ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 12 березня 2007 р. N 44

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2007 р. за N 304/13571 Правила безпеки праці для
працівників залізничних станцій і вокзалів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення безпечних умов праці для працівників залізничних станцій і вокзалів.

1.2. Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють роботи з експлуатації залізничних станцій, роз'їздів, обгінних пунктів та вокзалів.

1.3. На працівників станцій і вокзалів можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

рухомий склад, що рухається, та транспортні засоби, машини, механізми;

електрична напруга;

підвищена запиленість;

підвищений рівень шуму та вібрації на робочих місцях;

підвищена або знижена температура повітря;

нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт на коліях.

1.4. На кожній залізничній станції та вокзалі розробляються інструкції відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), та нормативно-правових актів з пожежної безпеки, що враховують місцеві умови роботи на кожній станції та вокзалі, із урахуванням вимог цих Правил.

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників станцій і вокзалів проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при призначені на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

1.6. Посадові особи та інші працівники, у службові обов'язки яких уходить безпосереднє виконання робіт, відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), та робіт, що потребують професійного добору відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 N 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за N 18/554, під час прийняття на роботу і в процесі роботи періодично проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05.

1.7. Усі працівники, які виконують роботи, пов'язані з рухом поїздів, та інші роботи в умовах підвищеної небезпеки, підлягають обов'язковому медичному огляду відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.

1.8. Працівники залізничних станцій і вокзалів забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 N 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04).

1.9. До обслуговування електроустановок допускаються працівники, які мають відповідну групу з електробезпеки, відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

1.10. Жінки допускаються до робіт, не заборонених для них Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260.

1.11. Жінки не допускаються до робіт, характер яких пов'язаний з підніманням і переміщенням вантажів при чергуванні з іншою роботою, маса яких перевищує - 10 кг, а постійно протягом робочої зміни - 7 кг відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.

1.12. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, або інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу вповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань, аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112.

1.13. Усі робочі місця на станції та вокзалі регулярно проходять атестацію за умовами праці відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442.

2. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА СПОРУД СТАНЦІЙ І ВОКЗАЛІВ

2.1. Загальні вимоги

2.1.1. Будівлі, споруди та пристрої станцій і вокзалів повинні відповідати вимогам нормативно-технічних документів.

2.1.2. Усі роботи, пов'язані з ремонтом, утриманням та оглядом будівель і споруд, виконуються відповідно до чинного законодавства.

2.1.3. Для збирання сміття на території станції встановлюються металеві контейнери на бетонованих або асфальтованих площадках.

2.1.4. Особа, на яку покладено обов'язки начальника станції, при місячному огляді станції повинен звертати увагу на наявність на узбіччі та міжколійя розкиданих матеріалів верхньої будови, деталі вагонів тощо та вимагати від керівників відповідних підрозділів своєчасно прибирати їх.

2.1.5. Водовідвідні споруди повинні утримуватися в справному стані та забезпечувати повне відведення зливових і паводкових вод із станційних колій.

2.1.6. Пристрої для відведення води та жолоби для розміщення пристроїв сигналізації, централізації та блокування, пневмопошти повинні бути щільно закриті.

2.1.7. Шпальні ящики й узбіччя земляного полотна в місцях постійного розчеплення вагонів засипаються баластом на одному рівні з поверхнею шпал для забезпечення безпечної роботи складачів поїздів та регулювальників швидкості руху вагонів.

2.1.8. Пасажирські платформи, а також підлога складів для вантажобагажу, де працюють механізми з навантаження та розвантаження вантажу, повинні мати тверде, рівне покриття.

2.1.9. На робочому місці чергового по станції повинна бути карта чутності гучномовного зв'язку станції з визначенням рівня гучності та розбірливості повідомлень у районах станції, а також карта освітленості станції з визначенням рівня освітленості районів станції.

2.1.10. Усі металеві конструкції та пристрої, розташовані на відстані менше 5 м у плані від проводів контактної мережі та повітряних ліній електропередачі заземлюються відповідно до вимог, що регулюються нормативно-технічними документами.

2.1.11. На шляхопроводах і пішохідних мостах, що розташовані над електрифікованими коліями, установлюються біля огороджувальних бар'єрів охоронні щити, суцільні настили (у місцях проходу людей) для огородження елементів контактної мережі, що перебувають під напругою.

На кожному охоронному щиті наносяться попереджувальний знак безпеки "Обережно! Електрична напруга!" та напис "Висока напруга! Небезпечно для життя!".

2.2. Вимоги до проходів і проїздів по станційних коліях

2.2.1. На станції розробляються та затверджуються схеми службових маршрутів для проходу працівників.

2.2.2. Схеми маршрутів проходу працівників станції до робочих місць вивішуються в службово-технічних приміщеннях.

2.2.3. Пішохідні доріжки повинні мати тверде покриття, бути облаштовані в найбільш зручних місцях, віддалених від головних колій і районів з інтенсивною маневровою роботою, та забезпечувати безпечний прохід працівників до робочих місць; переходи через колії повинні мати настили на рівні головки рейки.

2.2.4. У місцях службового проходу працівників встановлюються спеціальні вказівні знаки "Службовий прохід" із стрілкою напрямку руху.

2.2.5. Мінімальна ширина настилів проходів, переходів і проїздів повинна становити: для проходу людей - не менше, ніж 1,5 м; для проходу людей з вантажем - не менше, ніж 2 м; для проїзду машин і механізмів - не менше, ніж 3 м.

2.2.6. Підходи до будівель і споруд облаштовуються в безпечних місцях з мінімальною кількістю перетинань залізничних колій.

2.2.7. Дороги, призначені для руху автотранспорту територією станції, повинні бути з твердим покриттям.

2.2.8. Рух транспортних засобів територією станції організовується за схемами, затвердженими начальником станції.

2.3. Вимоги до розміщення будівель, споруд і пристроїв

2.3.1. Стрілочні пости, приміщення для складачів поїздів і регулювальників швидкості руху вагонів розміщують на узбіччі або в міжколійя таким чином, щоб відстань від осі колії до цих споруд відповідала розмірам, установленим габаритом наближення будівель С.

2.3.2. Станційні пости, з яких безпосередньо здійснюється управління стрілками та сигналами, розташовуються так, щоб забезпечувалася видимість колій і стрілок.

2.3.3. Приміщення стрілочних постів та інших службових будівель, розташованих на відстані менш, ніж 3 м від осі колії, повинні мати двері з виходом, який направлений тільки вздовж колії.

2.3.4. Приміщення, які розташовані на відстані 3 - 8 м від колії, з прямим виходом убік колії, повинні мати перед дверима бар'єр завдовжки 3 - 5 м і заввишки 1 м з попереджувальним пофарбуванням, який розташовується від осі найближчої колії на відстані, що відповідає габариту наближення будівель С.

2.3.5. Негабаритні місця на станції, усунення яких неможливо без перебудови станції, до їх перебудови огороджуються, по можливості, суцільним бар'єром з обов'язковим установленням попереджувальних знаків "Обережно! Негабаритне місце".

Перелік небезпечних місць та запобіжні заходи при роботі зазначають у техніко-розпорядчому акті станції, в інструкціях з охорони праці та ознайомлюють з ними усіх працівників станції.

2.3.6. Переговорні колонки, бункери для приймання поїзних документів, стелажі для запасних частин вагонів, ящики для збору металобрухту та сміття, тумбочки для гальмових башмаків, а також інші тимчасові та постійні пристрої встановлюються на прямій ділянці колії на міжколійя шириною не менш 4800 мм, у місцях, які погоджено з начальником станції, і фарбуються відповідно до вимог, що регулюються нормативно-технічними документами.

2.3.7. Ширина стелажів, ящиків, бункерів та інших пристроїв, які розташовані на міжколійя, не повинна перевищувати 700 мм.

Проходи між цими пристроями та залізничними коліями повинні бути завжди вільними від деталей, інструментів і сторонніх предметів.

2.4. Вимоги до службових приміщень

2.4.1. Внутрішнє оздоблення приміщень та устаткування повинно відповідати вимогам, що регулюються нормативно-технічними документами.

У разі наявності в приміщенні персональних електронних обчислювальних машин усі оздоблювальні матеріали помешкання повинні бути матовими з метою зменшення коефіцієнта відбитку.

2.4.2. Приміщення маневрових (станційних) диспетчерів, чергових по станції, чергових по сортувальній гірці, чергових інформаційно-довідкової служби, дикторів, а також квиткових і багажних кас, довідкових бюро та бюро замовлення квитків, станційно-технологічного центру, телетайпних залів, приміщень з радіоустановками зв'язку для операторів станційно-технологічного центру ізолюються від доступу сторонніх осіб.

2.4.3. Планування кабін кас повинно відповідати вимогам нормативно-технічних документів.

2.4.4. У всіх виробничих і допоміжних приміщеннях у залежності від характеру виробничих процесів передбачаються опалення, природна або штучна вентиляція, кондиціювання відповідно до вимог постанови Держбуду СРСР від 27.06.91 N 117 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" (СНиП 2.04.05-91*У).

2.4.5. У приміщеннях камер схову ручного багажу на вокзалах забезпечуються робочі проходи завширшки не менше ніж 1 м і проїзди завширшки не менше ніж 1,5 м.

2.5. Вимоги до освітлення станцій і вокзалів

2.5.1. Освітлення території та колій станції, споруд і службових приміщень здійснюється відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

2.5.2. Станційні світильники встановлюються таким чином, щоб був забезпечений захист очей працівників станцій і локомотивних бригад від сліпучої дії джерел світла.

2.5.3. На робочому місці чергового по станції повинна бути карта освітленості станції з визначенням рівня освітленості районів станції.

2.5.4. Карта освітленості узгоджується з відповідальною особою дистанції електропостачання та затверджена начальником станції.

3. ВИМОГИ ДО УСТАТКУВАННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. На станції і вокзалі наказом керівника призначається відповідальний за справний стан й безпечну експлуатацію машин, механізми та устаткування.