Рис. 10.9. Перекручування канатаРис. 10.10. Залом каната

Рис. 10.11. Перегин каната


Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду


В. І. Іванченко


Додаток 11
до пункту 7.3.10
Правил будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Граничні норми бракування елементів вантажопідіймальних кранів і машин

Таблиця 11.1.

Елементи

Дефекти, за наявності яких елемент вибраковується

Ходові колеса кранів та візків

1. Тріщини будь-яких розмірів.

2. Виробка поверхні реборди на величину 50 % і більше від її первинної товщини.

3. Виробка поверхні кочення, що зменшує первинний діаметр колеса на 2 %.

4. Різниця діаметрів коліс, пов’язаних між собою кінематично, більше 0,5 %*34

Блоки

1. Спрацювання рівчака блока більше 40 % первинного радіуса рівчака.

2. Часткові обломи реборд більше 75 мм на довжину

Барабани

1. Тріщини будь-яких розмірів.

2. Спрацювання рівчака барабана за профілем більше 2 мм

Гаки

1. Тріщини та надриви на поверхні.

2. Спрацювання більше 10 % первинної висоти вертикального перерізу гака.

3. Збільшення розміру зіва гака більше 12 % первинного розміру

Шківи гальмові

1. Тріщини та обломи, що виходять на робочі та посадкові поверхні.

2. Спрацювання робочої поверхні ободу більше 25 % первинної товщини

Накладки гальмові

1. Тріщини та обломи, що підходять до отворів під заклепки.

2. Спрацювання гальмової накладки за товщиною до появи головок заклепок або більше 50 % первинної товщини


Таблиця 11.2.

Номінальний діаметр, мм

3050

5080

80120

120180

180260

граничнодопустимий зазор у з’єднанні

Нерухомі з’єднання шарніра, стрілової системи портальних кранів, вісь опора осі (щока)


Шарніри елементів урівноважених стрілових систем (хобот стріла, хобот відтяжка, тяга коромисло стріла тощо)

1,0

1,2

1,3

1,5

1,7

Шарніри основи стріл (п’ята стріли)

2,0

2,4

2,6

3,0

3,4

Рухомі з’єднання шарнірів, вісь втулка

1,8

2,5

3,2

3,6

4,0

Сумарне спрацювання рухомого та нерухомого з’єднання в шарнірі


Примітки:

1. Бракування шарнірного з’єднання здійснюється у разі перевищення граничних значень спрацювання одного зі з’єднань (рухомого чи нерухомого), або за сумарним значенням спрацювання в рухомому чи нерухомому з’єднанні.

2. Вимірювання ступеня спрацювання здійснюються прямими інструментальними методами з розбиранням шарніра або приладними безрозбірними методами.Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду


В. І. Іванченко


Додаток 12

до пункту 7.3.27 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Норми бракування вантажозахоплювальних пристроїв

Бракування знімних вантажозахоплювальних пристроїв, що перебувають в експлуатації, має провадитися згідно з НД, які визначають порядок, методи бракування та бракувальні показники.

За відсутності НД бракування елементів канатних та ланцюгових стропів провадять відповідно до рекомендацій, наведених у цьому додатку.

Канатний строп підлягає бракуванню, якщо кількість видимих обривів зовнішніх дротів каната перевищує зазначену в табл. 12.1.

Таблиця 12.1

Стропи з канатів подвійної звивки

Кількість видимих обривів дротів на ділянці канатного стропа довжиною


3d

6d

30d


4

6

16

Примітка. d – діаметр каната, мм.


Ланцюговий строп підлягає бракуванню в разі подовження ланки ланцюга більше 3 % від первинного розміру (рис. 12.1) і в разі зменшення діаметра перерізу ланки ланцюга внаслідок спрацювання більше 10 % (рис. 12.2).


