Книга 4

Номер позиції 

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади 

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, календарних днів 

291. 

Шихтувальник 

Керівники та фахівці 

292. 

Майстер, а також керівники та фахівці, які працюють позмінно 

ОБРОБКА СЛЮДИ 

Робітники 

293. 

Вагар, зайнятий зважуванням слюди 

294. 

Дробильник слюди 

295. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий обслуговуванням технологічного устаткування в основних виробничих цехах 

296. 

Заготівник мікалексової маси 

297. 

Зачищувач електроізоляційних матеріалів, зайнятий на роботах із шелаком та лаками 

298. 

Калібрувальник, зайнятий калібруванням слюди 

299. 

Калібрувальник-розкрійник, зайнятий різанням-калібруванням слюди 

300. 

Калібрувальник слюди (обробка слюди) 

301. 

Класифікаторник слюди 

302. 

Клеїльник міканітів 

303. 

Клеїльник міканітів, зайнятий клеєнням: 

  

міканіту та пакетів слюдопластів у процесі виробництва заготовок міканіту на баштовій установці 

термотривкого міканіту 

304. 

Колій слюди, зайнятий коленням (підколенням) промислового сирцю 

305. 

Контролер виробів із слюди, зайнятий прийманням слюдяних виробів на міжопераційному контролі; контролем просочених та пресованих слюдопластів; прийманням слюди 

306. 

Лаковар, зайнятий на роботах з амофосом та едитоловим лаком 

307. 

Машиніст слюдопласторобної машини 

308. 

Машиніст сушильних агрегатів 

309. 

Машиніст установки для приготування пульпи 

310. 

Машиніст установки для розщеплення слюди 

311. 

Намотувальник електроізоляційних виробів, зайнятий намотуванням слюдопластових трубок 

312. 

Посипальник слюдою 

313. 

Пресувальник міканіту та мікалексу 

314. 

Пресувальник слюдопластів, зайнятий пресуванням слюдопластів та виробів з них 

315. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у виробництві слюдопластів 

316. 

Прокатник слюди 

317. 

Просочувальник слюдопластових матеріалів, зайнятий просочуванням заготовок слюдопласту кремнієорганічними лаками, що містять бензол та толуол, у закритому приміщенні 

318. 

Різальник електроізоляційних матеріалів 

319. 

Різальник слюди, зайнятий різанням слюди та мікалексу 

320. 

Свердлувальник, зайнятий свердлінням слюди та мікалексу 

321. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням технологічного устаткування в основних виробничих цехах 

322. 

Сортувальник сировини та виробів із слюди 

323. 

Терміст з обробки слюди 

324. 

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням слюди 

325. 

Шліфувальник мікалексу, зайнятий шліфуванням слюди та мікалексу 

326. 

Штампувальник виробів із слюди 

Керівники 

327. 

Майстер, зайнятий безпосередньо у виробництві міканіту та міканітових виробів 

ВИРОБНИЦТВО АБРАЗИВНИХ ВИРОБІВ ТА ІНСТРУМЕНТУ 3 НИХ 

Виробництво абразивних виробів 

Робітники 

328. 

Апаратник з вироблення шліфувальної шкурки 

329. 

Балансувальник-заливальник абразивних кругів, зайнятий заливанням свинцем абразивних виробів 

330. 

Вальцювальник маси на вулканітовій зв'язці, зайнятий на гарячих роботах 

331. 

Варник апрету, зайнятий приготуванням апрету на основі синтетичних смол, крім підготовки хімічних розчинів 

332. 

Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий ремонтом спецвзуття в абразивному виробництві 

333. 

Виробник абразивних дисків та полірувальних виробів, зайнятий вирізанням шліфдисків 

334. 

Вогнетривник, зайнятий на гарячих роботах 

335. 

Вулканізаторник кругів на вулканітовій зв'язці, зайнятий на гарячих роботах 

336. 

Глазурувальник фарфорових та фаянсових виробів, зайнятий ручним глазуруванням 

337. 

