стінках якого вмонтовані засклені двері з двох половинок, що

переміщуються вертикально. Двері обладнують підйомним механізмом,

який забезпечує легке відкривання дверей із зусиллям не більше

60 Н, і надійну фіксацію відкритих дверей.

5.13.3.6. Укриття машини повинне бути приєднане до витяжної

загальноцехової системи вентиляції для запобігання виходу гарячого

повітря у приміщення під час відкривання дверей.

5.13.3.7. На передній стінці машини повинен бути

заправно-вибиральний пристрій з приводом від електродвигуна і

ручним регулюванням притиску віджимних валів за допомогою

маховичка з зусиллям не більше 40 Н.

Під віджимними валами повинен бути лоток для збирання

віджатої рідини і відведення її в каналізацію.

5.13.3.8. Для запобігання переливанню рідини з ванни вона

повинна бути обладнана переливним пристроєм.

5.13.3.9. Гарячі трубопроводи та стінки ванни повинні бути

вкриті теплоізоляцією, захищеною від попадання вологи і механічних

пошкоджень з температурою на поверхні не вище 43 град. згідно з

ДСТУ "Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для

дотику" (ДСТУ EN 563-2001).

5.13.4. Центрифуга

5.13.4.1. Центрифуга повинна мати:

пульт управління;

блокування, яке запобігає її пуску при відкритій кришці;

програмне управління, автоматичне відключення електродвигуна

при виникненні небезпечного дисбалансу (нерівномірне завантаження

кошика);

кінцеві вимикачі, які спрацьовують при перевищенні

нормованого рівня вібрації згідно з ГОСТ 12.1.012-90;

гальмовий пристрій, який забезпечує зупинку кошика під час

вимикання електродвигуна.

5.13.4.2. Електродвигун, апаратура та пульт управління мають

бути захищені від попадання на них вологи і мати екранування для

локалізації електромагнітного поля.

5.13.4.3. Кришка центрифуги має бути обладнана пристроєм для

підйому і упором для фіксації її у відкритому положенні. Зусилля

підйому - не більше 40 Н.

5.13.4.4. Робочі органи центрифуги повинні бути закриті

кожухом з антикорозійного матеріалу.

5.13.4.5. Необхідно проводити не менше двох разів на рік при

двозмінній роботі і трьох разів - при тризмінній роботі технічний

огляд центрифуги та її випробування для встановлення придатності

до експлуатації.

5.13.4.6. Випробування центрифуги проводять:

згідно з паспортом;

на спеціально обладнаному стенді, щоб виключити можливість

травмування працівників у разі розриву центрифуги;

безпосередньо на робочому місці за умови відсутності в цьому

приміщенні людей та при можливості управління центрифугою з

пульту, який розташований за межами цього приміщення. Центрифугу

визнають придатною до роботи, якщо під час випробування не

відбуваються деформації кошика, порушення швів та інших частин

установки, порушення дії гальмових і замикальних пристроїв та

електрообладнання.

5.13.4.7. Результати техогляду та випробувань центрифуг

потрібно заносити до спеціальної книги, яку зберігає відповідальна

особа підприємства. На видному місці кожуха центрифуги роблять

напис, у якому вказують максимальне допустиме завантаження в

кілограмах.

5.13.5. Сіткобарабанні сушильні машини

5.13.5.1. Каркас машини повинен мати теплоізоляційну огорожу

із знімних щитів, заповнених скловолокном з температурою на

поверхні не вище 43 град. є згідно з ДСТУ ЕN 563-2001.

5.13.5.2. Подача полотна на сітчасті барабани, а також зняття

висушеного полотна повинні бути механізовані.

5.13.5.3. Машини повинні бути обладнані місцевими

відсмоктувачами гарячого відпрацьованого повітря.

5.13.5.4. Електродвигун вентилятора повинен бути закритий

кожухом.

5.13.6. Сушильно-ширильні машини

5.13.6.1. Ділянки голкових ланцюгів у зоні обслуговування

повинні бути закриті.

5.13.6.2. Технологічні отвори сушильних камер повинні бути

обладнані ущільнювачами, які запобігають виходу гарячого повітря у

приміщення.

5.13.6.3. Машина повинна бути обладнана кнопками "Стоп" на

заправці, у зоні входу полотна на голкові ланцюги та біля

самоукладальника.

5.13.6.4. На бокових стінках сушильної камери мають бути

опорні прутки для переносних драбин і поручні для обслуговування

високорозташованих частин обладнання.

5.13.7. Стабілізаційні машини

5.13.7.1. Машина повинна мати:

центральний пульт управління;

на запуску та виході полотна дублюючі аварійні кнопки "Стоп";

передзапускову звукову сигналізацію.

