Міністерство промислової політики України


Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


П11.3.10-467-2006

Примірна інструкція з охорони праці

для водія автонавантажувача


м. Київ


УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

Лист № 489 від 26.10.2006 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політики України

Наказ № 476 від 19.12.2006 р.

ПІ 1.3.10-467-2006

Примірна інструкція з охорони праці

для водія автонавантажувача


м. Київ


1.Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для водія автонавантажувача (далі-водІй).

До складу робіт, які виконуються водієм, входять, у тому числі, роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 12, 31, 36, 53, 101, 106 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою водій, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт певного виду.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги Інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2 Водій має постійне робоче місце (кабіна автонавантажувача), до складу робіт, які він повинен виконувати, входять наступні:

керування автонавантажувачем та усіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час навантаження, розвантаження, переміщення та укладання вантажів у штабелі і відвали;

здійснення технічного обслуговування автонавантажувача та поточного ремонту усіх його механізмів;

визначення несправностей в роботі автонавантажувача;

встановлення та заміна знімних вантажозахоплювальних пристроїв і механізмів;

участь у проведенні планово-попереджувального ремонту автонавантажувача і вантажозахоплювальних механізмів, пристроїв і інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;

мають повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві, мають посвідчення на право керування автонавантажувачем;

пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою І перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;

пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного Інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

1.5. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.6. Водій повинен:

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

вміти користуватися засобами Індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежегасіння;

користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

не допускати до керування автонавантажувачем сторонніх осіб;

не виконувати роботи , не передбачені завданням;

не працювати на автонавантажувачі у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;

проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7. В процесі роботи на водія автонавантажувача можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

машини і механізми, що рухаються, рухомі частини пІдйомно-транспортного устаткування;

обвалювання штабелів вантажів;

виліт замкового кільця при накачуванні чи підкачуванні шини;

розрив покришки при накачуванні шини;

самовільний рух автонавантажувача;

падіння колеса чи шини;

падіння вивішеної частини автонавантажувача;

загоряння при наливанні або зливанні палива;

знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації на робочому місці;

підвищена рухомість повітря;

токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які проникають в повітря робочої зони при навантаженні (розвантаженні), що може спричинити подразнення слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку;

недостатня освітленість робочої зони;

нервово-психІчні перенавантаження.

1.8. Водію видасться безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

костюм бавовняний;

черевики шкіряні;

рукавиці (комбіновані, брезентові);

жилет сигнальний.

На постійних зовнішніх роботах узимку додатково видається куртка бавовняна на утеплювальній прокладці.

В залежності від конкретних умов праці водію можуть видаватися і інші засоби індивідуального захисту (для захисту органів дихання і т.п.).

1.9. Водій зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

приступати до роботи тільки у засобах Індивідуального захисту;

утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

дбайливо І за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

палити у спеціально відведених для цього місцях;

приймати їжу у відведених для цього місцях;

зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від безпосереднього керівника. Перевірити справність та одягти засоби Індивідуального захисту, мати при собі посвідчення на право керування автонавантажувачем.

2.2. Провести зовнішній огляд автонавантажувача та перевірити:

надійність кріплення деталей і механізмів;

відсутність течі (палива, води, антифризу, мастила) в системах живлення, охолодження, змащення двигуна;

наявність гальмівної рідини в головному циліндрі;

відсутність пошкоджень в гнучких шлангах;

відсутність пошкоджень ланцюгів і їх належне кріплення до рами вантажопідіймача;

стан електрообладнання;

заправку автонавантажувача паливом, мастилом, водою і гальмівною рідиною;

рівень електроліту в акумуляторній батареї;

стан шин і кріплення коліс, тиск в шинах.

2.3. Перевірити роботу:

ножного і ручного гальмів (при необхідності відрегулювати їх);

посилювача рульового керування;

звукового сигналу;

перемикача світла;

механізмів підіймання і нахилу під час руху без вантажу.

2.4. Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника, і не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечну роботу автонавантажувача.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 При переміщенні вантажів автонавантажувачем слід застосовувати робочі пристрої (вилочні захоплювачі, гаки, ковші тощо) згідно з технічною документацією.

3.2. Перед в'їздом автонавантажувача у вузьке місце між штабелями, устаткуванням, елементами конструкцій будівель І споруд водію необхідно зупинити автонавантажувач і переконатися у відсутності людей у зоні його роботи.

3.3. Підіймання і опускання вантажів слід виконувати на горизонтальних площадках з твердим і рівним покриттям, взимку - очищених від льоду і снігу, а під час ожеледі - посипаних піском.

3.4. Піднімати і опускати вантаж дозволяється тільки при наявності просвіту під вантажем, що забезпечує вільний хід і вихід вилкового захоплювача.

Підіймати вантаж слід обережно, без ривків, поступово збільшуючи частоту обертання двигуна і плавно переміщуючи важіль керування при вертикальному або нахиленому назад положенні рами автонавантажувача.

3.5 При роботі на вилковому автонавантажувачі необхідно дотримуватися таких вимог:

вантаж необхідно розміщувати на захоплювальній вилці таким чином, щоб не виникав перекидний момент, при цьому вантаж повинен бути притиснутий до рами автонавантажувача;

вантаж слід розміщувати рівномірно на обидві лапи, він може виходити уперед за межі вилки не більше ніж на 1/3 довжини лап;

великогабаритні вантажі дозволяється укладати вище захисного пристрою, але не більше одного місця, при цьому повинна бути виділена особа для керування рухом автонавантажувача.

3.6. Під час роботи на автонавантажувачі зі стрілою необхідно спочатку підняти вантаж, а потім його транспортувати. Не допускається зіштовхувати вантаж зі штабеля та підтягувати його.

3.7. Рух автонавантажувача слід розпочинати коли рама ( з вантажем або без нього) відхилена назад, а вантаж трохи піднятий над землею (на 0,3-0,4 м)

3.8. Транспортування тари і установлення її в штабелі слід виконувати поштучно або готовими пакетами.

3.9. До місця навантаження (розвантаження) слід під'їжджати повільно (на першій передачі), уповільнювати швидкість при наявності навіть незначної нерівності дорожнього покриття.

3.10. Переміщення вантажів великих розмірів, які утруднюють огляд шляху, заднім ходом слід виконувати в супроводі особи, відповідальної за навантаження, яка зобов'язана вказувати дорогу і подавати сигнали.

3.11. Необхідно уповільнювати рух і подавати звуковий сигнал в місцях скупчення людей, в проходах, під час проїзду мимо дверей і через ворота, при поворотах та під час руху з місця заднім ходом. Слід проявляти особливу обережність під час транспортування вантажу у вузьких проїздах. Не зачіпати штабелі вантажів. Транспортувати дрібні штучні вантажі необхідно у спеціальній тарі.

3.12 Необхідно слідкувати, щоб вантаж, який переміщується, на всьому протязі шляху не чіплявся за перешкоди і не знаходився над людьми, а також під час руху слідкувати за дорогою, своєчасно приймати заходи щодо запобігання можливих аварійних ситуацій.

3.13. Під час проїзду через ворота і двері слід враховувати габарити їх прорізу.

3.14. Під час навантаження (розвантаження) вантажу в кузов автомобіля не слід переносити вантаж через кабіну, а виконувати навантаження збоку або позаду, слідкувати, щоб в момент опускання вантажу в кузов в ньому не знаходилися люди.

3.15. Під час роботи на автонавантажувачі не допускається:

виконувати вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечним вантажем при виявленні невідповідності тари вимогам нормативно-технічної документації, несправності тари, відсутності маркірування і попереджувальних написів на ній;

проводити профілактичне обслуговування або ремонт автонавантажувача при піднятих вантажозахоплювальних пристроях (без страхування);

вантажити та перевозити вантаж, вага якого перевищує вантажопідйомність автонавантажувача;

транспортувати вантажі, центр важкості яких розташований на великій відстані від передньої стінки вилкового захоплювача;

опускати вантаж на труби газо-, паропроводів, електричні кабелі, тимчасові перекриття;

підіймати на піддонах дрібноштучний вантаж вище захисного пристрою, що захищає робоче місце водія від падіння на нього вантажу;

відривати примерзлий або затиснутий вантаж, підіймати вантаж при відсутності під ним просвіту, який необхідний для вільного проходу вилки, і укладати вантаж краном безпосередньо на захоплювальний пристрій автонавантажувача;

залишати кабіну автонавантажувача при піднятому вантажі;

залишати автонавантажувач в проїздах або на шляху руху транспорту;

перевозити людей на автонавантажувачі, залишати його на похилій площині.

3.16 Про виявлені під час роботи порушення, неполадки, які можуть завадити безпечній роботі автонавантажувача або призвести до аварійної ситуації, а також про кожний нещасний випадок водій повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання долікарської допомоги потерпілому.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Поставити автонавантажувач у відведене для нього місце (у випадку змінної роботи - місце здачі зміни). Опустити вилковий захоплювач в нижнє положення, поставити автонавантажувач на гальма, витягти ключ із системи запалювання.

4.2. Провести огляд автонавантажувача, очистити машину від бруду, пилу, перевірити кріплення болтів, переконатися у відсутності підтікання пального, мастила і ін. Підготувати автонавантажувач до наступного робочого дня, а у випадку змінної роботи - до здачі зміни та здати зміну у встановленому на підприємстві порядку.