Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів


3.2. Періодичний медичний огляд включає в себе: загальне обстеження спеціалістами медичної комісії, лабораторне і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату). В окремих випадках для уточнення діагнозу членами медичної комісії призначаються індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні періодичного медичного огляду враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадянина та дані щодо перебування громадянина на психіатричному обліку за місцем проживання.

3.3. Перед проведенням періодичного медичного огляду водій подає: документи, що посвідчують особу (паспорт); сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду, ф. № 140-0 (облікова), який затверджений наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390; довідку щодо перебування на психіатричному обліку за місцем проживання, 2 фотокартки розміром 3 х 4 см. Водій власного транспортного засобу подає довідку, що підтверджує оплату проведення медичного огляду щодо права на керування транспортним засобом (тарифи встановлюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації).

За відсутності вищезазначених документів періодичний медичний огляд не проводиться.

3.4. Дані медичного огляду заносяться лікарями медичної комісії до Медичної картки огляду водія (кандидата у водії) транспорту (ф. № 142-0), затвердженої наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390, на яку повинна бути наклеєна фотокартка, а також вклеєні сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду та довідка щодо перебування громадянина на психіатричному обліку за місцем проживання, для жінок додатково - довідка про гінекологічне обстеження. Дані медичного огляду заносяться також до Журналу комісії з медичних оглядів водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом (ф. № 144-0), що затверджений наказом МОЗ України від від 28.11.97 № 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390.

3.5. За наявності у водія захворювань згідно з Переліком медична комісія дає висновок про наявність медичних протипоказань для керування відповідною категорією транспортних засобів. При відсутності у водія захворювань згідно з Переліком медична комісія дає висновок про відсутність медичних протипоказань для керування відповідною категорією транспортних засобів.

3.6. У разі відсутності у водія транспортного засобу протипоказань до керування відповідною категорією транспортних засобів термін дії виданої Медичної довідки становить три роки. Для водіїв транспортних засобів віком понад 55 років (жінки - віком понад 50 років) термін дії виданої Медичної довідки становить 2 роки. Обмеження терміну дії Медичної довідки можливе в разі виявлення медичних протипоказань згідно з Переліком, за наявності яких питання щодо придатності до керування відповідною категорією транспортних засобів вирішується медичною комісією індивідуально, та в разі закінчення терміну дії поданого сертифіката про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду [ф. № 140-0 (облікова)].

3.7. Медична комісія не проводить періодичного медичного огляду в разі:

наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або загострення хронічного неінфекційного захворювання;

наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді;

перебуванні обстежуваної особи в стані сп'яніння будь-якого походження.

3.8. Видача медичних карток, протоколів засідань медичної комісії на руки громадянам неприпустима. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві лікувально-профілактичного закладу, що проводив періодичний медичний огляд, протягом 25 календарних років.

3.9. Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів підприємств, установ та організацій проводиться за рахунок коштів підприємства (установи, організації).

3.10. У разі незгоди водія транспортного засобу (власника підприємства, установи, організації) з результатами періодичного медичного огляду він може оскаржити рішення у місцевому органі охорони здоров'я або в судовому порядку.

4. Порядок проведення позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів

4.1. Позачерговий медичний огляд водія транспортного засобу (далі - позачерговий медичний огляд) проводиться за направленням власника (або посадової особи, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів) підприємства, установи, організації незалежно від їх форм власності на підставі медичних даних про стале погіршення стану здоров'я водія чи виявлення ознак захворювання або вади, включених до Переліку (результати щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, дані листків непрацездатності тощо). У разі відмови водія від проходження позачергового медичного огляду власник або посадова особа, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, установи, організації, зобов'язаний не допускати водія до виконання професійних обов'язків (керування транспортним засобом).

4.2. Подальший порядок проведення позачергового медичного огляду відповідає порядку проведення періодичних медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

5. Порядок проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

5.1. Щозмінний передрейсовий медичний огляд проводиться для водіїв транспортних засобів підприємств, установ та організацій до їх виїзду на зміну.

У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни водії підлягають післярейсовому медичному огляду.

5.2. Щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів включають у себе:

збір анамнезу;

визначення частоти пульсу;

проведення проби на алкоголь у повітрі, що видихається, одним із методів, визначених Міністерством охорони здоров'я України.

У разі потреби медичний працівник, який проводить щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні огляди, може запропонувати водію виміряти температуру тіла і виміряти артеріальний тиск.

5.3. Результат проведеного щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів фіксується в Журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, ф. № 137-2/о (додаток 4), після чого в шляховому листі ставиться штамп з висновком про придатність до керування транспортом. Штамп видається медичному працівнику в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху та його філіалах після проходження навчання методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

5.4. У разі виявлення ознак тимчасової непрацездатності (патологічне підвищення частоти пульсу, артеріального тиску вище вікових норм, виявлення алкоголю в повітрі, що видихається, та інших ознак алкогольного сп'яніння чи сп'яніння іншого походження, наявності скарг на симптоми хвороби, що перешкоджають керуванню транспортом) водій не допускається до виконання професійних обов'язків. При виявленні ознак захворювання або вади, включених до Переліку, власник або посадова особа, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, установи, організації, направляє водія на позачерговий медичний огляд.

5.5. У разі незгоди водія транспортного засобу з результатами щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів він може оскаржити рішення у місцевому органі охорони здоров'я або в судовому порядку.

 

Заступник начальника
Головного управління організації медичної допомоги дорослому населенню МОЗ України

 
 
В. М. МихальчукДодаток 1
до пункту 1.7 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ та МВС України
від 5 червня 2000 р. № 124/345 МЕДИЧНА ДОВІДКА
щодо придатності до керування транспортним засобомКод форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я України 


БЛАНК СУВОРОГО ОБЛІКУ
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 083/о (облікова)  
МЕДИЧНА ДОВІДКА ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДО КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ

Серія

УКРАЇНА

Прізвище
Категорії транспортних засобів, до керування якими немає медичних протипоказань 

Місце печатки 

Ім'я
По батькові

А

Мототранспортні засоби 


В

Автомобілі, дозволена максимальна вага яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів) і кількість сидячих місць яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми Дата і місце народження
Місце проживанняГрупа кровіС

Автомобілі, які призначені для перевезення вантажів і дозволена максимальна вага яких перевищує 3500 кг (7700 фунтів) Резус-фактор
ВиданеD

Автомобілі, які призначені для перевезення пасажирів і мають більше восьми сидячих місць, крім сидіння водія (ким, коли)


Дійсне доЕ

Состави транспортних засобів з тягачем, що належить до категорій B, C або D, яким водій має право керувати, але які самі не входять в одну з цих категорій або в ці категорії М. П.Трамваї 
(голова комісії)


Тролейбуси 
Місце
для
фотокарткиТрактори та інші самохідні механізми 

 

Зворотний бік Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення бланка Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом

1. Бланк Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом є бланком суворого обліку; при одержанні, зберіганні та використанні бланків Медичної довідки потрібно дотримуватись вимог, що встановлені для бланків суворого обліку.

2. Медична довідка заповнюється головою медичної комісії, що проводить попередній, періодичний чи позачерговий огляд водія (кандидата у водії) транспортного засобу.

3. Усі пункти Медичної довідки заповнюються розбірливо.

4. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата у водії або водія вписуються повністю згідно з паспортними даними.

5. Медична довідка підписується головою медичної комісії, що проводить попередній, періодичний чи позачерговий огляд водія (кандидата у водії) транспортного засобу, та засвідчується печаткою лікувально-профілактичного закладу.