4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Таль електричний
(найменування, тип, індекс, виконання)

Заводський номер

,

виготовлений відповідно до вимог нормативних документів,

Таль пройшов випробування згідно з програмою(позначення програми (приймальних, приймально здавальних тощо), ким і коли узгоджена програма)

і визнаний придатним до експлуатації з вказаними в паспорті параметрами.

Гарантійний строк служби


місяців.
Строк служби в разі робота в паспортному режимі


років.


Ресурс до першого капітального ремонту


циклів.


М. П.


Технічний директор (головний інженер) виробника


(дата)


(підпис)

Начальник СТК виробника
(підпис)5. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

5.1. Документація, що включається до паспорта таля:

принципова електрична схема;

кінематичні схеми механізмів з позначенням місць установлення та типу підшипників, характеристикою зубчастих передач (модуль, кількість зубців, матеріал, твердість зубців), а також схема запасовки каната;

сертифікат відповідності, якщо таль підлягає обов’язковій сертифікації.

5.2. Документація, що додається до паспорта таля:

настанова з експлуатації;

інструкція з монтажу (у тому числі інструкція з улаштування рейкової колії);

паспорти елементів таля, виготовлених іншими підприємствами;

паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки (якщо вони виготовлені іншими підприємствами);

креслення деталей, що швидко спрацьовуються;

відомість на запасні частини, інструменти та пристрої;

інші документи (у разі потреби).Відомості про місцезнаходження таля (1 сторінка)
Найменування підприємства (організації), що експлуатує таль, або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження таля (адреса підприємства або приватної особи)

Дата встановлення


Відомості про призначення працівників, відповідальних за утримання таля в справному стані (1 сторінка)
Номер і дата наказу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер посвідчення, термін його дії

ПідписВідомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів, гака (5 сторінок)Відомості про характер ремонту і заміну елементів таля

Відомості про приймання таля з ремонту (дата, номер документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання таля в справному стані


Примітка. Документи, що підтверджують якість ново встановлених механізмів, канатів та інших складових частин таля, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, дроту для зварювання та ін.), і висновок про якість зварювання мають зберігатися разом з паспортом.

Запис результатів технічного огляду (15 сторінок)


Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду (часткового і повного)


Примітка. У цей самий розділ заносяться результати обстеження таля.Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держпромгірнагляду України


В. І. Іванченко

Додаток 9
до пункту 5.1.18 Правил будови i
безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

ЗРАЗОК


Паспорт стропа
Дозвіл на виготовлення


від


20


р.


(найменування та адреса територіального органу спеціально уповноваженого


центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки


та охорони праці, що видав дозвіл на виготовлення)


(найменування стропа, умовне позначення стропа)
ПАСПОРТ

Вантажопідіймальність стропа, т:

кут між віткою та вертикаллю

45°
;60°

Позначення нормативного документа

Місце товарного знака (емблеми) виробника стропа
Виробник та його адреса

Місце для креслення стропа із зазначенням довжини стропа
Умовне позначення каната (ланцюга), матеріал текстильної стрічки*33Розривне зусилля каната в цілому*
(руйнівне навантаження ланцюга, текстильної стрічки)


Маса стропа, т
(для текстильного стропа маса в кг)


Порядковий номер стропа за системою виробника
Рік і місяць виготовлення стропа

Дата випробувань стропа


Результати випробувань


Умови, за яких може експлуатуватися строп:

найменша температура навколишнього середовища, °С


;


найбільша температура вантажу, °С

Гарантійний строк експлуатації
Підпис керівника виробника (цеху) або керівника служби технічного контролю (СПС) виробника
(дата)М.П,


Примітки:

1. Паспорт має постійно зберігатися у власника стропа.

2. У разі постачання партії одно типових стропів дозволяється виготовлювати один паспорт на всю партію. У такому разі в паспорті зазначаються всі порядкові номери стропів, що входять у цю партію.

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду


В. І. Іванченко


Додаток 10
до пункту 7.3.10 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів