При неможливості зняття напруги з лінії електропередачі і необхідності виконання робіт в охоронній зоні, слід дотримуватись таких вимог:

а) робота і переміщення бурової машини допускаються тільки під керівництвом і постійним наглядом відповідальної особи, що має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче IV;

б) допускається робота бурильника свердловин безпосередньо під проводами повітряної лінії електропередачі, що знаходяться під напругою 110 кВ і вище, за умови, що відстань від піднімальної або висувної частин бурової машини до найближчого проводу повинна бути не менше вказаного в таблиці для відповідної напруги.

Таблиця

Допустимі відстані до струмоведучих частин , що знаходяться під напругою

Напруга повітряної лінії, кВ

Найменша відстань, м

До 1

1,0

6-35

1,0

110

1,5

150

2,0

220

2,5

3.1.3. У темний час доби робота на буровій машині дозволяється тільки при справному електричному освітленні. Напруга в освітлювальній мережі бурової машини повинна бути не більше 42 В, а освітленість робочого місця не менше 10 лк.

Не працювати і не знаходитися на буровій машині під час грози. У випадку появи грозових розрядів бурильник свердловин повинен припинити роботу і відійти від агрегатів у безпечне місце, вказане керівником робіт.

При виконанні робіт одночасно на декількох уступах бурильник свердловин повинен особисто переконатися в тому, що на верхньому уступі не ведуться роботи, які можуть призвести до падіння кусків породи, інструмента або інших предметів.

3.2. Правила безпечної експлуатації внутрішньо цехових транспортних і вантажопідіймальних засобів і механізмів.

3.2.1. Бурова машина повинна бути підготовлена для роботи відповідно до інструкції з експлуатації. Гусениці машини або колеса повинні знаходитися не ближче ніж на 3 м від бровки уступу. В окремих випадках, в залежності від конструкції бурової машини, допускається розташування гусениць на меншій відстані, але поза призмою завалення.

3.2.2. Під домкрати (аутригери) бурових машин не підкладати шматки породи.

На час підривання бурильник свердловин зобов'язаний відвести бурову машину в безпечну зону, установлену для механізмів, після чого вийти в безпечну для людей зону. Місця безпечних зон вказуються керівником робіт.

Безпечні відстані для людей по поражаючій дії від розльоту окремих шматків породи при підриванні на відкритих роботах у ґрунтах і скельних породах повинні бути встановлені:

а) при методі зовнішніх зарядів - не менше 300 м;

б) при методі шпурових зарядів - не менше 200 м;

в) при методах котлових шпурів і рукавів - не менше 200 м;

г) при методі свердловинних зарядів - по проекту або паспорту, але не менше 200 м;

д) при методах котлових свердловин і камерних зарядів - по проекту або паспорту, але не менше 300 м.

3.2.5. Під час буріння бурильник свердловин повинен:

а) стежити за контрольно-вимірювальними приладами, режимом буріння, що змінюється в залежності від характеристики прохідних порід, стійкістю бурової машини, надійністю кріплень і з'єднань;

б) стежити за станом шлангів, кранів і вентилів повітряної і гідравлічної систем машини, за справністю важелів керування;

в) не допускати течі масла з циліндрів гідросистеми і витікання стисненого повітря в місцях з'єднання шлангів. У випадку виявлення несправності, роботу необхідно припинити до усунення дефектів.

3.2.6. Не проводити буріння:

а) у місцях зарядів, що не вибухнули (відмови), якщо виконання цих робіт не пов'язано з ліквідацією відмов за вказівкою майстра або виконроба;

б) при наявності заколів, шматків породи, що нависли на укосах виїмки, котлована або в борту уступа кар'єру, що лежить вище;

в) на суміжних по вертикалі уступах при розташуванні бурових машин на відстані між ними по горизонталі не менше 10 м.

3.2.7. Не залишати відкритими пробурені свердловини і не відгортати руками бурову дрібницю від устя свердловини. Цю роботу слід виконувати лопатою або шкребком і тільки після зупинки вертіння бурового става.

3.2.8. Заправляти баки бурових машин з двигунами, що працюють на бензині, гасі, дизельному паливі і на інших видах легкозаймистого палива, слід тільки при денному або електричному освітленні. Не можна доливати пальне в паливний бак під час роботи двигуна і користуватись відкритим вогнем поблизу бурової машини. Не підносити відкритий вогонь, не палити при перевірці рівня пального в баках і під час заправки.