Готувач абразивної маси, зайнятий: 

  

змішуванням маси на керамічній зв'язці 

заготовленням маси на керамічній зв'язці, заготовленням силікатного клею в цеху абразивних виробів (на дільниці приготування зв'язки) 

338. 

Дробильник шліфзерна, шліфпорошків та шихтових матеріалів 

339. 

Електродник, зайнятий обслуговуванням електродного господарства 

340. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у цехах на дільницях, де більшість основних робітників одержують щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці тривалістю до: 

  

7 календарних днів 

4 календарних днів 

341. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий обслуговуванням пічного відділення виробництва карбіду кремнію 

342. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий на роботі у плавильних цехах 

343. 

Завантажувач печей опору 

344. 

Завантажувач-вивантажувач абразивних виробів у періодичні випалювальні печі, зайнятий завантаженням і вивантаженням абразивних виробів 

345. 

Заготівник бакелітової, вулканітової та епоксидної маси 

346. 

Збагачувач шліфзерна та шліфпорошків 

347. 

Знезводнювач шліфзерна та шліфпорошків 

348. 

Класифікаторник шліфпорошків 

349. 

Контролер абразивних матеріалів та виробів, зайнятий у цехах з виробництва електрокорунду, карбіду кремнію, карбіду бору та абразивних виробів 

350. 

Кочегар-випалювач, зайнятий на роботах у: 

  

періодичних печах 

тунельних печах 

351. 

Мастильник, зайнятий змащуванням устаткування на: 

  

гарячих ділянках робіт 

холодних ділянках робіт 

352. 

Машиніст бульдозера, який працює на складі матеріалів та сировини у виробництві абразивів 

353. 

Машиніст бульдозера, який працює на гарячому розробленні печей опору 

354. 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу, зайнятий пранням, сушінням та ремонтом спецодягу 

355. 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий: 

  

в електроплавильних цехах, у цехах виробництва електрокорунду (дільниця естакади та підготовчого відділення) 

на дільницях формування абразивних виробів та перевезенням шліфвиробів у складі готової продукції 

356. 

Налагоджувальник шліфувальних верстатів, зайнятий налагоджуванням шліфувальних та заточувальних верстатів, що працюють абразивними кругами сухим способом в абразивному виробництві 

357. 

Натягач сіток, зайнятий натяганням сіток на грохоти розсівання на дільниці шліфзерна та мікропорошків 

358. 

Обдувальник абразивних виробів, зайнятий роботою у закритій камері 

359. 

Обпалювач матеріалів, зайнятий випалюванням графітовмісних та тигельних виробів в електропечах періодичної дії 

360. 

Підсобний робітник, зайнятий: 

  

транспортуванням сировинних та поворотних матеріалів та шихти плавильного відділення; очищенням каналів печей періодичної дії і на естакаді абразивного виробництва 

транспортуванням випалених абразивних виробів на дільниці механічної обробки абразивних виробів 

361. 

Перегонник печей та трансбордерних установок 

362. 

Плавильник абразивних матеріалів 

363. 

Плавильник металу та сплавів карбіду кремнію 

364. 

Подинник, зайнятий роботами у цеху виробництва корунду 

365. 

Постановник-вивантажувач абразивних виробів 

366. 

Пресувальник електрокерамічних виробів з пластичних мас, зайнятий заготовленням графітовмісної маси 

367. 

Прожарювач зерна та шліфпорошків 

368. 

Регулювальник електродів 

369. 

Розбирач печей опору, зайнятий у цеху виробництва карбіду кремнію 

370. 

Розпилювач невипалених кругів та брусків 

371. 

Розсівальник шліфзерна та шліфпорошків, зайнятий у цехах виробництва електрокорунду, карбіду кремнію та карбіду бору 

372. 

Сепараторник шліфзерна 

373. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий у цехах обслуговуванням дільниць, де більшість основних робітників одержують щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці тривалістю до: 

  

7 календарних днів 

4 календарних днів 

374. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий налагодженням пресів та токарних верстатів на дільницях формування та механічної обробки абразивних виробів 

375. 

Сортувальник абразивних матеріалів, зайнятий сортуванням електрокорунду 

376. 

Сортувальник куска на печах опору, зайнятий сортуванням карбіду кремнію та карбіду бору 

377. 

Тесляр, зайнятий ремонтом устаткування у дробильно-розсівальних відділеннях цехів виробництва електрокорунду, карбіду кремнію та карбіду бору 

378. 

Токар з обробки абразивних виробів 

379. 

Тракторист, який працює на складі матеріалів та сировини у виробництві абразивів 

380. 

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням абразивних матеріалів 

381. 

Формувальник абразивних виробів на бакелітовій, вулканітовій та епоксидній зв'язках 

382. 

Формувальник абразивних виробів, зайнятий формуванням виробів на керамічній зв'язці 

383. 

Шихтувальник у виробництві абразивів, зайнятий готуванням шихти для плавки абразивного матеріалу 

384. 

Шліфувальник, зайнятий шліфуванням абразивних виробів сухим способом 

Керівники і фахівці 

385. 

Майстер та інженер плавильного цеху 

Виробництво штучних алмазів, надтвердих матеріалів та інструменту з них 

386. 

Апаратник очищення алмазного концентрату 

387. 

Випробувач інструментів з алмазів та надтвердих матеріалів 

388. 

Дробильник алмазів та надтвердих матеріалів 

389. 

Закріплювач алмазів та надтвердих матеріалів 

390. 

Класифікаторник порошків з алмазів та надтвердих матеріалів 

391. 

Контролер у виробництві алмазів, надтвердих матеріалів та виробів з них, зайнятий на дільницях, де більшість основних виробничих робітників одержують щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці тривалістю до:

  

7 календарних днів 

4 календарних днів 

392. 

Налагоджувальник установок для синтезу алмазів та надтвердих матеріалів 

393. 

Наповнювач контейнерів 

394. 

Оператор установок синтезу алмазів та надтвердих матеріалів 

395. 

Плакувальник алмазних порошків, кристалів та надтвердих матеріалів 

396. 

Полірувальник волок з алмазів та надтвердих матеріалів 

397. 

Пресувальник інструментів з алмазних порошків та надтвердих матеріалів 

398. 

Рекуператорник алмазів 

399. 

Розфасовувач алмазів та алмазних порошків, зайнятий розфасовуванням алмазних порошків і шихти, що містить алмази 

400. 

Складальник алмазних інструментів 

401. 

Сортувальник алмазів 

402. 

Спікальник інструментів з алмазів та надтвердих матеріалів 

403. 

Шихтувальник в алмазному виробництві 

404. 

Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів, зайнятий шліфуванням: 

  

сухим способом 

із застосуванням емульсій 

ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА 

Приготування шихти 

405. 

Готувач шихти, безпосередньо зайнятий дозуванням сировинних матеріалів шихти, зважуванням компонентів шихти та завантаженням їх 

406. 

Дробильник-розмелювач 

407. 

Кочегар сушильних печей та барабанів 

408. 

Просівальник 

409. 

Сепараторник 

410. 

Сушильник сировини та матеріалів, безпосередньо зайнятий завантаженням сировинних матеріалів та вивантаженням їх після сушіння 

411. 

Усереднювач сировини 

Варіння скла 

412. 

Варник рідкого скла 

413. 

Газівник, зайнятий регулюванням подачі газу у підігрівальні камери вироблюваного каналу 

414. 

Гранулювальник 

415. 

Засипальник шихти, зайнятий доставлянням і засипанням шихти та склобою у скловарну піч 

416. 

Зливальник скломаси 

417. 

Обмазувальник заслонів 

418. 

Скловар 

419. 

Форсунник 

420. 

Хальмівник 

Вироблення виробів із скла 

421. 

Відламувач скла від машин 

422. 

Відрізальник стрічки скла 

423. 

Калібрувальник скловиробів, зайнятий безпосередньо гарячим калібруванням 

424. 

Контролер скляного виробництва 

425. 

Машиніст машин витягування скла 

Прокатка скла 

426. 

Ливарник скла 

427. 

