Таблиця Д.13

Значення приведених масових витрат J,кг x с-1 x м-2, і параметра Y двофазного потоку для установок пожежегасіння хладоном 13В1 Y=f(І)

Тиск Р,МПа

Параметри

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2,7

J

0,0

41600,0

41358,4

41119,4

40883,1

40649,3

40417,9

40189,3

39962,3

39737,8

Y

0,0

0,0

15,6

31,1

46,5

61,9

77,2

92,4

107,6

122.8

2,6

J

39515,5

39295,3

39077,1

38860,9

38646,5

38433,9

38223,0

38013,8

37806,1

37600,0

Y

137,8

152,8

167,8

182,6

197,5

212,2

226,9

241,6

256,2

270,7

2,5

J

37395,2

37191,7

36989,4

36788,1

36587,8

36388,2

36189,2

35990,7

35792,6

35594,7

Y

285,2

299,6

313,9

328,2

342,5

356,7

370,8

384,9

398,9

412.8

2,4

J

35396,9

35199,1

35001,2

34802,9

34604,3

34405,0

34205,1

34004,4

33802,7

33600,0

Y

426,7

440,6

454,3

468,1

481,7

495,4

508,9

522,4

535,8

549,2

2,3

J

33396,0

33191,0

32985,2

32778,5

32571,3

32363,7

32155,8

31947,8

31739,8

31532,0

Y

562,5

575,8

589,0

602,1

615,2

628,3

641,2

654,1

666,9

878,7

2,2

J

31324,6

31117,7

30911,5

30706,1

30501,7

30298,4

30096,4

29895,9

29697,0

29499,9

Y

692,4

705,1

717,7

730,2

742,7

755,1

767,4

779.7

791,9

804,0

2,1

J

29304,7

29111,3

28919,6

28729,4

28540,7

28353,3

28167,1

27981,9

27797,8

27614,4

Y

816,1

828,1

840,0

851,8

863,6

875,4

687,0

898,6

910,1

921,6

2,0

J

27431,8

27249,8

27068,2

26888,9

26705,9

26525,0

26344,1

26163,0

25961,6

25799,8

Y

932,9

944,3

955,5

966,6

977,7

988,8

999,7

1010,6

1021,4

1032,1

1,9

J

25617,7

25435,1

25252,2

25069,1

24885,9

24702,7

24519,7

24336,9

24154,4

23972,4

Y

1042,0

1063,4

1063,9

1074,4

1084,7

1095,0

1105,3

1115,4

1125,5

1135.6

1,8

J

23790,9

23610,0

23430,0

23250,8

23072,6

22895,5

22719,5

22544,9

22371,6

22199,9

Y

1145,5

1155,4

1165,2

1174,9

1184,6

1194.2

1203,7

1213,1

1222,5

1231.8

1,7

J

22029,8

21861,1

21694,0

21528,2

21363,7

21200,5

21038,3

20877,3

20717,3

20558,1

Y

1241,0

1250,1

1259,2

1268,2

1277,1

1285,9

1294,6

1303,3

1311,9

1320,4

1,6

J

20399,8

20242,3

20085,4

19929,2

19773,4

19618,1

19463,2

19308,6

19154,2

18999,9

Y

1328,9

1337,2

1345,5

1353,7

1361,9

1369,9

1377,9

1385,8

1393,6

1401,3

1,5

J

18845,7

18691,5

18537,4

18383,2

18229,0

18074,8

17920,5

17766,1

17611,6

17457,1

Y

1409,0

1416,6

1424,1

1431,5

1438,9

1446,1

1453,3

1460,5

1467,5

1474,5

1,4

J

17302,3

17147,4

16992,3

16837,0

16681,5

16525,8

16369.7

16213,4

16056,8

15899,9

Y

1481,4

1488,2

1495,0

1501,7

1508,3

1514,8

1521,3

1527,8

1533,9

1540,2

1,3

J

15742,6

15585,1

15427,4

15269,6

15111,8

14954,1

14796,5

14639,2

14482,1

14325,5

Y

1546,3

1552,4

1558,5

1564,4

1570,3

1576,1

1581,8

1587,5

1593,0

1598,6

1,2

J

14169,4

14013,6

13858,9

13704,8

13551,4

13399,0

13247,5

13097,1

12947,9

12799,9

Y

1604,0

1609.4

1614,7

1619,9

1625,1

1630,2

1635,2

1640,2

1645,1

1649,9

1,1

J

12653,2

12507,9

12364,0

12221,7

12080,9

11941,8

11804,3

11668,8

11534,7

11402,7

Y

1654,7

1659,4

1664,0

1668,6

1673.1

1677,6

1682,0

1686,3

1690,6

1694,8

1,0

J

11272,7

11144,6

11018,6

10894,8

10773,1

10653,7

10536,8

10421,9

10309,7

10199,9

Y

1698,9

1703,9

1707,1

1711,0

1715,0

1718,9

1722,7

1726,5

1730,2

1733,9


Додаток Е (довідковий)

