За необхідності частина світильників робочого або аварійного освітлення може бути використана для чергового освітлення.

Нормовані характеристики освітлення в приміщеннях і зовні будинків може забезпечуватись як світильниками робочого освітлення, так і спільним з ним освітленням світильниками безпеки і (або) евакуаційного освітлення.

Освітлення приміщень виробничих і складських будинків

4.4. Для освітлення приміщень слід використовувати, як правило, найбільш економічні розрядні лампи. Використання ламп розжарювання для загального освітлення допускається тільки у випадках неможливості або техніко-економічної недоцільності використання розрядних ламп.

Для місцевого освітлення, крім розрядних джерел світла, рекомендується використовувати лампи розжарювання, в тому числі галогенні. Вибір джерел світла за кольоровими характеристиками слід провадити за додатком Е. Застосування ксенонових ламп у приміщеннях не дозволяється.

4.5. Норми освітленості, наведені в таблиці 1, слід підвищувати на один ступінь шкали освітленості в таких випадках:

а) при роботах I - VI розрядів, якщо зорова робота виконується більше половини робочого дня;

б) при підвищеній небезпеці травматизму, якщо освітленість від системи загального освітлення складає 150 лк і менше (робота на дискових пилках, гільйотинних ножицях тощо);

в) при спеціальних підвищених санітарних вимогах (наприклад, на підприємстві харчової та хіміко-фармацевтичної промисловості), якщо освітленість від системи загального освітлення 500 лк і менше;

г) при роботі або виробничому навчанні підлітків, якщо освітленість від системи загального освітлення 300 лк і менше;

д) за відсутності в приміщенні природного світла і постійному перебуванню працюючих, якщо освітленість від системи загального освітлення 750 лк і менше;

е) при спостереженні за деталями, що обертаються зі швидкістю, яка дорівнює або більша 500 об/хв, або об'єктами, що рухаються зі швидкістю, яка дорівнює або більша 1,5 м/хв;

ж) при постійному пошуку об'єктів розрізнення на поверхні розміром 0,1 м2 і більше.

За наявності одночасно кількох ознак норми освітленості слід підвищувати не більше ніж на один ступінь.

4.6 В приміщеннях, де виконуються роботи IV-VI розрядів, норми освітленості слід знижувати на один ступінь при короткочасному перебуванні людей або за наявності устаткування, яке не потребує постійного обслуговування.

4.7 При виконанні в приміщеннях робіт І-ІІІ, ГУа, ІУб, ГУв, Уа розрядів слід застосовувати систему комбінованого освітлення. Передбачати систему загального освітлення допускається при технічній неможливості або недоцільності влаштування місцевого освітлення, що конкретизується в галузевих нормах, узгоджених з органами Державного санітарного нагляду.

За наявності в одному приміщенні робочих і допоміжних зон слід передбачати локалізоване загальне освітлення (за будь-якої системи освітлення) робочих зон і менш інтенсивне освітлення допоміжних зон, зараховуючи їх до розряду УІІІа.

4.8. Освітленість робочої поверхні, створена світильниками загального освітлення в системі комбінованого, повинна складати не менше 10 % нормованої для комбінованого освітлення при таких джерелах світла, які застосовуються для місцевого освітлення. При цьому освітленість повинна бути не менше 200 лк при розрядних лампах, не менше 75 лк - при лампах розжарювання. Створювати освітленість від загального освітлення в системі комбінованого більше 500 лк при розрядних лампах і більше 150 лк при лампах розжарювання допускається тільки за наявності обґрунтувань.

У приміщеннях без природного світла освітленість робочої поверхні, утворена світильниками загального освітлення в системі комбінованого, слід підвищувати на один ступінь.

4.9. Відношення максимальної освітленості до мінімальної не повинно перевищувати для робіт I - III розрядів при люмінесцентних лампах 1,3, при інших джерелах світла -1,5, для робіт розрядів IV - VII - 1,5 і 2,0 відповідно.

Нерівномірність освітленості допускається підвищувати до 3,0 в тих випадках, коли за умов технології світильники загального освітлення можуть установлюватися тільки на площадках, колонах або стінах приміщення.

4.10. У виробничих приміщеннях освітленість проходів та ділянок, де робота не виконується, повинна складати не більше 25 % від нормованої освітленості, але не менше 75 лк при розрядних лампах і не менше 30 лк при лампах розжарювання.

4.11. У цехах з повністю автоматизованим технологічним процесом слід передбачати освітлення для спостереження за роботою устаткування, а також додаткове включення світильників загального і місцевого освітлення для забезпечення необхідної (відповідно до таблиці 1) освітленості при ремонтно-налагоджувальних роботах.

4.12. Показник осліпленості від світильників загального освітлення (незалежно від системи освітлення) не повинен перевищувати значень, вказаних у таблиці 1.

Показник осліпленості не обмежується для приміщень, довжина котрих не перевищує подвійної висоти підвішування світильників над підлогою, а також для приміщень з тимчасовим перебуванням людей і для площадок, призначених для проходу або обслуговування устаткування.

4.13. Для місцевого освітлення робочих місць слід використовувати світильники з непросвічуючими відбивачами. Світильники повинні розташовуватися так, щоб їх елементи, які світяться, не влучали в поле зору працюючих на освітленому робочому місці і на інших робочих місцях.

Місцеве освітлення робочих місць, як правило, повинно бути обладнане регуляторами освітлення.

Місцеве освітлення зорових робіт з тривимірними об'єктами розрізнення слід виконувати:

при дифузійному відбиванні фону - світильником, у якого відношення найбільшого лінійного розміру поверхні, яка світиться, до висоти її розташування над робочою поверхнею складає не більше 0,4 при направленні оптичної осі в центр робочої поверхні під кутом не менше 30° до вертикалі:

при направлено-розсіяному і змішаному відбиванні фону - світильником, у якого відношення найменшого лінійного розміру поверхні, яка світиться, до висоти її розташування над робочою поверхнею складає не менше 0,5, а її яскравість - від 2500 до 4000 кд/м2.

Яскравість робочої поверхні не повинна перевищувати значень, вказаних у таблиці 7.

Таблиця 7

Площа робочої поверхні, м2

Найбільша допустима яскравість, кд/м2

Менше 1·104

2000

Від 1·104 до 1·103

1500

Понад 1·103до1·102

1000

Понад 1·102до1·101

750

Більше 1·101

500

4.14. Коефіцієнт пульсації освітленості на робочих поверхнях при живленні джерел світла струмом частотою менше 300 Гц не повинен перевищувати значень, вказаних у таблиці 1.

Коефіцієнт пульсації не обмежується:

при частоті живлення 300 Гц і більше;

для приміщень з періодичним перебуванням людей за відсутності в них умов для виникнення стробоскопічного ефекту.

У приміщеннях, де можливе виникнення стробоскопічного ефекту, необхідно включення сусідніх ламп на 3 фази живильної напруги або включення їх у мережу з електронними пускорегулюючими апаратами.

Освітлення площадок підприємств і місць виконання робіт поза будинками

4.15. Освітленість робочих поверхонь місць виконання робіт, розташованих поза будинками, на етажерках поза будинками і під накриттям, повинна прийматися за таблицею 8.

Таблиця 8

Розряд зорової роботи

Відношення мінімального розміру об'єкта розрізнення до відстані від цього об'єкта до очей працюючого

Мінімальна освітленість у горизонтальній площині, лк

IX

Менше 0,5 102

50

X

Від 0,5 102до 1 102

30

XI

Понад 1 102до2 102

20

XII

Понад 2 102до5 102

10

XIII

Понад 5 102до 10 102

5

XIV

Понад 10·102

2

Примітка. При небезпеці травматизму для робіт XI - XIV розрядів освітленість слід приймати за суміжним, більш високим розрядом.

