13.4.2. Подача складових частин суміші у змішувачі і шихти на дільниці завантаження контейнерів повинна здійснюватися з використанням засобів механізації і автоматизації.

13.4.3. Печі для термічної обробки вихідних порошків і дифузійного насичення повинні бути теплоізольовані, мати пристрої для механічного завантаження і вивантаження контейнерів, обладнані тамбурами з укриттям, суміщеним з місцевою витяжною вентиляцією, що забезпечує видалення тепла і газів, які утворюються під час термічної реакції, а також запобігати впливу на робітників інфрачервоного випромінювання.

13.4.4. Охолодження контейнерів з виробами повинно здійснюватися у спеціальних камерах, обладнаних ефективною вентиляцією з надходженням охолодженого повітря і видаленням надлишку тепла.

13.4.5. Транспортування контейнерів у камеру для остигання та їх розвантаження повинно бути механізованим (за допомогою конвейєра, електротельферів чи інших засобів).

13.4.6. Вивантаження виробів з контейнерів, очищення їх від пилу слід здійснювати в спеціальних герметичних камерах, обладнаних перекидачами, віброситами, щітковою системою, ефективною місцевою витяжною вентиляцією.

13.4.7. Камери повинні мати пристрої для механічної подачі виробів на розбракування та пакування, а також приймальні бункери для збирання відпрацьованої суміші, герметично приєднані до вібросита.

14. Вимоги до виробництва пористих матеріалів методом прокатки порошків

14.1. У виробництві пористих матеріалів методом прокатки металевих порошків в окремих приміщеннях розміщують: склад вихідних матеріалів і реагентів, відділення просівання порошків, змішування, прокатки, різання стрічок і пакування у піддони, спікання, остигання контейнерів, розбракування і пакування, газогенераторне, склад готової продукції.

14.2. Операції по розтарюванню вихідних матеріалів, просіванню порошків, дозуванню, змішуванню, завантаженню і вивантаженню порошків з розмельно-змішувального устаткування повинні виконуватися з використанням засобів механізації і автоматизації, герметизації обладнання і організації ефективної витяжної вентиляції на дільницях пилоутворення.

14.3. Транспортування порошків до прокатних станів, завантаження їх у бункери станів повинно здійснюватися механізованим способом в умовах герметизації обладнання.

14.4. Прокатні стани повинні бути обладнані укриттями, місцевою витяжною вентиляцією на дільницях оправки країв прокатної стрічки (бортовий відсмоктувач) і на виході її з прокатного стану.

14.5. Обрізування країв прокатної стрічки повинно бути механізованим.

14.6. Подача пластин прокату на дільницю очищення їх від пилу повинна бути автоматизованою.

14.7. Дільниці очищення пластин прокату повинні бути обладнані укриттям, ефективною витяжною вентиляцією, пристроями для автоматичного вмикання щіткової системи і транспортерів.

14.8. Завантаження пластин прокату в контейнери і транспортування їх повинні здійснюватися з використанням засобів автоматизації.

14.9. Подача порошків до валків прокатних станів, регулювання прокатки, збирання надлишків порошків, укладання прокатної стрічки в піддони повинні здійснюватися автоматично.

14.10. Пакування піддонів у контейнери, завантаження контейнерів в електропечі повинно здійснюватися з використанням засобів механізації.

14.11. Електропечі для спікання прокатної стрічки повинні відповідати вимогам "Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень", мати теплоізоляцію, тамбури (передкамери) з боковим механічним завантаженням контейнерів, обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

14.12. Остигання і розгерметизація контейнерів після спікання прокату повинні здійснюватися в ізольованому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією.

14.13. Контроль якості пористої стрічки повинен здійснюватися на дільниці, обладнаній укриттям і місцевими відсмоктувачами.

14.14. Транспортування готової стрічки на дільницю пакування і пакування її з подальшим транспортуванням на склад готової продукції повинно здійснюватися з використанням засобів механізації і автоматизації.

15. Вимоги до виробництва фільтрів з використанням імпульсно-вибухового методу формування

15.1. Виробництво фільтрів з використанням імпульсно-вибухового методу формування слід розташовувати в окремих будівлях або в ізольованих приміщеннях. В окремих приміщеннях розміщують: відділення підготовки шихти, формування вибухом, спікання, розбракування і пакування, склади вихідних матеріалів і готової продукції.

15.2. Подачу вихідних матеріалів на дільницю завантаження пресформ слід здійснювати з використанням засобів механізації.