Таблиця Е.1

Характеристики вогнегасник порошків

Марка ВП, номер ТУ

Клас пожежі за ГОСТ 27331-87

Основний компонент ущільненого ВП, кгхм-3, неменше

Насипна густина,

Температур-ний діапазон експлуатації, градС

Термін зберігання, років, неменше

Виготов-лювач

ПСБ-3, ТУ6-18-139-78

В,С

Бікарбонат натрію

1100

Від мінус 50до50

5

ВО"Хімпром" г.Слов'янск

Пірант-АН, ТУ6-35-02044894-09-90

А,В,С

Фосфорно-амонійні солі, суль-фатамонію

900

-"-

5

-"-

Пірант-А, 301-11-10-90

А,В,С

-"-

900

-"-

5

ПО "Фосфорит" г.Кінгісеп (Росія)

П-2АП, 35-05766362-001-97

А,В,С

Амофос

960

-"-

10

Хімічний завод, г.Константи-нівка

Примітка. Забороняється змішувати порошок ПСБ-3 с порошками інших марок.

Додаток Ж (рекомендований)

Методика розрахунку установок порошкового пожежегасіння з розподільною мережею

Визначення основних параметрів установок порошкового пожежогасіння при проектуванні включає такі етапи:

1. Визначення характеристик пожежної небезпеки об'єкта, що захищається.

2. Вибір способу гасіння.

3. Вибір способу подавання вогнегасного порошку (далі - ВП).

4. Вибір типу й марки ВП.

5. Визначення мінімальних значень маси, витрати і тривалості подавання ВП і вибір установки, яка забезпечує зберігання й подавання необхідної кількості ВП з потрібною витратою.

6. Вибір конструкції розподільного трубопроводу та типу застосованих розпилювачів, які забезпечують найбільш ефективне розподілення вогнегасного порошку, що подається, у зоні, яка захищається(в об'ємі або на площі).

Визначення характеристик пожежної небезпеки об'єкта, що захищається

На даному етапі мають бути виявлені всі потенційні джерела загорянь, наявність і розміщення горючих рідин. З урахуванням особливостей технологічного процесу та об'ємно-компонувальних характеристик об'єкта, що захищається, повинні бути визначені передбачуваний характер розвитку й клас можливої пожежі (за ГОСТ 27331-87), розміри та місце розташування пожежонебезпечних зон, а також отворів вогорожах, що не зачиняються.

Вибір способу гасіння

В залежності від характеристик об'єкта, що захищається, особливостей технологічного процесу вибирається один із таких способів:

- об'ємний:

- локальний по об'єму;

- локальний по площі.

Вибір способу подавання ВП

Подавання ВП у зону, що захищається, може здійснюватися згори або збоку.

Подавання ВП згори здійснюється, як правило, з розпилювачів, установлених стаціонарно в розподільному трубопроводі під стелею приміщення, що захищається (об'ємне гасіння) або над устаткуванням, яке захищається, поверхнею можливого розливання горючої рідини тощо (локальне гасіння).

Подавання ВП збоку застосовується, як правило, для гасінняпожеж у відкритих резервуарах за рахунок використання розпилювачів, які формують плоский широкий струмінь, встановлених по периметру їхніх стінок, а також для захисту панелей керування або площі підлоги під технологічним устаткуванням і т.ін.

Вибір типу і марки ВП

Для гасіння пожеж рідких і газоподібних речовин (пожежі класів В і С за ГОСТ27331-87) можуть застосовуватись ВП марок ПСБ-З, П-2АП, Пірант-А, Пірант-АН. Ці самі порошки, за винятком ПСБ-З,можуть застосовуватись для гасіння пожеж класу А (горіння твердихречовин). Всі перелічені вогнегасні порошки можуть застосовуватись для гасіння електричного обладнання, що знаходиться під напругою до 1000 В.

Визначення основних параметрів установки об'ємного пожежегасіння

Мінімальна маса ВП, кг, необхідна для захисту даного приміщення, розраховується за формулою

Ммин = М1 + М2 + М3(Ж. І)

деМ1 - основна маса ВП, пропорційна об'єму приміщення, що захищається, кг;

М2 - додаткова маса ВП для компенсації винесення частини порошку через відкриті отвори, площа кожного з яких Soм1, менше 5% від загальної площі огороджувальних будівельних конструкцій -Sог, причому сумарна площа таких отворів більше 1%,алеменше15%від Sог, кг;

М3, - додаткова маса ВП для компенсації винесення порошку через отвори, площа кожного з яких Sом2, більше 5% від Sог" а сумарна площа таких отворів не перевищує 15% від Sог, кг.

Маси М1 і М2 за час подавання повинні рівномірно розподілятися по об'єму, що захищається. Маса М3, повинна подаватися уздовж відповідного отвору пропорційно його площі Sоm2.

М1 = qvo x V3 , (Ж.2)

М2 = 2,5 SUM Sn1(Ж.З)

M3 = 5,0 SUM Sn2,(Ж.4)

-3 qvo- норма подачі ВП для об'ємного гасіння, кг х м;

V3- об'єм приміщення, що захищається, м3

Som1 - площа отворів, площа кожного з яких менше 5% від загальної площі огороджувальних конструкцій,м2;

Som2 - площа отворів, площа кожного з яких більше 5% від загальної площі огороджувальних конструкцій, м2;

2,5- норма подачі додаткової кількості ВП для компенсації його винесення через отвори площею Som1, кг х м-2;