Машиніст прокатної машини 

Видування та пресування 

428. 

Відпальник скловиробів 

429. 

Видувальник скловиробів 

430. 

Готувач склеювальної суміші, що застосовується для піноскла 

431. 

Завантажувач печей, зайнятий роботою з підготовки форм для спікання піноскла 

432. 

Зварник скляних виробів 

433. 

Калібрувальник скловиробів, який працює на напівавтоматах 

434. 

Оброблювач склоблоків, зайнятий обмазуванням скляних блоків 

435. 

Обробник видувних виробів 

436. 

Опалювач на карусельній машині 

437. 

Оператор автоматичної лінії для виробництва піноскла 

438. 

Оператор видувного напівавтомата 

439. 

Оператор склоформувальних машин 

440. 

Оператор склоформувальних машин, зайнятий виготовленням виробів з дроту на напівавтоматах 

441. 

Повертальник 

442. 

Повертальник, зайнятий виготовленням виробів халявним способом та із жаротривкого скла 

443. 

Правильник біля склоформувальної та опалювальної машини 

444. 

Пресувальник гарячого скла 

445. 

Різальник на вогні 

446. 

Різальник піноблоків 

447. 

Складальник скловиробів, зайнятий на роботах із склеювання піноблоків 

448. 

Складальник скломаси 

449. 

Складальник скломаси, зайнятий виготовленням виробів халявним способом та із жаротривкого скла 

450. 

Склодув: 

  

зайнятий на роботах з використанням газового, газокисневого та гасових пальників 

який працює із жаротривким кварцовим склом 

451. 

Фідерник 

452. 

Формотримач 

453. 

Формувальник деталей із скла, зайнятий на роботах гарячим способом 

Обробка виробів 

Різання скла 

454. 

Заточувальник, зайнятий заточуванням та заправленням склорізальних роликів з твердих сплавів 

455. 

Різальник на вогні, зайнятий різанням порожнистих скловиробів на вогні 

456. 

Різальник скла, зайнятий різанням гарячого скла 

457. 

Різальник скловиробів, зайнятий різанням сухим способом 

458. 

Розмітник скла, зайнятий розмічуванням листів скла 

Шліфування та полірування скла 

459. 

Канавник 

460. 

Накатник полірувальних кругів 

461. 

Полірувальник скла та скловиробів, зайнятий роботами на індивідуальних та ротаційних верстатах; шліфувальник скла, зайнятий шліфуванням листового скла на індивідуальних та ротаційних апаратах 

462. 

Фацетник, зайнятий на роботі ручним способом 

463. 

Шліфувальник скловиробів, зайнятий: 

  

нанесенням на вироби з кришталевого скла, а також на вироби з надкольором та з простого скла великих розмірів (вази для фруктів та печива, глечики, жбани, графини, вази для квітів, таці тощо) оздоблення шляхом спеціального шліфування алмазним грануванням 

нанесенням на інші вироби сортового посуду оздоблення шляхом спеціального шліфування алмазним грануванням 

464. 

Шліфувальник скловиробів, зайнятий заправленням краю скловиробів із застосуванням абразивних кругів (шайб) 

Декорування 

465. 

Аерографіст, зайнятий роботами з фарбами, що містять свинець 

466. 

Градуювальник, зайнятий натиранням шкал фарбами, що містять свинець, азотнокисле срібло та сірчанокислу мідь, а також зніманням з виробів цих фарб ручним способом 

467. 

Іризаторник 

468. 

Піскоструминник скла, який працює сухим способом та у закритому приміщенні 

469. 

Полірувальник скла та скловиробів, зайнятий на роботах із застосуванням кислот 

470. 

Травильник скла плавиковою кислотою, зайнятий травленням (обробкою) скловиробів плавиковою кислотою та відмиванням їх після травлення 

471. 

Фотодрукар на склі 

Термічна обробка скла 

472. 

Витягальник з вироблення скляних труб та дроту 

473. 

Відпальник скловиробів, зайнятий вибиранням відпалених виробів з: 

  

печей 

опічків 

474. 