3.2.9. Бурильник свердловин не повинен:

а) знаходитися в зоні бурової рами при включених важелях швидкості вертіння бурового ставу, гідро циліндрів подачі на забій, переміщення касети і нахилу бурової рами;

б) проводити буріння при тиску в гідросистемі вище зазначеного в паспорті;

в) переключати швидкості вертіння бурового става важелем коробки відбору потужності при роботі машини. Вказану операцію слід виконувати при виключеній муфті зчеплення трактора;

г) знімати з машини або заміняти жорстким зв'язком блокувальний устрій дубльованого управління муфтою зчеплення.

3.2.10. При бурінні міцних монолітних порід слід працювати на високому тиску подачі (100-150 кг/см2) і на низьких швидкостях (45-58 об/хв.), а при бурінні слабких по міцності порід - на пониженому тиску (80-100 кг/см2) і на високих швидкостях (90-116 об/хв.).

3.2.11. Перед включенням подачі патрона нагору або вниз касета повинна бути відведена в крайнє положення.

3.2.12. При нарощуванні і розбиранні бурового става потрібно:

а) постійно стежити за станом замкового з'єднання штанг;

б) перевіряти надійність з'єднання штанги і вертлюга шляхом пробного підйому штанги на висоту 50-100 мм і опускання перед остаточним підйомом на потрібну висоту;

в) не робити заміну і перевірку стану ущільнюючих манжет у вертлюзі і бурових штангах, коли вони знаходяться в підвішеному стані.

3.2.13. Приєднувати бурову штангу до редуктора обертача і пнемо ударник до штанги, а також нарощувати наступні штанги в міру заглиблення свердловини слід тільки при зупиненому обертачі і виключеній подачі повітря.

3.2.14. Перед забурюванням свердловини пнемо ударник слід закріпити в люнеті і випробувати на холостому ходу з коронкою, яка повинна спиратися на твердий предмет. Тиск стисненого повітря в мережі повинен бути не менше 5-7 кг/см2 .

3.2.15. Під час буріння необхідно стежити за режимом тиску бурового ставу на забій. Оптимальний режим буріння забезпечується при осьовому посиленні на забій в межах 80-150 кг.

3.2.16. Під час буріння не можна допускати перегріву двигуна машини і редуктора. У випадку перегріву машину потрібно зупинити (виключити) і дати двигуну остудитися.

3.2.17. При забурюванні свердловини необхідно перевірити роботу обертань і системи пилостримування і переконатися в нормальній роботі пнемо ударника.

3.2.18. Перед кожним користуванням лебідкою необхідно перевірити надійність роботи гальм шляхом підняття снаряда на 50-70 см і опускання його.

3.2.19. Підйом бурового ставу, що заклинився, допускається виконувати тільки за допомогою обертача. При цьому лебідка повинна бути включена на автоматичне підмотування троса. При відсутності електроенергії підйом бурового става не робити.

3.2.20. Переміщення бурових машин під освітлювальною або силовою електролініями повинно провадитися в неробочому положенні (наприклад, машини 2-СБШ-200, Урал-64 і подібні їм повинні переміщатися з опущеною мачтою).

3.2.21. Переміщення бурових машин поблизу ліній електропередач або під ними повинно провадитись під керівництвом майстра (виконроба).

3.2.22. Не здійснювати переміщення бурових машин з несправними гальмами.

3.2.23. Проїзд через штучні споруди (мости) дозволяється тільки після перевірки їх стану і з урахуванням загальної ваги машини, яка не повинна перевищувати гранично дозволеного навантаження до переміщення по мосту.

3.2.24. Навантаження бурової машини на автотранспорт або на залізничну платформу повинні провадитися у присутності відповідальної особи.

3.3. Вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані. 3.3.1. Бензин, гас, дизельне паливо та інші легкозаймисті речовини повинні зберігатися в металевій тарі на відстані не менше 50 м від місця роботи бурових машин. Біля місця зберігання пального необхідно мати пісок і лопату. Місце, де пролите пальне, слід засипати піском.

3.4. При будь-яких помічених відхиленнях у технологічному процесі роботу необхідно припинити і сповістити про це особі технічного нагляду або керівництву організації.

3.5. Вимоги по забезпеченню пожежо-, вибухо- і електробезпеки.

3.5.1. Виявивши загоряння або появу будь-яких ознак пожежі, негайно сповістити про це особі технічного нагляду або керівництву організації.

3.5.2. Не зберігати в підземних виробках свіжі і відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, балони з киснем, ацетиленом і іншими пальними газами в обсягах, що перевищують потреби, необхідні для виконання робіт, які обумовлені ПВР.

3.5.3. Роботи з ліквідації пожеж у підземних виробках повинні виконуватись відповідно до плану ліквідації аварій (ПЛА).

3.5.4. До відбудовних і інших робіт дозволяється приступати лише після того, як пожежа буде повністю погашена, виробки провітрені та аналізами встановлена відсутність у рудниковому повітрі токсичних газів.

3.5.5. До роботи з електроінструментом допускаються особи, що пройшли спеціальне навчання, здали встановлені іспити, мають II кваліфікаційну групу з електробезпеки та знають практичні прийоми вивільнення від струму постраждалих осіб і надання їм першої допомоги.

3.5.6. Самовільно не включати і не виключати рубильники, крім аварійних випадків, а також для вивільнення постраждалих від струму, при пожежі і т.п.

3.5.7. Не проводити виправлення електричних з'єднань і електроустаткування під напругою.

3.5.8. Виправляти патрон електричної лампи, заміняти перегорілі плавкі вставки, заміняти електролампи повинен слюсар-електрик з ремонту шахтного обладнання, устаткування, машин та механізмів при знятій напрузі; бурильник проводити ці роботи не повинен.

Для уникнення ураження електричним струмом не торкатись проводів і вводів освітлювальної мережі навіть тоді, коли зовнішній огляд не виявив порушення ізоляції.

3.5.9. Не торкатись руками, одягом або будь-якими предметами (навіть тими, що не проводять електричний струм) частин електричних машин, що зазвичай знаходяться під напругою, навіть у тому випадку, якщо вони відключені.

3.5.10. Не проводити ремонтні роботи поблизу неізольованих, відкритих струмоведучих частин електроустаткування, які знаходяться під напругою.

3.5.11. Не застосовувати в якості переносних світильників звичайні електричні лампи, що живляться електричним струмом напругою 127 і 220 В. Переносні світильники повинні живитись від електричної мережі напругою 12 В.

3.5.12. Не застосовувати несправні світильники або провід, що мають порушену ізоляцію.

3.5.13. При виникненні пожежі електроустаткування та електропроводка повинні бути негайно відключені від загальної електричної мережі. При неможливості відключення за допомогою рубильника проводи слід обірвати або перерубати за допомогою предметів, що не проводять електричний струм (сокири, лопати із сухою дерев'яною ручкою і т.п.). У цьому випадку дозволяється гасити пожежу тільки вуглекислотними (порошковими) вогнегасниками або сухим піском. Водою або звичайними пінними вогнегасниками не гасити пожежу в місцях, де не можна відключити електроенергію.

3.6. При всіх нещасних випадках або раптових захворюваннях, фактах порушення технологічного процесу, виявлених несправностях устаткування, пристосувань, інструмента, що створюють загрозу життю і здоров'ю працівників, необхідно відразу припинити роботу і повідомити про це безпосереднього керівника робіт або представника технічного нагляду.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. По закінченні роботи бурильник свердловин повинен зупинити працююче устаткування (виключити).

4.2. По закінченні роботи бурильник зобов'язаний: упорядкувати робоче місце; зібрати і скласти у призначене для цього місце інструмент, прилади; внести відповідні записи в «Журнал прийому-здачі зміни»; здати устаткування своєму зміннику або майстру (виконробу).

4.3. Упорядкувати ручний інструмент і ЗІЗ.

4.4. Відходи виробництва, сміття і використані матеріали повинні прибиратись в спеціально відведені місця і металеві ящики.

4.5. Після закінчення роботи бурильник повинен вимити обличчя, руки теплою водою з милом або прийняти теплий душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Загазованість, задимленість понад гранично припустимі норми, а також виявлення осідань гірничих порід і пливунів у гірничих виробках свідчать про можливі аварійні ситуації.

5.2. Для кожного об'єкта підземного будівництва розроблено ПЛА.

5.2.1 Особи, які не ознайомлені з ПЛА, і не знають його в частині, що відноситься до місця їх роботи і шляхам пересування, до роботи не допускаються. Кожне ознайомлення з ПЛА і виходами проводиться під розписку до початку роботи. 5.2.2. На кожному об'єкті підземного будівництва крім телефонного зв'язку повинна бути обладнана аварійна сигналізація (світлова, гучномовна, безпровідний радіозв'язок і ін.) з метою оперативного оповіщення працюючих про аварійні ситуації.

5.3. При виникненні аварії бурильник повинен припинити роботу і діяти відповідно до ПЛА при будівництві метрополітенів і підземних споруд:

а) при пожежах:

виявивши джерело пожежі в гірничій виробці, необхідно оцінити обстановку і негайно повідомити про аварію (особисто або по засобах зв'язку) старшій особі в зміні (майстру, механіку, начальнику дільниці і т.п.) або керівництву організації, при можливості вжити заходів до усунення джерела пожежі в початковій стадії;

знаходячись на вихідному від джерела пожежі струмені повітря, бурильники зобов'язані включитися в саморятівник і виходити на поверхню по маршруту, передбаченому ПЛА;