б) не виконувати одночасно переміщення ковша з металом або рідким шлаком у двох напрямках, наприклад, підіймання і пересування; одночасна робота двома механізмами дозволяється лише при використанні механізмів підіймання при кантуванні ковша;

в) наповнений ківш перевозити на малій швидкості, не допускаючи його розгойдування;

г) не ставити кран у місцях заливання шлаку;

д) не відривати за допомогою крана "козли" (метал, що захолонув у печі, приварився після зливання тощо);

е) підіймання "козла" виконувати тільки за вказівкою працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, яка пересвідчилася в тому, що вага "козла" не перевищує вантажопідіймальність крана.

4.1.2. Кранівник заливочного крана повинен керуватися такими вимогами:

а) при підійманні ковша з рідким металом стежити за підійманням допоміжного гака і не допускати як передчасне кантування ковша, так і торкання канатів механізму допоміжного підіймання з кожухом ковша;

б) коли кран рухається вздовж прольоту, стежити, щоб гаки крана або ківш не зачіплювалися за щоглу напольної завалочної машини;

в) під час виливання металу стежити, щоб носок ковша розміщувався по осі жолоба;

г) виливання здійснювати рівномірно, не допускаючи виплескування металу на робочі майданчики;

д) припинити кантування ковша, якщо метал не виливається через те, що сталося затвердіння.

4.1.3. Кранівник розливочного крана повинен керуватися такими вимогами:

а) при зачіплюванні ковша гаками стежити, щоб траверсою не був пошкоджений стопорний механізм;

б) розливання металу виконувати тільки за командою розливника;

в) не виконувати підіймання ковша за скобу для кантування.

4.2. Додаткові вимоги при роботі магнітних та грейферних кранів.

4.2.1. Кранівник магнітного, грейферного, магнітно-грейферного, мульдо-магнітного кранів повинен керуватися такими вказівками: 

а) при роботі підіймальним електромагнітом переміщувати вантаж тільки над спеціально виділеною для цього зоною;

б) при розвантаженні автомашин не переміщувати підіймальний електромагніт з вантажем над кабіною водія, а при розвантаженні залізничних вагонів - над поїздом;

в) стежити за правильністю намотування кабеля підіймального електромагніта;

г) не виходити на настил галереї при наявності вантажу на підіймальному магніті;

д) при роботі грейфером щільно закрити його щелепи, щоб уникнути висипання вантажу;

е) перед остаточним зближенням щелеп грейфера з метою уникнення перевантаження механізму та електродвигуна грейфер трохи підняти;

є) не завантажувати мульди негабаритним брухтом;

ж) установлювати мульди на візок так, щоб вони не виступали за його габарити;

з) при роботі з копровою кулею не висовуватися з кабіни під час скидання кулі;

и) не ставити кран над місцем кантування ковшів з рідким металом;

і) при роботі крана з грейфером, призначеним для кускових і сипких матеріалів, забороняється здійснювати перевалювання кускового матеріалу, найбільший розмір кусків якого перевищує 300 мм або насипана маса перевищує величину ваги, встановленої для даного грейфера.

Перевалювання штучних і великих за габаритами вантажів дозволяється виконувати тільки спеціальним грейфером.

4.3. Додаткові вимоги при роботі завалювальних кранів.

4.3.1. Кранівник завалювального крана повинен керуватися такими вимогами:

а) стежити, щоб під час роботи крана біля мульдових стелажів не знаходились люди;

б) при підійманні мульди переконатися у надійності її охоплення хоботом;

в) при завалюванні не затримувати хобот з мульдою в печі;

г) установити мульди на візок так, щоб вони не виступали за його габарити.

4.4. Додаткові вимоги при роботі кранів для роздягання злитків.

4.4.1. Кранівник крана для роздягання злитків повинен керуватися такими вимогами:

а) при наближенні до виливниці опускати кліщі повільно, не вдаряючи ними об виливниці або злитки;

б) при вимушеному відокремленні злитка за допомогою виштовхуючих пристроїв стежити по покажчиках індикатора за рухом штока й не доводити його до положення, при якому починають діяти кінцеві вимикачі;

в) при вільному знятті виливниці не здійснювати їх підіймання за одне вухо;

г) не роздягати злитки у висячому стані;

д) не працювати з притупленими кернами кліщів.

4.5. Додаткові вимоги при роботі посадочних кранів.

4.5.1. Кранівник посадочного крана повинен керуватися такими вимогами:

а) при підійманні заготовки переконатися в надійності її охоплення кліщами;

б) при подаванні заготовки до печі й вийманні її з печі не зачепити заготовкою або кліщами за раму вікна або цегляну кладку;

в) не затримувати кліщі з заготовкою у печі.

4.6. Додаткові вимоги при роботі кранів з лапами.

4.6.1. Кранівник крана з лапами повинен керуватися такими вимогами:

а) для схоплення металу траверсу з лапами опускати так, щоб останні вільно заходили під метал і не зачіплювались за нього;

б) при укладенні металу траверсу опускати до остаточного укладення його на місце і тільки після цього відкидати лапи; якщо метал перебуває у висячому положенні, то лапи відкидати забороняється.

4.7. Додаткові вимоги при роботі козлових кранів.

4.7.1. Кранівник козлового крана повинен при його переміщенні стежити за тим, щоб на кранових коліях не було людей або яких-небудь предметів.

4.7.2. Виходячи із кабіни крана, що переміщується разом зі змінним вантажозахоплювальним органом, попередньо переконатися в тому, що остання перебуває біля посадочного майданчика.