Відкладник виробів в опічки 

475. 

Відпальник скловиробів 

476. 

Гартівник скла 

477. 

Знімач скла і скловиробів, зайнятий накладанням листів скла на форми для молірування 

478. 

Контролер скляного виробництва 

479. 

Молірувальник скла, зайнятий на роботах з гарячого молірування скловиробів 

480. 

Навішувач скла 

481. 

Оплавлювач скла, зайнятий змішуванням бісеру та оплавленням суміші у печах 

482. 

Оператор обдувної установки 

483. 

Знімач гарячих виробів, зайнятий укладанням гарячих скловиробів 

Склеювання скловиробів 

484. 

Автоклавник, зайнятий веденням процесу пресування на роботах: 

  

з парафіновим заповненням 

з іншими компонентами заповнення 

485. 

Автоклавник, зайнятий розклеюванням скловиробів за допомогою термостатів та у ваннах 

486. 

Аерозольник 

487. 

Вініпластник 

488. 

Намазувальник целулоїду 

489. 

Оброблювач триплексу та склопакетів ручним способом 

490. 

Оброблювач триплексу та склопакетів, зайнятий обдиранням склеювальної плівки кардними щітками сухим способом 

491. 

Оброблювач склоблоків, зайнятий наклеюванням захисної плівки парафіном 

492. 

Оброблювач склоблоків, зайнятий на роботах із застосуванням нафтобітумної мастики, емалі та лаків 

493. 

Оператор установки НВЧ, який бере участь в укладанні, нагріванні, пресуванні скловиробів; в установленні, вивантаженні горщика та відливанні скломаси на ливарний стіл 

494. 

Паяльщик сіток та шинок на склі, зайнятий на роботах із застосуванням свинцевих припоїв 

495. 

Травильник скла плавиковою кислотою, зайнятий травленням склосіток 

496. 

Пульфонник 

Сріблення скловиробів 

497. 

Апаратник регенерації, зайнятий утилізацією срібла 

498. 

Обміднювальник 

499. 

Реактивник 

500. 

Реставратор художніх виробів та декоративних предметів 

501. 

Сріблильник 

502. 

Сушильник скловиробів 

503. 

Фарбувальник дзеркал, зайнятий сушінням та запіканням дзеркальних відбивачів у печі 

Складання та пакування скловиробів 

504. 

Вакуумник термосних колб 

505. 

Запаювальник колб та посудин 

Виробництво скловолокна, скловолокнистих матеріалів і базальтового волокна 

506. 

Робітники, зайняті безпосередньо у виробництві скловолокна, скловолокнистих матеріалів і базальтового волокна 

Обслуговування устаткування 

507. 

Балансувальник-заливальник абразивних кругів, зайнятий обдиранням, обточуванням та заправленням абразивних кругів 

508. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий на роботах у цехах (дільницях) приготування шихти, варіння та вироблення скла 

509. 

Муляр (пічник) черговий біля печей, зайнятий обслуговуванням гарячих печей, а також бере участь у проведенні гарячих ремонтів 

510. 

Налагоджувальник склоробних автоматів та напівавтоматів, зайнятий на роботах у цехах (на дільницях) приготування шихти, варіння та вироблення скла 

511. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий у цехах (на дільницях) приготування шихти, варіння та вироблення скла 

512. 

Чистильник, зайнятий: 

  

чищенням, змащуванням, промиванням конвеєра на дільницях шліфування та полірування скла 

чищенням форм для пресів абразивними матеріалами сухим способом 

чищенням скруберів, гідравлічних затворів, газопроводів, колекторів, флюсових канав, циклових ям та градирень від флюсів, смоли та технічного вуглецю (сажі) 

Виготовлення допоміжних матеріалів 

513. 

Варник гіпсу 

514. 

Дробильник-розмелювач 

515. 

Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням плавикової кислоти 

516. 

Класифікаторник крокусу та наждаку 

517. 

Обпалювач у виробництві скла 

Газифікація палива 

518. 

Апаратник перегонки, зайнятий на знефенолювальних установках 

519. 

Бункерувальник, зайнятий вантаженням палива у газогенератори 

520. 

Газівник, зайнятий виробленням висококалорійного газу, виведенням окалини з реторт та очищенням газопроводу від конденсату 

521. 

Газогенераторник 

522. 

Газорятівник 

523. 

Машиніст (кочегар) котельні 

524, 

Машиніст газогенераторної станції 

525. 

Форсунник 

Інші професії у скляному виробництві 

Робітники 

526. 

Гравер скла, зайнятий нанесенням малюнка на скло абразивними кругами 

527. 

Контролер скляного виробництва, зайнятий поопераційним контролем на гарячих ділянках основних виробничих цехів 

528. 

Кочегар сушильних печей та барабанів, що працюють на твердому мінеральному і торфовому паливі, який зайнятий: 

  

завантаженням ручним способом 

механізованим завантаженням твердого палива 

529. 

Кочегар сушильних печей та барабанів, що працюють на рідкому паливі та газі 

530. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий на дільницях варіння та обробки гарячого скла 

531. 

Різальник скла, зайнятий різанням дзеркального скла абразивним ручним склорізом 

532. 

Транспортувальник, зайнятий відвезенням: 

  

ерклезу з-під печей 

листів скла від машин витягання скла; бою у машинно-ванних цехах з виробництва листового скла; дротів від машин витягання скла 

Керівники і фахівці 

533. 

Керівники і фахівці, які працюють позмінно і зайняті у цехах (на дільницях) газифікації палива, приготування шихти, варіння та вироблення скла, виготовлення скловолокна, скловолокнистих матеріалів та базальтового волокна 

ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КЕРАМІЧНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ВИРОБІВ 

Робітники 

534. 

Аерографник, зайнятий на роботах з фарбами, що містять окис свинцю та кобальт 

535. 

Варник гіпсу 

536. 

Варник рідкого скла 

537. 

Виробник капів 

538. 

Виробник формотримачів 

539. 

Відвідник, зайнятий на роботах з вогкими та утильновипаленими виробами із застосуванням фарб, що містять свинець, та сухим прочищенням виробів 

540. 

Відливальник фарфорових та фаянсових виробів, який веде процес лиття комплексним методом із приставленням деталей, оправленням виробів та чищенням форм сухим способом 

541. 

Глазурувальник фарфорових та фаянсових виробів, зайнятий на роботах: 

  

із свинцевою глазур'ю 

з іншими глазурями 

542. 

Готувач мас 

543. 

Дробильник-розмелювач, зайнятий роботою на: 

  

бігунах, дробарках, дезінтеграторах 

змішувачах та барабанах 

544. 

Живописець, зайнятий на роботах з вогкими та утильновипаленими виробами із застосуванням фарб, що містять свинець, та сухим прочищенням виробів 

545. 

Засипальник шихти, зайнятий засипанням шихти з гірського кришталю у тиглі 

546. 

Ливарник гіпсових форм 

547. 

Машиніст мийних машин, зайнятий миттям фільтрополотен і сіток ручним способом із застосуванням кислот 

548. 

Обпалювач матеріалів, який працює на печах періодичної дії 

549. 

Обпалювач фарфорових та фаянсових виробів, зайнятий випалюванням виробів у електропечах, тунельних печах та розфарбованих виробів у печах безперервної дії 

550. 

Обпалювач фарфорових та фаянсових виробів, який веде процес випалювання у горні, що працює на рідкому паливі та газі 

551. 

Оправник-чистильник, зайнятий чищенням: 

  

гіпсових форм абразивною шкуркою сухим способом, виробів після глазурування глазур'ю, що містить свинець 

фарфорових та фаянсових виробів сухим способом оправлення та чищення 

552. 

Робітники, зайняті обслуговуванням високочастотних установок (печей та сушарок) 

553. 

Ставильник-вибірник виробів з печей, зайнятий завантаженням виробів у горно для випалювання та розвантаженням-вибиранням їх з горна після випалювання 

554. 

Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних виробів і сировини, зайнятий сушінням матеріалів та виробів у сушарках 

555. 

