ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРОКЛАДАННЯ СИГНАЛЬНОЇ СТРІЧКИ В ТРАНШЕЯХ ІЗ СИЛОВИМИ КАБЕЛЯМИ НАПРУГОЮ ДО 35 кВ ТА КОНТРОЛЬНИМИ КАБЕЛЯМИ

Вступ

При проведенні робіт, пов’язаних з будівництвом та експлуатацією інженерних мереж та комунікацій, часто виникають пошкодження кабельних ліній електропередачі напругою до 35 кВ та контрольних кабелів.

Зазначених проблем та великих зайвих витрат на ліквідацію пошкоджень можна запобігти шляхом забезпечення трас кабельних ліній електропередачі попередженням про наявність кабелю в місці виконання земляних робіт.

На даний час таким захистом здебільшого було застосування цегли, бетонних коробів або бетонних плит. Але такий захист потребує значних матеріальних і трудових витрат.

Найбільш простим і дешевим засобом захисту кабельних ліній від пошкоджень є прокладання над ними сигнальної стрічки.

На ринку України зараз існують пропозиції щодо придбання сигнальної стрічки, але її застосування до цього часу нормативно не урегульоване.

Мета цієї Інструкції і полягає у нормативному врегулюванні застосування та прокладання сигнальної стрічки в земляних траншеях із силовими кабелями напругою до 35 кВ та контрольними кабелями.

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРОКЛАДАННЯ СИГНАЛЬНОЇ СТРІЧКИ В ТРАНШЕЯХ ІЗ СИЛОВИМИ КАБЕЛЯМИ НАПРУГОЮ ДО 35 кВ ТА КОНТРОЛЬНИМИ КАБЕЛЯМИ

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1. Технологічна інструкція (далі Інструкція) призначається для організацій незалежно від форми власності, які виконують роботи з будівництва і експлуатації ліній електропередачі напругою до 35 кВ та контрольних кабелів різного призначення, що прокладаються в кабельних траншеях.

1.2. Інструкція складена на основі галузевого керівного документа ГКД 34.21.260-2003 „Інструкція з застосування та прокладання сигнальної стрічки в траншеях із силовими кабелями напругою до 35 кВ та контрольними кабелями”, затвердженого Міністерством палива та енергетики України наказом від 17 липня 2003 року №375, та всіх прийнятих рішень і протоколів технічних нарад з метою полегшення питань по застосуванню та прокладанню сигнальної стрічки до розробки нової редакції ГКД.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

- Глава 2.3 ПУЭ-86 зі змінами до неї;

  • СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.
  • ГКД 34.21.260-2003 „Інструкція з застосування та прокладання сигнальної стрічки в траншеях із силовими кабелями напругою до 35 кВ та контрольними кабелями”.
  • Наказ Міністра палива та енергетики України від 17 липня 2003 року №375 (Додаток №1).
  • Лист – роз’яснення „Укрсільенергопроекту” від 14.06.04 №01-05/217 (Додаток №2).
  • Протокол технічної наради від 13.07.2004 (Додаток №3).

3. ВИЗНАЧЕННЯ

В Інструкції застосовуються такі терміни і визначення:

кабельна лінія – лінія для передачі електроенергії, яка складається з одного або декількох паралельних кабелів зі з’єднувальними, і кінцевими муфтами та кріпильними деталями;

контрольний кабель – кабель, яким передаються сигнали управління, результати вимірювань або інші технологічні сигнали;

стрічка сигнальна – стрічка, за звичай поліетиленова або полівінілхлорідна, відповідного кольору та написами, яка прокладається в траншеї для попередження про місце знаходження кабелю.

Для визначення обов'язковості виконання вимог в Інструкції застосовуються слова "повинен", "необхідно" та похідні від них. Слова "як правило" означають, що ця вимога є переважною, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим. Слово "допускається" означає, що таке рішення застосовується як виключення (внаслідок стиснених умов, обмежених ресурсів необхідного устаткування, матеріалів і т. п.). Слово "рекомендується" означає, що це рішення є кращим, але не обов'язковим.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Прокладання кабельних ліній напругою до 35 кВ та контрольних кабелів різного призначення в траншеях необхідно виконувати з дотриманням вимог п. п. 2.3.83÷2.3.101 чинних ПУЭ-86 (зі змінами і доповненнями) та СНиП 3.05.06-85, стосовно кабелів напругою до 35 кВ.

4.2. Кабельна лінія може складатися з одного, двох, або декількох паралельних кабелів (п. 2.3.2. ПУЕ).

Сигнальна стрічка може застосовуватися для одного, двох і більше кабелів, прокладених в одній траншеї (п. 2.3.25 п./п. 1 ПУЕ – до 6 кабелів).

4.3. Застосування сигнальної стрічки спрямовано на:

* зменшення пошкоджень кабельних ліній електропередачі та контрольних кабелів при виконанні земляних робіт будівельними та експлуатаційними організаціями;

* економію матеріально-технічних та людських ресурсів при будівництві та експлуатації кабельних ліній електропередачі та контрольних кабелів;

* застосування методу захисту кабельних ліній відповідно до стандартів європейських країн.

5. ВИМОГИ ДО СИГНАЛЬНОЇ СТРІЧКИ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

5.1 Сигнальна стрічка вітчизняного виробництва, яка виготовлена за технічними умовами погодженими з Міністерством палива та енергетики, повинна відповідати таким технічним вимогам.

5.1.1 Сигнальна стрічка повинна бути виготовлена із поліетилену або полівінілхлориду, стійких до впливу масел, бензину, кислот, лугів, солей та земляних бактерій.

5.1.2 Номінальні значення кліматичних факторів повинні відповідати категорії VI згідно з ГОСТ 15150-69 та ГОСТ 15543-70.

5.1.3 Товщина стрічки - не нижче 0,3 мм, ширина - від 150 мм до 900 мм.

Стрічка шириною 150 мм використовується при прокладанні одного кабелю в траншеї; 300 мм – двох кабелів; 450 мм – трьох кабелів; 600 мм – чотирьох кабелів; 750 мм – п’яти кабелів; 900 мм – шести кабелів. При більших відстанях між кабелями (ніж 100 мм), або відсутності стрічки необхідної ширини, можна використовувати декілька стрічок, сумарна ширина яких повинна дорівнювати потрібній з урахуванням напуску (п. 6.2.3. Інструкції).

При прокладанні стрічки над захисними залізобетонними плитами, а також при застосуванні додаткової стрічки в траншеях з кабельним лініями 1 категорії товщина стрічки може бути не нижче 0,1 мм, шириною - від 150 мм.

5.1.4 Міцність при розриві повинна бути не менше 15,0 МПа/150 кгс/см2.

5.1.5 Відносне видовження при розриві повинно бути не менше 300% до початкового стану.

5.1.6 Температура крихкості стрічки повинна бути не вище мінус 30оС.

5.1.7 Сигнальна стрічка повинна мати однотипне забарвлення червоного кольору.

5.1.8 Сигнальна стрічка повинна мати написи, які повторюються за всією довжиною „Обережно кабель”.

Висота літер написів   не менше 20 мм.

Термін служби написів - не менше 30 років.

Крім написів, передбачених цими технічними вимогами, за вимогою замовника на стрічки можуть наноситись додаткові написи, які полегшують відшукування власника електромережі (назва власника, номер телефону і т. п.).

5.2 Імпортна сигнальна стрічка, повинна бути сертифікована відповідно до вимог законодавства України.

5.3 Межі застосування сигнальної стрічки для кабелів напругою до 20 кВ встановлюються з урахуванням п. 2.3.83 ПУЭ-86 зі змінами до нього.

5.4 При пересіченнях ліній з інженерними комунікаціями і над кабельними з’єднувальними муфтами на відстані по 2м в обидві сторони від існуючої комунікації чи муфти, а також на підходах до підстанцій, РП, ТП в радіусі 5м кабель захищати цеглою і над нею на відстані 250 мм прокладати сигнальну стрічку (як основну). Цей захід обумовлюється великою вірогідністю механічних пошкоджень кабельних ліній.

На трасах кабельних ліній, насичених підземними комунікаціями (вирішує проектна установа) можна вибрати варіант захисту кабельних ліній тільки цеглою на всьому протязі траси згідно ПУЕ.

5.5 Застосування сигнальної стрічки для кабельних ліній електропередачі напругою 35 кВ можливе за умови погодження її застосування власником кабельної лінії, але її застосування не виключає захисту лінії залізобетонними плитами.

6. ВИМОГИ ДО ПРОКЛАДАННЯ СИГНАЛЬНОЇ СТРІЧКИ

6.1 Сигнальну стрічку дозволяється прокладати при температурі навколишнього повітря від мінус 25оС до плюс 40оС.

6.2 При прокладанні сигнальної стрічки для захисту кабелів напругою до 20 кВ та контрольних кабелів необхідно додержуватись виконання наступних вимог:

6.2.1 Сигнальна стрічка прокладається в траншеї над кабелями (кабелем) на відстані 250 мм від зовнішнього покрову кабелю.

Схема прокладання сигнальної стрічки для кабелів напругою до 20 кВ та контрольних кабелів наведена на мал. 

1 – підсипка ґрунтова

2 – кабель ЛЕП (контрольний кабель)

3 – засипка ґрунтова

4 – стрічка сигнальна

5 – верхня ґрунтова засипка

Мал. 1 

6.2.2 Сигнальна стрічка прокладається на рівну ущільнену товщину ґрунту, який не має включень каменю, будівельного сміття, шлаку.

6.2.3 При розташуванні в траншеї одного кабелю сигнальна стрічка прокладається по осі кабелю. При більшій кількості кабелів краї стрічки повинні виступати за крайні кабелі не менше ніж 50 мм.

При прокладанні в траншеї в одній площині декількох стрічок суміжні стрічки прокладаються з напуском шириною не менше 50 мм.

6.2.4 З’єднання стрічки між собою за довжиною здійснюється в накладку із взаємним перекриттям не менше 500 мм.

6.2.5 При прокладанні стрічки над захисними залізобетонними плитами стрічка прокладається по центру траншеї на відстані 250 мм від верхньої площини захисних залізобетонних плит.

6.3 Сигнальна стрічка для захисту кабелів напругою 35 кВ прокладається в траншеї на відстані 250 мм від верхньої площини захисних залізобетонних плит, якими кабелі покриваються в траншеї. Схема прокладання сигнальної стрічки для кабелів напругою 35 кВ наведена на мал. 2

1 – підсипка ґрунтова

2 – кабель ЛЕП

3 – засипка ґрунтова

4 – плита залізобетонна

5  стрічка сигнальна

6 – верхня ґрунтова засипка

Мал. 2 

6.4 Прокладання сигнальної стрічки проводиться ланкою бригади, яка виконує роботи з будівництва (відновлення) кабельної лінії.

6.5 Розмотування та укладання стрічки в кабельній траншеї здійснюється ланкою із трьох чоловік. При цьому два члени ланки проводять розкочування стрічки з ролика, а третій член ланки підтримує вільний кінець стрічки та вкладає стрічку над кабелем (кабелями).

Розмотування стрічки необхідно виконувати без зайвого зусилля, щоб після прокладання в траншеї вона вільно покривала всю довжину кабельної траншеї.

Після розмотування необхідно надати час для прийняття стрічкою до деформованого стану. Протягом цього часу ланка, яка її прокладає, вирівнює стрічку по осі кабелю та забезпечує необхідний напуск, якщо кількість стрічок у траншеї більше однієї.

6.6 Верхня засипка сигнальної стрічки виконується рівномірним шаром ґрунту, який не має включень каменю, будівельного сміття, шлаку з наступним трамбуванням.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 При застосуванні сигнальної стрічки прокладання кабелів в траншеї з улаштуванням подушки для кабелів, присипка кабелів першим шаром ґрунту за всією довжиною і прокладання сигнальної стрічки, включаючи присипку стрічки ґрунтом за всією довжиною, повинні виконуватись в присутності представника електромонтажної організації та власника кабельної лінії. При цьому складається акт прихованих робіт. Цей акт надає право на остаточне засипання траншеї, яке робиться після підписання акту.

7.2 При здачі кабельної лінії в експлуатацію акт прихованих робіт разом з іншою документацією передається приймальній комісії. В подальшому він зберігається власником кабельної лінії разом з усією документацією прийняття об’єкту в експлуатацію.

Директор Котляр В.А.

Виконавець:

Матусов А.Я.

517-82-78