Лекційно-інформаційна група приміщень

6.9 Норми площі лекційно-інформаційної групи приміщень на одного відвідувача слід приймати згідно з таблицею 17.

Таблиця 17

Найменування приміщень

Площа1) на одного відвідувача, м , не менше

Додаткові вказівки

Аудиторія2) (кінозал)

0,8-1,2

Слід влаштовувати естраду на площі аудиторії

Кулуар аудиторії

0,2-0,4

Допускається об'єднувати з вестибюлем, вітальнею

Виставочний зал

3,0-4,5

Площею не менше 50 м2

Навчальний кабінет (бізнес-клас)

2,0-2,6

Площею не менше 24 м2

Зал свят та обрядів

2,4-3,6

Площею не менше 50 м2

Бібліотека

Склад і площі приміщень слід приймати за завданням на проектування та СН 548

Відеокомплекс

_

Згідно з вимогами цих Норм та за завданням на проектування

Комп'ютерний зал

6,0

Площа визначається згідно із завданням

на проектування з урахуванням габаритів обладнання

Інтернет-кафе

1) 3 врахуванням підсобних приміщень і комор.

2) За місткості аудиторії 120 та більше відвідувачів слід додатково передбачати проекційну на один кінопроектор (допускається на два кінопроектори), а в аудиторіях меншої місткості – місце для пересувної кіно– або відеустановки.

6.10 Бібліотеки в клубах, центрах дозвілля слід проектувати згідно з вимогами ДБН В.2.2-9 та СН 548 з урахуванням можливості безпосереднього зв'язку з вестибюлем, який забезпечує в разі потреби ізоляцію бібліотеки від інших приміщень, що мають звуковий фон більше 50-60 дБА.

Бібліотеки з обсягом фондів від 5 до 15 тис.од. зберігання проектують, як правило, з одного приміщення площею від 50 до 100 м2, а бібліотеки з фондами 15-25 тис.од. зберігання – одного –трьох приміщень сумарною площею від 100 до 200 м2 відповідно до місткості.

С. 20 ДБН В.2.2-16-2005

Гуртково-студійна група приміщень

6.11 Норми площі гуртково-студійної групи приміщень на одного відвідувача слід приймати згідно з таблицею 18.

Таблиця 18.

Найменування приміщень

Площа на одного відвідувача, м2, не менше

Додаткові вказівки

Приміщення гуртків:

хорового та за інтересами

1,4-1,8

універсального призначення, театрально-драматичного, образотворчого мистецтва, технічного (без великогабаритного обладнання), кіно-, фотогуртки

2,0-3,6

культури побуту (домоводства), оркестрового, музичних ансамблів

2,5

танцювального, циркового, технічного (з великогабаритним обладнанням), художніх промислів та ремесел

4-6

Комори, вбудовані шафи

0,1 площі приміщень гуртків

Додатково до площі гуртків образотворчих, кіно-, фото, оркестрового, художніх промислів та ремесел; в решті випадків – на площі гуртків

Кімнати керівників гуртків

Одне приміщення на 100-150 учасників гуртків площею не менше 12 м2

Роздягальні з душовими при залах хореографи, циркового мистецтва, драматичної студії

1,4-1,5

6.12Висоту приміщень, наведених у табл. 16-18, до низу виступних конструкцій слід приймати,м, не менше:

3,6 – у танцювальному залі, аудиторії, виставочному залі, зимовому саду, залі свят та обрядів;

4,2-4,8 – у приміщенні танцювального гуртка та залі фізкультурно-оздоровчих занять;

6,0 – у приміщенні циркового гуртка.

Група фізкультурно-оздоровчих приміщень

6.13Основні та допоміжні приміщення фізкультурно-оздоровчих споруд слід проектувати завимогами ДБН В.2.2-13. Орієнтовні розміри та пропускна спроможність приміщень і залів длярізних видів фізкультурно-оздоровчих занять наведені у таблиці 19.

Таблиця 19

Вид занять

Розмір приміщення, м, не менше

Найменша висота від підлоги до низу виступних конструкцій стелі, м

Пропускна спроможність, люд. у зміну

довжина

ширина

1. Групові заняття із загальнофізичної підготовки (включаючи ігри з м'ячем)

18 24

12(9) 12

4,8

6

20 25

2. Ритмічна гімнастика, хореографія, жіноча оздоровча гімнастика

12 9

12 9

3,9 3,9

25 15

3. Настільний теніс (на один стіл)

6

4

2,7

4

4. Елементи боротьби

12 5

9

9

3,9 3,9

12 15

5. Заняття з використанням тренажерів і снарядів для розвитку сили і витривалості*)

Площею не менше 25 м2

3,9

Одна на кожну одиницю обладнання чи снаряд

*) Розміри приміщень цієї групи визначаються залежно від кількості відвідувачів згідно з завданням на проектування із розрахунку 4,5 м2 на кожний вид обладнання чи снаряд

.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 21

6.14 Площі роздягалень із зберіганням домашнього одягу в закритих шафах наведено у таблиці 20 (при цьому врахована необхідна кількість місць, проходів належної ширини, а також розміщення в роздягальні мийки для ніг та умивальника).

Таблиця 20

Контингент тих, хто займається в залі

Площа роздягальні на одну людину, м2, за кількості тих, хто одночасно користується цією роздягальнею

менше 20

від 20 до 30

від 31 до 50

більше 50

Діти до 10 років

2,8

2,6

Діти старші 10 років і дорослі

2,1

1,8

1,7

1,5

 1. При приміщеннях для фізкультурно-оздоровчих занять для зберігання переносного обладнання та інвентаря слід передбачати інвентарні.
 2. Приміщення для відпочинку тих, хто займається, слід приймати з розрахунку 3,0 м2 на однемісце (площею не менше 24 м2), кількість місць складає 15 % пропускної спроможності приміщень(залів).
 3. Кімнати інструкторів (тренерів) рекомендується передбачати загальними (для чоловіків іжінок) із розміщенням у них кабіни для переодягання площею 1,0 м2, при цьому площа кімнатвизначається з розрахунку 2,5 м2 на одне місце, але не менше 12 м2 кожна.
 4. У центрах дозвілля можливо розміщення приміщень медико-відновлювального призначення. При їх проектуванні слід керуватися нормативними документами з проектування лікувальних, фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд.
 5. Санітарно-гігієнічні вузли і душові фізкультурно-оздоровчого комплексу слід прийматизгідно з вимогами ДБН В.2.2-13.

6.20Площі службових і адміністративно-господарських приміщень на одного відвідувачаклубу, центру дозвілля слід приймати:

-кімнати адміністративного

та обслуговуючого персоналу. . . 0,03 м2, але не менше 12 м2 ;

 • приміщення клубного активу .... 0,02 м2, але не менше 12 м2;
 • господарські комори0,01-0,03 м2, але не менше 10 м2.

7 НОРМАТИВНІ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОНСТРУКЦІЙ

7.1 Будівельні конструкції у будинках та спорудах культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів слід проектувати згідно з вимогами ДБН В.1.1-5, ДБН В.1.1-7, СНиП ІІ-7, СНиП ІІ-12, СНиП ІІ-22, СНиП ІІ-23, СНиП ІІ-25, СНиП 2.01.07, СНиП 2.01.15, СНиП 2.02.01, СНиП 2.03.01, СНиП 2.03.03, СНиП 2.03.06, ГОСТ 27751. Нормативні навантаження для розрахунку конструкцій будинків кінотеатрів, відеокомплексів, театрів, клубів, центрів дозвілля слід приймати за дійсними навантаженнями, але не менше зазначених у таблиці 21.

