ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ


Н А К А З


03.09.2007 № 195


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2007 р.

за № 1247/14514


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ

ТА ЕКСПЕРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ

ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

УКРАЇНИ ВІД 26.05.2004 № 687Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 (далі - Вимоги), що додаються.

2. Начальнику управління нормативно-правового забезпечення державного нагляду Больману Г.О.:

подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести цей наказ до відома начальників територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Комітету.

3. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г. опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Комітету Суслова Г.М.Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак

ПОГОДЖЕНО: 

Т. в. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  С. Іголкін 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ


Н А К А З


08.04.2008 № 72


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2008 р.

за № 369/15060

Про затвердження Змін до наказу Держгірпромнагляду від 03.09.2007 N 195

З метою поліпшення порядку застосування Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 03.09.2007 N 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.11.2007 за N 1247/14514,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 03.09.2007 N 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.11.2007 за N 1247/14514 (далі - Вимоги), що додаються.

2. Начальнику управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Больману Г. О.:

подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести цей наказ до відома начальників територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Комітету.

3. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Суслова Г. М.


Голова Держгірпромнагляду 

С. Сторчак 

 ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. Ващенко 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний
санітарний лікар України 

 
 
 
М. Г. Проданчук 

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики 

 
 
 
О. С. Шнипко 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань
України 

 
 
 
 
Ю. Мельников 

Заступник Голови Федерації
профспілок України 

 
С. Я. Українець 

Заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи 

 
 
 
В. Третьяков 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 8 квітня 2008 р. N 72

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2008 р. за N 369/15060 Зміни до Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 03.09.2007 N 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.11.2007 за N 1247/14514

1. Пункт 2.3 розділу 2 викласти у такій редакції:

"2.3. Якщо суб'єкт господарювання має намір проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, а його діяльність пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, він повинен створити необхідні умови для проведення таких робіт фахівцями, які безпосередньо не беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього або аналогічного устаткування".

2. Пункт 2.4 розділу 2 вилучити. У зв'язку з цим підпункти 2.5 - 2.14 цього розділу вважати відповідно підпунктами 2.4 - 2.13.

3. Пункт 2.5 розділу 2 викласти у такій редакції:

"2.5. Суб'єкт господарювання повинен мати можливість згідно з законодавством забезпечити відповідні гарантії своєї відповідальності у разі заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або пошкодження майна третіх осіб через ненавмисну помилку під час технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування".

4. Друге речення пункту 2.6 розділу 2 викласти у такій редакції:

"При цьому більшу частину обсягу експертних робіт мають виконувати фахівці, робота для яких у цій організації є місцем постійної роботи".

5. Друге речення пункту 2.7 розділу 2 викласти у такій редакції:

"Керівник відповідає за організацію технічного огляду та /або експертного обстеження устаткування".

6. Пункт 2.11 доповнити абзацом такого змісту:

"дотримання вимог Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 N 557, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.09.2007 за N 1006/14273".

7. Абзац перший пункту 2.12 розділу 2 викласти в такій редакції:

"Робочі місця фахівців, які проводять огляди та випробування, на яких є шкідливі та небезпечні для здоров'я фактори виробничого середовища, повинні бути атестовані відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442".

8. Абзац сьомий пункту 2.13 розділу 2 викласти в такій редакції:

"положення про підрозділ суб'єкта господарювання, який буде проводити (проводить) технічний огляд та/або експертне обстеження;".

9. В абзаці десятому пункту 2.13 розділу 2 слова "Вимоги до структури і змісту" замінити на слова "Примірні зразки".

10. Розділ 4 доповнити новим пунктом 4.2 в такій редакції:

"4.2. Суб'єкту господарювання, який має намір проводити (проводить) експертне обстеження устаткування, що перебуває на його балансі, допускається мати меншу кількість експертів технічних з промислової безпеки та/або фахівців неруйнівного контролю, ніж зазначено в пункті 4.1 цих Вимог.

У такому разі він має підтвердити достатність заявленої кількості експертів технічних з промислової безпеки та/або фахівців неруйнівного контролю для проведення експертного обстеження устаткування, що перебуває на його балансі".

У зв'язку з цим пункти 4.2 та 4.3 цього розділу вважати відповідно пунктами 4.3 та 4.4.

11. У назві додатка до пункту 2.13 слова "Вимоги до структури і змісту" замінити на слова "Примірні зразки".

12. В абзаці першому розділу I пункту 1 додатка до пункту 2.13 слово "має" замінити на слово "може".

13. В абзаці першому розділу II додатка до пункту 2.13 слово "має" замінити на слово "може".

 Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду 

Г. Больман 

  1. ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

03.09.2007 № 195


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2007 р.

за № 1247/14514

ВИМОГИ

ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,

ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

УКРАЇНИ ВІД 26.05.2004 № 6871. Загальні положення

1.1. Цей нормативно-правовий акт визначає вимоги щодо визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи з технічного огляду (крім первинного та позачергового, який проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру) та/або експертного обстеження устаткування підвищеної небезпеки (далі - суб'єкти господарювання) незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання.

1.2. Відповідність вимогам, що визначені цим нормативно-правовим актом, перевіряється експертною організацією шляхом проведення експертизи спроможності суб'єктів господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі виконання технічного огляду та/або експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - устаткування), а також посадовими особами Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі - Держгірпромнагляд) або його територіальних органів під час здійснення державного нагляду.

2. Загальні вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) роботи з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування підвищеної небезпеки

2.1. Правовий статус та організаційна структура суб'єктів господарювання, які проводять або мають намір проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, повинні забезпечувати незалежність дій та об'єктивність висновків, підготовлених за підсумками технічних оглядів та/або експертних
обстежень.

2.2. Суб'єкт господарювання повинен:

-бути незалежним, тобто його діяльність не повинна бути пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, технічний огляд або експертне обстеження якого він проводить, чи аналогічного устаткування;

-одержати статус юридичної особи та мати належне матеріально-технічне забезпечення, в тому числі приміщення, засоби вимірювальної техніки, обладнання тощо, які необхідні для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, відповідно до заявлених напрямів діяльності або мати довгостроковий договір (на строк дії дозволу Держгірпромнагляду) на оренду приміщень та обладнання для проведення руйнівних випробувань.

2.3. Якщо суб'єкт господарювання має намір проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, а його діяльність пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, йому необхідно створити окремий підрозділ (далі - Підрозділ), який буде проводити виключно технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування. Фахівці, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, повинні бути підпорядковані тільки керівнику Підрозділу.

2.4. Фахівці, які будуть проводити (проводять) технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, не повинні займатися видами діяльності, зазначеними в абзаці другому пункту

2.2 цих Вимог.

2.5. Суб'єкт господарювання повинен вжити заходів щодо забезпечення незалежності винагороди фахівців, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, від результатів виконаних робіт.

2.6. Суб'єкт господарювання повинен мати можливість забезпечити відповідні гарантії своєї відповідальності на випадок заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або пошкодження майна третіх осіб через ненавмисну помилку під час технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування (мати гарантії банку або договір страхування /страхування відповідальності/).

2.7. Структура суб'єкта господарювання, склад його працівників та їх кваліфікація повинні забезпечувати належний рівень проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування відповідно до заявлених напрямів діяльності. При цьому не менше 80% обсягу робіт мають виконувати фахівці, робота для яких у цій організації є місцем постійної роботи.

2.8. Керівник та технічний керівник суб'єкта господарювання (підрозділу) повинні бути призначені з числа працівників, робота для яких у цій організації є місцем постійної роботи.

Керівник несе відповідальність за організацію та результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування згідно з законодавством.

2.9. Керівник суб'єкта господарювання (підрозділу) повинен з числа фахівців, які працюють на постійних засадах, призначити осіб, відповідальних за:

формування фонду нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;