4.16. Горизонтальну освітленість площадок підприємств у точках її мінімального значення на рівні землі або дорожніх покриттів слід приймати за таблицею 9.

Таблиця 9

Освітлювані об'єкти

Найбільша інтенсивність руху в обох напрямках, од/год

Мінімальна

освітленість

в горизонтальній

площині, лк

Проїзди

Понад 50 до 150

Від 10до50

Менше 10

3

2

1

Пожежні проїзди, дороги для господарських потреб

-

0,5

Пішохідні та велосипедні доріжки

Понад 100

Від 20до100

Менше 20

2

1

0,5

Сходинки і площадки сходів і перехідних містків

-

3

Пішохідні доріжки на площадках і в скверах

-

0,5

Передзаводські ділянки, які не відносяться до території міста (площадки перед будинками, під'їзди і проходи до будинків, стоянки транспорту)

-

2

Залізничні колії:- стрілочні горловини

-

2

- окремі стрілочні переводи


1

- залізничне полотно


0,5

Примітка. Для автомобільних доріг, які є продовженням міських вулиць і мають аналогічні покриття проїзної частини та інтенсивний рух транспорту, необхідно додержуватись норм середньої яскравості покриттів проїзної частини, наведених у таблиці 13.

4.17. Зовнішнє освітлення повинно мати керування, незалежне від керування освітленням усередині будинків.

4.18. Для обмеження осліплюючого впливу приладів зовнішнього освітлення місць виконання робіт і територій промислових підприємств висота встановлення світильників над рівнем землі повинна бути:

а) для світильників із захисним кутом менше 15° - не менша вказаної в таблиці 10;

б) для світильників із захисним кутом 15° і більше - не менше 3,5 м при будь-яких джерелах світла.

Таблиця 10

Світлорозподіленнп світильників

Найбільший світловий потік ламп у світильниках, встановлених на одній опорі, лм

Найменша висота встановлення світильників, м

при лампах розжарювання

при розрядних лампах

Напівшироке

Менше 6000

6,5

7


Від 6000 до 10000

7

7,5


Понад 10000 до 20000

7,5

8


Понад 20000 до 30000

-

9


Понад 30000 до 40000

-

10


Понад 40000

-

11,5

Широке

Менше 6000

7

7,5


Від 6000 до 10000

8

8,5


Понад 10000 до 20000

9

9,5


Понад 20000 до 30000

-

10,5


Понад 30000 до 40000

-

11,5


Понад 40000

-

13

Допускається не обмежувати висоту підвішування світильників із захисним кутом 15° і більше (або з розсіювачами з молочного скла без відбивачів) на площадках для проходу людей або обслуговування технологічного (або інженерного) обладнання, а також біля входу в будинок.

4.19. Висота встановлення світильників розсіяного світла повинна бути не менше 3 м при світловому потоці джерела світла до 6000 лм і не менше 4 м при світловому потоці більше 6000 лм.

4.20. Відношення до осьової сили світла Іmax , кд одного приладу (прожектора або похило розташованого освітлювального приладу прожекторного типу) до квадрата висоти цих приладів Н, м , залежно від нормованої освітленості не повинно перевищувати значень, вказаних у таблиці 11.

Таблиця 11

Нормована освітленість, лк

0,5

1

2

3

5

10

20

30

50

Іmax / Н

100

150

250

300

400

700

1400

2100

3500

Примітка. При збігу направлень осьових сил світла кількох світлових приладів допустимі значення /тах / Н2 кожного приладу визначаються шляхом діленням табличного значення на кількість цих світлових приладів

Освітлення приміщень громадських, житлових і допоміжних будинків

4.21. Для загального освітлення приміщень слід використовувати найбільш економічні розрядні лампи з світловою віддачею не менше 55 лм/Вт.

Використання ламп розжарювання допускається для загального освітлення тільки для забезпечення архітектурно - художніх вимог і у вибухонебезпечних приміщеннях.

Вибір джерел світла за кольоровими характеристиками слід проводити на підставі додатка Ж.