адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

11.3. Пункт 11.3 розділу 11 вилучено

 (згідно з наказом Державної податкової

 адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317,

 у зв'язку з цим пункти 11.4 - 11.7 вважати

 відповідно пунктами 11.2 - 11.5)

11.2. Підрозділи органу державної податкової служби:

стосовно платників податків, якими не подано в зазначені терміни звіти, декларації, у порядку, передбаченому законодавством, самостійно визначають суму податкового зобов'язання, проводять роботу з узгодження податкового зобов'язання та інші заходи;

стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи із скорочення податкового боргу з використанням права податкової застави, адміністративного арешту активів, стягнення та інші заходи.

У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи проведенні документальної перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов'язків працівниками органів державної податкової служби здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, відповідальних та афілійованих осіб.

(пункт 11.2 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

11.3. Якщо підрозділом з оподаткування юридичних/фізичних осіб, підрозділом примусового стягнення податків, підрозділом податкового аудиту або іншим підрозділом органу державної податкової служби встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то акт перевірки місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, всі отримані відомості про платника податків (у тому числі й про фактичне місцезнаходження) та про допущені порушення податкового законодавства й суму податкового боргу передаються цим підрозділом до підрозділів з обліку платників податків.

(пункт 11.3 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

11.4. Щодо кожного платника податків, за яким виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його фактичне місце розташування (місцезнаходження), підрозділи з обліку платників податків або інші підрозділи органу державної податкової служби готують та передають підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за формою, що затверджується центральним органом державної податкової служби. Щодо кожного встановлюваного платника податків оформляється один окремий запит незалежно від кількості порушень та несплачених видів податків. До Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб відповідного рівня вносяться дані про подання запиту.

До матеріалів, що передаються підрозділу податкової міліції, включаються акт перевірки місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, усі отримані відомості про платника податків (у тому числі і про фактичне місцезнаходження), про допущені порушення податкового законодавства, суму податкового боргу, анкетні дані відповідальних, афілійованих осіб, розширені реєстраційні відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації (перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про відкриті/закриті банківські рахунки, види діяльності та всі інші наявні реквізити із відповідного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб).

(пункт 11.4 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

Якщо запит щодо встановлення місцезнаходження платника податків подається у зв'язку з поверненням до органу державної податкової служби довідки про взяття на облік чи у зв'язку з відсутністю платника податків на обліку у органах державної податкової служби, до матеріалів, що передаються до підрозділу податкової міліції, включаються: інформація про причини направлення запиту, всі наявні відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації (перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про відкриті/закриті рахунки, інформація про засновників та відповідальних осіб тощо).

(пункт 11.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

11.5. Про результати роботи із встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків підрозділи податкової міліції надають інформацію підрозділам з обліку платників податків.

Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено відсутність за місцезнаходженням юридичної особи, яка включена до Єдиного державного реєстру, то підрозділи з обліку платників податків до відповідного державного реєстратора (органу державної реєстрації) надсилають повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ОПП (додаток 17). Копія такого повідомлення підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків. Про направлення такого повідомлення вноситься запис до журналу обліку повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 19-ОПП (додаток 18).

(абзац другий пункту 11.5 у редакції наказів Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427,

 від 20.08.2007 р. № 497)

(пункт 11.5 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

11.8. Пункт 11.8 розділу 11 вилучено

(розділ 11 доповнено пунктом 11.8 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 пункт 11.8 розділу 11 вилучено згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

12. Прикінцеві положення

12.1. Застосування форм документів, які не передбачені цим Порядком, не допускається.

12.2. З метою контролю за оподаткуванням взятих на облік платників податків та особливостей організації встановлення місцезнаходження платників податків у розрізі окремих видів податків органи державної податкової служби, які ведуть облік платників, складають і надсилають до органів державної податкової служби вищих рівнів зведений звіт обліку платників податків.

(У всіх додатках цифри та слово "19__ р." замінено на цифри та слово "20__ р." згідно з наказом Державної  податкової адміністрації України від 14 травня 2001 року № 195)


(У всіх додатках слова "Інструкції про порядок обліку платників податків" замінено словами "Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)" згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 24 липня 2006 року № 427)


  


Додаток 1

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

 

Форма № 1-ОПП


ЗАЯВА   

(для юридичних осіб (відокремлених підрозділів)

Номер реєстрації 

в ДПА

 

Дата взяття на //

облік в ДПА 


 


  


(ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ) 


  


 ОБЛІК

 ЗАРАХУВАННЯ ДО КАТЕГОРІЇ ПЛАТНИКІВ ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ

 ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ (ПОТРІБНЕ ПІДКРЕСЛИТИ) Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ

або реєстраційний (обліковий) номер платника податків 


 


1a 


Ідентифікаційний 

код головного

підприємства за ЄДРПОУ (для відокремлененого підрозділу) 


 Повне найменування українською мовою (не більше ніж 150 літер) 

  


Скорочене найменування українською мовою (не більше ніж 50 літер) Назва ДПІ, в яку

подається заява 


  

Назва ДПІ, з якої    

вибув платник


 ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

4A 


Назва органу

державної реєстрації 


 Дата реєстрації 


//  


  


Номер рішення

про реєстрацію 


 


Код та назва

форми власності 


  


 


Код та назва

організаційно-

правової форми 


     


 
ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ          Ознака ЗЕД *

Код                               


Назва виду діяльності

 5a 


НЕОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Код                              

 


 


         Код                              


 


         Код                              


 


         Код                              


 


         Код                              


 Код форми фінансування (бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за рахунок чл. внесків - 3, змішана - 4)   


Код і назва органу управління     


   


Розмір статутного фонду в національній валюті (грн.) 


 ____________ 

* ЗЕД - зовнішньо-економічна діяльність.

 


Аркуш 1 


  


Продовження додатка 1

до


Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

 

Форма № 1-ОПП

 


АДРЕСНІ ДАНІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ


Місцезнаходження 


Поштовий індекс 

  


Країна 


 


Область 


 


Район 


 


Місто 


 


Вулиця 


 


Будинок 


 


/  


 


Корпус 


 


Офіс/Квартира 


 


  ДАНІ ПРО КЕРІВНИКІВ 

КЕРІВНИК: прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер