- звільнити посудину від залишків рідини;

- продути посудину повітрям або інертним газом, у випадку попадання рідкої або твердої фази пальних речовин її необхідно попередньо промити (пропарити);

- провести аналіз повітря в посудині на вміст газу.

Робота всередині посудини допускається, якщо вміст газу у вiдiбранiй пробі нижче гранично допустимої концентрації (300 мг/м3), вміст кисню складає не менше 20 % об’ємних i, крім того, відкладення, що знаходяться на стінках посудини i містять пiрофорні сполуки, підтримуються у вологому станi.

Бруд i відкладення, що містять пiрофорні сполуки, після видалення з посудини, повинні підтримуватись у вологому станi до видалення їх з території АГНКС.

Пiрофорні сполуки необхідно вивозити в місця, визначені місцевим органом самоврядування.

7.6 Всі роботи, які пов’язані з ремонтом, чищенням, технічним опосвідченням посудин, проводяться за нарядами-допусками на газонебезпечні роботи.

7.7 Скидання газу з адсорбера, що зупинений на ремонт, чищення, тощо, повинне здійснюватись на всмоктування компресорних установок.

Газ, що скидається з акумулятора, який зупинено на ремонт, чищення, тощо, повинен використовуватись для заправлення автотранспорту.

Після скидання газу з адсорбера на всмоктування компресорних установок та із акумулятора на заправлення автотранспорту, необхідно здійснити скидання газу, що залишився в названих вище посудинах, в атмосферу.

Заправлення автотранспорту стиснутим природним газом від акумулятора, що зупинений на ремонт, чищення, тощо, повинне визначатись спеціальною інструкцією на АГНКС, що затверджена у встановленому порядку.

Продування посудин, що працюють під тиском, від конденсату (вода, масло) повинні проводитись у спеціальні посудини (посудини збору рідини, дренажні посудини, тощо).

Періодичність продувань посудин, що працюють під тиском, від конденсату повинна бути передбачена інструкцією з експлуатації та безпечного обслуговування підприємства-виробника.

7.8 Посудини, що працюють під тиском природного газу, після розкривання повинні піддаватись випробуванню на герметичність повітрям або інертним газом під тиском, що дорівнює робочому.

7.9 Не дозволяється здійснювати ремонт посудин i їх елементів, які знаходяться під тиском.

7.10 Роботи з ремонту, чищенню, тощо посудин, які встановлені в приміщеннях, повинні проводитись з ввімкнутою вентиляцією і справними автоматичними газоаналізаторами. У разі аналогічних робіт у вибухонебезпечних зонах зовнішніх установок перевірка загазованості повинна проводитись переносними газоаналізаторами у вибухобезпечному виконанні.

Під час робіт з ремонту, чищенню, тощо посудин необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 0.00.5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

7.11 Заглушки, якi установлюють на комунікаціях посудин, повинні відповідати вимогам 5.45 цих Правил.

7.12 Під час зупинки на ремонт, чищення, тощо підземного акумулятора газу необхідно також провести відімкнення інших акумуляторів у порядку, що передбачений 7.5 цього розділу. Під час ремонту, чищенню, тощо акумулятора, розташованого в окремому бункері або в приміщенні, вiдключення iнших акумуляторiв не обов’язкове.

7.13 Перед гідравлічним випробуванням посудин, що працюють під тиском, вся арматура повинна бути ретельно очищена, крани i клапани притерті, кришки, люки, тощо щільно закриті.

7.14 Перед гідравлічним випробуванням адсорбера він повинен бути зупинений, охолоджений i підготовлений до подальших робіт відповідно до 7.5 цього розділу.

7.15 Адсорбер після його заповнення адсорбентом повинен піддаватись пневматичним випробуванням на герметичність. Пневматичні випробування адсорбера проводяться повітрям або природним газом. Пневматичні випробування адсорбера природним газом проводяться за нарядом-допуском на газонебезпечні роботи. Під час пневматичних випробувань підіймання тиску в адсорбері слід проводити відповідно до вимог 3.17 цих Правил.

8 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування обладнання установок осушення газу

8.1 Експлуатація обладнання установок осушення газу повинна відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.07-94* «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» і ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», інструкціям підприємств-виробників з монтажу та експлуатації відповідного обладнання.

8.2 Установки осушення газу на АГНКС складаються з такого технологiчного обладнання: адсорберів, теплообмінників, електричних підігрівникiв газу регенерації i стінок адсорберів, фiльтрiв, сепараторiв, холодильникiв, вологомасловiддiльників, трубопроводiв i арматури.

8.3 Під час експлуатації обладнання установок осушення газу на АГНКС повинні передбачатись такi види обслуговування:

- щозмiнне;

- щомiсячне;

- пiврiчне;

- поточний i капiтальний ремонти.

8.4 Під час щозмінного обслуговування обладнання установок осушення газу проводяться такі роботи:

- візуальний контроль технічного стану обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, трубопроводів і арматури (наявність повного комплекту обладнання, відсутність механічних пошкоджень, наявність пломб і клейм на запобіжних клапанах і манометрах, кріплення обладнання, газопроводів і арматури, цілісність електропроводки і надійність її кріплення);

- перевірка роботи контрольно-вимірювальних приладів («перевірка на нуль» - у разі відключення стрілка повинна встановлюватись на нуль) і запис їх показів;

- очищення робочого майданчика від забруднень;

- регенерація адсорбенту і продування вологомасловіддільників.

8.5 Під час щомісячного обслуговування обладнання установок осушення газу проводяться такі роботи:

- комплекс робіт з щоденного обслуговування;

- перевірка кріплення ніпельних і фланцевих з’єднань;

- перевірка працездатності запірної та регулювальної арматури на плавність ходу і відсутність заїдань;

- перевірка стану покриття поверхонь обладнання на їх збереженість та відсутність корозії;

- перевірка опору ізоляції і заземлення установки, при цьому опір ізоляції повинен бути не менше 0,5 МОм, заземлення - не більше 0,1 Ом, заземлювального пристрою - не більше 4 Ом.

Крім того, не рідше одного разу на три місяці повинна проводитись перевірка опору ізоляції нагрівних стрічок електропідігрівників газу.

Не дозволяється допускати роботу установки осушення газу, якщо виміряні величини електричних опорів заземлення вище допустимих величин, а ізоляції - нижче допустимої величини;

- перевірка роботи світлової сигналізації та системи автоматики;

- усунення виявлених дефектів.

8.6 Під час піврічного обслуговування обладнання установок осушення газу проводяться такі роботи:

- комплекс робіт з щомісячного обслуговування;

- перевірка стану нижнього шару адсорбенту. Під час огляду адсорбент повинен бути сухим i не повинно бути його пилу. У випадку зволоження або подрiбнення частину цеоліту, що втратила поглинаючу здатнiсть, необхідно видалити i досипати адсорбент в адсорбер;

- внутрішній огляд вологомасловiддiльників, сепараторiв i фiльтрiв на відсутність корозії i пошкоджень фільтрувальних елементів (сіток);

- перевірка працездатності запобіжних клапанів шляхом трикратного відкриття їх вручну за робочого тиску перед клапанами;

- перевірка герметичності запірних пристроїв. При цьому пропускання газу не допускається;

- перевірка стану електрообладнання;

- чищення i змащування вибухозахистах поверхонь електрообладнання, коробок виводів електропідігрівникiв i засувок з електроприводом;

- досипання адсорбенту (цеоліту) в адсорбери (методика проведення робіт указана в паспорті установки). Адсорбент перед його засипанням в адсорбер повинен бути просіяний з метою видалення пилу;

- перевірка адсорберів і сепараторів на герметичність на протязі години тиском, що дорівнює робочому, при цьому витікання випробувального середовища не допускається.

8.7 Під час проведення поточного ремонту обладнання установок осушення газу слід проводити такi роботи:

- комплекс робіт з піврічного обслуговування;

- ревізія i за необхідності очищення внутрішніх поверхонь холодильника;

- чищення, промивання вологомасловiддiльників, фiльтрiв, сепараторiв i їх елементів;

- ревізія зворотних клапанів, дроселювальних шайб, запобіжних клапанів i запірної арматури, а за необхідності, їх ремонт або заміна.

Поточний ремонт обладнання установки осушення газу проводиться один раз на рік.

8.8 Крім робіт, які перераховані в 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 цього розділу, посудини установок осушення газу, що працюють під тиском, піддаються технічному опосвідченню відповідно до вимог розділу 7 цих Правил.

8.9 Під час капітального ремонту обладнання установки осушення газу виконуються роботи в обсязі поточного ремонту із заміною окремих вузлів i деталей обладнання.

Обсяг капітального ремонту повинен визначатись на підставі результатів поточного ремонту, гідравлічних i пневматичних випробувань установки, а також дефектів, якi виявлені під час її експлуатації.

Обсяги всіх видів обслуговування i ремонтів повинні бути уточнені відповідно до керівництва з експлуатації установок осушення газу підприємства-виробника.

8.10 Всі виявлені під час технічного обслуговування несправності обладнання установок осушення газу повинні негайно усуватись.

8.11 Якщо в процесі експлуатації обладнання установок осушення газу виявлені несправності i неполадки, які загрожують безпеці людей, необхідно негайно відключити установку осушення газу.

8.12 Всі роботи з технічного обслуговування обладнання установок осушення газу на АГНКС повинні виконуватись за інструкціями, що затверджені в установленому порядку, в терміни, передбаченi графіком планово-попереджувальних ремонтів.

8.13 Щозмінне та щомiсячне технічне обслуговування обладнання установок осушення газу проводиться машиністом технологічних компресорних установок.

8.14 Щомісячне та пiврiчне технічне обслуговування, а також ремонти обладнання установки осушення газу проводяться обслуговуючим персоналом АГНКС під керівництвом спеціаліста. Результати технічного обслуговування повинні фіксуватись у формулярі установки i оформлятись актами.

8.15 Заходи безпечного проведення робіт з технічного обслуговування i ремонтів обладнання установок осушення газу, а також під час технічного огляду обладнання регламентуються розділами 4, 5, 7, 10 цих Правил.

8.16 Пуск установки осушення газу проводиться відповідно до інструкції з монтажу i експлуатації підприємства-виробника.

8.17 Під час роботи установки осушення газу машиніст компресорної установки зобов’язаний:

- слідкувати за показами контрольно-вимірювальних приладів;

- фіксувати в журналі не рідше одного разу за зміну: тиск газу в адсорбері, температуру газу після адсорбера, температуру газу після електропідігрівників, температуру і тиск газу регенерації після його охолодження, витрату газу регенерації, точку роси осушеного газу, рівні конденсату в сепараторах, перепади тиску газу на адсорберах, сепараторах і фільтрах, напругу і силу струму на електропідігрівниках газу і нагрівниках поверхонь адсорберів;

- здійснювати, у міру необхідності, ручні продування сепараторiв i вологомасловiддiльників;

- слідкувати за герметичністю з’єднань;

- утримувати установку в чистоті.

8.18 Машиніст компресорного цеху зобов’язаний зупинити роботу установки осушення газу, не чекаючи спрацьовування автоматичного захисту, якщо:

- температура осушеного газу вище 50 С;

- перепад тиску газу на фільтрах, сепараторах i адсорберах вище допустимої величини;

- температура газу після електронагрівника вище допустимої величини;

- вийшли з ладу контрольно-вимірювальні прилади, а також засоби автоматичного захисту;

- з’явилась загазованість;

- відсутнє освітлення;

- виникла пожежа;

- а також за неможливості усунення вручну причин, що викликали підвищення температури точки роси осушеного газу i тиску газу регенерації вище допустимих величин, а витрату газу регенерації - нижче допустимої величини.

8.19 Зупинка роботи установки осушення газу проводиться шляхом закриття (автоматично, дистанційно або вручну) запірних пристроїв на вході i виході з установки, відкриття (автоматично, дистанційно або вручну) запірних пристроїв на дренування сепараторiв, вологомасловiддiльників, пиловловлювачів i скидання газу в атмосферу з адсорберів через продувальний трубопровід (свічку), вимикання (автоматично, дистанційно або «за місцем») електропідігрівникiв газу i нагрівників поверхні адсорберів, закривання запірних пристроїв на трубопроводі, підведення охолоджувальної рідини.

8.20 Не дозволяється здійснювати пуск у роботу установок осушення газу з несправними засобами автоматичного захисту.

8.21 Не дозволяється проводити підтягування всіх болтових з’єднань, які знаходяться під тиском.

8.22 Установки осушення газу перед пуском у роботу після тривалої зупинки (понад три доби) повинні бути продуті природним газом.

9 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування систем автоматики та контрольно-вимірювальних приладів

9.1 Вимоги даного розділу розповсюджуються на системи контролю, управління та регулювання (СКУР) основного та допоміжного обладнання АГНКС i контрольно-вимірювальні прилади (КВП), що експлуатуються на АГНКС.

9.2 СКУР i КВП на АГНКС повинні експлуатуватись відповідно до вимог НАОП 1.1.23-1.07-90 «Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості», затвердженого Газпром СРСР від 23.03.90 р., ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», керівництв з експлуатації підприємств-виробників, правил та інструкцій Держстандарту України для вимірювальних приладів та рекомендацій комісії, яка проводить обстеження та визначає працездатність СКУР АГНКС з терміном експлуатації більше 10 років.

9.3 Обсяг та періодичність технічного обслуговування i ремонтів СКУР i КВП на АГНКС визначаються відповідними інструкціями з експлуатації, що розроблені підприємствами-виробниками та рекомендаціями комісії, яка проводить обстеження та визначення працездатності СКУР АГНКС з терміном експлуатації більше 10 років.