Примітка. Потрібен спеціальний захист шкіри та очей. П - пари та (або) гази;

а - аерозоль;

п + а - пари + аерозоль.


Довідковий додаток 3
до таблиці 4.11.1

Перелік
гранично допустимих концентрацій аерозолів речовин, переважно фіброгенної дії (АПФД), у повітрі робочої зони

(чинний в Україні)

N

Назва речовини

Величина ГДК, мг/куб.м

Клас небезпеки

Особливості дії на організм14

Алюмінат лантану титанат кальцію

6

3


Алюміній і його сплави (у перерахунку на алюміній)

2

3


Алюмінію магнід

6

4


Алюмінію нітрид (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)

2

3


Алюмінію нітрид

6

4


Алюмінію тригідрооксид

6

4


Алюмінію оксид у вигляді аерозолю дезінтеграції (глинозем, електрокорунд, монокорунд)  

6

4


Алюмінію оксид у суміші зі сплавом нікелю до 15 % (електрокорунд)

4

3


Алюмінію оксид із домішкою кремнію діоксиду (у вигляді аерозолю конденсації)      

2

3


Алюмінію оксид із домішкою вільного кремнію діоксиду до 15 % і заліза триоксиду до 10 % (у вигляді аерозолю конденсації)

6

14


Амінопласти (прес-порошки)

6

4

а

Амофос + (суміш моно- ідіамоній-фосфатів)    

6

4


Аеросил, модифікований бутиловим спиртом (бутосил)

1

3


Аеросил, модифікований диметилдихлорсиланом  

1

3


Барит

6

4


Боксити

6

4


Бору карбід (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)  

4

3


Бору карбід

6

4


Бору нітрид кубічний і гексагональний        

6

4


Бору трисиліцид

6

4


Борвмісні суміші (Роксбор-КС. Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ)  

10

4


Вапняк

6

4


Вольфрам

6

4


Вольфрамокобальтові сплави з домішкою алмазу до 5 %      

4

3


Вольфраму карбід (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)

4

3


Вольфраму карбід

6

4


Вольфраму силіцид

6

4


Вуглецю пил:
а) кокси: кам'яновугільний, пековий, нафтовий, сланцевий;  

6

4


б) антрацит з вмістом вільного діоксиду кремнію до 5 %  

6

4в) інше викопне вугілля й вуглецевопородний пил з вмістом вільного діоксиду кремнію до 5 %;

10

4г) інше  викопне вугілля й  вуглецевопородний пил з вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 % до 10 %;

4

3д) алмази природні і штучні;

8

4е) алмаз металізований;

4

3є) сажі чорні промислові з вмістом бензопірену не більше 35 мг/кг  

4

3


Глиноземне волокно, штучне полікристалічне, у тому   числі з вмістом до 0,5 %  оксиду хрому (III)

6

4


Датолітовий концентрат

4

3


Дистенсиліманіт

6

4


Доломіт

6

4


Дунітоперидотитові піски

6

4


Електрокорунд, електрокорунд хромистий  

6

4


Залізний агломерат

4

3


Залізо

10

4


Заліза (III) оксид (у перерахунку на залізо)

6

4


Залізо-ітрієві гранати, що містять гадоліній та (або) галій

10

4


Залізорудні котуни

4

3


Зола горючих сланців

4

3


Капрон

5

3


Кальцію силікат синтетичний

(воластоніт)              

4

3


Кераміка

2

3


Кислота кремнієва (колоїдний

розчин за сухим залишком)  

1

3


Кислота кремнієва (колоїдний розчин за сухим залишком) у суміші:

а) з плавленим   кварцом (кварцовим склом);  

1

3б) з цирконом  

2

3


Корунд білий

6

4


Кремній-мідний сплав

4

3


Кремнію діоксид аморфний (аеросил-175)

115

3


Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденсації при вмісті більш 60 %      

12

3


Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденсації при вмісті від 10 % до 60 %

12

3


Кремнію діоксид аморфний і склоподібний у вигляді   аерозолю дезінтеграції   (діатоміт, кварцове скло, плавлений кварц, трепел)  

12

3


Кремнію діоксид аморфний у суміші з оксидами марганцю у вигляді аерозолю конденсації зі вмістом кожного з них не більше 10 %