5.13.7.2. Заправка полотна в машину повинна бути

механізована.

5.13.7.3. Технологічні отвори в стабілізаційній машині

повинні мати ущільнювачі для запобігання виходу гарячого повітря у

приміщення.

5.13.7.4. Пристрій для відпарювання полотна повинен бути

обладнаний місцевим відсмоктувачем, щоб не допустити надходження

пару в приміщення, а також пристосування для відведення конденсату

в каналізацію.

5.13.7.5. Температура полотна, яке виходить із

стабілізаційної машини, не повинна перевищувати 40 град.

5.13.7.6. У місці виходу полотна з машини повинен бути

встановлений нейтралізатор статичної електрики.

5.13.8. Стабілізаційні сушильно-ширильні машини

5.13.8.1. Ванни плюсовок повинні бути накриті й обладнані

місцевими пристроями витяжної вентиляції.

5.13.8.2. Жала віджимних валів плюсовок і каландрів повинні

бути обладнані запобіжними пристроями, які виключають попадання

рук працівників між вали.

5.13.8.3. Машина повинна бути обладнана пристроями місцевої

витяжної вентиляції.

5.13.8.4. Двері сушильних та стабілізаційних камер мають бути

зблоковані з пусковим пристроєм машини.

5.13.8.5. Технологічні отвори камер повинні бути обладнані

ущільнювачами, які запобігають виходу гарячого повітря у

приміщення.

5.13.8.6. На боках сушильних і стабілізаційних камер мають

бути опорні прутки для переносних (приставних) драбин і поручні

для обслуговування високорозташованих частин камер.

5.13.9. Каландри

5.13.9.1. Пульт управління електродвигуном повинен

розташовуватись на відстані 1-1,2 м від робочого місця

каландрувальника.

5.13.9.2. Усі каландри повинні бути обладнані манометрами з

нанесеною на них червоною рискою, яка показує граничнодопустимий

тиск 400 кПа.

5.13.9.3. У машинах повинно передбачатись автоматична зупинка

зі звуковою та світловою сигналізацією за відсутності полотна хоча

б на одній з планок розширювача.

5.13.9.4. Машини повинні мати кнопки аварійного зупинення.

5.13.9.5. Ширильні рами повинні бути гладкими, без задирок.

5.13.9.6. Для запобігання опікам пристрої для відпарювання

полотна та фільцкаландрів необхідно забезпечити розсувними

запобіжниками.

5.13.9.7. Каландри повинні мати пристрій для відведення

конденсату з коробок відпарювального пристрою і витяжний зонт,

з'єднаний з вентиляційними повітроходами.

5.13.9.8. Циліндр для охолодження полотна повинен мати

місцевий відсмоктувач гарячого повітря.

5.13.9.9. Для створення необхідних умов обслуговування машини

необхідно передбачити місцеве освітлення на вході та виході

полотна.

5.13.10. Машини для вибивання полотна

5.13.10.1. Умикання машини та пристроїв, що входять в лінію,

повинно здійснюватись з одного пульту управління, а зупинка їх -

кнопками "Стоп" з кожного робочого місця.

5.13.10.2. Розкатувальний пристрій перед валами тяги повинен

бути обладнаний пружно - та тканинорозрівнювачами.

5.13.10.3. Жало валів тяги розкатувального пристрою повинне

мати пристрої для запобігання попаданню рук працівників між вали.

5.13.10.4. Сушильна камера повинна бути герметизована й

обладнана місцевим відсмоктувачем для виведення з камери шкідливих

газів.

5.13.10.5. Технологічні отвори камер повинні мати

ущільнювачі, щоб запобігти виходу гарячого повітря у приміщення.

5.13.10.6. Двері сушильної камери повинні бути зблоковані з

пусковим пристроєм.

5.13.11. Обладнання для приготування хімрозчинів, фарб та

загусток

5.13.11.1. Обладнання для приготування загусток і друкарських

фарб повинно бути виготовлене з додержанням вимог пожежної безпеки

згідно НАПБ Б.01.043-90/170.

5.13.11.2. Автоклави, реактори та варочні котли повинні бути

забезпечені манометрами з відміткою на них червоною рискою

гранично-допустимого тиску в обладнанні.

5.13.12. Ворсувальні машини

5.13.12.1. Машина повинна мати пульт управління та аварійні

кнопки "Стоп" з боку заправки та виходу полотна.

5.13.12.2. На машині повинна бути передпускова звукова

сигналізація.

5.13.12.3. Ворсувальний барабан повинен бути обладнаний

укриттям та пристроєм місцевої витяжної вентиляції для виведення

ворсового пилу з-під укриття.

5.13.12.4. Відкидні кришки і двері укриття ворсувального

барабана повинні бути зблоковані з пусковим пристроєм машини.

