1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), а також потічки.

2. В межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережна захисна смуга встановлюється по обидва береги річок та навколо водойм вздовж урізу води (в меженний період) шириною:

- для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 м;

- для середніх річок, водосховищ на них, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 м;

- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 м.

У прибережних захисних смугах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісіння), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води. Вона може використовуватись для будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов'язковим централізованим водопостачанням і каналізацією.


Додаток № 14

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. № 173


Санітарно-гігієнічні показники придатності грунту

ділянки під забудову населеного пункту

№ п/п

Показники (для шару грунту 0-20 см)

Одиниці виміру

Нормативи

1.

Хімічні токсичні речовини

мг/кг

не більше ГДК. ОДК

2.

Сумарний показник забруднення хімічними речовинами. Для яких не встановлено ГДК

безрозмірна величина

до 16

3.

Кишкова паличка

клітин в 1 г рунту

1-9

4.

Ентерокок

-//-

1-9

5.

Патогенні ентеробактерії

-//-

відсутність

6.

Ентнровіруси

-//-

відсутність

7.

Яйця геогельмінтів

екземплярів в 1 кг грунту

відсутність життєздатних форм


Додаток № 15

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. № 173

Мінімальні відстані від системи вилучення, обробки,

зберігання, знезараження та утилізації гною до тваринницьких,

птахівничих приміщень та житлової забудови

Споруди

Мінімальна відстань, м

від приміщень

від житлової забудови

тваринницьких

птахівничих

1. Обробки рідкого гною на фермах і комплексах по вирощуванню та відгодівлі свиней:

менше 12 тис. голів на рік

від 12 до 54 тис. голів на рік


60

60


500

1500

2. Обробки рідкого гною великої рогатої худоби при чисельності поголів'я:

менше 1200 корів

від 1200 до 2000 голів, до 6000 скотомісць для молодняка

6000 скотомісць для молодняка та

більше


60


60


60


300


500


1000

3. Термічної обробки посліду пта-

хівничих підприємств:

до 100 тис. кур-несучок та до 1 млн. бройлерів на рік

від 100 тис. до 400 тис. кур-несучок та від 1 млн. до 3 млн. бройлерів на рік


200


200


300


1000

4. Відкриті сховища посліду

300

500

5. Відкриті сховища (накопичувачі) рідкого гною для ферм та комплексів усіх типорозмірів та напрямків (крім 54 і більше тис. свиней на рік)


60


500-2000

6. Біологічно оброблена рідк афракція гною

60

500

7. Майданчики для карантирування

підстилкового гною, компосту та твердої фракції


155


300

Примітки:

1. Вибір майданчиків під споруди повинен виконуватись згідно з нормативами.

2. Санітарні розриви від закритих гноєсховищ до населених пунктів приймаються не менше 50% від відстані до відкритих гноєсховищ.

3. Відстань від сховищ та майданчиків карантирування підстилкового гною і твердої фракції до молочного блока повинна бути не менше 60 м.

4. Відстань від житлової забудови до відкритих сховищ (накопичувачів) рідкого гною визначається в залежності від потужності комплексу.


Додаток № 16

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. № 173

Допустимі рівні звуку на території житлової забудови

№ п/п

Види територій

Допустимі рівні звуку (дБА)

Час доби

L Аекв.

L Аемакс.


1.

Території, що безпосередньо прилягають до будівель лікарень, санаторіїв

45

35

60

50

вдень

вночі

2.

Території, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, будівель поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек


55

45


70

60


вдень

вночі

3.

Території, що прилягають до будівель готелей та гуртожитків

60

50

75

65

вдень

вночі

4.

Майданчики відпочинку на території лікарень та санаторіїв


35


50


вдень

5.

Майданчики відпочинку на території мікрорайонів, груп житлових будинків, будинків відпочинку, пансіонатів, майданчиків дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших учбових закладів, будинків-інтернатів


45


60


вдень

Примітка. Еквівалентні та максимальні рівні звуку в дБА для шуму, що створюється засобами автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту в 2 м від огороджуючих конструкцій першого ешелону житлових будинків, готелів, гуртожитків, повернутих у бік магістральних вулиць загальноміського значення, залізниць, а також джерел авіаційного шуму, допускається приймати на 10 дБА вище (поправка /n + 10 дБА), вказаних у позиціях 2 та 3.


Додаток № 17

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. № 173


Нормативні рівні вібрації в житлових приміщеннях (дБ)

Параметри, що нормуються

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц

2

4

8

16

31,5

63

Віброшвидкість

79

73

67

37

67

67

Віброприскорення

25

25

25

31

37

47

Віброзміщення

133

121

109

103

97

91


Додаток № 17а

до Державних санітарних правил

планування та забудови населених

пунктів, затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я

України від 19.06.96 р. № 173

Поправки до нормативних рівнів вібрації в житлових приміщеннях

Фактор, що впливає

Умови

Поправка, дБ

Характер вібрації

постійна

непостійна

0

-10

Час доби

день з 7.00 до 23.00

ніч з 23.00 до 7.00

+5

0

Тривалість впливу вібрації в денний час за найбільш інтенсивні 30 хвилин

сумарна тривалість у %: 56-100

18-56

6-18

менше 6

0

+5

+10

+15


Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

Міністерство охорони здоров'я України, 1996 р.


Розроблені:

Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України:

В.І.Романенко, А.П.Скрипник.


Український науковий гігієнічний центр:

д.м.н., проф. А.М.Сердюк,

д.м.н., проф. О.Г.Волощенко,

д.м.н. І.С.Киреєва, к.м.н. І.Г.Чудова, к.м.н. В.В.Станкевич,

к.м.н. К.Д.Фещенко, д.м.н. В.Є.Присяжнюк, д.м.н.¦Г.Я.Чегринець¦,

к.м.н. М.П.Вашкулат, д.м.н. В.Я.Акименко,

д.м.н., проф.

Ю.Д.Думанський, д.м.н. Н.Г.Нікітіна, д.м.н. І.І.Карачов, к.м.н.

В.І.Геєць, к.м.н. М.С.Мухарський.


Київський інститут удосконалення лікарів:

к.м.н. С.А.Любченко.


Дніпропетровська обласна санепідстанція:

М.П.Гладкий, В.А.Овчинникова, Г.Г.Голубєва, Г.К.Камеко,

В.В.Зайцев, В.Ю.Корнев, В.А.Солом'яна.


Дніпропетровський медичний інститут:

к.м.н., доц. Е.А.Деркачов.


При розробці документа враховані пропозиції спеціалістів

обласних та міських санепідстанцій.


** Але не менше протипожежної відстані.

** Але не менше протипожежної відстані.

*** Для будівель, гаражів III і IV ступенів вогнестійкості відстані слід приймати не менше 12 м.

** Визначається за погодженням з органами Державного санітарного нагляду.

** Але не менше протипожежної відстані.