Міністерство промислової політики України


Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


П11.3.10-466-2006

Примірна інструкція з охорони праці

для водія електровізка


м. Київ


УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний Інститут охорони праці

Лист № 489 від 26.10.2006 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політики України

Наказ № 476 від 19.І2.2006 р.

П11.3.10^66-2006

Примірна інструкція з охорони

праці для водія електровізка


м. Київ


1. Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для водія електровізка (далі - водій).

До складу робіт, які виконуються водієм, входять, у тому числі, роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 12, 31, 36, 53, 101, 106 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою водій, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт певного виду.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2 Водій має постійне робоче місце (електровізок), до складу робіт, які він повинен виконувати входять наступні:

керування електровізками різних систем, їх підіймальними платформами;

нагляд за правильністю навантаження, кріплення і розвантаження вантажів або проведення навантаження, розвантаження вантажів своїми силами;

транспортування і забезпечення збереження вантажів;

перевірка зарядження акумуляторних батарей, роботи гальм, домкратів тощо;

виконання незначних (дрібних) ремонтних робіт, змащення вузлів електровізка;

оформлення документації на приймання і здавання вантажів І Інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238)та не мають протипоказань;

- мають повну базову або загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві; мають посвідчення на право керування електровізком та першу групу з електробезпеки;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та виявили задовільні результати при перевірці знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4 Повторний Інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

1.5. При переведенні водія на електровізок іншої конструкції він повинен пройти теоретичне і практичне навчання щодо керування цим електровізком.

1.6. Перевірка знань з питань охорони праці та електробезпеки проводиться щорічно.

1.7. Водій повинен:

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежегасіння;

користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

не допускати на своє робоче місце до керування електровізком сторонніх осіб;

не виконувати роботи , не передбачені завданням;

не працювати на електровізку у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;

проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.8 В процесі роботи на водія можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

машини і механізми, що рухаються, рухомі частини устаткування;

виліт замкового кільця при накачуванні чи підкачуванні шин;

розрив покришки при накачуванні шини;

самовільний рух електровізка;

падіння колеса чи шини;

гострі кромки, задири на поверхні устаткування, інструменту;

знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації на робочому місці;

підвищена рухомість повітря;

токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які проникають в повітря робочої зони при транспортуванні, що може спричинити подразнення слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку;

недостатня освітленість робочої зони;

нервово-психічні перенавантаження.

1.9 Водію видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- костюм (бавовняний, бавовняний з кислотозахисним просочуванням);

- черевики шкіряні, калоші діелектричні;

- рукавиці комбіновані, рукавички діелектричні;

- жилет сигнальний.

На постійних зовнішніх роботах узимку додатково видається куртка бавовняна на утеплювальній прокладці.

В залежності від конкретних умов праці водію можуть видаватися і інші засоби індивідуального захисту (для захисту органів дихання і т.п.).

1.10 Водій зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

палити у спеціально відведених для цього місцях;

приймати їжу у відведених для цього місцях;

зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від безпосереднього керівника. Перевірити справність та одягти засоби індивідуального захисту, мати при собі посвідчення на право керування електровізком.

2.2. Провести зовнішній огляд електровізка та перевірити:

комплектність електровізка;

справність настилу і бортів платформи, звукового сигналу, рульового керування, замка запалювання, системи освітлення, зчіплювального пристрою, гальмів, сидіння водія І спинки;

кріплення і стан акумуляторної батареї;

міцність кріплення коліс, цілість шин і рівень тиску в них;

наявність гумового килимка на підлозі електровізка (під ногами водія);

2.3 Випробувати дію механізмів І пристосувань електровізка в русі (без вантажу).

2.4 Про всі виявлені несправності і порушення проінформувати безпосереднього керівника і не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечну роботу електровізка.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Під час руху водій повинен вибирати таку швидкість, яка забезпечує безпеку водія, осіб, що його оточують, а також схоронність вантажу.

Рух заднім ходом слід виконувати на пониженій швидкості.

3.2 Звуковий сигнал слід подавати при: початку руху з місця вперед і назад; зміні напрямку руху; заїзді у ворота, двері приміщень і ліфтових кабін; зустрічі з механізованим транспортом, повороті, переїзді рейкової колії; наявності небезпеки наїзду на людину; зустрічі з пішоходами на шляху руху.

Під час руху в будівлях з підвищеним рівнем шуму необхідно подавати переривчасті сигнали. Після подачі звукового сигналу водій повинен упевнитися, що його сигнал сприйнятий. Можливість подачі сигналів не звільняє водія від зобов'язання приймати всі заходи обережності під час руху.

3.3. Рух заднім ходом допускається тільки у випадках маневрування або при наявності труднощів, пов'язаних з розворотом електровізка, при цьому слід бути обережним.

3.4. Під час руху повз станки, машини, трубопроводи І інше устаткування електровізок не повинен наближатися до них ближче 0,5м.

3.5. Необхідно об'їжджати на відстані не ближче 1 м переносні драбини І інші пристосування І устрої з працюючими на них людьми. Припинити рух, якщо ширина проїзду недостатня І вимагати звільнення проїзду.

3.6 При укладанні вантажів, що транспортуються електровізком, слід контролювати дотримання наступних правил:

- штучні вантажі, що піднімаються над бортами кузова, повинні бути ув'язані міцними канатами або вірьовками;

- дрібні і насипні вантажі слід укладати в ящики, коробки, на піддони;

- вантаж не повинен підніматися над проїжджою частиною дороги більше ніж на 3,8 м, мати ширину не більше 2,5 м, не виступати за задню точку габариту платформи більше ніж на 2 м;

- ящики, бочки і інші штучні вантажі повинні бути укладені щільно, без проміжок, щоб під час руху (різкого гальмування, поворотах) вони не могли переміщуватися по підлозі кузова. При наявності проміжок між місцями вантажу необхідно вставляти міцні дерев'яні прокладки і розпірки;

- бочки з рідинами повинні установлюватися пробками догори;

- вантажі, здатні розпорошуватися під час перевезення в кузові або у відкритій тарі, повинні бути накриті з метою запобігання розпорошування;

- скляна тара з рідинами повинна установлюватися вертикально. При перевезенні скляної тари, установленої в два ряди, необхідно застосовувати міцні прокладки між рядами для захисту нижнього ряду від розбивання;

- для перевезення балонів кузов електровізка повинен бути обладнаний стелажами з виїмками за розміром балонів, оббитими повстю. Стелажі повинні мати запірні пристосування з метою захисту балонів від ударів. При перевезенні балонів більше, ніж в один ряд необхідно застосовувати прокладки для захисту балонів від стикання один з одним. При перевезенні балонів влітку необхідно покривати їх для захисту від сонячних променів. В вертикальному положенні балони допускається перевозити в спеціальних контейнерах.

3.7. Перевезення небезпечних вантажів і порожньої тари з-під них необхідно здійснювати у відповідності з вимогами Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

3.8. Виїзд на схил слід здійснювати на невеликій швидкості під прямим кутом. При аварійній зупинці електровізка на похилій площині необхідно підкласти під його колеса гальмівні клиння.

3.9 Буксирувати несправний електровізок необхідно за допомогою спеціальних пристосувань. Не допускається переміщувати несправний електровізок ударами або натиском електровізка справного стану.

3.10 Під час перерви в роботі електровізок слід поставити на рівному місці, загальмувати ручним гальмом, установити усі важелі в нейтральне положення, роз'єднати штепсельний рознімач електричного живлення, витягти ключ з замка електричної мережі.

3.11 Під час роботи на електровізку не допускається:

- різко гальмувати, якщо в цьому немає необхідності для забезпечення безпеки руху;

- здійснювати проїзд по залізничній колії (крім спеціальних переїздів), не утрамбованому ґрунті, сніжним заносам, несправним дорогам;

- залишати електровізок в проїздах, проходах загального призначення, на шляху руху транспортних засобів, залізничних переїздах, а також без нагляду;

- залишати ключ в замку запалювання під час перерви в роботі;

- відкривати ворота, натискаючи на них електровізком або вантажем, що перевозиться;

- перевозити вантаж, вага якого перевищує вантажопідйомність електровізка;

- транспортувати вантаж, який закриває оглядовість шляху;

- ремонтувати завантажений електровізок;

- перевозити людей на платформі електровізка;

утруднювати рух інших транспортних засобів або перешкоджати їх руху.

3.12 Про виявлені під час роботи порушення, неполадки, які можуть завадити безпечній роботі електровізка або призвести до аварійної ситуації, а також про кожний нещасний випадок водій повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання долікарської допомоги потерпілому.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Поставити електровізок у відведене для нього місце (у випадку змінної роботи - місце здачі зміни), або, при необхідності, здати на зарядну станцію.

Поставити електровізок на гальма, витягти спеціальний ключ з гнізда вимикача електричної мережі, взяти ключ з собою (передати змінному водію), а у випадку здачі електровізка на зарядну станцію - ключ передати акумуляторнику.

4.2 Провести огляд електровізка, очистити машину від бруду, пилу, перевірити кріплення болтів, переконатися у відсутності підтікання мастила з гідросистеми і ін. Підготувати електровізок до наступного робочого дня, а у випадку змінної роботи - до здачі зміни та здати зміну у встановленому на підприємстві порядку.