Таблиця 21

Назва приміщення або конструкції

Нормативне навантаження, кПа(кН/м2)

Коефіцієнт

надійності

за навантаженням

1

2

3

Приміщення комплексу для глядачів, репетиційні зали, приміщення для занять артистів

4

1,3

Живописно-декораційна, столярна та слюсарно-механічна майстерні, приміщення для монтажу декорацій, пральні та фарбувальної, склади, коридори, балкони та тераси

4

1,3

Сцена

5

1,3

Естрада, авансцена, ар'єрсцена та карман

4

1,3

С. 22 ДБН В.2.2-16-2005

Закінчення таблиці 21

1

2

3

Приміщення світлоапаратної, світлопроекційної та кінопроекційної, приміщення звукофікації, радіо, телебачення та зв'язку, пожежного поста-диспетчерської

За дійсним навантаженням, але не менше 3

1,3

Насосна пожежного та господарського водопроводів, приміщення електроприводів сцени, тиристорна, вентиляційні камери, автотрансформаторна, дросельна

За дійсним навантаженням, але не менше 4

1,3

Інші приміщення

2

1,4

Горищні перекриття та підвісні стелі

Вага обладнання плюс 0,75 кН/м2

1,4

Колосниковий настил

1

1,4

Робочі галереї сцени

За дійсним навантаженням, але не менше 3

1,3

Перехідні та освітлювальні містки сцени

За дійсним навантаженням плюс 0,75 кН/м2 на обслуговуючий персонал

1,4

Сталеві балки для встановлення блоків декораційних підйомів

За дійсним навантаженням

1,3

Елементи колосникового настилу на зосереджене навантаження в середині прогону

1

1,4

Консолі полиць сейфа для зберігання згорнутих декорацій

3

1,3

Клапани та засувка люка-провалу

5 Вертикальне нормативне навантаження

1,3

Каркас протипожежної завіси (можливо з кожного боку), протипожежні двері складів та штори в прорізах

0,04 Горизонтальний нормативний тиск

1,2

Примітка. Горизонтальні нормативні навантаження на перила (огорожі) сходів, балконів, терас будинку театру і робочих галерей сцени, а також перехідних містків слід приймати 1,5 кН/м2 з коефіцієнтом надійності за навантаженням 1,2.

7.2Нормативне вертикальне навантаження для обертового круга та кільця сцени (врізних чи барабанних) з коефіцієнтом надійності за навантаженням 1,3 слід приймати, кПа (кН/м2):

 • для планшета (настилу)5
 • для балок та стояків3
 • для настилу і балок трюму барабанних

(врізних) круга та кільця1

Нормативне горизонтальне навантаження на планшет круга та кільця з коефіцієнтом надійності за навантаженням 1,3 слід приймати 0,06 х 5 = 0,3 кН/м2 (де 0,06 – коефіцієнт тертя).

7.3Нормативне навантаження на планшет виїзної площадки (хури) з коефіцієнтом надійності занавантаженням 1,3 слід приймати 2 кН/м2.

7.4Нормативне навантаження від декоративних, софітних і індивідуальних підйомів зкоефіцієнтом надійності за навантаженням 1,2 слід приймати, кН/м2:

 • декораційних4
 • індивідуальних підйомів5
 • софітних – за фактичним навантаженням від ваги ферм і обладнання

При цьому слід враховувати коефіцієнт надійності за навантаженням 1,2 на динамічне навантаження від пересування сценічного обладнання і коефіцієнт зниженння при сполученні навантажень 0,8 на неодномоментність завантаження сценічного обладнання.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 23

8 АКУСТИКА ЗАЛІВ І ЗАХИСТ ПРИМІЩЕНЬ ВІД ШУМУ

8.1Для забезпечення умов акустичного комфорту в залах слід виходити з об'єму повітря на однемісце для глядача залежно від призначення залу (аудиторій, залів для глядачів), м3:

 • драматичних театрів4-5
 • музично-драматичних і театрів музкомедії5-7
 • клубів, центрів дозвілля, універсальних залів . ….. . 4-7
 • опери та балету6-8
 • кінотеатрів, відеозалів4-6

8.2Розміри, форма й обриси поверхонь залів і аудиторій повинні сприяти рівномірному розподілу ранніх (в основному, перших) інтенсивних відбиттів у зоні місць для глядачів, підвищеннюдифузності звукового поля і виключати можливість виникнення концентрації звукових відбиттів талуни.

8.3 В аудиторіях і залах для глядачів необхідно забезпечити ранніми інтенсивними відбиттями місця для глядачів, розташовані на відстані більше радіуса гучності. Запізнення перших відбиттів для залів з мовними програмами не повинно бути більше 30 мс, для залів з музичними програмами – не більше 80 мс.