___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.5.Запиленість(величина дисперсного складу пилу, %, загальна величина запиленості, г/м3; характеристика пилу за фізичними, механічними властивостями, хімічними показниками, включаючи схильність до утворення вибухонебезпечних іскроутворюючих відкладень у вентиляторі і системі)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.6. Категорія і група вибухонебезпечності за ГОСТ 12.1.011

___________________________________________________________________________

3. Параметри і характеристики продукції нової розробки

3.1. Показники призначення (тільки обґрунтовані аналогами і відомими дослідженнями по аналогічних вентиляторах):

– продуктивність, м3/год. _______________________________________________

– повний тиск, Па _____________________________________________________

– частота обертання, хв..–1______________________________________________

– максимальний повний к.к.д. ___________________________________________

– установлена потужність електродвигуна, кВт ____________________________

– напруга, В __________частота, Гц ___________вид струму _________________

3.2. Показники надійності:

– середній ресурс до першого капітального ремонту, год.

___________________________________________________________________________

– середній строк служби, рік ____________________________________________

– напрацювання на відмову, год. _________________________________________

3.3. Виходячи із умов експлуатації вентиляторів, аналогічних розроблюваному, зазначити рекомендований матеріал для виготовлення робочого колеса і корпусу.

4. Вітчизняний і зарубіжний (якщо є) аналоги вентиляторів, які працюють в даних умовах (тип, параметри, матеріал, змінність роботи, строк служби) ______________

___________________________________________________________________________

5. Характеристика оточуючого середовища:

– температура, 0С _____________________________________________________

– вологість, % _________________________________________________________

– запиленість (склад і величина запиленості, характеристика пилу по компонентах і агресивності, дисперсність пилу)

___________________________________________________________________________

6. Інші вимоги.

6.1. Вимоги до фарбування вентилятора з урахуванням країн поставки ________

___________________________________________________________________________

6.2. Вимоги до складу запасних частин, пристроїв __________________________

___________________________________________________________________________


6.3. Вимоги до консервації і упаковки (в залежності від умов транспортування і зберігання) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Інші вимоги замовника (конструктивні, технологічні та ін.)

___________________________________________________________________________


Реквізити


Замовника ____________________________________________________________

поштові ______________________________________________________________

телеграфні ___________________________________________________________

відвантажувальні ______________________________________________________


Основного споживача

поштові ______________________________________________________________

телеграфні ___________________________________________________________

відвантажувальні ______________________________________________________


Посада і підпис відповідального

представника замовника __________________________________

(П.І.Б.)


Дата “___“___________ 19___р.


Печатка замовника


Додаток 4

(довідковий)


Перелік вибухозахищених вентиляторів, які випускаються

підприємствами України


Тип
вентилятора

Технічні

умови

Категорія і група вибухонебезпечної суміші за ГОСТ 12.1.011

Номер

вентилятора

Продуктивність,

103м3/год.

Повний тиск, Па

Завод-виготівник

1

2

3

4

5

6

7

Вентилятори радіальні з алюмінієвих сплавів

ВР89-70

ТУ У 3.40-00241264-053-96

I, IIA, IIB* T1, T2, T3

2,5

3,15

4

5

6,3

0,687–1,374

1,370–2,840

1,880–5,950

3,660–5,710

7,780–11,810

152–610

249–1062

182–1832

295–720

530–1222

Колективне підприємство “Старобєльський ремонтно-механічний завод”, м.Старобєльськ Луганської обл.

В-Ц4-70


I, IIA, IIB* T1, T2, T3

8Димерський експеримен­тально-механічний завод, м.Димер, Київської обл.

