7.14.3 Моделювання робочого процесу

Для лицевих частин із наріззю згідно з prEN 148-1 використовують імітатор фільтра (рисунок 5).

Для лицевих частин зі спеціальним з'єднанням використовують фільтри, які постачає виробник.

Послідовність операцій випробовування обирають за рішенням випробовувальної лабораторії. Окремі вправи кожного випробовувача упорядковують так, щоб було досить часу для зауваг.

Випробовування повинно бути виконане в межах запального робочого часу 20 хв. У процесі випробовування виконують вправи, які моделюють практичне використовування апарата:

 1. ходять протягом 5 хв по горизонтально площині в приміщенні з габаритною висотою (1,3 ±0,2) м;
 2. плазують протягом 5 хв по горизонтально площині в приміщенні з габаритною висотою (0,70 ± 0,05) м;

 1. заповнюють невелику корзину (рисунок 10, приблизний об’єм корзини 8 л) стружкою або іншим придатним матеріалом із бункера висотою 1,5 м, який має отвір внизу для того, щоб його вміст можна було вичерпувати лопаткою, і отвір зверху, щоб висипати стружку з корзини. Випробовувач за бажанням нахиляється або стає навколішки та наповнює корзину стружкою. Потім він піднімає корзину і висипає її вміст назад у бункер. Цю вправу виконують 19 разів протягом 10 хв.

Рисунок 10 — Корзина і бункер, стружка

8 МАРКУВАННЯ

8.1 Лицева частина

   1. Виробник повинен ідентифікувати за назвою, торговельним знаком або іншими засобами ідентифікації.
   2. Усі вироби однакової моделі треба забезпечувати маркуванням для ідентифікації типу.
   3. Розмір (якщо дозволено більше ніж один розмір).
   4. Номер і рік видання цього стандарту.
   5. Надані засоби ідентифікації дати (року) виготовлення у випадках, коли на експлуатаційні властивості продукції може вплинути старіння.

Відповідну інформацію щодо частин, які не можуть бути марковані, наприклад, стрічки головного гарнітуру, долучають до інформації, що надає виробник.

   1. Вузли, які уповноважені замінювати користувач, і деталі, які впливають на безпеку використовування, повинні легко ідентифікуватися.

Відповідну інформацію щодо частин, які не можуть бути промарковані, наприклад, стрічки головного гарнітуру, долучають до інформації, що надає виробник.

   1. Маркування повинно бути розбірливе і стійке.

8.2 Пакування

   1. Назва, торговельний знак або інші засоби ідентифікації.
   2. Маркування для ідентифікації типу.
   3. Розмір (якщо дозволено більше ніж один розмір).
   4. Номер і рік цього стандарту.

   1. Увагу треба привертати до інформації, яку надає виробник, за допомогою такої піктограми.

   1. Рік закінчення строку придатності можна позначати, наприклад, такою піктограмою

9 ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ НАДАЄ ВИРОБНИК

  1. Кожна лицева частина повинна бути споряджена інструкціями виробника.
  2. Інформація, яку надає виробник, повинна бути складена офіційною мовою(-ами) країни призначення.
  3. У інструкціях, які надає виробник, повинна міститись уся необхідна для навченого і кваліфікованого персоналу інформація такого змісту:
 • використовування (обмеження до використовування);
 • методи контролювання перед використовуванням;
 • спосіб надягання та припасування розміру;
 • правила використовування;
 • чищення (дезінфекція);
 • правила обслуговування (краще окремо надрукована інструкція);
 • умови зберігання;
 • тривалість служби або еквівалент.
  1. Інструкції, які надає виробник, повинні бути точні та унеможливлювати різночитання. У разі потреби в них можуть міститись ілюстрації, нумерація деталей, маркування тощо.
  2. У разі потреби у інформації, яку надає виробник, повинні міститися застороги про можливість виникнення передбачуваних ускладнень. Наприклад;
 • порушення щільності прилягання лицевої частини (методи контролювання перед використовуванням);
 • малоймовірно, що коефіцієнт підсмоктування буде задовольняти відповідні вимоги під час потрапляння поросту обличчя на смугу обтюрації лицевої частини;
 • небезпека кисню і збагаченого киснем повітря;
 • якість повітря;
 • використовування устаткування у вибухонебезпечній атмосфері.

Таблиця 1 — Загальний перелік вимог і випробовувань

Назва

Розділ вимог

Кількість зразків1

Готування

зразків2

Випробовування

Візуальне перевіряння

6.3

Усі

7.3

Матеpiали

6.4

Усі

7.3

Стійкість до температури

6.5

2

я.д.

7.3,7.4,7.13

Стійкість до займання

6.6

2

Я.Д.

7.3, 7.5

Чищення і дезінфекція

6.7

2 (у ході випробовування

коефіцієнта підсмоктування)

1 я.д., 1 3.3 7.2

7.6

Знімні частини

6.8


7.3

Замінні частини

6.9

7.3

Головний гарнітур

6.10

2

7.13,7.14

— випробовування міцності кріплення

6.10.3

2

1 я.д., 1 з.з7.2

7.7

З'єднувач

6.11

2

1 я.д., 1 з.з7.2

7.3, 7.8, EN 148-1

Вдихальні і видихальні клапани

6.12

2

1 я.д., 1 з.з 7.2

7.3,7.12

— видихальний клапан: випробовування проходженням потоку

6.12.3.4

2

1 я.д., 1 з.з7.2

7.9

— видихальний клапан: випробовування міцності кріплення

6.12.4

2

1 я.д., 1 з.з 7.2

7.10

Сумісність зі шкірою

6.13

2

7.13,7.14

Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

6.14

2

1 я.д., 1 з.з7.2

7.11

Опір диханню

6.15

2

1 я.д., 1 з.з7.2

7.12

Коефіцієнт підсмоктування

6.16

2

1 я.д., 1 з.з 7.2

7.13

Площа поля зору

6.17

2

1 Я.Д., 1 з.з 7.2

7.14

Експлуатаційні властивості

6.18

2

1 я.д., 1 з.з7.2

7.14

Маркування

8

7.3

Інформація, яку надає виробник

9

__

7.3

1) Більшість зразків може бути використана для декількох випробовувань.

2) я.д. — у тому стані, в якому його доставлено (означає, що зразок не є попередньо підготовлений).з.з — згідно з.


ДОДАТОК А

(інформаційний)

МАРКУВАННЯ

Рекомендовано під час маркування ідентифікувати такі компоненти і деталі: Таблиця А.1


Компоненти (деталі)

Маркування

Дата виробництва

Примітки

Диск вдихального клапана

1

Диск видихального клапана

+

1

З'єднувач (за наявності)

+

Корпус лицевої частини

+

+

Головний гарнітур

1

+ : Маркування необхідне.

— : Маркування необов'язкове.

1: Для частин, які з існуючих причин не можуть бути промарковані, відповідну інформацію включають у інформації, які надає виробник.

Компоненти деталей не потребують маркування, якщо деталі можна ідентифікувати. Компоненти, які не надані виробником як запасні частини, не потребують маркування, але відповідна інформація повинна бути надана в інформації, яку надає виробник.

ДОДАТОК ZA

(інформаційний)

ПУНКТИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ, ЩО ПОСИЛАЮТЬСЯ НА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ АБО ІНШІ ПОЛОЖЕНИЯ ДИРЕКТИВ ЄС

Цей стандарт підготований CEN за завданням Європейської Комісії і Європейської Асоціації Вільної Торгівлі ї підтримує загальні вимоги Директиви ЄС 89/686/ЕЕС.

ЗАСТОРОГА! Інші вимоги та інші Директиви ЄС можуть бути застосовані до продукції, що охоплюються сферою застосування цього стандарту.

Пункти цього стандарту, що підтримують вимоги Директиви 89/686/ЕЕС, Додаток II:

Директива ЄС 89/686/ЕЕС, Додаток II:

Розділи цього стандарту:

1.1.1

6.16,6.18

1.1.2.1

6.10,6.11,6.16,6.18

1.2.1

6.4,6.5,6.6,6.18

1.2.1.1

6.4, 6.5, 6.6, 6.13

1.2.1.2

6.18

1.2.1.3

6.17,6.18

1.3.1

6.10,6.18

1.3.2

6.10.3,6.11.2

1.4

9

2.1

6.10,6.18

2.3

6.17

2.4

8,9

2.6

6.4

2.8

9

2.9

6.8, 6.9

2.12

8

3.10.1

6.7,6.12,6.14,6.15,6.18,9

ДСТУ EN 140:2004

Відповідність вимогам цього стандарту означав також відповідність визначеним загальним вимогам Директиви і правилам EFTA.

УКНД 13.340.30

Ключові слова: безпечні маски, випробовування, запобігання нещасним випадкам, засоби індивідуального захисту органів дихання, маркування, склад.


1 Замінено стандартом EN 132:1998 Засоби захисту дихання. Визначення термінів І піктограм.

2 Інформацію щодо джерела постачання придатного пальника можна отримати в секретаріаті CEN/TC 79. 6