15.3. Завантаження металевих порошків у пресформи слід здійснювати з використанням засобів автоматизації на дільницях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

15.4. Подачу пресформ на вібростенд слід механізувати. Вібростенд необхідно монтувати на ізольованому фундаменті в камері, обладнаній звукоізоляцією. Рівень шуму і вібрації при роботі вібростенду повинен відповідати вимогам "Санітарних норм допустимих рівнів шуму на робочих місцях" та "Санітарних норм вібрації робочих місць".

15.5. Гідродинамічну машину (ГДМ) слід встановлювати в укритті, обладнаному звукоізоляцією і місцевою витяжною вентиляцією, на ізольованому фундаменті.

15.6. Камеру ГДМ після вибуху слід відкривати за умови включеної місцевої витяжної вентиляції.

15.7. Операції по завантаженню камери ГДМ і її розвантаженню слід механізувати.

15.8. Готові півфабрикати виробів слід складувати на стелажах у спеціально обладнаному приміщенні, забезпеченому припливно-витяжною вентиляцією.

15.9. Завантаження виробів в етажерки і контейнери для спікання, а також завантаження і вивантаження контейнерів із шахтних печей після спікання слід механізувати.

15.10. Остигання контейнерів після спікання виробів, розкриття їх слід виконувати у спеціально виділених приміщеннях, обладнаних ефективною витяжною вентиляцією.

15.11. Шахтні печі слід розміщувати в ізольованому приміщенні, обладнаному загальною і місцевою припливно-витяжною вентиляцією.

15.12. Механічне зачищення торців фільтрів повинно здійснюватися в ізольованих приміщеннях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

15.13. Транспортування виробів на дільницю розбракування та пакування, на склад готової продукції має бути механізованим.

16. Вимоги до процесів шліфування виробів з використанням магнітно-абразивних матеріалів

16.1. У виробництві шліфування поверхонь виробів з використанням магнітно-абразивних матеріалів в окремих приміщеннях повинні розташовуватися: склади вихідних матеріалів, реагентів і готової продукції, відділення підготовки порошків і матеріалів, шліфування, розбракування, пакування.

16.2. Установку магнітно-абразивного шліфування слід обладнувати укриттям з місцевими відсмоктувачами для видалення пилу, що утворюється під час подачі порошку до пластин магніту, шліфування поверхонь виробів і чищення магніту.

16.3. Подача порошку до пластин магніту і виробів для шліфування, знімання і транспортування їх після шліфування повинно здійснюватися з використанням засобів автоматизації і механізації.

16.4. Робоча частина магнітоабразивної установки повинна бути екранована відповідно до встановлених "Гранично-допустимих рівнів дії переривно-неоднорідних полів при роботі з магнітним устаткуванням і магнітними матеріалами" і "Методичних вказівок по проведенню державного санітарного нагляду за об'єктами з джерелами електромагнітних полів іонізуючої частини спектра".

16.5. Рівень шуму при роботі установки магнітно-абразивного шліфування не повинен перевищувати "Санітарних норм допустимих рівнів шуму на робочих місцях".

16.6. Вмикання установки повинно бути зблоковане з вмиканням місцевої витяжної вентиляції.

16.7. Готові вироби слід зберігати на стаціонарних стелажах у складах, обладнаних припливно-витяжною загальнообмінною вентиляцією.

17. Вимоги до виробництва композиційних матеріалів і виробів з них

17.1. Виробництво композиційних матеріалів і виробів з них доцільно розташовувати в окремих будівлях. В ізольованих приміщеннях розташовують: відділення розмельно-заготовче, підготовки сітки, одержання вуглецевих стрічок, ділянки нарізання стрічок і пакування у піддони, знепилення, відділення просочування матричних стрічок, термічне, формування та спікання виробів, склад готової продукції.

17.2. Подача матеріалу для виготовлення матричних стрічок, завантаження їх у піддони, вивантаження і транспортування у відділення просочування повинні здійснюватися з використанням засобів автоматизації та механічних пристроїв.

17.3. В'язальні машини, що використовуються для виготовлення металевої сітки, повинні бути обладнані укриттям і аспірацією, розміщуватись в ізольованих приміщеннях.

17.4. Рівні шуму і вібрації при роботі в'язальних машин не повинні перевищувати "Санітарних норм допустимих рівнів шуму на робочих місцях" і "Санітарних норм і правил при роботі з машинами і обладнанням, яке створює локальну вібрацію, що передається на руки".

17.5. Робочі місця в'язальниць повинні бути обладнані зручними сидіннями відповідно до "Основних принципів і методів ергономічної оцінки робочих місць для виконання робіт сидячи і стоячи" і "Санітарних правил ергономіки технологічних процесів і гігієнічних вимог до виробничого устаткування".

17.6. Відділення просочування матричних стрічок повинно бути обладнано ефективною припливно-витяжною вентиляцією, що забезпечує видалення надлишку тепла, парів фенольно-формальдегідних смол чи інших полімерних матеріалів.

17.7. Просочувальна машина повинна бути обладнана автоматичною подачею матричної стрічки, укриттям з термоізоляцією, а також місцевими витяжними пристроями від дільниць виходу матричної стрічки із просочувальної ванни, підогріву її, просушування тканини, на виході стрічки з сушил, її розрізування.

17.8. Операція намотування матричної стрічки на арматуру повинна здійснюватися в укритті, обладнаному аспірацією.

17.9. Електронагрівання матричної стрічки перед намоткою на арматуру слід здійснювати в укритті, обладнаному аспірацією.

17.10. Шахтні печі для термічної обробки матричних стрічок слід розташовувати на ізольованих дільницях, обладнаних загальнообмінною і місцевою витяжними вентиляціями з-під укриття над завантажувальними отворами.

17.11. Завантаження піддонів з матричною стрічкою в реторти для подачі їх у шахтні печі слід здійснювати з використанням засобів механізації і автоматизації на дільниці, обладнаній укриттям і місцевою витяжною вентиляцією.

17.12. Завантаження реторт в шахтні печі і вивантаження їх після термообробки матеріалів повинні здійснюватися з використанням засобів механізації (електротельферів та інших).

17.13. Електропечі під час обробки матеріалів повинні бути герметизовані, обладнані свічками-горілками для контролю безперервного надходження конвертованого газу в камеру термонагріву.

17.14. Над завантажувальними отворами шахтних печей повинні бути обладнані пересувні укриття з аспірацією, автоматично заблокованою з відкриванням отворів печей під час завантаження і вивантаження реторт.

17.15. Шахтні печі повинні мати автоматизоване управління термічним процесом і засобами контролю за температурним режимом, бути термоізольовані відповідно до вимог "Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень".

17.16. Остигання і розвантаження реторт після термообробки матеріалів повинні здійснюватися на ізольованих дільницях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

17.17. Вивантаження матричних стрічок і виробів із піддонів повинно здійснюватися з використанням засобів автоматизації та механізації на дільницях, обладнаних укриттям і ефективною місцевою витяжною вентиляцією.

17.18. Подальше транспортування матричних стрічок і виробів на дільниці контролю і склад готової продукції здійснюються з використанням засобів механізації (конвейєри, електротельфери, наземні транспортери та інші).

17.19. Чистка піддонів повинна здійснюватися з використанням засобів автоматизації на дільницях, обладнаних укриттям і місцевою витяжною вентиляцією.

18. Вимоги до опалення і вентиляції

18.1. Усі виробничі і допоміжні приміщення повинні мати опалення і загальнообмінну припливно-витяжну вентиляцію відповідно до вимог розділу СНіП по проектуванню опалення і вентиляції, кондиціювання повітря і ДГСТ "ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони".

18.2. Системи опалення і вентиляції, а також кондиціювання повітря повинні забезпечувати параметри мікроклімату і чистоту повітря відповідно до ДГСТ "ССБТ. Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони".

18.3. У приміщеннях з наявністю пиловиділення нагрівальні прилади повинні мати гладкі поверхні, що легко очищаються від пилу.

18.4. Для термічних цехів і дільниць слід передбачати повітряне опалення, суміщене з припливною системою вентиляції. Використання опалювальних рециркуляційних агрегатів забороняється. Температура повітря, що подається для опалення, повинна регулюватись автоматично.

18.5. Випуск повітря із шахт повинен здійснюватися вище зони позитивного тиску, що утворюється за рахунок частин будівлі, які виступають, відповідно до вимог діючих санітарних норм.

18.6. Взимку і в перехідні періоди року припливне повітря слід подавати в робочу зону термічних відділень через повітророзподільники, встановлені на зовнішніх стінах приміщень, зі швидкістю, що не перевищує 1 м/с.

18.7. Швидкість подачі повітря в укриття для спалювання водню на свічках повинна бути не менше 0,5 м/с, об'єм повітря, що видаляється, має перевищувати не менш ніж у 50 разів об'єм газу, що подається для спалювання.

18.8. На робочих місцях біля отворів усіх типів камерних печей (при інтенсивності випромінювання понад 140 ВТ/м) слід передбачати повітряне душування відповідно до ДГСТ "ССБТ. Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони".

18.9. Для попередження вибухів і пожежонебезпеки внаслідок відкладання пилу в повітропроводах слід максимально скоротити їх протяжність (від укриття до пилоуловлювача і до викиду в атмосферу), забезпечити систематичну чистку повітропроводів, а вентилятори мають бути у вибухобезпечному виконанні.