Вентилятори радіальні із різнорідних металів

ВР-103-65

ТУ У 3.06-013-96

I, IIА, IIВ

ТI, Т2, Т3, Т4

3,15

4

5

6,3

1,4–2,89

1,91–6,06

3,73–5,82

7,93–12,04

252–1076

189–1904

303–737

547–1263

Колективне підприємство “Старобєльський ремонтно - механічний завод”,
м.Старобєльськ

ВР-88-75

ТУ 5700/205-2971347-03-94

I, IIА, IIВ,

Т1, Т2, Т3, Т4

6,3

11,94

1193

ЗАТ “ГОРИЗОНТ”,

м. Гадяч, Полтавської обл.

ВР-87-75

ТУ У 3.40-00241264-029-94

I, IIА, IIB

T1, T2, T3, T4

5

3,66–6,94

291–1046

ЗАТ ”Полтавський завод “АВАНГАРД”

ВР-83-74 з полімерним електропровідним покриттям

ТУ У 3.40-00241264-029-94

I, IIА, IIB, IIC

T1, T2, T3, T4, T5

5

3,66–6,94

291–1046

ЗАТ ”Полтавський завод “АВАНГАРД”

Вентилятори осьові із різнорідних металів

В-06-300

ТУ22-5861-84

I, IIА, IIB T1, T2, T3

5

6,3

5,1–6,16

6,8–10,9

148,6–102,2

178,7–75,4

Установа УИН-89 м. Дніпропетровськ

Вентилятори радіальні високого тиску

ЦВ-18

ТУ 8.437-76

Пилозахищені

8

9

6,5

8,2

9,2

8,8

ВАТ ”Лубенський машинобудівний завод “Комсомолець”, м. Лубни, Полтавської обл.

Вентилятори радіальні корозійностійкі з нержавіючої сталі

ВЦКИ
1800/80


I, IIА, IIB, IIC

T1, T2, T3, T4, T5

20

70–80

16000–18000

АТ ”Харківський завод “Кондиціонер”


Примітка: * – Не застосовуються для переміщення вибухонебезпечних газоповітряних сумішей, які містять коксовий газ, окис пропилену, окис етилену, формальдегід, етилтрихлорсилан, етилен, вінілтрихлорсилан, етилдихлорсилан.Додаток 5

(рекомендований)


Рекомендовані матеріали і захисні покриття для вибухозахищених вентиляторів,
які переміщують вибухонебезпечні суміші, що містять агресивні компоненти


Агресивні компоненти, які входять до складу вибухонебезпечних сумішей

Сильноагресивне середовище

Середньоагресивне середовище

Слабоагресивне середовище

Концентрація,
мг/м3

Рекомендовані

матеріали і

покриття

Концентрація,
мг/м3

Рекомендовані

матеріали і

покриття

Концентрація,
мг/м3

Рекомендовані

матеріали і

покриття

1

2

3

4

5

6

7

Кислота сірчана

(пара)

> 2,5

10Х17Н13МЗ,

06ХН28МДТ

0,3–2,5

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

< 0,3

10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н10Т

Кислота соляна

(пара)

> 5

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

1–51

0Х17Н13МЗТ, 06ХН28МДТ

< 0,3

10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н10Т

Кислота азотна

(пара)

> 20

10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ

10–20

10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т

< 1

012Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Кислота фосфорна (пара)

> 100

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

50–100

10Х17Н13МЗ, 12Х18Н10Т

< 50

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Кислота фтористо-воднева (пара)

> 5

06ХН28МДТ

1–5

06ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

< 10

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Кислота оцтова

(пара)

> 5

10Х17Н13МЗ, ОХ23Н28МЗДЗТ

1–5

10Х17Н13МЗ, Х17Н13М2Т

< 1

Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т

Хлор

(вологий газ)

> 10

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

5–10

10Х17Н13МЗ, 12Х18Н10Т

< 5

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Бром

(вологий газ)

> 50

06ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

20–50

06ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

< 20

10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н10Т

Сірководень

(вологий газ)

> 10

006ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

10–100

10Х17Н13МЗ, 12Х18Н10Т

< 10

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Сірковуглець

> 10

006ХН28МДТ, 12Х18Н10Т

10–100

12Х18Н10Т

< 10

Ст.3


Примітка: Рекомендовані полімерні покриття надані без урахування температури експлуатації.


Додаток 6

(рекомендований)


Види випробувань і перелік засобів випробувань


Найменування

Модель, тип,

номер стандарту

Межі вимірювань

1

2

3

1. Аеродинамічні випробування

Стенд аеродинамічних випробувань

ГОСТ 10921

300–20000м3/год.

Барометр-анероїд

БАММ-1 ТУ 25-11-1513

80–160 кПа

Мікроманометр

ММН-2400(5)–0,5

ТУ 25-01,816

0–2400 Па

Перетворювач різниці тисків

Сапфір 22ДД модель 2420

0–4,0 кПа

Термометр ртутний

ТЛ-4 ГОСТ 28498

0–55 0С

Секундомір

СДСпр-1-2-000

0–30 хв

Рулетка вимірювальна

ЗПК2-5АУ/1 ГОСТ 7502

0–5000 мм

Лінійка вимірювальна

ГОСТ 427

0–1000 мм

Ваги

РП-100Ш13,

РП-500Ш13б

ГОСТ 23676

5–100 кГ

50 – 500 кГ

Психрометр аспіраційний

МВ-4М

ТУ 25.11-1272

10–100%

від мінус 30 до плюс 50 0С

Тахометр електронний

7ТЭ ТУ 25-7416.088

20–99999 об/хв.

Штангенциркуль

щц-11 ГОСТ 166

0–250 мм

Шаблони

нестандартизовані

вимірювання проміжку

II. Акустистичні випробування

Стенд для шумових випробувань радіальних і осьових вентиляторів

ИС-10 ГОСТ 12.2.028

1600–450м3/год.

250–3200 об/хв.

25–130 дБ

(125–8000 Гц)

Вимірник шуму і вібрації з віброперетворювачем ДН-3

ВШВ-003 ГОСТ 17187

25–140 дБ

10–100000 Гц

0,05–57 мм/с

III. Вібраційні випробування

Стенд для вібраційних випробувань

ДСТУ 3000–95


Віброметр

ВМ-1 ТУ 25-06-ЄД1-1903

1,58х10–2

Міст постійного струму

Р333 ТУ 25-04.118

5х10–3–0,0999 Ом

Психрометр аспіраційний

МВ-4М ТУ25.11-1272

10–100%

від мінус 30 0С до плюс 50 0С

Вимірник шуму і вібрації з віброперетворювачем ДН-3

ВШВ-003 ГОСТ 17187

25–140 дБ

10–10000 Гц

0,05–57 мм/с

Барометр анероїд

БАММ-1 ТУ 25-11-1513

80–106 кПа

IV. Випробування на міцність

Стенд для проведення випробувань на міцність робочих коліс вентиляторів


20–3500 об/хв.

Тахометр електронний

7 ТЭ ТУ 25-7416.088-86

20–99999 об/хв.

Тахометр стробоскопічний

2тст 32-456 ГОСТ 21339


Тахометр годинниковий

Т410-Р ГОСТ 21339


Секундомір

СОПпр-2а-3-000

СДСпр-1-2-000

ТУ 25-1819.00

0–30 хв.

V. Електричні випробування

Міст постійного струму

Р333 ТУ 25-4.118

5х10–3–0,0999 Ом

Мегомметр

Ф 4101

0–20000 МОм


Примітка – допускається використання інших засобів вимірювань, аналогічних зазначеним за метрологічними характеристиками, які забезпечують потрібну точність вимірювань контрольованих параметрів.

Додаток 7

(рекомендований)


АКТ

приймання вибухозахищених вентиляторів
в експлуатацію


“___”________________19_____р.


Цей акт складено представником “Виконавця” _____________________________

___________________________________________________________________________