7.6 Природне та штучне освітлення робочих місць і виробничих приміщень має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.046 та СНіП 11-4.

7.7 Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, а також складування сухих сумішей слід дотримуватись вимог безпеки, викладених у ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020 і ДБН Г. 1-4.

7.8 Під час виконання робіт на будівельних об'єктах із застосуванням сухих сумішей слід дотримуватися вимог ГОСТ 12.2.007.14, ГОСТ 12.3.005, ГОСТ 12.3.040, ГОСТ 12.4.059, СНіП ІІІ-4, а також вимог "Правил пожежної безпеки в Україні", введених у дію наказом МВС України від 22.06.95 р. № 400.

7.9 При використанні будівельних машин, механізмів та інструменту слід дотримуватись вимог безпеки, що встановлені ГОСТ 12.2.011, ГОСТ 12.2.013.0, ГОСТ 12.3.033, СНіП ІІІ-4, ГОСТ 12.2.087, ГОСТ 12.2.071.

7.10 Усі механізми, машини та інструменти, що використовуються під час виконання робіт із застосуванням сухих сумішей, мають бути заземлені або занулені відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030 та ПУЕ.

7.11 Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати гранично допустимих значень, встановлених ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037.

Контроль рівня шуму на робочих місцях слід виконувати відповідно до вимог ДСТУ 2867 і ГОСТ 12.1.050.

7.12 Вібрація на робочих місцях не повинна перевищувати гранично допустимих значень, регламентованих ГОСТ 12.1.012 і ДСН 3.3.6.039.

Контроль рівня вібрації на робочих місцях слід здійснювати згідно з вимогами ГОСТ 12.4.012.

7.13 Усі працівники мають бути забезпечені питною водою за ГОСТ 2874 та засобами індивідуального захисту згідно з вимогами ГОСТ 12.4.011.

Під час виконання робіт на будівельних майданчиках із застосуванням сухих сумішей потрібно використовувати такі засоби індивідуального захисту:

- канати страхувальні за ГОСТ 12.4.107;

- каски за ГОСТ 12.4.087;

- засоби захисту рук за ГОСТ 12.4.010;

- респіратори за ГОСТ 12.4.028;

- взуття за ГОСТ 28507;

- окуляри захисні за ГОСТ 12.4.013;

- спецодяг за ГОСТ 27574 і ГОСТ 27575.

7.14 Розсипані сухі суміші та інші відходи, що утворюються під час виконання робіт із застосуванням сухих сумішей, слід збирати й утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

ДБН В. 2.6-22-2001 С.35

8 ВИМОГИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

8.1 Сухі суміші є нетоксичними матеріалами, що підтверджується гігієнічними висновками Міністерства охорони здоров'я України на всі сухі суміші, які виготовляються й використовуються в Україні, а також паспортами радіологічного контролю.

8.2 Умови приймання та зберігання сухих сумішей і технологія приготування розчинових сумішей мають бути такими, щоб сухі суміші не були джерелами забруднення повітря, води й землі.

Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій, встановлених ДСП 201.

8.3 Сухі суміші мають бути запаковані в багатошарові паперові мішки за ГОСТ 2226, біг-бени, а також у контейнери-силоси. Запаковані в мішки сухі суміші повинні зберігатися й транспортуватися на дерев'яних піддонах. При цьому мішки вкладаються на піддони в перев'язку.

8.4 Запаковані в багатошарові паперові мішки сухі суміші слід зберігати в закритих складах при відносній вологості повітря не більше 70 %. Допускається короткочасове зберігання запакованих у багатошарові паперові мішки сухих сумішей на спеціально облаштованому майданчику під навісом. При зберіганні сухих сумішей не слід встановлювати піддони з мішками більш як у два яруси за висотою. Піддони верхнього ярусу не повинні псувати мішки нижнього ярусу.

8.5 Вантажно-розвантажувальні роботи потрібно виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.009. Виконуючи вантажно-розвантажувальні роботи, слід вживати запобіжних заходів, які забезпечують збереження тари з продукцією від механічних пошкоджень.

8.6 Розпаковуючи сухі суміші, а також дозуючи їх та приготовляючи розчинові суміші, слід уникати пиління та розсипання. Розчинові суміші слід готувати на спеціальному майданчику з твердим покриттям (бетонні плити, асфальтобетонні покриття тощо).

8.7 При значних обсягах робіт майданчик потрібно обладнати зонтом з вентилятором та пило-вловлювальним пристроєм (циклоном), встановленим біля місця розпаковування сухих сумішей та приготування розчинових сумішей. Для збирання пилу слід використовувати металеві контейнери, що закриваються кришками. Після закінчення роботи розсипані сухі суміші мають бути зібрані в контейнер для відходів та утилізовані.

8.8 Тверді відходи (тару, розсипані сухі суміші) слід утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

8.9 Зворотна тара від сухих сумішей (контейнери) підлягає поверненню на підприємства-виробники сухих сумішей для повторного заповнення.

8.10 Промивні води, що утворюються під час промивання устаткування, миття інструменту і тари від розчинових сумішей, слід утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

8.11 Забороняється зливати у водойми та каналізацію промивні води, а також відходи, що утворюються під час приготування розчинових сумішей.

8.12 Стічні води, які утворюються на будівельному майданчику, не повинні вміщувати токсичних речовин в об'ємах, що перевищують норми, встановлені СанПіН 4630.

С. 36 ДБН В. 2.6-22-2001

ДОДАТОК А

Довідковий

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ДАНИХ НОРМАХ

ДСТУ 2867-94

Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги

ДСТУ Б.В.2.7-23-95

Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030-81

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.046-85

ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

ГОСТ 12.1.050-86

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.007.14-75

ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.011-75

ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 12.2.016-81

ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.033-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.071-90

ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.087-83

ССБТ. Тали электрические. Паспорт

ГОСТ 12.3.005-75

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.020-80

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.033-84

ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

ГОСТ 12.3.040-86

ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.010-75

ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.012-83

ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования

ГОСТ 12.4.013-85

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасные

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия

ГОСТ 12.4.059-89

ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.087-84

ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

ГОСТ 12.4.107-82

ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические условия

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 577-68

Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83)

Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 3145-84

Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия

ДБН В. 2.6-22-2001 С.37

ГОСТ 3749-77

Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 5802-86

Растворы строительные. Методы испытаний

ГОСТ 6376-74

Анемометры ручные со съемным механизмом. Технические условия

ГОСТ 6416-75

Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом. Технические условия

ГОСТ 7076-87

Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности

ГОСТ 7502-98

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7948-80

Отвесы стальные строительные. Технические условия

ГОСТ 8074-82

Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования

ГОСТ 9245-79

Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия

ГОСТ 9392-89

Уровни рамные и брусковые. Технические условия

ГОСТ 9416-83

Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 10110-87

Круги алмазные отрезные формы 1AIR. Технические условия

ГОСТ 10180-90

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10528-90

Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10529-96

Теодолиты. Общие технические условия

ГОСТ 10733-98

Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия

ГОСТ 11775-74

Киянки формовочные. Конструкция

ГОСТ 12997-84

Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 17624-87

Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 18105-86

Бетоны. Правила контроля прочности

ГОСТ 21196-75

Влагомеры нейтронные. Общие технические требования

ГОСТ 22690-88

Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 23407-78

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 24297-87

Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 25706-83

Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 25782-90

Правила, терки и полутерки. Технические условия

ГОСТ 25932-83

Влагомеры-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. Общие технические условия

ГОСТ 26253-84

Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций

ГОСТ 26629-85

Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 27574-87

Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 27575-87

Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 28089-89

Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием

ГОСТ 28507-99

Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 28570-90

Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

ГОСТ 29027-91

Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29329-91

Весы для статического взвешивания. Общие технические условия

ТУ 22.5865-84

Киянка UR-576A

ТУ 22-034-0221197-011-91

Щупы контрольно-измерительные

ТУ 34-13-10910-85

Установка для резки бетона УРБ-300

СНіП ІІ-4-79

Естественное и искусственное освещение

СНіП ІІ-22-81

Каменные и армокаменные конструкции

СНіП 2.03.11-85

Защита строительных конструкций от коррозии

СНіП 2.03.13-88

Полы

СНіП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции

СНіП 3.04.01-87

Изоляционные и отделочные покрытия