Травильник фарфорових та фаянсових виробів, зайнятий роботою з плавиковою кислотою 

556. 

Трамбувальник вогнеприпасів з карборунду 

557. 

Трафаретник, зайнятий на роботі із свинцевою фольгою 

558. 

Укладач маси на мішалках, зайнятий заготовленням карборундової маси 

559. 

Фарботерник, зайнятий готуванням фарб з вмістом окису свинцю понад 25 відсотків 

560. 

Формувальник капселів, зайнятий формуванням капселів на верстатах 

561. 

Формувальник фарфорових та фаянсових виробів 

562. 

Фотокерамік, зайнятий на роботах з керамічними фарбами з вмістом окису свинцю понад 25 відсотків 

563. 

Фритівник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів) 

564. 

Шихтувальник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів) 

565. 

Шліфувальник фарфорових та фаянсових виробів, зайнятий поліруванням розфарбованих виробів плавиковою кислотою 

Керівники 

566. 

Майстер, зайнятий у складальних, гарячих та глазурувальних цехах 

Виробництво керамічних барвників та емалей 

Робітники 

567. 

Апаратник фільтрації, зайнятий роботою на центрифугах 

568. 

Електролізник водних розчинів 

569. 

Мельник мінеральної сировини, зайнятий приготуванням барвників 

570. 

Обпалювач керамічних пігментів 

571. 

Плавильник емалі 

572. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням з миттям підлоги 

573. 

Просівальник 

574. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий у виробництві барвників та емалі 

575. 

Фритівник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів) 

Керівники, фахівці та службовці 

576. 

Майстри змін та майстри старші, теплотехніки, майстри контрольні (дільниці, цеху), завідувачі складів 

Виробництво препаратів дорогоцінних металів та люстрів 

Робітники 

577. 

Виробник препаратів дорогоцінних металів та люстрів 

578. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у виробництві дорогоцінних металів 

579. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий у виробництві препаратів дорогоцінних металів та люстрів 

Керівники 

580.  

Майстри змін та майстри старші, майстри контрольні 

Виробництво керамічних піроскопів та щіток 

581. 

Виробник щетинно-щіткових виробів, зайнятий в'язанням щіток та кущів 

582. 

Формувальник електрокерамічних виробів, зайнятий формуванням піроскопів під час сухого способу оправлення 

583. 

Чистильник, зайнятий чищенням форм для піроскопів ручним способом 

Виробництво деколі (дільниця хромолітографії) 

Робітники 

584. 

Акліматизатор 

585. 

Апаратник-оліфовар, зайнятий на роботах із застосуванням сикативів, що містять свинець 

586. 

Друкар плоского друку 

587. 

Колорист 

588. 

Контролер напівфабрикатів і готової продукції, зайнятий сортуванням деколі 

589. 

Накладальник на друкарських машинах, який працює на плоскодрукувальних машинах 

590. 

Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий обшиванням валків, що покривають свинцевовмісною фарбою 

591. 

Препаратор, зайнятий чищенням відтисків деколі 

592. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у виробництві деколі 

593. 

Приймальник на машинах та агрегатах, зайнятий обслуговуванням плоскодрукувальних машин 

594. 

Пробіст плоского друку, зайнятий переведенням зображення з філігранного паперу на вироби 

595. 

Пудрівник відбитків деколі 

596. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий у виробництві деколі 

597. 

Фарботерник 

598. 

Хромолітограф 

599. 

Шліфувальник літоофсетних форм, зайнятий шліфуванням каменів та цинкових пластин 

Керівники і службовці 

600. 

Майстри змін та майстри старші, майстри контрольні, завідувачі складів 

Декорування фарфорових та скляних виробів плівкою металу 

601. 

Металізатор, зайнятий металізацією порошковими і тугоплавкими матеріалами вакуумним способом 

Лабораторії хромолітографії, фарбової, емалевої, майолікових полив та глазурей 

602. 

Завідувачі лабораторій, лаборанти, інженери та техніки-лаборанти таких лабораторій: аналітичної, керамічних барвників та емалей, майолікових полив та хромолітографії 

603. 

Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на виробництві виробів з торфу 

Виробництво з азбесту картону, паперу, фільтропластин, фільтроволокна та виробів з них 

604. 

Робітники, керівники і фахівці змінні, які зайняті у відділеннях: підготовчо-дробильному, рольному, приготування клеїв та паст з хімікатів (розміщених у рольному відділенні) та на дільниці штампування 

605. 

Інші робітники 

606. 

Інші керівники і фахівці 

Виробництво паронітів (електроніту, фероніту, фриваніту та інших паронітів) і виробів з них 

607. 

Робітники, керівники і фахівці змінні, зайняті на дільницях підготовки азбесту та інгредієнтів, виготовлення листів з азбестових мас 

608. 

Працівники, зайняті виготовленням азбестометалевого полотна 

609.  

Інші працівники 

Виробництво фрикційних та гальмівних виробів 

610. 

Робітники, керівники і фахівці змінні, зайняті на дільницях підготовки азбесту та інгредієнтів, приготування азбестових мас, просочування азбестових мас, приготування бакелітових просочень 

611. 

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання 

612. 

Чистильник металу, відливків, виробів та деталей 

613. 

Чистильник вентиляційних установок та робітники, зайняті обслуговуванням механічного обладнання з виготовлення виробів на основі азбесту 

614. 

Інші працівники 

Дослідно-експериментальне виробництво азбестових технічних виробів 

615. 

Робітники, керівники і фахівці 

4 - 7 

Примітка. Тривалість щорічної додаткової відпустки повинна відповідати тривалості щорічної додаткової відпустки, встановленої для відповідних професій та посад виробничих цехів 

  

Текстильне виробництво 

616. 

Робітники, керівники і фахівці змінні, зайняті у таких відділеннях: підготовчому, чесальному, прядильному, ткацькому, набивальному, тканих гальмівних стрічок та інших азбестових виробів 

617. 

Робітники з обслуговування підіймально-транспортних пристроїв 

618. 

Робітники, керівники і фахівці дротовитягальних відділень 

619. 

Інші керівники і фахівці 

XI. БУДІВНИЦТВО

БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНУ, ТУНЕЛІВ ТА ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД 

Підземні роботи 

1. 

Робітники, майстри гірничі (начальники змін, змінні інженери дільниць) 

71 

Відкриті гірничі роботи 

2. 

Робітники, майстри, майстри гірничі (начальники змін), механіки змінні 

51 

3. 

Працівники, зайняті на роботах в технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

51 

____________
1 Працівники зазначених професій і посад мають право також на одержання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці з конкретного виду робіт за Списком згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 

Роботи на шахтній поверхні 

4. 

Працівники 

14 

ІНШІ БУДІВЕЛЬНІ І МОНТАЖНІ РОБОТИ 

Робітники 

5. 

Асфальтобетонник, зайнятий укладанням асфальтових покриттів та транспортуванням асфальтової маси 

6. 

Асфальтобетонник-варильник, зайнятий приготуванням асфальту та бітуму: 

  

у закритих приміщеннях 

на зовнішніх роботах 

7. 

Бурильник шпурів, зайнятий пневматичним сухим бурінням: 

  

кварців та кварцитів 

інших порід 

8. 

Вибуховик 

9. 

Гідромоніторник, робітник карти намиву, землекоп і тесляр, зайняті гідромеханізованими роботами, та робітник, який працює у забоях на мокрих ґрунтах

10. 

Дозувальник компонентів бетонних сумішей 

11. 

Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги та контактної мережі, зайнятий на верхових роботах з монтажу повітряних ліній високої напруги та контактної мережі залізниць 

12. 

Ізолювальник з термоізоляції, ізолювальник на гідроізоляції та покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, безпосередньо зайняті на роботах: 

  

із застосуванням склоповсті, скловати, скловолокна та шлаковати; з ізолювання гарячих поверхонь (котлів, трубопроводів) у приміщеннях 

з ізолювання холодних поверхонь під час приготування та застосування гаряч