(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 03.04.2002 р. № 149,

 у редакції наказів Державної податкової адміністрації України

 від 08.08.2005 р. № 317,

 від 24.07.2006 р. № 427)

5.6. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру встановлено, що фізична особа - підприємець має стан такої, що здійснює діяльність та не перебуває на обліку або знята з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такої фізичної особи - підприємця згідно із цим Порядком.

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

5.7. Підрозділ обліку платників податків після взяття платника податків на облік формує його облікову справу з переліком документів, визначених цим Порядком, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місця проживання платника податків (із зміною адміністративного району). Облікова справа з описом документів на другий день після взяття платника податків на облік закріплюється за інспектором, про що робиться відмітка в журналі за ф. № 7-ОПП. Реєстраційна і звітна частина облікової справи зберігається в підрозділі з питань оподаткування фізичних осіб. 

(абзац перший пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 20.08.2007 р. № 497)

Наступного робочого дня після взяття на облік фізичних осіб - підприємців підрозділ з обліку платників податків передає до підрозділу податкової міліції список взятих на облік за попередній день фізичних осіб - підприємців для реалізації покладених законом повноважень.

(пункт 5.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

5.8. Довідка про взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби формується та видається згідно з пунктами 4.16 - 4.19 розділу 4 цього Порядку.

(абзац перший пункту 5.8 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

Дані про дату взяття (постановки) на облік фізичної особи - підприємця орган державної податкової служби у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру.

(абзац другий пункту 5.8 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

(пункт 5.8 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

У довідці про взяття на облік фізичної особи - підприємця перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується "Фізична особа - підприємець".

(пункт 5.8 доповнено абзацом третім згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

5.9. Узяття на облік самозайнятих осіб, які не є підприємцями, здійснюють незалежну професійну діяльність та не є найманими особами у межах такої незалежної професійної діяльності, здійснюється у порядку, установленому цим Порядком для фізичних осіб - підприємців.

Узяття на облік таких платників податків здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою № 5-ОПП (додаток 5). Такою самозайнятою особою одночасно з поданням заяви пред'являється оригінал та до заяви додається копія документа про реєстрацію незалежної професійної діяльності чи отримання згідно із законодавством права (дозволу, ліцензії, сертифіката тощо) на ведення незалежної професійної діяльності.

(пункт 5.9 доповнено абзацом другим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

У довідці про взяття на облік такої самозайнятої особи перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується вид професійної діяльності, наприклад, "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо.

(пункт 5.9 доповнено абзацом третім згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в органах державної податкової служби як фізична особа - підприємець.

(пункт 5.9 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

5.9.1. Узяття на облік приватного нотаріуса здійснюється в органі державної податкової служби за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса. При поданні заяви таким платником податків пред'являється оригінал та надається копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.

(абзац перший підпункту 5.9.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

Про видане реєстраційне посвідчення, про зміни адреси розташування робочого місця нотаріуса, анулювання реєстраційного посвідчення орган юстиції кожного разу повідомляє податкову інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса згідно із Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04.03.94 № 10/5 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.03.94 за № 41/250.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669)

5.9.2. Узяття на облік адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально та не зареєстровані як фізичні особи - підприємці, здійснюється за місцем їх проживання. При поданні заяви такими платниками податків пред'являється оригінал та надається копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за формою, визначеною додатком до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 № 155.

(пункт 5.9 доповнено підпунктом 5.9.2 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

5.9.3. Узяття на облік судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та отримали право самостійно здійснювати судово-експертну діяльність, здійснюється за місцем їх проживання. При поданні заяви такими платниками податків пред'являється оригінал та надається копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України за формою, що відповідає додатку 7 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за № 882/11162. Довідка про взяття на облік такого платника податків видається із зазначенням строку її дії, що не може перевищувати строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

(пункт 5.9 доповнено підпунктом 5.9.3 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

5.9.4. Якщо органом державної податкової служби за інформацією від іншого державного органу чи при виконанні власних функцій виявляється фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку в органі державної податкової служби, орган державної податкової служби повідомляє таку особу про необхідність подання заяви для взяття на облік.

Якщо у двадцятиденний строк від дня направлення повідомлення така самозайнята особа не подає заяви для взяття на облік, підрозділ з обліку платників податків направляє до підрозділу податкової міліції запит щодо встановлення місця проживання (місця ведення діяльності), а також відомості про таку самозайняту особу для реалізації покладених законом повноважень.

(пункт 5.9 доповнено підпунктом 5.9.4 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

5.10. Реєстрація фізичних осіб з присвоєнням їм ідентифікаційних номерів здійснюється органами державної податкової служби в порядку, визначеному законодавством України.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.10 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 25.04.2006 р. № 216)

5.11. Облік фізичних осіб, які не є самозайнятими особами, здійснюється органами державної податкової служби залежно від наявності у фізичних осіб об'єктів оподаткування.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.11 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 25.04.2006 р. № 216)

6. Особливості обліку нерезидентів та їх відокремлених підрозділів

6.1. Облік філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів юридичних осіб - нерезидентів в Україні

6.1.1. Відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв нерезидентів в Україні згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", до початку своєї господарської діяльності реєструються платниками податку на прибуток в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням згідно з Положенням про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 12.08.97 № 293, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.97 за № 331/2135 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 № 23), та з урахуванням вимог цього Порядку.

Узяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з цим Порядком не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва нерезидента в Україні згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

У разі реєстрації постійного представництва нерезидента в Україні платником податку на прибуток уважається, що такий платник податків є взятим на облік в органі державної податкової служби за його місцезнаходженням з дати такої податкової реєстрації та не зобов'язаний подавати документи для взяття на облік згідно з цим Порядком. За письмовим зверненням постійного представництва нерезидента в Україні йому може бути видана довідка про взяття на облік за ф. № 4-ОПП відповідно до цього Порядку.

6.1.2. Облік відокремлених підрозділів юридичних осіб - нерезидентів, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів в Україні відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", але відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), здійснюється відповідно до цього Порядку. Для взяття на облік в органах державної податкової служби такі відокремлені підрозділи подають документи згідно з пунктом 4.10 цього Порядку.

(підпункт 6.1.2 пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

6.1.3. Документом про реєстрацію відокремлених підрозділів нерезидентів на території України є:

свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, на які поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

свідоцтво про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні, видане Міністерством юстиції України, - для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні;

рішення про акредитацію представництва іноземного банку, видане Національним банком України, - для представництв іноземних банків;

(абзац четвертий підпункту 6.1.2 пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів.


(з дня вступу України до Світової організації торгівлі до пункту 6.1 будуть внесені зміни, передбачені пунктом 17 Змін до Порядку, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)


6.2. Узяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участі іноземного інвестора здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 4.12.2 пункту 4.12 цього Порядку, після державної реєстрації договору (контракту) Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням зовнішніх економічних зв'язків.

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

Узяття на облік угод про розподіл продукції за участі іноземного інвестора здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 4.12.1 пункту 4.12 цього Порядку, після отримання свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, підписаного головою Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, з проставленням печатки Кабінету Міністрів України.

6.3. Нерезидент - виконавець проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, акредитований Міністерством економіки України, для взяття на облік подає до відповідного органу державної податкової служби за адресою виконавця в Україні: