22

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

8 ОБМІРИ КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

8.1 В залежності від поставлених завдань щодо обмірів будівлі або конструктивних елементів, прийнято три групи складності обмірних робіт. Склад робіт, який враховує правила виконання вимірювань згідно з чинними нормативними документами ї їх задачі при обстеженні будівель, споруд та їх частин, наведено в таблиці Б. 16.

Таблиця 21 - Нормативи на обміри конструкцій будівлі

Одиниця виміру - 100 м3 будівельного об'єму

Група складності робіт

Види обмірів будівель

Будівлі

одноповерхові І багатоповерхові

Витрати труда, люд.-день

1

Обміри необхідні для складання паспортів технічного стану

0.21

0,37

2

Обміри будівель з однотипними конструкціями для складання обмірних креслень

0,28

0,66

3

Обміри будівель з різнотипними конструкціями, з виявленням рішень вузлів, довжини швів та інше для складання обмірних креслень

0,39

0,97

8.2 Під час виконання обмірів будівлі не у повному обсязі, нормативи на обміри приймаються з урахуванням питомої ваги у відсотках для окремих конструктивних елементів у відповідності до таблиці 22, а на обміри певного виду конструкцій будівлі та виду обмірів, за таблицею 23.

23

СОУ Д.1.2-0249543-001:2008

Таблиця 22 - Питома вага виконання обмірів конструктивних

елементів в складі будівлі

у відсотках

Конструктивні елементи і види обмірних робіт

Будівлі

одноповерхові

багатоповерхові

каркасні

без-каркасні

каркасні

без-каркасні

1 Фундаменти, фундаментні балки та їх плани

3,6

3,6

2,9

2,9

2 Плани поверхів будівель

9,5

12,3

14,9

16,9

3 Плани колон зі зв'язками та вузлами сполучення

3,4

-

2,00

-

4 Плани підлог з визначенням складу

1,8

2,8

3,12

3,12

5 Поперечні і поздовжні розрізи будівлі зі зв'язками і вузлами

9,9

13,9

21,3

21,3

6 Фасади, вікна, ворота

7,8

9,8

15,9

17,9

7 Конструкції колон та стійок

6,4

-

2,8

-

8 Сходові площадки і марші

-

-

3,0

3,8

9 Підкранові і гальмівні конструкції

7,7

3,4

-

-

10 Плани конструкцій перекриття

-

-

22,8

22,8

11 Плани несучих конструкцій покриття зі зв'язками і прогонами, вузлами сполучення конструкцій

11,3

13,6

-

-

12 Плани огороджувальних конструкцій покриття

9,9

10,4

10,0

10,0

13 Кроквяні та підкроквяні конструкції покриття

26,0

27,5

-

14 Плани покрівлі

2,7

2,7

1,8

1,8

Разом

100

100

100

100

24

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

Таблиця 23 -Нормативи на обміри окремих конструкцій будівлі для певного виду робіт

Найменування конструкцій або видів робіт

Одиниця виміру

Група складності робіт

1

2 | 3

Витрати труда, люд.-день

Для складання обмірних креслень

1 Стінові панелі, плити перекриття і покриття, балки, ригелі, перемички, колони одинарні, сходові площадки і марші

Один обмір

(5 конструкцій)

-

2,25

3,04

2 Ферми, підкранові балки, панелі оболонки, колони подвійні, масивні плити (товщ. ≥ 10 см), фундаменти

-

3,37

4,55

Для складання паспортів технічного стану

3 Плани: - поверхів

- підвалів

- покрівлі

100 м2

0,90 0,48 0,17

-

-

-

-

-

-

4 Фасади площею: до 200 м2

від 200 м2 » 500 м2

» 500 м2 » 700 м2

» 700 м2

Те саме

0,51 0,47 0,40 0,33

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Розрізи поперечні, поздовжні у кожному поверсі (без деталювання конструкцій)

10м прольоту

0,75

-

-

6 Віконні та дверні заповнення, фрамуги, вітрини, ворота

Один проріз

0,20

-

-

Примітка. Нормативи витрат труда на виконання обмірів, що повторюються (поверхи, розрізи) і складських приміщень для складання планів, приймаються з коефіцієнтом 0,75

25

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

  1. Нормативи витрат труда на обміри металевих та дерев'янихконструкцій приймаються згідно з нормативами на обмірні роботи затаблицями 21 та 23 із збільшенням їх у 1,25 рази.
  2. У разі виконання обмірних робіт з використанням наявнихкреслень, їх звірянням з результатами обмірів та коригуванням донормативів таблиць 21 та 23 вводиться коефіцієнт к= 0,75.

8.7 Нормативи витрат труда на складання креслень із зазначенням розмірів за обмірними ескізами наведено в таблиці 24.

Таблиця 24 - Нормативи на складання креслень за обмірними ескізами

Найменування креслень

Одиниця виміру

Витрати труда, люд.-день

1 Плани поверхів, що не повторюються

Один лист формату А 1

2,1

2 Плани поверхів, що повторюються

1,3

3 Плани підвалів

1,6

4 Плани горищ

1,1

5 Фасади

1,3

6 Плани покрівель

1,0

7 Розрізи

1,9

8 Віконні та дверні заповнення

Один проріз

0,5

9 Перегородки, вітражі

Одна перегородка, один вітраж

1,20

Примітка. При виконанні креслень на листах іншого формату ніж той, що застосовано як одиницю вимірювання, нормативи на розроблення конструктивних рішень приймаються з коефіцієнтами: 0,64 - для формату А 2 ; 0,40 - для формату А 3 ; 0,25 - для формату А 4.

26

СОУ Д. 1.2-0249543-001: 2008

9 ПЕРЕВІРОЧНІ РОЗРАХУНКИ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

9.1Склад робіт перевірочних розрахунків, що виконуються дляоцінювання несучої здатності будівельних конструкцій під заданінавантаження і призначення заходів щодо їх відновлення, наведено в таблиці Б. 17.

9.2Нормативи на виконання перевірочних розрахунків залежно відвиду конструктивних елементів наведені в таблиці 25.

Таблиця 25 - Нормативи на виконання перевірочних розрахунків на статичні або динамічні навантаження конструкцій будівель

Види розрахунку будівель та конструктивних елементів

Одиниця виміру

Витрати труда, люд.-день

1

2

3

1 Будівля як просторова система

100 м3 будівлі

0,5

2 Просторові фрагменти будівель

Те саме

0,3

3 Одноповерхова рамна конструкція (зі складання схеми навантажень, визначення зусиль, перевіркою перетин)

Одна одно-прогонова рама

8,0

4 Фундаменти і основи

Один розрахунковий перетин

2,4

5 Розвантажувальні перемички і рандбалки під стіни

Один проліт (один переріз)

2,1

6 Підпірні стінки, контрфорси, стовпи, колони, оголовки випусків

Один переріз

3,3

7 Кріплення балкових перекриттів

Один поверх

2,2

8 Крокви

Одна система крокв

2,5

27

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

Кінець таблиці 25

1

2

3

9 Ферми без підвісної стелі

Одна ферма

5,8

10 Залізобетонні пояси

Два перерізи

1,3

11 Сходи - ґанки

Одна сходова клітка

1,4

12 Окремі пласкі конструкції завдовжки:

- до 12 м

- більш 12м

Одна конструкція

2,1 2,7

13 Несучі конструктивні елементи перекриття та покриття

100 м2 плану

1,5

14 Тонкостінні просторові покриття

Те саме

2,55

Примітка. Витрати труда визначаються з урахуванням коефіцієнтів, наведених у таблицях (2 — 4), що враховують категорію складності будівлі та ускладнюючі фактори.

10 РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ З ПІДСИЛЕННЯ АБО ЗАМІНИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

  1. Склад робіт з розробки конструктивних рішень з підсилення абочасткової заміни будівельних конструкцій та захисту (підвищеннядовговічності) за результатами обстежень наведено в таблиці Б. 18.
  2. Нормативи на виконання робочих креслень на відповідні видиробіт наведено в таблиці 26 та 27.

10.3Під час розробки конструктивних рішень підсилення абочасткової заміни будівельних конструкцій будівлі не в повному обсязі,нормативи витрат труда за таблицею 26 приймаються з урахуваннямвідсоткового співвідношення виконання окремих видів робіт у відповідностідо таблиці 28.

28

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

Таблиця 26 - Нормативи на розробку робочих креслень Одиниця виміру - 100 м3 об'єму будинку

Види робіт

Будівлі

одноповерхові |багатоповерхові

Витрати труда, люд.-день

1 Складання ескізів, дефектних відомостей, опису робіт або відомостей матеріалів

0,09

0,11

2 Розроблення робочих креслень на захист (підвищення довговічності) будівельних конструкцій, що знаходяться у задовільному стані

0,39

0,59

3 Розробка робочих креслень на підсилення будівельних конструкцій, що знаходяться у незадовільному стані

0,54

0,91

Примітка. Витрати труда визначаються з урахуванням коефіцієнтів, наведених у таблицях 2 - 4, що враховують категорію складності будівлі та ускладнюючі фактори.

10.4 Нормативи на розробку окремих конструктивних елементів, деталей, вузлів тощо визначаються за таблицею 27.

Таблиця 27 - Нормативи на розробку креслень окремих конструкцій

Найменування роботи

Одиниця виміру

Витрати труда, люд.-день

Розробка креслень конструкцій підсилення або часткової заміни

Лист формату А 1

7,0

Примітка. Дивись примітки до таблиць 24 та 25

10.5 Нормативи на розробку кошторисної документації на будівельні роботи за кресленнями, специфікаціями і описами виконання робіт приймаються у розмірі (5-10) % від вартості розробки робочих креслень.