Стор. 1

(місце для креслення загального вигляду таля).

Стор. 2

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1.

Виробник та його місцезнаходження
1.2.

Тип таля


1.3.

Індекс таля


1.4.

Заводський номер


1.5.

Рік виготовлення


1.6.

Призначення таля
(самостійний механізм або в складі крана)

1.7.

Група класифікації (режиму роботи) механізмів:
підіймання

;


пересування


1.8.

Тип привода


1.9.

Кліматичне виконання і категорія розміщення таля (заповнюється, якщо ці дані


не відображені в позначенні таля)

1.10.

Навколишнє середовище, у якому може експлуатуватися таль:
температура, °С:неробочого стану:гранична найбільша

;


гранична найменшаробочого стану:гранична найбільша

;


гранична найменша

;


відносна вологість повітря


%, при температурі


°С


вибухонебезпечність

;


пожежонебезпечність

;


сейсмостійкістьінші характеристики середовища, у тому числі допустима швидкість вітру(за необхідності)


1.11.

Обмеження одночасної роботи механізмів

1.12.

Можливість пересування криволінійною ділянкою монорейкової колії

1.13.

Рід електричного струму, напруга та кількість фаз:
коло силове

;


коло керування


1.14.

Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлений таль(позначення і найменування)2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЛЯ

2.1.

Основні характеристики:вантажопідіймальність (нетто), т
;


кратність поліспаста

;


діапазон підіймання (відстань між верхнім і нижнім робочими положеннямигака), м

;


вертикальний підхід (відстань від нижньої полиці монорейкової колії до опорної поверхні гака, що перебуває у верхньому положенні), м
2.2.

Установлювальні розміри:


база, мрозмір за буферами, м

;


відстань від нижньої полиці монорейкової колії до центра буфера таля, м
;


тип і профіль колії

;


мінімальний радіус закруглення колії (якщо передбачений), м


;


максимальний ухил колії, % (град.)2.3.

Маса випробувальних вантажів, т:


статичне випробування

;


динамічне випробування

2.4.

Швидкості механізмів*30Механізм

Швидкість, м/сномінальна

мінімальна (за наявності)Підіймання (опускання)

Пересування2.5.

Спосіб керування
(з підлоги, з кабіни, дистанційний)


2.6.

Спосіб підведення струму

2.7.

Маса, т


2.8.

Максимальне навантаження колеса на рейку, кН (тс)


3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

3.1.

ЕлектродвигуниПараметри

Механізмпідіймання

пересуванняТип і умовне позначення

Напруга, В

Номінальний струм, А

Частота, Гц

Номінальна потужність, кВт

Частота обертання, об/хв

Тривалість включень, %

Кількість включень за 1 годину

Виконання

Кількість електродвигунів

Ступінь захисту

3.1.1.

Сумарна потужність електродвигунів, кВт3.2.

Схема електрична принципова , наведена на
(позначення)наведена на стор.


даного паспорта.


3.3.

Перелік елементівПозначення на схемі

Найменування і коротка технічна характеристика

Тип

Кількість, шт.

Примітка


3.4.

Електромонтажні креслення (схеми електричних з’єднань і таблиці з’єднань)наведені на


стор. цього паспорта.

3.5.

Схеми кінематичні механізмів


, наведені на


(позначення)

стор.


цього паспорта.


3.5.1.

Характеристика гальм*31Параметри

Механізмпідіймання

пересування


Тип гальма, система
Кількість гальм, шт.
Діаметр гальмового шківа (диска), мм
Гальмовий момент (розрахунковий), на який налагоджується гальмо, Нм
Коефіцієнт запасу гальмування
Тип приводу
Хід виконавчого органа, мм
Зусилля приводу, Н
Шлях гальмування механізму, м


3.5.2.

Схема запасовки каната з позначенням розмірів барабана та блоків, а такожзастосованих способів кріплення каната наведена на стор.
цього паспорта.


3.5.3.

Характеристика каната:умовне позначення каната за НД*32*
;


діаметр**, мм

;


довжина, м

;


тимчасовий опір дротів розриву*, Н/мм2;


розривне зусилля каната в цілому*, Н;


розрахунковий натяг каната, Н
;


розрахунковий коефіцієнт використання;


нормативний коефіцієнт використання
3.5.4.

Характеристика гака:тип

;


номер заготовки гака за стандартом і позначення стандарту


;


вантажопідіймальність (для групи класифікації (режиму роботи) механізмупідіймання, зазначеної в цьому паспорті), т;


фактична висота вертикального перерізу гака, мм


;


фактичний розмір зіва гака, мм ;
;


заводський номер (рік виготовлення);


клеймо служби технічного контролю (СПС) виробника таля


3.6.

Запобіжні пристрої, прилади безпеки та сигналізатори


3.6.1.

ОбмежникиТип

Механізм, з яким функціонально

зв’язаний вимикач (місце встановлення)

Відстань до упору в момент вимкнення двигуна обмежником, м

Блокування

Кількість, шт.

Номер позиції, позначення на принциповій електричній схемі3.6.2.

Інші запобіжні пристроїНайменування

Тип

Призначення

Позначення на принциповій електричній схемі

3.6.3

БуфериКонструкція (жорсткий, гумовий, пружинний)

Максимальний хід, мм

Місце встановлення
3.7.

Апарати керуванняНайменування

Тип

Призначення
3.8.

Дані про метал основних (розрахункових) елементів металоконструкції корпусу таля (заповнюється за документами про якість матеріалу)


Найменування і позначення вузлів і елементів

Вид, товщина, діаметр металопрокату, стандарт

Марка матеріалу,

категорія, група, клас міцності

Стандарт на марку матеріалу

Номер документа про якість матеріалу