ДБН 360-92**. Містобудування планування і забудова міських і сільських поселень


В охоронних зонах ПЛ напругою 110 - 220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів та під'їзд до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ПЛ.

Технічні умови повинні мати вимоги чинних нормативних актів з будівництва експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергооб'єктів.

Охоронні зони електричних мереж також встановлюються за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 м від огорожі або споруди; уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених під тротуарами в населених пунктах, у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на відстані 0,6 м у напрямку будинків і споруд та на відстані 1 м у напрямку проїжджої частини вулиці.

Таблиця 8.5а*

--------------------------------------------------------------------

| Тип ліній |Напру- |Охорон-| Санітарно- | Відстань по |

| |га, кВ | на | захисна | горизонталі від |

| | | зона*)| зона**), м | проекцій крайніх |

| | | м | | проводів при їх |

| | | | | найбільшому |

| | | | | відхиленні до |

| | | | | найближчих частин |

| | | | |будинків і споруд, |

| | | | |які виступають, та |

| | | | | гаражів, м |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

|Повітряна | До 20 | 10 | - | 2 |

|лінія |включ. | | | |

|електро- | | | | |

|передачі (ПЛ) | | | | |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

| - " - | 35 | 15 | - | 4 |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

| - " - | 110 | 20 | - | 4 |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

| - " - | 150 | 25 | - | 5 |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

| - " - | 220 | 25 | - | 6 |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

| - " - | 330 | 30 | 20 | 8 |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

| - " - | 500 | 30 | 30 | - |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

| - " - | 750 | 40 | 40 | - |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

|Кабельна лінія|До 220 | 1 | - | - |

|електро- |включ. | | | |

|передачі в | | | | |

|грунті | | | | |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

|Кабельна лінія|До 220 | 100 | - | - |

|електро- |включ. | | | |

|передачі у | | | | |

|воді | | | | |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

|Трансфор- |До 220 |3 (від | - | - |

|маторна |включ. |огоро- | | |

|підстанція, | |жі) | | |

|розподільний | | | | |

|пункт, | | | | |

|пристрій | | | | |

|--------------+-------+-------+-------------+---------------------|

|Трансфор- |330 та |3 (від |За | - |

|маторна |вище |огоро- |результатами | |

|підстанція | |жі) |замірів | |

|------------------------------------------------------------------|

|--------------- |

| *) Охоронна зона ліній електропередачі - це зона уздовж лінії|

|електропередачі, що є земельною ділянкою повітряним простором, |

|обмеженими вертикальними уявними площинами, що віддалені по обидві|

|сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їхнього|

|положення. |

| **) Санітарно-захисна зона - це територія уздовж траси ПЛ|

|напругою 330 кВ та вище, на якій напруженість електричного поля|

|перевищує 1 кВ/м, або яка має границі земельної ділянки по обидві|

|сторони ПЛ на відстанях від проекції крайніх проводів на землю за|

|умови невідхиленого їхнього положення. |

--------------------------------------------------------------------

8.24 Лінії електропередачі до понижувальних підстанцій глибокого вводу напругою 110 кВ і вище у значних і найзначніших містах, а також електричні мережі напругою до 35 кВ включно у межах сельбищних територій усіх видів поселень із будинками заввишки 4 поверхи і вище, слід виконувати кабелем.

8.25* На виробничих територіях населених пунктів найменші відстані від високовольтних проводів повітряних ліній до поверхні землі, будинків і споруд, збудованих з неспалимих матеріалів, приймати відповідно до таблиці 8.6*.

Таблиця 8.6*

--------------------------------------------------------------------

| Умови роботи |Ділянка, споруда| Найменша відстань, м, при |

| | | напрузі ВЛ, кВ |

| | |---------------------------------|

| | |до 35 |110 |150 |220 |330 і 500 |

|---------------+----------------+------+----+----+----+-----------|

|Нормальний |До поверхні | 7 | 7 |7,5 | 8 | 8 | 8 |

|режим |землі | | | | | | |

| |----------------+------+----+----+----+----+------|

| |До будинків і | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |

| |споруд | | | | | | |

|---------------+----------------+------+----+----+----+----+------|

|Обрив проводу у|До поверхні | 4,5 |4,5 | 5 |5,5 | 6 | |

|сусідньому |землі | | | | | | |

|прогоні | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Лінії електропередачі не повинні перешкоджати|

|безпечній роботі пожежних автодрабин і колінчастих підйомників. |

--------------------------------------------------------------------

8.26 Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) слід розміщувати за межами сельбищної території, як правило, з мінімальною довжиною магістральних теплотрас до центрів теплових навантажень.

