Зона відпочинку

5.14 Розміщення зон відпочинку слід передбачати на ландшафтно-рекреаційних територіях міст (внутрішньоміські), приміських зон (заміські), у системах розселення (міжселищні).

Зони короткочасного відпочинку треба розміщувати з урахуванням доступності їх на громадському транспорті, як правило, не більше 1,5 год.

Зони тривалого відпочинку треба розміщувати за межами населених пунктів у найбільш сприятливих умовах.

Примітка 1. За відсутності сприятливих природних ресурсів у зоні впливу населеного пункту допускається збільшувати транспортну доступність зон короткочасного відпочинку до 2 год.

Примітка 2. Зони тривалого відпочинку (заміські і міжсельбищні) слід проектувати за нормами, встановленими для курортних зон з такою самою розрахунковою кількістю відпочиваючих.

5.15 Розміри територій зон короткочасного відпочинку слід приймати з розрахунку 500-1000 кв.м на 1 відвідувача, у тому числі та частина, яка інтенсивно використовується для активних видів відпочинку, повинна становити не менше 100 кв.м на 1 відвідувача.

Відстані між зонами короткочасного відпочинку і ділянками курортно-рекреаційних установ, садівницьких товариств, автомобільних доріг загальної мережі і залізниць слід приймати не менше 500 м.

5.16 При розміщенні установ і підприємств обслуговування у зонах короткочасного відпочинку слід формувати громадські центри.

Розміри територій різного функціонального призначення центру слід приймати, % загальної площі:

------------------------------------------------------------------

|а) культурно-видовищних установ | 1-2 |

|-------------------------------------+--------------------------|

|б) фізкультурно-оздоровчих і | 2-4 |

|спортивних споруд | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|в) пляжу і пристроїв для відпочинку | 4-8 |

|на воді | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|г) майданчиків відпочинку дорослих | 75-85 |

|-------------------------------------+--------------------------|

|д) майданчиків відпочинку дітей | 3-6 |

|-------------------------------------+--------------------------|

|е) адміністративно-господарських | 4-5. |

|споруд | |

------------------------------------------------------------------

Примітка. Для зон короткочасного відпочинку, розміщених поблизу міської забудови, територія відпочинку дітей може бути збільшена, але не більше як на 20%.

5.17 Розміри території річкових і озерних пляжів, які розміщуються у зонах короткочасного відпочинку, слід приймати не менше 8 кв.м на одного відвідувача.

Розміри річкових і озерних пляжів, які розміщуються на землях, придатних для сільськогосподарського використання, треба приймати з розрахунку 5 кв.м на одного відвідувача.

Довжину берегової смуги річкових і озерних пляжів слід приймати не менше 0,25 м на одного відвідувача.

На прилеглих до пляжів територіях слід створювати припляжну і акваторіальну зони. Для орієнтовних розрахунків площу території вказаних зон на одного відвідувача слід приймати: припляжної - 15 кв.м, акваторіальної - 5 кв.м (для купання).

Площу території різного функціонального використання у припляжній, пляжній і акваторіальній зонах слід визначати з урахуванням показників, наведених у таблиці 5.3.

5.18 Рекреаційне навантаження на ландшафт зон короткочасного відпочинку слід приймати відповідно до диференційованих показників за таблицею 5.4.

Таблиця 5.3

------------------------------------------------------------------

| Зона | Сектор | Площа сектора, % |

| | | загальної площі зони |

|---------------+-----------------------+------------------------|

|Акваторіальна |Купання | 75-90 |

| |-----------------------+------------------------|

| |Дитячий | 3-5 |

| |-----------------------+------------------------|

| |Спортивний | 5-10 |

| |-----------------------+------------------------|

| |Риболовства | 3-5 |

|---------------+-----------------------+------------------------|

|Пляжна |Солярію, аерарію | 40-60 |

| |-----------------------+------------------------|

| |Обслуговування і | 8-13 |

| |пішохідних комунікацій | |

| |-----------------------+------------------------|

| |Дитячий | 5-7 |

| |-----------------------+------------------------|

| |Спортивний | 8-10 |

| |-----------------------+------------------------|

| |Відпочинку на | 20-40 |

| |озеленених ділянках | |

|---------------+-----------------------+------------------------|

|Припляжна |Адміністративно- | 3-5 |

| |господарський | |

| |-----------------------+------------------------|

| |Рятувально-медичний | 1-2 |

| |-----------------------+------------------------|

| |Обслуговування і | 19-27 |

| |пішохідних комунікацій | |

| |-----------------------+------------------------|

| |Спортивний | 7-12 |

| |-----------------------+------------------------|

| |Відпочинку на | 50-70 |

| |озеленених ділянках | |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 5.4

--------------------------------------------------------------------

| Ландшафт | Рекреаційні навантаження, люд./га |

| |-------------------------------------------------------|

| | Темно- | Світло- |Змі- | Широко- | Дрібно-| Заплавні |

| | хвойні | хвойні |шані | листяні | листяні| лісолуки |

| | ліси | ліси |ліси | ліси | ліси | |

|----------+--------+---------+-----+----------+--------+----------|

|Ліс | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 5,0 |

|зеленої | | | | | | |

|зони | | | | | | |

|----------+--------+---------+-----+----------+--------+----------|

|Рекреаці- | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 6,0 | 8,0 |

|йний ліс | | | | | | |

|----------+--------+---------+-----+----------+--------+----------|

|Лісопарк | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |

|----------+--------+---------+-----+----------+--------+----------|

|Парк зони | 13,0 | 15,0 |17,0 | 19,0 | 22,0 | 26,0 |

|коротко- | | | | | | |

|часного | | | | | | |

|відпочинку| | | | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Вказані навантаження застосовуються для кращих|

|умов виростання рослинності (ліси I бонітету). Для лісів II|

|бонітету показники навантаження знижуються на 10-15%, III - на|

|15-25%, IV - на 20-25%. Ліси V бонітету виключаються із|

|рекреаційного використання або використовуються при мінімальних|

|навантаженнях. |

| Примітка 2. Рекреаційні ліси формуються на базі лісів|

|Держлісфонду. |

| Примітка 3. Норми навантажень допускається знижувати при|

|стрімкості рельєфу, застосовуючи знижувальні коефіцієнти: при|

|схилах 10-20%0 - 0,8; 20-30%0 - 0,6; 30-50%0 - 0,4; понад 50%0 -|

|0,2. |

--------------------------------------------------------------------

5.19 Розміри стоянок автомашин, які розміщуються біля меж зон короткочасного відпочинку, треба визначати за завданням на проектування, а при відсутності даних - за таблицею 5.5.

Таблиця 5.5

--------------------------------------------------------------------

| Рекреаційні території, | Розрахункова | Кількість |

| будинки і споруди | одиниця | машино-місць на |

| | | розрахункову |

| | | одиницю |

|--------------------------+------------------+--------------------|

|Пляжі і парки | 100 одночасних | 15-20 |

| | відвідувачів | |

|--------------------------+------------------+--------------------|

|Лісопарки, заповідники і | Те саме | 7-10 |

|рекреаційні ліси | | |

|--------------------------+------------------+--------------------|

|Бази короткочасного | - " - | 10-15 |

|відпочинку (спортивні, | | |

|туристські, риболовецькі, | | |

|мисливські та ін.), | | |

|маломірного флоту | | |

|--------------------------+------------------+--------------------|

|Підприємства громадського | - " - | 7-10 |

|харчування | | |

|--------------------------+------------------+--------------------|

|Садівницькі товариства | 100 ділянок | 4-7 |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Довжина пішохідних підходів від стоянок для|

|тимчасового зберігання легкових автомашин до об'єктів у зонах|

|короткочасного відпочинку не повинна перевищувати 1000 м. |

--------------------------------------------------------------------

5.20 При розміщенні автостоянок біля об'єктів масового відпочинку слід враховувати витрати часу на пішохідний підхід від автостоянок до окремих об'єктів відпочинку у межах 8-15 хв. (умовна довжина пішохідного шляху 450-1000 м), а з використанням громадського транспорту - до 25 хв.

Курортна зона

5.21 Курортні зони (курорти) слід розміщувати на територіях, які мають природні лікувальні ресурси, найбільш сприятливий мікроклімат, ландшафт і санітарно-гігієнічні умови. На території курортних зон треба передбачати будівництво курортно-рекреаційних установ (санаторіїв, установ відпочинку і туризму), установ, підприємств і центрів загальнокурортного обслуговування, організацію і благоустрій парків і пляжів, а також створення спеціальних балеотехнічних, берегозміцнювальних та інших інженерних об'єктів.

Курортні зони можуть бути відокремленими, розміщеними за межами міських і сільських поселень або бути функціональними зонами курортних міст і селищ, а також інших поселень (промислових, портових, сільськогосподарських), які мають на своїй території курортно-рекреаційні установи.

5.22 Кількість тих, що лікуються й відпочивають у курортно-рекреаційних установах, встановлюється за показниками одночасної місткості цих установ з урахуванням кількості цілорічних і сезонних місць.

Кількість неорганізовано відпочиваючих (включаючи тих, що користуються курсовками, абонементами на окремі види загальнокурортного обслуговування) визначається на підставі статистичних даних за ряд років з урахуванням наявного придатного житлового фонду у місцевого населення.

5.23 Кількість персоналу курортно-рекреаційних установ слід приймати не менше таких показників (одиниць постійного персоналу на одне місце):

------------------------------------------------------------------

|а) дитячі санаторії, санаторні позашкільні| 1,0 |

|табори | |

|------------------------------------------+---------------------|

|б) санаторії для хворих на туберкульоз | 0,9 |

|------------------------------------------+---------------------|

|в) санаторії для дорослих, для батьків з | 0,5 |

|дітьми | |

|------------------------------------------+---------------------|

|г) санаторії-профілакторії, мотелі | 0,4 |

|------------------------------------------+---------------------|

|д) будинки (пансіонати) відпочинку для | 0,3 |

|дорослих і для сімей з дітьми, курортні й | |

|туристські готелі | |

|------------------------------------------+---------------------|

|е) бази відпочинку підприємств і | 0,2 |

|організацій, молодіжні табори, дачі | |

|дошкільних установ, позашкільні табори, | |

|туристські бази для дорослих і для сімей з| |

|дітьми | |

|------------------------------------------+---------------------|

|ж) кемпінги | 0,15 |

|------------------------------------------+---------------------|

|з) оздоровчі табори для старшокласників | 0,1 |

------------------------------------------------------------------

Кількість персоналу, зайнятого в обслуговуванні загальнокурортних установ, слід приймати з розрахунку 25-30% (від загальної кількості персоналу, зайнятого в курортно-рекреаційних установах) для бальнеологічних (грязьових) курортних зон і 20-25% - для кліматичних курортних зон.

У курортних зонах із сезонним збільшенням тих, що лікуються й відпочивають, слід додатково передбачати тимчасовий обслуговуючий персонал (студентів, практикантів, пенсіонерів) для об'єктів сезонного функціонування з розрахунку 0,05 на одне сезонне місце і 0,02 на одного неорганізовано відпочиваючого. Коефіцієнт сімейності для цих категорій населення слід приймати 1,2.

Примітка 1. У загальнокурортних установах цілорічного функціонування, які додатково обслуговують тих, що лікуються й відпочивають неорганізовано (з урахуванням 80-100% їхньої середньорічної кількості), слід збільшувати кількість персоналу з розрахунку 0,1-0,15 одиниць на одного неорганізовано відпочиваючого.

Примітка 2. При відповідних обґрунтуваннях кількість персоналу курортних і туристських готелей міжнародного класу допускається приймати 0,5-0,8 з урахуванням складу об'єктів обслуговування.

5.24 При проектуванні нових і реконструкції тих курортних зон, які склалися, слід передбачати:

а) розміщення курортно-рекреаційних установ на територіях з допустимими рівнями шуму;

б) винесення за межі курортних територій промислових і комунально-складських об'єктів;

в) пристосування житлової забудови і громадських споруд, розміщених у курортній зоні, у рекреаційний фонд для обслуговування тих, що лікуються й відпочивають;

г) повне виключення в межах курортних зон транзитних транспортних потоків.

Розміщення нової житлової забудови для розселення обслуговуючого персоналу курортно-рекреаційних установ треба передбачати за курортною зоною в існуючих або створюваних сельбищних зонах у межах 30-хвилинної доступності транспортом.

5.25 Відстань від меж земельних ділянок курортно-рекреаційних установ, що проектуються заново, слід приймати не менше, м:

------------------------------------------------------------------

|а) до житлової забудови, | 500 (100) |

|установ комунального | |

|господарства і складів | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|б) до автомобільних доріг | |

|категорій: | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|1) I, II, III | 500 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|2) IV | 200 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|в) до садівницьких товариств | 300 |

------------------------------------------------------------------

Примітка. В дужках наведена відстань в умовах реконструкції.

5.26 Розміри земельних ділянок курортно-рекреаційних установ слід приймати відповідно до додатка 6.1. Розміри територій загального користування курортних зон слід встановлювати з розрахунку, кв.м на одне місце в курортно-рекреаційних установах: загальнокурортних об'єктів обслуговування - 10, озеленених - 100; на одного неорганізовано відпочиваючого: загальнокурортних об'єктів обслуговування - 2, озеленених - 25.

Примітка. В курортних зонах приморських курортів Криму, які склалися, а також гірських курортів Карпат, розміри територій загального користування допускається зменшувати, але не більше як на 50%.

5.27 Розміри території морських пляжів, які розміщуються в курортних зонах, слід приймати не менше, кв.м на одного відвідувача:

------------------------------------------------------------------

|а) для дорослих | 5 |

|-------------------------------------------+--------------------|

|б) для дітей | 4 |

------------------------------------------------------------------

Розміри території спеціалізованих лікувальних пляжів для тих, що лікуються з обмеженою рухливістю, слід приймати з розрахунку 8-12 кв.м на одного відвідувача.

Довжину берегової смуги морського пляжу на одного відвідувача слід приймати не менше 0,2 м.