5.13.12.5. На машині повинні бути пристрої механізованої

заправки полотна.

5.13.12.6. У місці виходу полотна з машини повинен бути

встановлений нейтралізатор статичної електрики.

5.13.13. Універсальні фарбувально-формовочні агрегати

5.13.13.1. Клиноремінна передача приводу кареток повинна бути

закрита стаціонарним кожухом, який має відкидну кришку з фіксацією

її у піднятому положенні.

5.13.13.2. В агрегаті повинно бути автоматичне пересування

кареток, ковпака, камери тиску та відкривання дверцят сушильної

камери.

5.13.13.3. Затвор камери тиску повинен мати блокувальний

пристрій, який запобігає самовільному його відкриванню в період

обробки виробів.

5.13.14. Формувальні машини

5.13.14.1. Машини повинні бути обладнані місцевою витяжною

вентиляцією.

5.13.14.2. Камера тиску повинна мати затвори з блокуючим

пристроєм, який запобігає самовільному відкриванню її в період

обробки та наявності в камері пару.

5.13.14.3. На машині повинен бути блокуючий пристрій для

запобігання попаданню рук працівників у вхідний отвір сушильної

камери.

5.13.14.4. Технологічні отвори в сушильній камері повинні

мати ущільнювачі, щоб запобігти виходу гарячого повітря. Над зоною

виходу форм повинен бути встановлений витяжний зонт.

5.13.14.5. Каретки повинні мати пристрої для фіксації форм у

вертикальному положенні.

5.13.14.6. Машини повинні мати сигналізацію, яка сповіщає про

пуск обладнання та про виникнення аварійних ситуацій.

5.13.15. Запарні формувальні преси

5.13.15.1. Преси повинні бути обладнані витяжними зонтами для

запобігання попаданню пари в робоче приміщення.

5.13.15.2. Для запобігання попаданню рук між подушками преса

він повинен закриватись при натисканні на кнопки (важелі) двома

руками і утриманні їх до повного закривання преса.

5.13.15.3. Преси повинні мати запобіжні пристрої, які

фіксують верхні подушки у відкритому положенні.

5.14. Кетельні машини

5.14.1. Усі робочі частини машини, а також двигун муфти

вмикання повинні бути закриті.

5.14.2. Вертикальний вал і механізм передачі руху петлівнику

повинні мати суцільну огорожу.

5.14.3. Механізм передачі руху голки повинен бути закритий

кришкою.

5.14.4. Машина повинна мати пристрій для автоматичної зупинки

при обриві нитки та пропуску стібків.

5.14.5. Кетельні машини повинні бути встановлені на столах на

висоті рівня очей кетлювальниці і міцно закріплені на своїх

основах.

5.14.6. Поверхні столів машин повинні бути гладкими, без

задирок та вибоїн.

5.14.7. Усі машини для зменшення вібрації повинні бути

встановлені на амортизаторах.

5.14.8. Нанизування петель на токолі повинно бути

механізовано.

5.14.9. На машині повинен бути знімач з токолів закетльованих

виробів.

5.14.10. Змащувальні отвори для підшипників головного валу

повинні виключати витікання мастила на раму машини.

5.14.11. Машина повинна мати місцеві відсмоктувачі пуху та

обрізків.

5.14.12. За відсутності механізованої насадки петель на

токолі машини повинні бути обладнані місцевим вмонтованим

освітленням токольного диска.

5.15. Бракувальні машини

5.15.1. Пускові пристрої машини повинні бути встановлені в

одному місці.

5.15.2. Кнопкові пости зупинки повинні бути влаштовані з обох

боків машини.

5.15.3. Машини повинні бути обладнані сигналізацією, яка

попереджує про пуск машини.

5.15.4. Столи для бракування полотна повинні мати рівну і

гладку поверхню.

5.15.5. Бракувальні машини повинні мати пристосування, яке

забезпечує бракування виворітного боку полотна.

5.15.6. Машини для розбракування полотна повинні бути

обладнані місцевим освітленням.

Стіл для розбракування полотна повинен мати підсвічування.

6. Вимоги до умов зберігання і транспортування

матеріалів, напівфабрикатів, готової

продукції та відходів виробництва

6.1. Технологія трикотажного виробництва побудована таким

чином, що розпакування, зберігання розбракованого і

нерозбракованого матеріалу здійснюється в цеху підготовки або

інших спеціально відведених і пристосованих для цього складів. Не

дозволяється зберігати матеріали в інших місцях.

6.2. Зберігання сировини, матеріалів, пряжі і готової

продукції повинно відповідати вимогам СНиП 2.11.01-85, СНиП

2.09.02-85.

6.3. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні проводитись

згідно з ГОСТ "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие