УЗГОДЖЕНО

Національний НДІ охорони праці

8 серпня 2000 №247


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики України

«23» 10.2000 р. №207

ПІ 2.1.00-110-2000

скорочене позначення


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ БЕТОНЯРА


Київ


1. Загальні положення

1.1. В інструкції викладені вимоги безпеки для бетоняра під час виконання будівельних робіт.

1.2. До виконання бетонних робіт допускаються особи, які досягни 18-річного віку, пройшли медичний огляд, не мають медичних протипоказань та пройшли навчання і вступний інструктаж з охорони праці.

1.3. Виконуйте тільки ту роботу, яка Вам доручена за відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.4. Погоджуйте з керівником робіт чітке визначення меж вашої робочої зони. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.5. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.6. Роботи виконуйте із застосуванням технологічного оснащення (засобів підмащування, тари для бетонної суміші або розчину), засобів колективно-о й індивідуального захисту, які відповідають виду виконуваних робіт.

До роботи приступайте у ' спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень та елементів, що звисають.

1.7. Перевірте наявність медичної аптечки, її комплектність.

1.8. Виконуйте правила пожежної безпеки, не використовуйте пожежний інвентар не за призначенням.

1.9 Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.9.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

машини й механізми, що рухаються:

рухомі частини виробничого обладнання;

підвищена сонячна радіація;

підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці;

підвищена або знижена вологість повітря;

підвищена або знижена рухомість повітря;

відсутність або недостатність природного світла;

недостатня освітленість робочої зони;

розміщення робочого місця на значній висоті (глибині) відносно поверхні землі або підлоги;

гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту, обладнання.

1.9.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори: Нервово-психічні перевантаження - монотонність праці, емоційні перевантаження.

Фізичні перевантаження - статичні й динамічні.

1.10. Не приступайте до роботи на технічно несправних пристроях або з пошкодженим контуром заземлення.

1.11. Монтаж і під'єднання електрообладнання до живильної мережі при електропрогріві бетону, а також вібраторів і віброрейок повинні здійснювати електротехнічні працівники, які мають відповідну групу з електробезпеки.

1.12. Бетонні роботи виконуйте під контролем майстра, який повинен перевірити правильність установки опалубки, робочих настилів, арматури, надійність кріплення стінок траншей, котлованів. Якщо роботи проводять на висоті більше 1,5 м, робочі настили або робочі місця повинні бути огороджені Огородження повинно бути висотою не менше 1 м, із стійок, поручня, проміжного горизонтального елемента і бортової дошки висотою не менше 0,15 м.

1.13. Працюючи на висоті, застосовуйте запобіжні пояси. Забороняється виконувати роботи на висоті під час вітру силою 6 балів і більше, сильного снігопаду, дощу і грози.

1.14. Монтаж підмостків опалубки або самонесучих блоків опалубки, а також установку опалубки на висоті більше 5 м повинні виконувати тільки навчені працівники-верхолази з обов'язковим застосуванням запобіжних поясів.

1.15. Під час роботи дотримуйтесь граничних норм підіймання й переміщення вантажів, які не повинні перевищувати:

1.15.1. Підіймання й переміщення вантажів жінкою при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину) — 10 кг.

1.15.2. Підіймання й переміщення вантажів жінкою постійно протягом робочої зміни — 7 кг.

1.15.3. Сумарна вага вантажу, який переміщується жінкою протягом кожної години робочої зміни не повинна перевищувати: із робочої поверхні — 350 кг; із підлоги — 175 кг.

1.15.4. Для чоловіків старше 18 років — 50 кг.

1.16. Не торкайтесь до лежачих, виступаючих із землі або звисаючих кабелів.

1.17. Не стійте і не знаходьтеся під піднятим вантажем, а також під настилами риштувань або в місцях можливого падіння різних предметів.

1.18. Інструмент і пристрої використовуйте тільки за призначенням.

1.19. Не наступайте на кришки люків, перекриття ям, канав, котлованів для запобігання падіння в них. У випадку необхідності знаходження на них, впевніться, що вони надійно закріплені на своїх місцях і не перекидаються.

1.20. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.21. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не працюйте, відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі. У випадку погіршання самопочуття припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб. Повідомте про це керівника робіт

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримайте від керівника робіт вказівки про порядок і безпечні прийоми виконання роботи.

2.2. Одягніть і заправте спецодяг, волосся підберіть під головний убір.

2.3. Огляньте й приведіть у порядок робоче місце, приберіть зайві предмети.

2.4. Візуальним оглядом впевніться у справності риштувань або підмостків, перевіривши при цьому вертикальність стійок, наявність упорних площадок, цілісність робочих настилів і огородження, вузли кріплення окремих елементів.

2.5 Перевірте наявність і справність інструменту і пристроїв.

2.6. Пристрої для піднімання матеріалів повинні бути інвентарними. Футляри, захвати контейнери тощо повинні мати пристрої, що не допускають їх самовільного розкривання та випадання вантажу через стінки або днища під час підіймання й переміщення.

2.7. Перевірте справність вібратора. Рукоятки вібраторів повинні мати амортизатори, які би знижували вібрацію до гранично допустимих норм.

2.8. Вібратори з площадками, і віброрейки повинні мати спеціальні гнучкі тяги для переміщення їх під час ущільнення бетонної суміші.

2.9. Переконайтесь у справності заземлення технологічного устаткування.

2.10. Впевніться в тому, що для проходу до робочого місця, яке знаходиться на висоті або в котлованах і траншеях, а також для переходу з однієї конструкції на іншу, або по ділянках укладеної арматури установлені драбини, перехідні містки або трапи з огородженнями.

2.11. Огляньте зону електропрогріву бетону. Вона повинна бути огороджена й позначена попереджуючими написами й плакатами.

2.12. Отримайте у електротехнічного працівника дозвіл на експлуатацію електрообладнання.

2.13. Електропроводи, які підводять струм від рубильника до електродвигунів, віброживильників і вібраторів, а також у зоні електропрогріву повинні бути закладені у гумові шланги. Не прокладайте проводи безпосередньо по ґрунту або по шару тирси, а також проводи з пошкодженою ізоляцією.

2.14. Перевірте наявність та надійність заземлення корпуса електровібратора.

2.15. Для запобігання падіння від вітру конструкцій, які бетонують, встановіть додаткові кріплення (розтяжки, розпірки)

2.16. Перед використанням бункерів для подачі бетонної суміші впевніться у справності затворів, страхувальних петель і наявності фіксаторів.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. При установці елементів опалубки в декілька ярусів, кожний наступний ярус слід установлювати тільки після закріплення нижнього ярусу.

3.2. Під час бетонних робіт, на поверхнях з ухилом більше 20 , робочі місця забезпечуйте трапами, шириною не менше 0,8 м, з поперечними планками для опори ніг. При укладенні бетонної суміші на таких поверхнях, користуйтеся запобіжними поясами.

3.3. При роботі на висоті робочі місця обладнуйте настилами, для приймання бетонної суміші та підмостками шириною не менше 0,8 м з огородженням.

3.4. Упевніться, що на естакадах для подачі бетонної суміші автосамосвалами між відбійним брусом і огородженням обладнанні проходи шириною не менше 0,6 м.

На тупикових естакадах укладайте поперечні відбійні бруси, розраховані на сприйняття удару коліс автосамосвалів.

Під час подачі бетонної суміші автосамосвалами по автомобільній естакаді забороняється знаходження на ній людей.

3.5. Якщо бетонну суміш доставляють у тачках, установіть суцільні ходи для переміщення тачок, шириною не менше 0,6 м, а на висоті - не менше 1,2 м

3.6 Не розміщуйте на настилі опалубки обладнання й матеріали, не передбачені проектом виконання робіт, а також не допускайте перебування сторонніх осіб, які не беруть безпосередньої участі у роботі.

3.7. У випадку електропідігріву бетону усі електричні проводи й електрообладнання огородіть, а корпуси електрообладнання заземліть.

Після кожного переміщення на нове місце електрообладнання, застосовуваного при прогріві бетону, слід візуально перевірити стан ізоляції проводів, засобів захисту, огороджень і заземлення.

3.8. Електропідігрів здійснюйте струмом напругою до 127 В. В сиру погоду і під час відлиги припиняйте його. На ділянках електропідігріву установіть знаки безпеки і попереджуючі плакати.

3.9. При застосуванні пари для підігріву інертних матеріалів, які знаходяться в бункерах або інших ємкостях, вживіть заходів проти проникнення пари в робочі приміщення. Періодично перевіряйте паропровід на герметичність і цілісність теплоізоляції. Вентилі паропроводів розміщуйте в місцях із зручними проходами до них.

3.10. Спускайтесь у камери, які обігріваються паром, після відключення подачі пари та охолодження камери, матеріалів та виробів, які в ній знаходяться, до 40 °С.

3.11 Після кожного переміщення вібраторів або віброрейок упевніться у справності заземлення, вимикачів, гнучких шлангових електрокабелів і електропроводки.

3.12. Елементи опалубки, арматурні сітки й окремі стержні арматурних і арматурно- опалубних блоків надійно скріпляйте між собою до підйому на місце монтажу. Не проводьте монтаж арматури поблизу електропроводів, які знаходяться під напругою. Переміщайтесь по укладеній арматурі тільки по спеціальних ходах шириною 0,3-0,4 м, влаштованим на козлах, установлених на опалубку

3.13. Настили робочої підлоги і підвісних риштувань систематично очищайте від залишків бетону й сміття.

3.14. Під час зрубування напливів бетону, вирівнюванні скелистих основ і т.п. для захисту очей від попадання твердих частинок надівайте запобіжні окуляри.

3.15. При приготуванні бетонної суміші з використанням хімічних добавок надівайте спеціальні рукавиці і захисні окуляри для захисту від опіків шкіри й пошкодження очей.

3.16. Для очищення кузова самоскида від залишків бетонної суміші використовуйте спеціальні скребки або лопати з подовженими ручками Забороняється знаходитися в піднятому кузові під час очищення його від бетону.

3.17. Під час роботи бетонозмішувачів забороняється прискорювати розвантаження за допомогою лопат або іншого ручного інструменту.

3.18. Очищення й ремонт бетонозмішувачів і інших машин, зайнятих на бетонних роботах, допускається тільки після від'єднання їх від джерела живлення (знаття напруги) і вивішування на рубильнику плаката «Не вмикати! Працюють люди!».

3.19. Перед початком укладання бетонної суміші бетононасосами перевірте герметичність замкових з'єднань бетонопроводів. Кінцевий гумовий рукав бетонопроводу під час бетонування фіксуйте розтяжками.

3.20. Монтаж, демонтаж і ремонт бетонопроводів, а також видалення з них бетонної суміші (пробок) проводьте тільки після зниження тиску до атмосферного.

3.21. Під час прочищення, випробовування або продування бетонопроводів стиснутим повітрям впевніться, що працівники, які не зайняті безпосередньо виконанням цих операцій, знаходяться на відстані не менше 10 м від бетонопроводів.

3.22. Перед початком укладання бетонної суміші віброхоботом перевірте справність і надійність закріплення віброхобота між собою і до страхувального каната.

3.23. При укладенні бетонної суміші з бункерів (бадей), слідкуйте, щоб відстань між нижньою кромкою бункера (бадді) і раніше укладеним шаром або поверхнею, на яку укладають бетонну суміш, була не більше 1 м. якщо інші відстані не передбачені проектом виробництва робіт. Переміщайте завантажений або порожній бункер (бадді) тільки при закритому затворі. Перед укладанням бетонної суміші в опалубку упевніться в надійності установлення опалубки, робочих настилів і риштування.

3.24. Укладайте бетонну суміш в опалубку плавно, невеликими порціями, виключаючи можливість великих динамічних і ударних навантажень на опалубку й арматуру.

3.25. Під час ущільнення бетонної суміші електровібраторами виконуйте такі вимоги: 3.25.1 Під час перерви в роботі і переході з одного місця на інше вимикайте електровібратор.

3.25.2. Дня уникнення обриву проводу й ураження працівників струмом не перетягуйте вібратор за шланговий провід або кабель.

3.25.3. Вібратор із площадкою під час ущільнення бетонної суміші переміщуйте тільки за допомогою спеціальних гнучких тяг.

3.25.4. Не проводьте роботи вібратором із приставних драбин.

3.25.5. Електропроводку вібратора підвішуйте, а не прокладайте поверх укладеного бетону.

3.26. Під час дощу або снігопаду вимикачі електровібратора закрийте (ізолюйте) від попадання в них вологи. Електровібратор укрийте брезентом або приберіть у приміщення.

3.27. Виконання робіт на ділянці електропідігріву, що знаходиться під напругою, забороняється.

Поливайте укладений бетон тільки після зняття напруги й вивішування на рубильнику плаката «Не вмикати! Працюють люди!».

Відкрита (не забетонована) арматура залізобетонних конструкцій, пов'язана з ділянкою, яка знаходиться під електропідігрівом, підлягає заземленню.

3.28. Розбирання опалубки проводьте тільки з дозволу керівника робіт. Перед початком розбирання опалубки впевніться, чи не має навантажень, які перевищують гранично допустимі, перевірте міцність бетону (відсутність тріщин та інших дефектів, які можуть призвести до недопустимих деформацій або обвалів конструкції після зняття опалубки).