8.27 У житлових районах при забудові будинками більше двох поверхів за відсутності можливості підключення споживачів до діючих джерел централізованого теплопостачання (виробничо-опалювальних котелень, ТЕЦ та ін.) слід передбачати будівництво укрупнених опалювальних котелень. Ступінь їх укрупнення визначається у кожному окремому випадку техніко-економічним розрахунком.

8.28 Районні опалювальні котельні необхідно розміщувати за межами житлових районів на спеціально виділених ділянках (у кварталах комунально-господарського призначення або комунально-складських територіях).

8.29 При реконструкції житлових районів необхідно передбачати централізоване теплопостачання як для нової, так і для тієї забудови, що зберігається, відповідно до розроблюваних схем теплопостачання.

8.30 У житлових районах, забудованих одно- і двоповерховими житловими будинками з підвищеною щільністю населення, допускається передбачати їх централізоване теплопостачання при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні.

8.31 У закритих і відкритих системах централізованого теплопостачання необхідність улаштування центральних теплових пунктів для житлових і громадських будинків повинна бути обґрунтована техніко-економічним розрахунком.

8.32 У містах, розташованих у IV кліматичному районі, слід передбачати при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні геліокотельні, геліосистеми для гарячого водопостачання, а також централізовані системи холодопостачання відповідно до нормативів щодо опалення, вентиляції.

8.33 Можливість застосування електроенергії як єдиного енергоносія (для традиційних освітлювальних і побутових електроприладів, харчоприготування, для теплопостачання, гарячого водопостачання, з акумуляцією теплової енергії) повинна бути обґрунтована техніко-економічним розрахунком.

8.34 Розміри земельних ділянок для окремо розташованих опалювальних котелень, які розташовані у районах житлової забудови, слід приймати з урахуванням розміщення обладнання з очищення газів котелень, що відходять, для охорони повітряного басейну.

Розміри земельних ділянок для опалювальних котелень, що стоять окремо і розміщуються у районах житлової забудови, слід приймати за таблицею 8.7.

Таблиця 8.7

--------------------------------------------------------------------

| Теплопродуктивність котелень, | Розміри земельних ділянок, га, |

| Гкал/год. (МВт) |котелень, що працюють на паливі |

| |----------------------------------|

| | твердому | газоподібному |

|-------------------------------+---------------+------------------|

|5 - 10 (6 - 12) | 1,0 | 1,0 |

|-------------------------------+---------------+------------------|

|Більше 10 - 50 (12 - 58) | 2,0 | 1,5 |

|-------------------------------+---------------+------------------|

|Більше 50 - 100 (58 - 116) | 3,0 | 2,5 |

|-------------------------------+---------------+------------------|

|Більше 100 - 200 (116 - 233) | 3,7 | 3,0 |

|-------------------------------+---------------+------------------|

|Більше 200 - 400 (233 - 466) | 4,3 | 3,5 |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Розміри земельних ділянок опалювальних котелень,|

|які забезпечують споживачів гарячою водою з безпосереднім|

|водозабором, а також котелень, доставка палива яким передбачається|

|залізницею, слід збільшувати на 20%. |

| Примітка 2. Розміщення золошлаковідвалів слід передбачати за|

|сельбищною територією. Умови розміщення золовідвалів і визначення|

|розмірів майданчиків для них треба передбачати за нормами для|

|котельних установок. |

| Примітка 3. Розміри санітарно-захисних зон від котелень|

|визначаються відповідно до чинних санітарних норм. |

--------------------------------------------------------------------

8.36 Розміри земельних ділянок газонаповнювальних станцій (ГНС) залежно від їх продуктивності слід приймати за проектом, але не більше, га, для станцій продуктивністю:

------------------------------------------------------------------

|а) 10 тис.т/рік | 6 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|б) 20 тис.т/рік | 7 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|в) 40 тис.т/рік | 8 |

------------------------------------------------------------------

8.37 Розміри земельних ділянок газонаповнювальних пунктів (ГНП) і проміжних складів балонів (ПСБ) слід приймати не більше 0,6 га.

Відстані від них до будинків і споруд різного призначення слід приймати відповідно до норм газопостачання (таблиці 8.8 і 8.9).

Таблиця 8.8

------------------------------------------------------------------

|Загальна місткість | Максимальна | Відстань від резервуарів до |

| резервуарів, | місткість | будинків (житлових, |

| куб.м | одного | громадських, виробничих та |

| | резервуара, |ін.), що не належать до ГНП, |

| | куб.м | м |

| | |-----------------------------|

| | | наземних | підземних |

|-------------------+--------------+--------------+--------------|

|Від 50 до 100 | 25 | 80 | 40 |

|-------------------+--------------+--------------+--------------|

|Те саме | 50 | 100 | 50 |

|-------------------+--------------+--------------+--------------|

|Більше 100 до 200 | 50 | 150 | 75 |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 8.9

------------------------------------------------------------------

| Будинки і споруди | Відстані від будинку, складу і |

| | навантажувально-розвантажувальних |

| | майданчиків залежно від кількості |

| | наповнених 50-метрових балонів, м |

| |---------------------------------------|

| |До 400 |Від 400| Більше |Незалежно від |

| | |до 1200| 1200 | місткості |

|------------------------+-------+-------+--------+--------------|

|Будинки і споруди на | 20 | 25 | 30 | - |

|території ПСБ | | | | |

|------------------------+-------+-------+--------+--------------|

|Житлові будинки | - | - | - | 50 |

|------------------------+-------+-------+--------+--------------|

|Громадські будинки | - | - | - | 100 |

|невиробничого характеру | | | | |

|------------------------+-------+-------+--------+--------------|

|Будинки промислових і | - | - | - | 20 |

|сільськогосподарських | | | | |

|підприємств, а також | | | | |

|підприємства побутового | | | | |

|обслуговування | | | | |

|виробничого характеру, | | | | |

|автомобільні дороги (до | | | | |

|краю дороги), залізниці,| | | | |

|включаючи під'їзні (до | | | | |

|осі) колії | | | | |

------------------------------------------------------------------

Зв'язок, радіомовлення, телебачення

8.38 У сучасних містах телефонний зв'язок здійснюється на базі автоматичних телефонних станцій (АТС).

8.39 Ємність АТС повинна враховувати:

а) потребу квартирного сектора з розрахунку один телефон на одну сім'ю;

б) потребу народногосподарського сектора з розрахунку 20-25% від кількості сімей.

8.40 АТС слід передбачати в окремих будинках, розміщених у житлових районах, у центрах телефонних навантажень з урахуванням перспектив розвитку сельбищної території:

а) будинок АТС необхідно розміщувати на вільному майданчику в середині житлового кварталу з максимально можливим віддаленням від промислових підприємств (не менше 0,5-1 км), магістральних вулиць і площ, залізничних вокзалів і колій, ліній електропередачі і шосейних доріг;

б) площа і конфігурація ділянки під будинок АТС повинні дозволяти розміщення як технічного будинку, так і підсобних споруд;

в) площі будинків АТС повинні забезпечувати розвиток на їхню кінцеву ємність, визначену з урахуванням перспективи на 15-20 років.

8.41 Для попередніх розрахунків площі будинків АТС слід визначати виходячи із середніх площ, які припадають на одиницю ємності станції, вказаних у таблиці 8.10.

Таблиця 8.10

------------------------------------------------------------------

| Одиниця ємності | Площа, кв.м |

| |-----------------------------|

| |координат-| електронних і |

| | них АТС | квазіелектронних |

| | | АТС |

|----------------------------------+----------+------------------|

|Один абонентський номер (РАТС) | 0,11 | 0,05 |

|----------------------------------+----------+------------------|

|Один еквівалентний номер (РАТС з | 0,15 | 0,07 |

|вузловим обладнанням) | | |

|----------------------------------------------------------------|

8.42 Відстань між будинком АТС і житловими, громадськими і виробничими будинками слід приймати на підставі розрахунків інсоляції та освітленості, а також відповідно до протипожежних вимог.

Між довгими сторонами будинків заввишки 2-3 поверхи слід приймати відстані не менше 15 м, а заввишки 4 поверхи - не менше 20 м, між довгими сторонами будинку АТС і торцями житлових будинків з вікнами із житлових кімнат - не менше 10 м. Вказані відстані можуть бути скорочені при дотриманні норм інсоляції та освітленості.

8.43 Обладнання підстанцій ємністю 1000-2000 номерів може розміщуватися у пристосованих житлових приміщеннях з дотриманням необхідних заходів пожежної і вибухонебезпеки.

8.44 Розвиток радіотрансляції у містах повинен здійснюватися шляхом впровадження трипрограмного мовлення. Міські телефонні та радіотрансляційні мережі, як правило, робляться підземними (кабельними).

8.45 Підведення кабельної каналізації до будинку АТС повинне здійснюватись, як мінімум, з двох сторін; кабелі зв'язку на міській телефонній мережі слід прокладати у кабельній каналізації і, як виняток, при відповідних обґрунтуваннях безпосередньо у ґрунті. Прокладання кабелів у ґрунті не допускається на ділянках, які не мають закінченого горизонтального планування, піддаються здиманню, заболочені, а також по вулицях, які підлягають закриттю при переплануванні або реконструкції міста, у приміських зонах.