ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд пожежна автоматика будинків і споруд


Л.9 Максимальна відстань між лінійними пожежними сповіщувачами, сповіщувачами і стіною визначається за таблицею Л.4, але не повинна перевищувати значень, вказаних у технічній документації на сповіщувачі.

Таблиця Л.4

Висота встановлення сповіщувача, м

Максимальна відстань, м

між сповіщувачами

від сповіщувача до стіни

До 3,5

5,0

2,5

Понад 3,5 до 6,0

4,5

2,0

Понад 6,0 до 9,0

4,0

2,0

Пожежні сповіщувачі полум'я

Л.10 Пожежні сповіщувачі полум'я, як правило, встановлюються в приміщеннях під покриттям (перекриттям), на стінах та інших будівельних конструкціях будівель і приміщень. Кут огляду, максимальна віддаленість виявлення пожежі і площа, що контролюється одним пожежним сповіщувачем, не повинні перевищувати значень, вказаних у технічній документації на сповіщувачі.

Ручні пожежні сповіщувачі

Л.11 Ручні пожежні сповіщувачі, як правило, використовуються для подачі сигналу про пожежу з території підприємства. Всередині будівлі вони можуть використовуватися як додатковий технічний засіб автоматичної пожежної сигналізації. У технічно обгрунтованих випадках допускається встановлювати їх як основний засіб, що сигналізує про пожежу.

Л.12 Сповіщувачі належить встановлювати як всередині, так і зовні будівель на стінах і конструкціях на висоті (1,5 ± 0,05) м від рівня землі або підлоги до нижнього краю сповіщувача, в легкодоступних місцях.

Ручні пожежні сповіщувачі рекомендується розміщувати на відстані:

  • не менше 0,5 м від вимикачів і перемикачів (в тому числі освітлення, кнопок виклику ліфтівтощо), електричних дзвінків та інших електричних приладів;
  • не менше 0,75 м від різних предметів, меблів, обладнання;
  • не менше 0,05 м від деталей, конструкцій, виконаних з феромагнітних матеріалів.

Л.13 Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів у залежності від призначення приміщень наведені в додатку М.

Освітленість у місці встановлення сповіщувачів повинна бути не менше 10 лк.

Л.14 Сповіщувачі належить включати у самостійний шлейф пожежної сигналізації або сумісно з автоматичними сповіщувачами.

При використанні ручних пожежних сповіщувачів для керування автоматичними установками пожежогасіння їх належить включати в самостійний шлейф приймально-контрольного приладу.

Л.15 Всередині будівель сповіщувачі належить встановлювати на шляхах евакуації (в коридорах, проходах, сходових клітках тощо) і за необхідності - в окремих приміщеннях. Відстань між сповіщувачами повинна бути не більше 50 м. Сповіщувачі встановлюються по одному на всіх сходових площадках кожного поверху.

Л.16 Зовні будівель сповіщувачі належить встановлювати на відстані не більше 150 м один від одного і вони повинні мати вказівні знаки відповідно до ГОСТ 12.4.026.

(Змінено текст додатка Л. Зміна № 1)

Додаток М

(рекомендований)

Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів у залежності від призначення приміщень

Таблиця М.1

Перелік характерних

приміщень

Місце встановлення сповіщувача

Примітка

1. Виробничі приміщення, цехи, склади тощо:

- одноповерхові

- багатоповерхові

Вздовж евакуаційних шляхів, в коридорах,

біля шаф внутрішніх пожежних кранів, біля виходів з цеху, складу приміщення, яке захищається;

поблизу локальних установок пожежогасіння з ручним пуском.

Так само, на сходових площадках кожного поверху.

2. Кабельні споруди (тунелі, поверхи тощо)

Біля входів у тунель, на поверх;

біля аварійних виходів з тунелю, каналу, біля розгалуження каналів.

3. Адміністративно-побутові приміщення

Біля входу в будинки, на сходових площадках,

біля евакуаційних виходів, в місцях загального користування (холи, проходи, кулуари, вестибюлі тощо), в коридорах завдовжки більше 50 м.

Додаток Н

(обов'язковий)

Виробнича документація,

що оформляється при монтажі установок пожежної автоматики

Таблиця Н.1

Найменування

документа

Зміст документа

Примітка

1. Акт передачі обладнання, приладів і матеріалів у монтаж

За формою ДКС України

2. Акт готовності будівель, споруд, фундаментів до виконання монтажних робіт

За формою акта проміжного приймання відповідальних конструкції згідно зі СНиП 3.01.01

3. Акт випробування трубопроводів на міцність і герметичність

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; вид, спосіб і тривалість випробувань; значення випробувального тиску. Висновок про випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Складається на кожну лінію трубопроводу

4. Акт випробування арматури

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тривалість випробувань за інструкцією підприємства-виготовлювача. Висновок про випробування. Підписи представників організації, що виконала випробування арматури, і технагляду замовника

Складається на кожну арматуру, яка підлягає випробуванню

5. Акт про виявлені дефекти обладнання установок пожежної автоматики

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тип, марка, заводський номер, дата виготовлення і надходження обладнання; результати перевірок і висновки комісії. Підписи представників замовника і організації, що провела ревізію

Складається на кожне обладнання, що має дефекти

6. Акт випробування обладнання (насосів, компресорів) вхолосту або під навантаженням

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тривалість випробування згідно з інструкцією підприємства-виготовлювача і ВСН 394. Висновок про випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації.

Складається на кожне обладнання, що підлягає випробуванню

7. Акт вимірювання опору ізоляції електропроводок

За формою акта вимірювання опору ізоляції електропроводок згідно зі СНиП 3.05.07

8. Протокол прогрівання кабелів на барабанах

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; номер барабана, марка кабелю, кількість жил і переріз, довжина кабелю, температура кабелю на початку і в кінці прогрівання, напруга і струм прогрівання; температура повітря в місці прокладання. Висновки щодо прогрівання кабелю і дозвіл на прокладання. Підписи представників замовника, монтажно-налагоджувальної організації

Складається у тому випадку, коли для розмотування кабелю при негативних температурах було проведено його прогрівання

Закінчення таблиці Н.1

Найменування

документа

Зміст документа

Примітка

9. Акт огляду прихованих робіт

За формою акта огляду прихованих робіт згідно зі СНиП 3.01.01

Складається:

- при монтажі електричних проводок:

а) приховано по стінах, стелях, у підлозі;

б) у каналізації;

в) у землі;

- при монтажі трубопроводів:

а) за підвісними стелями;

б) у фальшпідлозі (підлозі)

| 10. Протокол випробування на герметичність розподільних ущільнень захисних трубопроводів для електропроводок у вибухонебезпечних зонах

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; значення випробувального тиску, тривалість випробувань; значення падіння тиску. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Складається на кожну коробку захисного трубопроводу з розподільним ущільненням

11. Акт випробування гідропневматичної ємкості

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; значення випробувального тиску; тривалість випробувань. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Складається на кожну гідропневматичну ємкість

12. Акт про закінчення монтажних робіт

Найменування установки, об'єкта, проектної організації, що розробила проект, монтажної організації, що виконала монтаж установки. Початок і закінчення робіт. Висновки комісії. Оцінка якості виконання робіт. Підписи представників замовника, монтажної і пусконалагоджувальної організації

Складається у випадку, якщо підрядна організація виконувала тільки монтаж установки. При цьому підрядна організація повинна брати участь у комісії при здачі установки в експлуатацію

13. Відомість змонтованих приладів і обладнання

За формою відомості змонтованих приладів і засобів автоматизації згідно зі СНиП 3.05.07

14. Акт про проведення індивідуальних випробувань

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; результати випробувань і виявлені дефекти. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Складається на кожний вузол, що підлягає випробуванню

15. Акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт

Період проведення пусконалагоджувальних робіт; найменування установки; дата і номер договору; перелік виконаних робіт; висновки комісії; підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Додаток П

(обов'язковий)

Документація, що оформлясться при прийнятті в експлуатацію

Таблиця П. 1

Найменування

Зміст документа

Примітка

1. Акт проведення комплексного випробування установки пожежної автоматики

Найменування установки; найменування приміщень, які підлягають захисту, і частини установки, що підлягає випробуванню; вид і місце встановлення горючого матеріалу. Результати випробувань. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника (генпідрядника), монтажно-налагоджувальної організації, державного пожежного нагляду.

2. Акт прийняття

установки

в експлуатацію

Найменування установки. Найменування проектної організації, що розробила проект, монтажно-налагоджувальної організації; кошторисна вартість монтажно-налагоджувальних робіт; фактична вартість монтажно-налагоджувальних робіт. Результати перевірки. Висновки комісії і оцінка виконаних робіт. Перелік документації, що додається до акта. Підписи представників замовника (генпідрядника), монтажно-налагоджувальної організації, державного пожежного нагляду.

Додаток Р

(обов'язковий)

Документація, що оформляється при виявленні дефектів

у період експлуатації

Таблиця Р.1

Найменування

Зміст документа

Примітка

1. Акт про виявлені дефекти

Найменування і дата монтажу установки;

перелік дефектів; висновок комісії,

відповідальний виконавець і термін усунення дефектів. Підписи представників замовника, монтажної організації, організації, що здійснює експлуатацію установки; органів державного пожежного нагляду і спеціалізованої організації, що виконує централізоване технічне обслуговування установки

Зміст

1 Проектування пожежної автоматики 1

  1. Загальні положення 1
  2. Установки водяного та пінного пожежогасіння 2

Спринклерні установки 2

Дренчерні установки 4

Трубопроводи установок 4

Водопостачання установок 6

1.3 Установки газового пожежогасіння 8

Установки об'ємного пожежогасіння 8

Установки локального пожежогасіння 9

Трубопроводи установок10

Вентиляційні системи приміщень10

Станції пожежогасіння10

1.4 Установки порошкового пожежогасіння11

Установки пожежогасіння об'ємним способом13

Установки локального пожежогасіння13

Трубопроводи установок15

Розміщення установок. Станція пожежогасіння15

Обмеження:16

1.5 Електротехнічна частина16

Електрозабезпечення16

Електрокерування17

Контроль і сигналізація18

Заземлення21

1.6 Установки пожежної сигналізації21

Пожежні сповіщувачі установок21

Обладнання, апаратура та приміщення для їх розміщення22

Локальні мережі і лінії електроживлення24

Електропостачання установок25

Заземлення25

2 Монтаж пожежної автоматики26

  1. Загальні положення26
  2. Монтаж і випробування автоматичних установок пожежогасіння27

Монтаж і випробування трубопроводів27

Монтаж зрошувачів і розпилювачів27

Монтаж тросових спонукальних систем28

Монтаж і випробування трубопровідної арматури і обладнання28