L1∅d1 ∅d0

Рис. 12.1. Збільшення ланки ланцюга
L0 – первинна довжина ланки, мм;
L1 – збільшена довжина ланки, мм

Рис. 12.2. Зменшення діаметра перерізу ланки ланцюга
d0 – первинний діаметр, мм; d1, d2 – фактичні діаметри перерізу ланки, виміряні у взаємно перпендикулярних напрямках, мм

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду


В. І. Іванченко


Додаток 13

до пункту 7.4.20 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Рекомендована форма вахтового журналу машиніста крана

Дата

Зміна

Машиніст


Результати огляду крана

Найменування механізму, складальної одиниці, деталі, приладу та пристрою безпеки

Результати перевірки

Прізвище, ініціали та посада особи, яка усунула дефект, пошкодження чи відмову

Металоконструкції: стріла

опорна рама

поворотна рамаОпорно поворотне обладнанняМеханізми:

головного підіймання

допоміжного підіймання

повертання

підіймання стріли

висунення секцій стріли

пересування

іншіКанати:

вантажний

стріловий

відтяжки стрілиГак і гакова підвіскаСистема керування

електрична

гідравлічна

пневматичнаЕлектрообладнанняГідропристроїПрилади та пристрої безпеки:

обмежник вантажопідіймальності

кінцеві вимикачі

іншіОсвітлення, опалення, кондиціонерРейкова коліяІнші зауваження, виявлені під час роботи
Зміну здав

(прізвище, ініціали та підпис машиніста, зазначити кількість відпрацьованих годин)

Зміну прийняв

(прізвище, ініціали та підпис машиніста, зазначити стан крана)

Результати огляду крана фахівцями:Працівник, відповідальний за утримання вантажопідіймального крана в справному стані

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду


В. І. Іванченко


Додаток 14

до пункту 7.5.22 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Рекомендована знакова сигналізація, що застосовується під час переміщення вантажів кранами

Таблиця 14.1.

Операція

Рисунок

Сигнал

Підняти вантаж або гак

Переривчастий рух рукою вгору на рівні пояса, долоня повернута догори, рука зігнута в лікті

Опустити вантаж або гак

Переривчастий рух рукою вниз перед грудьми, долоня повернута донизу, рука зігнута в лікті

Пересунути кран (міст)

Рух витягнутою рукою, долоня повернута в бік потрібного руху

Пересунути візок

Рух зігнутою в лікті рукою, долоня повернута в бік необхідного руху візка

Повернути стрілу

Рух зігнутою в лікті рукою, долоня повернута в бік потрібного руху стріли

Підняти стрілу

Рух угору простягнутою рукою, попередньо опущеною у вертикальне положення, долоня розкрита

Опустити стрілу

Рух униз простягнутою рукою, попередньо піднятою у вертикальне положення, долоня розкрита

Стоп (припинити підіймання або пересування)

Різкий рух рукою праворуч і ліворуч на рівні пояса, долоня повернута донизу

Обережно (застосовується перед подаванням будь-якого із зазначених вище сигналів за необхідності незначного переміщення)

Кисті рук повернуті долонями одна до іншої на невеликій відстані, руки підняті догори

Примітка. Рекомендована форма стропальника: жилет і каска жовтого кольору, сорочка – блакитного, пов’язка – червоного.
Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду


В. І. Іванченко


Додаток 15

до пункту 7.5.26 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

НАРЯД ДОПУСК
на проведення робіт вантажопідіймальним краном
поблизу повітряних ліній електропередачі
(найменування підприємства
та відомства)


Наряд допуск №

Наряд видається на виконання робіт на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі напругою більше 42 В.

1. Машиністу крана


(прізвище, ім’я, по батькові)


(тип крана, реєстраційний номер)

2. Надано для роботи


(організація, що надала кран)

3. На дільниці


(організація, якій наданий кран, місце проведення робіт,


майданчик, склад, цех тощо)

4. Напруга лінії електропередачі
5. Умови роботи


(необхідність зняття напруги з лінії електропередачі,


найменша припустима під час роботи крана відстань по горизонталі


від крайнього проводу до найближчих частин крана,


спосіб переміщення вантажу та інші заходи безпеки)


6. Умови пересування крана


(положення стріли та інші заходи безпеки)


7. Початок роботи


годин


хвилин20_ р.

8. Кінець роботи


годин


хвилин20_ р.

9. Відповідальний за безпечне проведення робіт


(посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата та номер наказу про призначення)

10. Стропальник


(прізвище, ім’я, по батькові)


(номер посвідчення, дата останньої перевірки знань)

11. Дозвіл на роботу крана в охоронній зоні


(організація, що видала дозвіл, номер і дата дозволу)


12. Наряддопуск видав головний інженер(енергетик)


(організація, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

13. Необхідні заходи безпеки, зазначені в пункті 5 цього наряду допуску, виконані


Працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт


(підпис)


20_ р.


14. Інструктаж одержав машиніст крана


(підпис)


20_ р.