4.8. Додаткові вимоги при роботі перенавантажувальних мостів.

4.8.1. Кранівник перенавантажувального моста повинен керуватися такими вимогами:

а) при підійманні і транспортуванні вантажу переміщувати перенавантажувальний міст не дозволяється;

б) рубильник електродвигунів механізму пересування моста повинен бути завжди вимкнений і його увімкнення дозволяється лише за необхідності пересування перенавантажувального моста;

в) на перенавантажувальних мостах з двома візками під час роботи слід дотримувати встановлене інструкцією заводу-виготівника взаємне розміщення візків;

г) пересувати перенавантажувальний міст з одного місця роботи на інше кранівник повинен за графіком, затвердженим начальником цеху; відхилення від графіка допустиме лише з дозволу начальника цеху;

д) пересування перенавантажувального моста можна здійснювати лише під керівництвом особи, спеціально призначеної начальником цеху; ця особа перед пересуванням моста зобов'язана переконатися в тому, що кранові колії очищені від руди, вугілля, снігу та іншого, а також, що на коліях немає людей, що візки перенавантажувального моста установлені у відповідності з вказівками інструкції заводу-виготівника і що перенавантажувальний міст не утримується протиугонним пристроєм.

4.8.2. Кранівник перед рухом моста повинен:

а) візок (візки) установити у відповідності з вказівками інструкції заводу-виготівника; пересувати візок і працювати механізмом підіймання під час руху моста забороняється;

б) переконатися через показання індикатора, що міст не утримується протиугонними пристроями;

в) одержати дозвіл на рух моста в працівника, який керує рухом, і лише після цього, подавши звуковий сигнал, виконувати рух.

4.8.3. При пересуванні моста кранівник зобов'язаний стежити за показаннями обмежувача перекосу; при виникненні недопустимого перекосу негайно припинити рух і повідомити про це працівникові, який керує рухом моста, і який, в свою чергу, зобов'язаний забезпечити безпосереднє спостереження за рухом опор.

4.8.4. При роботі двох або більше перенавантажувальних мостів на одній крановій колії не можна допустити, щоб відстань між ними була меншою за 20 м.

4.8.5. Забороняється виконувати рух моста, коли сила вітру перевищує 6 балів.

4.8.6. Розпорядження начальника цеху на рух моста з двома візками дається кранівнику одного з візків. Обов'язки, покладені на кранівника другого візка при русі моста, повинні бути передбачені інструкцією заводу-виготівника.

5. Обов'язки кранівника після завершення роботи крана

5.1. По закінченні зміни або роботи крана кранівник повинен:

5.1.1. Звільнити від вантажу гак або інший вантажозахоплювальний орган; залишати вантаж у висячому положенні не дозволяється.

5.1.2. Поставити кран біля посадочного майданчика або на місце, призначене для його стоянки.

5.1.3. Підняти гак у верхнє положення, а підіймальний електромагніт, грейфер або інший вантажозахоплювальний орган опустити на землю на відведеній для цього ділянці.

5.1.4. Штурвали та рукоятки всіх контролерів і командоконтролерів перевести в нульове положення й вимкнути рубильник у кабіні крана.

5.1.5. Оглянути кран, очистити все його устаткування й зробити запис про стан крана у вахтовому журналі.

5.1.6. Кран, що працює на відкритому повітрі, надійно закріпити за допомогою протиугонних захватів.

5.2. При роботі крана в декілька змін кранівник має право залишати кран після закінчення свого робочого часу лише після передачі крана зміннику. Якщо змінник не прийшов на роботу, кранівник, який закінчив зміну, може піти з крана тільки з дозволу особи, якій він підпорядкований.

Кранівник, який здав зміну, повинен повідомити своєму зміннику про всі несправності в роботі крана, що спостерігалися в минулу зміну.

5.3. Коли в прольоті встановлений лише один кран, то при роботі крана в одну або дві зміни кранівник після завершення роботи крана зобов'язаний вимкнути головні тролеї й зачинити на замок шафу з рубильником.

6. Обслуговування крана

6.1. Кранівник відповідає за правильне обслуговування крана, при цьому він повинен:

6.1.1. Утримувати механізми й устаткування крана у чистоті та справності.

6.1.2. Своєчасно виконувати змащування всіх механізмів крана, які труться, і канатів згідно з вказівками інструкції заводу-виготівника.

6.1.3. Мастильні та обтиральні матеріали зберігати в закритій металевій посуді. Використаний обтиральний матеріал необхідно прийняти з крана.

6.1.4. Стежити за тим, щоб на крані не було будь-яких незакріплених предметів, а також інструменту в місцях, не призначених для його зберігання.

6.1.5. Знати строки і результати проведення слюсарями та електромонтерами профілактичних оглядів крана та його окремих механізмів і вузлів за записами в журналі періодичних оглядів.

6.2. Усунення несправності, що виникла під час роботи крана, здійснюється за заявкою кранівника. Інші види ремонту крана здійснюються в установлені адміністрацією строки.

6.3. Під час оглядів електроустаткування крана необхідно вимкнути джерело його живлення, а рубильник у місці підключення крана у вимкнутому положенні має бути замкненим протягом всього часу огляду.

6.4. Пробний пуск крана після ремонту (планового, аварійного) кранівник зобов'язаний здійснювати лише в присутності слюсаря або електромонтера, які ремонтували кран, і ставати до роботи лише згідно з письмовим розпорядженням працівника, відповідального за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані.

7. Відповідальність кранівника

7.1. Кранівник крана мостового типу несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 7.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

____________