12

3


Кремнію діоксид кристалічний (кварц, кристобаліттридиміт) при вмісті у пилу більш 70 % (кварцит, динас тощо)  

12

3


Кремнію діоксид кристалічний при вмісті у пилу від 10% до 70 % (граніт, шамот,   слюда-сирець, вуглецевий пил тощо)  

22

3


Кремнію діоксид кристалічний при вмісті  у пилу від 2 до 10% (пальні кукерситні сланці,  

мідно-сульфідні руди тощо)  

42

3


Кремнію карбід (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)

4

3


Кремнію карбід (карборунд)

6

4


Кремнію нітрид (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)

2

3


Кремнію нітрид

6

4


Кремнію тетраборид

6

4


Лавсан

5

3


Люмінофор Л-3500-II,

ЛФ-630-1,          

ЛФ-6500-1, ЛЦ-6200-1

5

4


Люмінофор ЛР-1 (о-борат магнію, активований титаном і оловом)

6

4


Люмінофор ЛФ-490-1

4

3


Люмінофор ФЛД-605

6

4


Люмінофори ЕЛС-580-В,

ЕЛС-510-В, ЕЛС-455-В

5

3


Магнезит

10

4


Магній додекаборид

6

4


Магнію поліборид

6

4


Міді магнід

6

4


Димолібдену карбід (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)  

2

3


Молібдену силіцид

4

3


Нефелін, сієніт нефеліновий

6

4


Ніобій

10

4


Ніобію (V) оксид

10

4


Ніобію нітрид

10

4


Нітроамофоска

4

3


Нітрон

5

3


Пил доменного шлаку

6

4


Пил рослинного і тваринного походження:

а) із домішкою діоксиду кремнію від 2 до 10 %;

4

4

а


б) зерновий:

4

3

а


в) лубковий, бавовняний, льняний, вовняний  пуховий тощо (з домішкою діоксиду кремнію  більше 10 %)  

2

4

а


г) борошняний, деревний тощо (з домішкою діоксиду кремнію менше 2 %)

6

4

а

Силікатвмісний пил, силікати, алюмосилікати:    

а) азбести природні (хризотил, антофіліт, актиноліт, тремоліт, магнезіарфведсоніт) і синтетичні азбести, а також змішаний  азбестопородний пил при вмісгі в ньому азбесту більше 20 %;  

2/0,5

3

к


б) азбестопородний пил при вмісті в ньому азбест від 10 до 20 %;    

2/1

3

к


в) азбестопородний пил при вмісті в ньому азбест) менше 10 %;      

4/2

3

к


г) азбестоцемент;

6/4

4

к


д) азбестобакеліт, азбестогума;  

10/4

3е) слюда (флагопітмусковіт), тальк, талькопородний пил   (природні суміші тальку з тремолітом, актинолітом, антофілітом   тощо), що містять до 10%  вільного діоксиду

кремнію;  

4

3є) штучні мінеральні волокна силікатні склоподібної структури (скловолокно, скловата, вата мінеральна і жужільна,   мулітокремнеземисті  волокна, що не містять або містять до 5 % Cr +3)  

2

3ж) цемент, олівін, апатит, глина, шамот   каоліновий;  

6

4з) силікати склоподібні вулканічного   походження (туфи, пемза, перліт);  

4

3і) цеоліти (природні і штучні);

2

3


Ситал марки СТ-30 у суміші

з алмазом до 5 %          

2

3


Сірка елементарна

6

4


Смолодоломіт

2

3


Спек бокситу й нефеліну

4

3


Спек бокситів низькокременистих

2

3


Стиромаль -

6

4


Тантал і його оксиди

10

4


Терлон

10

4


Титан

10

4


Титану (IV) оксид

10

4


Титану нітрид (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)  

2

3


Титану нітрид, силіцид

4

3


Фенопласти

6

3

а

Ферохром металічний (сплав

хрому 65 % із залізом)    

2

3


Фторопласт-4

10

4


Цеоліти (природні й штучні)

2

3


Циркон

6

4


Цирконію (IV) оксид

6

4


Цирконію карбід

6

4


Цирконію нітрид

4

3


Хрому карбонітрид (аерозоль конденсації тугоплавких  сполук)

2

3


Чавун у суміші з електрокорундом до 20%

6

4


Шамотнографітові вогнетриви

2

3