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.10. Балансова вартість витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, які підпадають під визначення статті 9 цього Закону та включених до балансу платника податку до набрання чинності цим Законом, визначається як їх залишкова балансова вартість за станом на момент набрання чинності цим Законом та підлягає подальшій амортизації.

(пункт 22.10 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.11. Для родовищ, частково розроблених на момент набрання чинності цим Законом, загальний розрахунковий обсяг видобутку корисних копалин визначається на рівні залишкових запасів родовища, за станом на момент набрання чинності цим Законом.

22.12. Норми пункту 12.1 цього Закону не поширюються на заборгованість, що виникла у зв'язку із затримкою в оплаті товарів (робіт, послуг), проданих (відвантажених, наданих, виконаних) до набрання чинності цим Законом.

Порядок урегулювання безнадійної заборгованості банками за рахунок страхових резервів, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", застосовується для цілей оподаткування щодо заборгованості, віднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року.

(пункт 22.12 статті 22 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.13. У 2008 році платники податку за результатами одинадцяти місяців 2008 року зобов'язані подати декларацію, складену за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2008 року, суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу цього року і сплатити податкове зобов'язання, нараховане згідно із зазначеною декларацією у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

(пункт 22.13 статті 22 у редакції Законів
 України від 30.11.2006 р. N 398-V,
 від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені пунктом 14 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)(пункт 22.13 статті 22 у редакції
 Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

22.14. Пункт 22.14 статті 22 виключено

(пункт 22.14 статті 22 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.15. Пункт 22.15 статті 22 виключено

(згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.16. Оподаткування доходів, одержаних від володіння державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик, проводиться по державних цінних паперах і облігаціях місцевих позик, що придбані платником податку після набрання чинності цим Законом.

(пункт 22.16 статті 22 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.17. Пункт 22.17 статті 22 виключено

(пункт 22.17 статті 22 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.18. Норми пункту 5.7 цього Закону набирають чинності після прийняття відповідних законів. Норми пункту 6.3 застосовуються починаючи з 1 січня 1999 року.

(пункт 22.18 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.19. Пункт 22.19 статті 22 виключено

(пункт 22.19 статті 22 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.20. У зв'язку з введенням обов'язкової реєстрації постійних представництв нерезидентів в якості платників податку державна реєстрація таких постійних представництв нерезидентів з моменту набрання чинності цим Законом не застосовується у тому числі в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України або інших органах державної влади.

(пункт 22.20 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.21. Пункт 22.21 статті 22 виключено

(пункт 22.21 статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 19.09.97 р. N 535/97-ВР,
від 15.11.2001 р. N 2779-III,
від 24.12.2002 р. N 349-IV,
27.11.2003 р. N 1344-IV,
виключено згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.22. Пункт 22.22 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.22 згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
пункт 22.22 статті 22 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.23. Пункт 22.23 втратив чинність 

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23 згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
у зв'язку з цим пункт 22.22 вважати пунктом 22.24,
пункт 22.23 втратив чинність згідно із 
Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.23)

22.23. На період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2002 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних із добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою таких енергоблоків.

Державна податкова адміністрація України встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі використання зазначених коштів не за цільовим призначенням такі кошти включаються до складу валового доходу платника податку і оподатковуються на загальних підставах.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23
 згідно із Законом України від 16.12.98 р. N 317-XIV,
 у зв'язку з цим пункт 22.23 вважати пунктом 22.24)

22.24. Пункт 22.24 втратив чинність

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.24
 згідно із Законом України від 29.12.98 р. N 371-XIV,
у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25,
 пункт 22.24 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.03.99 р. N 484-XIV,
 втратив чинність згідно із
 Законом України від 06.04.99 р. N 568-XIV,
 у зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.24)

22.24. У період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2009 року для суб'єктів космічної діяльності України податковим періодом оподаткування їх прибутку встановлюється звітний податковий рік.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.24 згідно із
 Законом України від 16.03.2000 р. N 1559-III,
 у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25)

22.25. Установити, що на період, визначений Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", кошти, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.25 згідно
 із Законом України від 20.04.2000 р. N 1694-III,
 у зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.26,
 пункт 22.25 статті 22 у редакції
 Закону України від 07.02.2002 р. N 3045-III,
із змінами, внесеними згідно із Законом
України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.26. Пункт 22.26 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.26 згідно
 із Законом України від 08.06.2000 р.  N 1812-III,
 у зв'язку з цим пункт 22.26 вважати пунктом 22.27,
пункт 22.26 статті 22 виключено згідно із
Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.27. Пункт 22.27 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.27 згідно із
 Законом України від 14.09.2000 р. N 1954-III,
 у зв'язку з цим пункт 22.27 вважати пунктом 22.28)

(дію пункту 22.27 статті 22 зупинено на 2001 рік у зв'язку із зупиненням дії пункту 2 статті 5 Закону України від 14.09.2000 р. N 1954-III згідно із Законом України від 07.12.2000 р. N 2120-III) (пункт 22.27 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.28. Пункт 22.28 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.28 згідно із
 Законом України від 11.01.2001 р. N 2211-III,
у зв'язку з цим пункт 22.28 вважати пунктом 22.29)

(дію пункту 22.28 статті 22 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)(пункт 22.28 статті 22 виключено згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.29. Установити, що податок на прибуток підприємств, які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів в Туркменістані, справляється з урахуванням особливостей статті 1 Закону України "Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменістані".

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.29 згідно із
 Законом України від 04.07.2002 р. N 43-IV,
у зв'язку з цим пункт 22.29 вважати пунктом 22.30)

22.30. Пункт 22.30 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.30 згідно із
 Законом України від 18.03.2004 р. N 1624-IV,
у зв'язку з цим пункт 22.30 вважати пунктом 22.31,
 пункт 22.30 статті 22 виключено згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.31. Встановити, що на період дії процедури погашення заборгованості згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" для платників податків - учасників розрахунків, визначених цим Законом, порядок оподаткування їх прибутку визначається з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Норми статті 12 цього Закону не поширюються на заборгованість, до якої застосовується механізм списання на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу". 

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.31 згідно
 із Законом України від 23.06.2005 р. N 2711-IV,
 у зв'язку з цим пункт 22.31 вважати пунктом 22.32)

Для технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств при виконанні зареєстрованих у встановленому Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" порядку проектів технологічних парків оподаткування їх прибутку здійснюється з урахуванням положень, установлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків".

(пункт 22.31 статті 22 доповнено абзацом третім
 згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3333-IV)

22.32. Кабінету Міністрів України: 

розглянути пропозиції щодо особливостей оподаткування інноваційної діяльності і до 1 жовтня 1997 року подати Верховній Раді України відповідні пропозиції з цього питання;

протягом місяця прийняти відповідні рішення для забезпечення реалізації цього Закону, які прямо віднесені цим Законом до його компетенції;

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

протягом місяця привести рішення Уряду у відповідність із цим Законом.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
28 грудня 1994 року
N 334/94-ВР